Kullanıcı Adı:
Parola:
Üye Kayıt
Üye Aktivasyon
Parolamı Unuttum

Captcha image
Show another code

Giriş
SOSYAL DENGE -1/Devlet yapısının tarihi seyri

1246 Okunma
ASPxHyperLink

ÖNSÖZ
Süleyman Akdemir

ÖNSÖZ

 

"Sosyal Dengeye Yönelik Bir Anayasa Çalışması" adını taşıyan çoğaltılmış eserimiz, yapılan eleştiriler de dikkate alınarak yeniden ele alınmış ve "Sosyal Denge" adı altında dört kitap haline getirilmiştir. Elinizde bulunan bu ilk kitap "Sosyal Denge I (Devlet Yapısının Tarihi Seyri)" adını taşımaktadır. Bu kitapta toplum içinde var saydığımız sosyal dengenin tarihsel gelişimi, günümüzdeki durumu ve geleceği üzerinde durulmakta, devletin temel sosyal kurumları ile ilk insandan bu yana meydana gelen sosyal değişme ve gelişmeler anlatılmaktadır.

İkinci kitabımız, "Sosyal Denge II (Devletin Teorik Temelleri), üçüncüsü Sosyal Denge III (Devletin Unsurları: Kişi, Temel Hak ve Hürriyetler - Toplum ve Topluma Ait Kararlar)", dördüncüsü, "Sosyal Denge IV (Anayasa)" adını taşımaktadır. Henüz çalışmaları devam eden bu üç kitabın 1990 ve 1991 yılları içinde tamamlanacağını ümit etmekteyiz.

Sosyal denge adını taşıyan bu seri, anayasa bilimi açısından ele alınmaktadır. Bilim olarak yeni disiplinleşen bu alanda, yürürlükteki anayasaların yorumlanmasından çok, anayasalarda yer alan veya alması gereken konular üzerinde durulmakta, özellikle anayasaların nasıl oluştuğu ve olması gerektiği açıklanmaktadır.

Değerli eleştiri ve katkılarından dolayı Yük. Müh. Süleyman Karagülle'ye müteşekkirim, ilk çalışma nüshalarını düzelten ve eleştirileriyle katkılarda bulunan Doç. Dr. Arif Ersoy, Doç. Dr. Sabri Tekir, Doç. Dr. Şükrü Karatepe, Doç. Dr. Bilâl Eryılmaz, Arş. Gör. Ali Sayı, Doç. Dr. Mehmet Tekelioğlu, Yrd. Doç. Dr. Zerrin Toprak, Arş. Gör. Hüseyin Özgür, Arş. Gör. Mustafa Lütfı Şen, Reşat Erol, Kazım Erten, Hilmi Altın, Av. Lütfiye Özdemir, Harun Özdemir, Mehmet Afacan ve toblolarla şekillerin çizimini gerçekleştiren Yük. Müh. Hüseyin Kayahan ve Mimar Şemsettin Güneri burada şükranla anıyorum. Kitabın basıma hazırlanmasında Beyan Yayınlarının değerli mensuplarına ve kitabı çıkartan işaret Yayınları'nın sahibi ismet Uçmaya da teşekkür etmek bir hak bilirlik olacaktır.

 

 

Dr. Süleyman Akdemir

                                                   Mart, 25.1990-izmir

İstanbul/Yenibosna/AKEVLER irtibat tel:021245276 51

 

av.dr.SÜLEYMAN AKDEMİR gsm:0532 2723255

 

 

 


SOSYAL DENGE -1/Devlet yapısının tarihi seyri
1-ÖN KAPAK İÇİ
1083 Okunma
2-KISALTMALAR
985 Okunma
3-İÇİNDEKİLER
968 Okunma
4-ÖNSÖZ
1246 Okunma
5-GİRİŞ
1062 Okunma
6-SİYASÎ AŞAMALAR
1373 Okunma
7-İKTİSADÎ AŞAMALAR
1353 Okunma
8-DİNÎ AŞAMALAR
975 Okunma
9-İLMÎ AŞAMALAR
1146 Okunma
10-DEĞERLENDİRME VE SONUÇ-şekiller
948 Okunma
11-SOSYAL KURUMLARIN KRONOLOJİSİ ÜZERİNE BÎR YAKLAŞIM *
887 Okunma
12-KAYNAKÇA
1088 Okunma