Kullanıcı Adı:
Parola:
Üye Kayıt
Üye Aktivasyon
Parolamı Unuttum

Captcha image
Show another code

Giriş
Lütfi Hocaoğlu
Müzzemmil Suresi Tefsiri-2
23.7.2020
298 Okunma, 0 Yorum

Açıklama 1 (Gerekçe 1)

إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا

Yakında ağır bir sözü senin üzerine koyacağız.

İlk iki emir olan gece kıyamı ve Kuran’ın tertilinin birinci gerekçesidir.

 

Dördüncü babdan لَقِيَ - يَلْقَى fiili birisiyle, bir kimseyle, bir şeyle karşılaşmak, buluşmak manasındadır. İf’âl bâbında (أَلْقَىيُلْقِي) birisini birisiyle, bir kimseyle, bir şeyle karşılaştırmak, buluşturmak anlamına gelir. Eğer karşılaştırılan, buluşturulan cümlede geçmezse bu “yer” anlamında olarak koymak, bırakmak anlamına gelir.

Ancak burada amaçsız bir şekilde bir yere koymak ya da amaçsız bir şekilde karşılaşmak, buluşmak manası yoktur. Karşılaşma, bir araya gelme sonucunda bir etkileşim vardır. Bu karşılaşma veya buluşmanın sonucunda bir durum meydana gelecektir.

سَنُلْقِي şeklinde gelmiştir. سَ yakında anlamındadır. Yakın gelecek zamanı gösterir. Arkasından muzari fiil olarak نُلْقِي gelmiştir. Biz yakında buluşturacağız ve etkileştireceğiz demektedir.

Burada إِلَيْكَ değil عَلَيْكَ gelmiştir. Bu da müzzemmile bu buluşmanın sonucunda bir sorumluluk bindirildiğini göstermektedir. Bir yük yüklemektedir.

İlka edilen قَوْلًا ثَقِيلًا dir. Ağır sözdür. Buradaki söz herhangi bir cümle değildir. Yalnızca anlamsal olsaydı كَلِمَة şeklinde gelirdi. Ağır bir söz demek ağır bir sözleşme demektir. Müzzemmile ilka edilecek olan yani ona ulaşıp onunla etkileştirilecek olan bir sözleşme vardır. Bu sözleşme ağırdır, uygulaması zordur. Sorumluluk bindirmektedir.

Burada dikkat edilmesi gereken inzal değil de ilka gelmesidir. Allah tarafından gelmiştir ama inzal gibi yukarıdan aşağı değil yataydan gelmiştir. Yani bu sözleşme müzzemmile insanlar tarafından gelecektir. Onunla sözleşme yapacaklardır ama sorumluluğu çok büyük bir sözleşme olacaktır.

Dikkat edilmesi gereken diğer husus cümlenin إِنَّا ile başlamasıdır. Burada te’kîd vardır. Te’kîd ile gelmesinin sebebi böyle bir durumun, böyle bir sorumluluğun müzzemmil tarafından beklenilmemesidir. Ancak bu ayetten sonra kafasındaki tereddüt, şüphe gitmektedir.

Gece kıyamı ve Kuran’ın tertil edilmesi emrinin ilk gerekçesidir. Gece kıyamı ve Kuran üzerinde çalışmalar yapmak bu ağır sözleşmenin uygulanması için gereklidir. Çünkü bu ağır sözleşme ancak derin Kuran bilgisi ve Kuran’ı doğru anlamaya sebep olan gece çalışmaları ile mümkün olabilecektir.

 

Açıklama 2 (Gerekçe 2)

إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا

Gece gelişip büyüme, o yere sağlam basma olarak daha şiddetlidir ve söz olarak daha hedefe yöneliktir.

İlk iki emir olan gece kıyamı ve Kuran’ın tertilinin ikinci gerekçesidir.

 

نَاشِئَةüçüncü babdan نَشَأَ - يَنْشَأُ şeklinde fiziksel olarak büyüme, gelişme, boyutlarının yapısal olarak artması, yapısal büyüme manasındaki fiilin ism-i fâildir. Bir plan üzerine boyutların artarak, gelişerek büyümeyi ve özel bir güç kazanmayı ifade etmektedir.

نَاشِئَةَ اللَّيْلِ gece gelişerek büyüyen demektir. Buradaki izafet izafet-i zarfiyyedir. Geceleri gelişerek büyüyen demektir. Burada dikkat edilmesi gereken نَاشِئَ اللَّيْلِ şeklinde müzekker (eril) değil de نَاشِئَةَ اللَّيْلِ şeklinde müennes (dişil) gelmesidir. Burada gece gelişerek büyüyenin dişi bir varlık olmasından dolayı değildir. Sonunda gelen ة dişillik için değil, hususiyet kazandırmak içindir. Buradan anlıyoruz ki gelişerek büyüyen müzzemmilin kendisi değildir. Kendisi olsaydı eril gelirdi. Dişil gelmesinden dolayı burada gelişip büyüyen müzzemmilin kazandığı bilgilerdir, Kuran’ı anlama yöntemleridir ve çalışmalarıdır. Çünkü gece kıyamının ve Kuran’ın tertilinin gerekçesidir bu cümle.

وَطْء bir şeye ya da bir yere ayağı ve ağırlığı ile basmak manasındadır. Bir yerde basınç oluşturarak döşemek ve yaymak demektir.

أَشَدُّ daha şiddetli demektir. İsm-i tafdildir. Arkasından bir temyizle kullanılmaktadır. Daha şiddetli olan أَشَدُّ وَطْئًا ifadesindeki وَطْئًا dir. Ağırlık olarak, yayılma olarak daha şiddetlidir.

Geceleri olan gelişme, yetişme, donanım sahibi olma yere daha sağlam basmaktadır. Daha güçlüdür.

Daha sonra buna atıfla أَقْوَمُ قِيلًا gelmektedir. أَقْوَمُ ism-i tafdildir. Daha hedefe yönelik demektir. قِيلًا ise قَوْل den farklı olarak daha dar manada söz demektir. Özel bir sözü ifade eder. Gece gelişmesi ile ortaya çıkan söz daha hedefe yöneliktir.

Bu cümlede gece çalışmalarının, Kuran çalışmalarının yapılması gerekçelendirilmiştir. Kazanılan bilgiler, yöntemler ve bilgiler açısından bir gelişme, büyüme vardır ve bu gelişme daha sağlam bir şekilde yere basmaktadır, güçlüdür ve bu çalışmaların ortaya çıkardığı özel sözler hedefe yöneliktir. Hedef İslam düzenidir ve geceleyin kıyam ve Kuran çalışmaları yapılması o hedefin gerçekleşmesi için çok önemlidir.

Bu ayette de iki tane te’kîd vardır. Birisi إِنَّ diğeri ise هِيَ dir. Yine müzzemmilin aslında böyle bir beklentisi yoktur ama buna rağmen bu durum gerçekleşmektedir. Bu ayet yapılan gece Kuran çalışmalarının aslında buna yol açtığını çift te’kîdle bildirmektedir.

 

Açıklama 3 (Gerekçe 3)

إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا

Senin için gündüzün uzun bir hareket vardır.

İlk iki emir olan gece kıyamı ve Kuran’ın tertilinin üçüncü gerekçesidir.

 

لَكَ senin için demektir.

النَّهَار gündüz demektir. Harf-i tarifle gelmiştir. فِي النَّهَارِ gündüz vakitleri içinde demektir.

سَبْح bir ortam içinde dizi şeklinde hareketi ifade eder.

طَوِيل uzun demektir.

سَبْحًا طَوِيلًا uzun süreli bir hareketi, uğraşıyı ifade eder.

Bu ayette müzzemmile gündüzleri uzun süreli bir koşuşturmaca, iş yoğunluğu içinde olacağı söylenmektedir. Gece Kuran çalışmaları yapılmasının üçüncü gerekçesidir. Çünkü gündüzleri iş çoktur, yoğundur, uzun sürmektedir.

Burada da te’kîd vardır. إِنَّ ile yapılmıştır. Yine müzzemmil öyle olduğunu düşünmemektedir. Gündüzleri de çalışmalar yapılabileceğini düşünmektedir ya da gündüzleri boş kalabileceğini düşünmektedir ama bu ayet öyle olmayacağını te’kîdle söylemektedir.

 

---------------------------------------

Sûrenin tefsirinin üçüncü kısmına devam edeceğiz inşallah.

 

 
YorumYap

Son Eklenen Makaleler
Reşat Nuri Erol
İmam Hatipler, Celaleddin Ökten, Arif Ersoy - 1
20.9.2020 81 Okunma
9 Yorum 20.09.2020 15:24
Reşat Nuri Erol
İmam Hatipler, Hacıveyiszade Mustafa, Arif Ersoy-4
19.9.2020 134 Okunma
8 Yorum 20.09.2020 10:29
Süleyman Karagülle
Kudüs Yahudilerindir
18.9.2020 120 Okunma
1 Yorum 18.09.2020 20:53
Reşat Nuri Erol
İmam Hatipler, Hacıveyiszade Mustafa, Arif Ersoy-3
17.9.2020 162 Okunma
6 Yorum 17.09.2020 11:23
Süleyman Karagülle
Atatürkçülük yerine Kemalizm
16.9.2020 115 Okunma
Reşat Nuri Erol
İmam Hatipler, Hacıveyiszade Mustafa, Arif Ersoy-2
16.9.2020 178 Okunma
5 Yorum 17.09.2020 09:11
Süleyman Karagülle
Barıştan yana olmalıyız
15.9.2020 112 Okunma
Süleyman Karagülle
Oruç Reis Antalya’da
14.9.2020 138 Okunma
Süleyman Karagülle
İki yüzlü
14.9.2020 122 Okunma
Reşat Nuri Erol
İmam Hatipler, Hacıveyiszade Mustafa, Arif Ersoy…
14.9.2020 169 Okunma
4 Yorum 16.09.2020 07:02
Reşat Nuri Erol
Arif Ersoy Abi için sır perdesini biraz araladım
13.9.2020 250 Okunma
6 Yorum 16.09.2020 07:45
Selçuk Gürlekoğlu
BİZ KİMİZ?
12.9.2020 124 Okunma
Süleyman Karagülle
12 Eylül
12.9.2020 147 Okunma
Reşat Nuri Erol
Sağlıklı hayat için “Sağlıklı Hayat Anayasası”-2
12.9.2020 185 Okunma
4 Yorum 12.09.2020 08:07
Süleyman Karagülle
Toptan düşünme, adım adım çözme
11.9.2020 147 Okunma
Hikmet Güveloğlu
Batı'nın Derekesi,Türkiye'nin Derecesi
11.9.2020 383 Okunma
Reşat Nuri Erol
Sağlıklı hayat için “Sağlıklı Hayat Anayasası”-1
11.9.2020 211 Okunma
4 Yorum 11.09.2020 13:27
Süleyman Karagülle
Fark etmez
10.9.2020 137 Okunma
Reşat Nuri Erol
Arif Ersoy ve Mevlüt Özcan hocaların ardından
10.9.2020 184 Okunma
5 Yorum 11.09.2020 13:26
Süleyman Akdemir
MEDİNE SÖZLEŞMESİ VE BENİ KURAYZA UYGULAMASI
9.9.2020 161 Okunma
ZEKİ ALTUBOĞA
PIRA MALA BADÊ
9.9.2020 123 Okunma
ZEKİ ALTUBOĞA
Eger Em Nebin Yek Emê Herin Yek Bi Yek
9.9.2020 152 Okunma
ZEKİ ALTUBOĞA
İstanbul trafiği için çözüm önerim
9.9.2020 182 Okunma
Süleyman Karagülle
Basın özgürlüğü
9.9.2020 148 Okunma
Reşat Nuri Erol
Arif Ersoy’u anmaya ve anlatmaya devam…
9.9.2020 186 Okunma
3 Yorum 09.09.2020 07:59
ZEKİ ALTUBOĞA
Sokak Hayvanları
8.9.2020 118 Okunma
Süleyman Karagülle
Müjdeli haberler
8.9.2020 150 Okunma
Reşat Nuri Erol
Arif Ersoy; “Yeni Bir Dünya ve Adil Düzen” - 6
8.9.2020 181 Okunma
4 Yorum 10.09.2020 09:28
Süleyman Karagülle
Dünya ekonomisi çıkmazda
7.9.2020 139 Okunma
Reşat Nuri Erol
Arif Ersoy; “Yeni Bir Dünya ve Adil Düzen” - 5
7.9.2020 213 Okunma
6 Yorum 07.09.2020 11:59
Reşat Nuri Erol
Arif Ersoy; “Yeni Bir Dünya ve Adil Düzen” - 4
6.9.2020 242 Okunma
9 Yorum 07.09.2020 11:56
ZEKİ ALTUBOĞA
GUNDÊ HUNERMENDAN
5.9.2020 112 Okunma
ZEKİ ALTUBOĞA
HALA MI İŞÇİLİĞİ SAVUNUYORSUNUZ!?
5.9.2020 120 Okunma
ZEKİ ALTUBOĞA
Pêșniyara așîtîyê
5.9.2020 112 Okunma
ZEKİ ALTUBOĞA
Rêveberîya Navendî û Herêmî
5.9.2020 107 Okunma
ZEKİ ALTUBOĞA
PENABER
5.9.2020 109 Okunma
ZEKİ ALTUBOĞA
İbrahim avêtin agir
5.9.2020 107 Okunma
ZEKİ ALTUBOĞA
KOPERATÎFA MUTEHÎTAN
5.9.2020 106 Okunma
ZEKİ ALTUBOĞA
Canîșînê yekem
5.9.2020 109 Okunma
ZEKİ ALTUBOĞA
EVDALÊ ZEYNÊ
5.9.2020 105 Okunma
ZEKİ ALTUBOĞA
CIVAK
5.9.2020 108 Okunma
Süleyman Karagülle
İki seçim
5.9.2020 220 Okunma
1 Yorum 06.09.2020 17:06
Reşat Nuri Erol
Arif Ersoy; “Yeni Bir Dünya ve Adil Düzen” - 3
5.9.2020 293 Okunma
13 Yorum 06.09.2020 09:11
Süleyman Karagülle
NORMAL
4.9.2020 167 Okunma
Reşat Nuri Erol
Arif Ersoy; “Yeni Bir Dünya ve Adil Düzen” - 2
4.9.2020 236 Okunma
6 Yorum 05.09.2020 07:24
ZEKİ ALTUBOĞA
DÖRT HAK KİTABA GÖRE KÜDÜS İSRAİLİNDİR
4.9.2020 129 Okunma
ZEKİ ALTUBOĞA
BATMAN'I ,CUMHURİYET GAZATESİ YAZARINA ANLATALIM
3.9.2020 137 Okunma
2 Yorum 03.09.2020 23:53
ZEKİ ALTUBOĞA
Deniz Uygarlığı Türkiyenin Kurtuluşu
3.9.2020 129 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Müzzemmil Suresi Tefsiri-8
3.9.2020 163 Okunma
Reşat Nuri Erol
Arif Ersoy; “Yeni Bir Dünya ve Adil Düzen” - 1
3.9.2020 314 Okunma
7 Yorum 05.09.2020 09:21