Kullanıcı Adı:
Parola:
Üye Kayıt
Üye Aktivasyon
Parolamı Unuttum

Captcha image
Show another code

Giriş
Mete Firidin
Estetik Ameliyat ve Nisa Suresi 119. Ayet
3.10.2014
32297 Okunma, 1 Yorum

Estetik Ameliyat ve Nisa Suresi 119. Ayet

 

Estetik kavramı güzel olanı aramak, duyumsamak şeklinde açıklanır.

Birçok insan estetik ameliyat olmak zorunda kalır veya ihtiyaç hisseder. Fakat dinlerin bu konudaki yaklaşımı kökende yasaklayıcı olarak kabul edilir. Buna rağmen insanlar ve din adamları fiziksel sağlık ve ruhsal sağlığı ileri sürerek estetik operasyonlara cevaz vermeye çalışırlar. Sonuçta ortada insani bir ihtiyaç vardır.

Estetik operasyonlar genellikle ideal insan görünümü kazanmak için yapılır. Fakat insanoğlu binlerce yıldır görünüşünü ve şeklini değiştirmiştir. Bunların bir çoğu ise normal görünümden sapma şeklindedir. Buna İngilizcede “body modification” Türkçe vucut başkalaştırma” denir. Aşağıda bu başkalaşıma örnekler verilmiştir.

 

Estetik ameliyatlar İslam dininde ise genellikle zorunlu olmadıkça yapılmaması gereken bir uygulama olarak tanımlanır. Buna sebep olarak Nisa süresi 119. Ayet delil olarak gösterilir. Bu ayette geçen

 وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ

cümlesini “Allah’ın yarattığını değiştirmelerini emredeceğim” şeklinde çevirmektedirler. Bu durumda Şeytanın emrettiği şey “Allahın yarattığı yani doğal olanın değiştirilmesi olduğu anlaşılmaktadır. Bu nedenle doğuştan gelen bir özelliğin operasyon ile değiştirilmesi “şeytani” bir iş olarak algılanmaktadır.
Fakat tıbbi bir zaruret olduğunda, mesela yarık damak dudak, birtakım hadisler ve rivayetler ileri sürülerek bunun opere edilmesinin uygun olacağı yönünde fetvalar verilmektedir.

Yarık dudak operasyon öncesi:  sonrası:

Oysa ayet bu şekildeyse hiçbir şekilde operasyona dinen izin verilemez. Bu durumda saç ekimi, diş çekimi, diş protezi uygulaması, kalp nakli, organ nakli uygulamaları da yasak kapsamına girmektedir. Fakat bunun gibi birçok tıbbi gereklilik için fetvalar verilmiştir. Bu fetvaların dayanağı ise aşağıda verilen rivayetlerdir. Bu amaçla Diyanet kurumunun verdiği fetva örneği verilmiştir:

CEVAP

Din İşleri Yüksek Kurulunun  28.11.2002 tarihinde estetik ameliyat sorusuna verdiği cevap şu şekildedir:

İnsanı en güzel bir şekilde yaratan Yüce Allah, onun makul ve mutedil ölçüler içerisinde süslenmesine, güzel görünmesine ve güzelliklerini korumasına izin vermiştir. Kur'an-ı Kerim'de, iyi ve güzel şeylerin helal, kötü ve çirkin şeylerin ise haram olduğu bildirilmektedir (Mâide 5/4-5). Bir ayette, "De ki: 'Allah'ın, kulları için yarattığı zîyneti ve temiz rızkı kim haram kılmış?' De ki: 'Bunlar, dünya hayatında mü'minler içindir. Kıyamet gününde ise yalnız onlara özgüdür. İşte bilen bir topluluk için âyetleri, ayrı ayrı açıklıyoruz.'" buyurulmaktadır (A'râf 7/32). Hz. Peygamber, güzel giyinme hakkında kendisine yöneltilen bir soruya "Allâh güzeldir, güzelliği sever" şeklinde cevap vermiş (Müslim, İman, 41), kendisi de hayatında daima temiz ve düzenli olmuş, sade ve güzel giyinmeyi, güzel koku sürünmeyi teşvik etmiştir.

Buna karşılık İslâm'da, insanın doğuştan getirdiği özellik ve şeklinin değiştirilmesi ve bu amaçla yapılacak her türlü estetik ve tıbbî müdahale hoş karşılanmamış; fıtratı bozmayı hedef alan müdahaleler olarak kabul edilmiştir. Fıtratı bozmayı, yaratılışı değiştirmeyi hedef alan tasarruf ve müdahaleler ise, yasaklanmıştır (Nisa 4/119).

Estetik ameliyatlar genel olarak, ya dikkat çekmek, daha güzel görünmek ya da tedavî amacına yönelik olmaktadır.

Dikkat çekmek, daha güzel görünmek amacıyla, yaratılıştan verilmiş olan özellik ve şekillerin değiştirilmesi İslâm dininde, fıtratı bozma kabul edilerek yasaklanmıştır. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.v.), süslenmek maksadıyla vücuda dövme yapmak, dişleri yontarak seyrekleştirmek gibi ameliyeleri, yaratılışı değiştirmek, fıtratı bozmak kapsamında değerlendirmiş ve bunu yapanları ve yaptıranları kınamıştır (Buhârî, Libâs, 83-87; Müslim, Libas, 33).

Buna karşılık vücudun herhangi bir organında, diğer insanlar tarafından yadırganan, insanın psikolojik olarak etkilenmesine sebep olabilecek, bir anormallik veya fazlalık bulunursa, bunun ameliyatla düzeltilmesi, fıtratı bozmak değil, bir tedavi işlemidir. Tedavi amaçlı olarak yapılan estetik müdahalelere ise dinimizde izin verilmiştir. Nitekim Arfece adlı sahabî, bir savaşta burnu kopunca, gümüşten bir burun yaptırmış, bunun koku yapması üzerine, altından bir burun yaptırılmasına Hz. Peygamber müsaade etmiştir (Ebû Dâvûd, Hatem, 7; Tirmizî, Libâs, 31). Buna göre hastalık sebebiyle saçları dökülenler, kaza sonucu burun, kulak, göz gibi organlarını kaybedenler veya vücudunda doğuştan ya da sonradan meydana gelen şekil bozuklukları bulunanların estetik ameliyat yaptırmaları bir tür tedavi olup, fıtratı bozmak kapsamında değerlendirilemez.

Evet, ayete rağmen birtakım rivayetler ile estetik operasyonlar için sınırlı bir izin verilmiştir. Acaba bu doğru mudur?

Şimdi operasyon için engel gösterilen Nisa suresi 119. Ayeti Arapça dilbilgisi açısından ön yargıları bırakarak inceleyelim:

Nisa suresi 118-119 :

لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا (118) وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا (119)

Allah onu (şeytanı) lânetlemiş; o da: «Yemin ederim ki, kullarından belli bir pay edineceğim» demiştir.[118] «Onları mutlaka saptıracağım, muhakkak onları boş kuruntulara boğacağım, kesinlikle onlara emredeceğim de hayvanların kulaklarını yaracaklar (putlar için nişanlayacaklar), şüphesiz onlara emredeceğim de Allah’ın yarattığını değiştirecekler» (dedi). Kim Allah’ı bırakır da şeytanı dost edinirse elbette apaçık bir ziyana düşmüştür [119].

Ayet daima yukarıda görüldüğü gibi çevrilmektedir. Oysa ayette kırmızı ile yazılı kısımda şöyle denmektedir: "ve le âmurannehum (kesinlikle onlara emredeceğim) fe le yugayyirunne (ve kesinlikle çok gayrileştirirler) halkallâh (Allahın biçimlendirdiğini)". Burada açıkça görülen “Allahın biçimlendirdiğinin gayrileştirilmesidir.  Gayri kelimesi Kuran’da 154 kez geçmektedir. Anlamı daima hariç tutmak, dışında olmak, den başka olmak anlamlarındadır. Bu ayette ise geniş zaman olarak “başkalaştırırlar” anlamındadır.

Secde suresi 7. Ayette mealen şöyle denmektedir: O (Allah) ki, yarattığı her şeyi güzel yapmış ve ilk başta insanı çamurdan yaratmıştır.

Yani insan türünün Allah tarafından yaratılan güzel bir biçimi vardır. Yani Allahın yarattığı insan biçimi hepimizin bildiği ideal insan şeklidir.

Kısacası Nisa suresi 119. Ayette geçen “fe le yugayyirunne halkallâh” Allahın biçimlendirdiği insan şeklinin başkalaştırılması, dışına çıkılması demektir. Allahın biçimlendirdiğini “değiştirmek” demek değildir. Kuran’da “değiştirmek” anlamındaki kelime bedele kelimesidir. Bedele kelimesi Kuran da 44 kez “değiştirmek” anlamında geçmektedir. Buna bir örnek verirsek:

Bakara 59:

فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ (59)

 

Fe beddelellezîne zalemû kavlen gayrellezî kîle lehum fe enzelnâ alellezîne zalemû riczen mines semâi bimâ kânû yefsukûn(yefsukûne).

Fakat zulmedenler, sözü, kendilerine söylenen şekilden başka bir şekle değiştirmişlerdi. Biz de zulmedenlere, kötülükte bulunduklarından dolayı gökten bir azap indirivermiştik.

 

Görüldüğü gibi bedele değiştirmek, gayri başka, başkalaştırmak anlamındadır.

Yani nisa suresi 119 ayette geçen cümlenin anlamı: Allahın yarattığı biçimin başkalaştırılmasıdır. Bu da Allah’ın insanlar için belirlediği en güzel biçimin dışına çıkmaktır. Şeytan’ın emrettiği şey “insan şeklinin başkalaştırılması yani insani görünümün dışına çıkılmasıdır. İnsanın en güzel ve ideal insan görünümü kazandırılması değildir.

Bu nedenle güzelleşmek için yani ideal insan görünümü kazanmak için yapılan estetik operasyonlar bence caizdir. Şeytani olan ideal güzel görünümüm modifiye edilmesi, bozulması, başkalaştırılmasıdır.

Doğrusunu Allah bilir.

 

 


Yorumcu 
Yorum 
Lütfi Hocaoğlu
03.10.2014
20:39

Mete Bey'e teşekkürler.

Burada tağyir'e verilen anlam çok doğru. Bir şeyi aslına benzemeyen şekilde değiştirmek tağyir'dir. Genel değişiklik ise yazıda belirtildiği gibi tebdil'dir.

Diğer bir nokta halkallahi denmesidir. Burada Allah'ın halk'ı denmesi de Mete Bey'i desteklemektedir. Eğer her birey için ayrı ayrı değişiklik olsaydı "mahlakallahi" denmesi gerekirdi (mimli mastar kullanılırdı). Yani "halkallahi" denmesi (mimsiz mastar kullanılması) değiştirilen yaratılışın her bireydeki ayrı ayrı yaratılış olmadığı, genel yaratılış olduğunu gösterir. Yani insan halk'ına (genel yaratılışa) uygun yapılan her bireydeki değişiklik mahlak'taki değişikliklerdir, halk'daki (genel yaratılıştaki) değil. Bu da estetik cerrahiyi caiz yapmaktadır.

Burada önemli bir içtihad yapılmıştır. Allah razı olsun.YorumYap

Çok Okunan Makaleler
Mete Firidin
Hz. Musa Ne Zaman Yaşadı?
12.5.2011 66418 Okunma
8 Yorum 18.11.2019 21:46
Mete Firidin
Hurufu Mukatta
9.4.2011 49744 Okunma
6 Yorum 10.02.2020 02:59
Mete Firidin
Hz. İbrahim Ne Zaman Yaşadı?
28.2.2011 48002 Okunma
3 Yorum 05.11.2019 07:57
Mete Firidin
Hz. Nuh, İbrahim, Yusuf ve Musa Kronolojisi
5.4.2015 45067 Okunma
10 Yorum 12.01.2020 16:47
Mete Firidin
Kuran'da Kölelik
27.12.2013 43690 Okunma
86 Yorum 08.01.2014 17:16
Mete Firidin
Salat Kelimesinin Kökeni
26.2.2012 40781 Okunma
7 Yorum 20.02.2020 15:49
Mete Firidin
Petra Yalanı
28.4.2015 39990 Okunma
9 Yorum 02.05.2015 13:07
Mete Firidin
Kudret Helvası Menne
13.11.2013 39219 Okunma
4 Yorum 15.11.2013 03:46
Sam Adian
HAMR ve HUMR
25.2.2012 36010 Okunma
18 Yorum 10.01.2020 12:34
Reşat Nuri Erol
M.Tekelioğlu; 15 Temmuz’a doğru: travmadan kurtulmak…
7.7.2017 34500 Okunma
Mete Firidin
Estetik Ameliyat ve Nisa Suresi 119. Ayet
3.10.2014 32297 Okunma
1 Yorum 03.10.2014 20:39
Mete Firidin
Bekke Ve Mekke
27.1.2011 29984 Okunma
8 Yorum 04.10.2018 10:04
Hikmet Güveloğlu
HİÇ
2.1.2017 29269 Okunma
2 Yorum 03.01.2017 11:37
Hikmet Güveloğlu
Musaddık'ın Kerameti, Zarrab'ın Laneti
30.11.2017 26486 Okunma
1 Yorum 30.11.2017 19:32
Lütfi Hocaoğlu
Fahişe ve Fahşâ
20.8.2015 26091 Okunma
81 Yorum 16.09.2015 00:08
Reşat Nuri Erol
Süleyman Karagülle - Altın Ekonomisine Geçiş
2.11.2013 24786 Okunma
2 Yorum 30.01.2016 22:15
Hikmet Güveloğlu
KAYIN BABA, DAMAT, İPSİZ VE SAPSIZLAR
18.12.2016 24530 Okunma
1 Yorum 20.12.2016 00:47
Mete Firidin
Amen ve Senetin
15.11.2012 23413 Okunma
31 Yorum 30.11.2012 13:47
Mete Firidin
Hz. Lut’un Kızları
7.6.2011 22966 Okunma
4 Yorum 01.02.2020 21:22
Süleyman Karagülle
ABD Başkanlık Seçimi
19.11.2016 22918 Okunma
33 Yorum 19.12.2016 21:41
Mete Firidin
El Tur ve Tur-i Sina?
24.3.2013 22571 Okunma
18 Yorum 06.04.2013 11:36
Mete Firidin
Lut Kavmi Homoseksüel Değildi!
3.8.2014 22148 Okunma
15 Yorum 03.12.2017 03:35
Mete Firidin
Lâ mevcûde illâ Hû???
18.12.2010 21522 Okunma
1 Yorum 25.12.2010 15:11
Mete Firidin
Nutfetin Emşâcin (99)
14.5.2013 18879 Okunma
24 Yorum 17.05.2013 15:16
Sam Adian
FINANSMAN MESELESI VE ZEKAT
8.11.2012 18713 Okunma
45 Yorum 18.11.2012 00:41
Mete Firidin
Homohabilis Havva ve Havvalar
20.4.2012 18197 Okunma
25 Yorum 25.12.2019 07:05
Hikmet Güveloğlu
ASKERLİK VATAN BORCU
25.1.2017 17463 Okunma
Mete Firidin
Nuh’un Üvey Oğlu!
25.10.2015 17400 Okunma
28 Yorum 12.01.2020 17:30
Süleyman Karagülle
KABİR AZABI
25.2.2014 17252 Okunma
8 Yorum 05.03.2014 21:24
Mete Firidin
Adem'in ve Havva'nın Hatası
2.3.2014 17237 Okunma
34 Yorum 10.03.2014 00:48
Süleyman Karagülle
Görevimiz
22.2.2014 17172 Okunma
12 Yorum 05.02.2016 21:44
Sam Adian
BIR EYLEM OLARAK ZINA
14.7.2012 16940 Okunma
24 Yorum 24.07.2012 09:50
Mete Firidin
İbni Arabi ve Araf 175-176. Ayetler
16.11.2011 16142 Okunma
9 Yorum 19.11.2011 17:29
Hikmet Güveloğlu
ÖNCE ANLAŞ, SONRA YOK ET (Vladivostok)
4.4.2017 15969 Okunma
Mete Firidin
Miras ve Kelale Ayetleri
13.2.2014 15931 Okunma
53 Yorum 28.02.2014 13:04
Hikmet Güveloğlu
İNCİR'LİK KUŞU
8.1.2017 15747 Okunma
2 Yorum 12.01.2017 08:07
Mete Firidin
İçki Haram mı?
25.5.2015 15623 Okunma
13 Yorum 12.01.2020 17:25
Hikmet Güveloğlu
ORGANİZASYON
27.12.2016 15265 Okunma
3 Yorum 29.12.2016 00:42
Hikmet Güveloğlu
KATİL'İN DE, KATİL'İ
12.12.2016 15197 Okunma
Cengiz Demirci
İlk karzı hasen kooperatifi
3.1.2013 14914 Okunma
25 Yorum 06.02.2013 20:31
Hikmet Güveloğlu
RUH
23.12.2016 14511 Okunma
Mete Firidin
Hz. Yunus ve Ambergris
12.12.2012 13966 Okunma
2 Yorum 13.12.2012 13:23
Hikmet Güveloğlu
OMUZDAN KESİLMİŞ KOLUMUZ BİZİM
11.4.2017 13795 Okunma
Mete Firidin
Allah Celle Celalühü Ne Demektir?
30.11.2014 13710 Okunma
1 Yorum 01.12.2014 08:16
Hikmet Güveloğlu
KILIÇ BOYNUMUZA İNMEDEN
16.12.2016 13595 Okunma
4 Yorum 18.12.2016 12:51
Hikmet Güveloğlu
Oy
15.1.2017 13553 Okunma
Mete Firidin
Kabe Kavseyni Ev Edna
15.6.2012 13361 Okunma
1 Yorum 22.05.2018 01:32
Hikmet Güveloğlu
JERUSALEM, GOLAN, ŞU FIRAT'IN SUYU...
10.11.2016 13291 Okunma
1 Yorum 12.11.2016 14:59
Hikmet Güveloğlu
"DÜNYANIN SONU-1"
22.4.2017 13022 Okunma
Mete Firidin
İmhotep Hz.Yusuf mu?
27.10.2011 12899 Okunma
3 Yorum 05.11.2019 07:59