Reşat Nuri Erol
“KUR’AN VE İLİM” 817. Hafta Seminer Notlarından-1
5.6.2015
5225 Okunma, 1 Yorum

 

 

“KUR’AN VE İLİM” 817. Hafta Seminer Notlarından-1

Bu haftadan itibaren farklı bir çalışma daha yapmayı düşünüyorum…

Vaktin ve meşgalelerin müsaadesi nisbetinde bunu yapmaya çalışacağım, inşaallah…

Hani Üstadımız başta olmak üzere, arkadaşlar bir yazarı ele alıp her hafta onun yazısı üzerine yorum ve değerlendirme yapıyor ya; ben de hafta boyunca Üstad ile yaptığımız “KUR’AN VE İLİM” çalışmasında bana göre öne çıkması ve yorumlanması gereken yerleri değerlendirmeyi düşünüyorum… Faydalı ve verimli olması niyazıyla; BİSMİLLAH…

İTALİK ve parantez içi kısımlar bendenizin, gerisi Üstadımızın…

“Sûre (Hûd Sûresi) Kâinatın ve insanın yaratılışını açıklamakla başladı. İnsanların uygarlaşmalarına işaret etti. Uygarlaşmanın oluşması için azabı geciktirdiğini beyan etti.

Bunun sebepleri vardır.

1) İnsanlar daha yeni uygarlığı öğrenmiş ve uygulayacak durumda değildirler. Onlara zaman kazandırmak için azab gecikmektedir.

2) Bugün muhalefet edenler ola ki zamanla o cepheden bu cepheye geçerler. Onların tövbelerine imkân vermek için azab geciktiriliyordu.

Bu âyetlerde ise uygarlaşmanın oluşması için insan ruhiyatında mevcut olan bir özellik anlatılacaktır, bu da değişme özelliğidir. İnsan daima ilerlemek ister. Bu da yeni uygarlığın sebebi olur…” (Sayfa 2)

Malumunuz olduğu üzere…

34 hafta YUNUS Sûresi üzerinde çalıştık…

4 haftadan beri HÛD Sûresi üzerinde çalışıyoruz…

Allah hem bu sûrenin hem de KUR’AN üzerindeki bu tarzda yapmakta olduğumuz çalışmalarımızın tamamına erdirsin… 817 hafta önce başladığımız çalışmalarımız istikrarlı bir şekilde devam ediyor, ELHAMDÜLİLLAH…

Üstadımızın bu bölümdeki görüş ve hatırlatmalarında önemli ve geniş hikmetler var. Uygarlık.. Yeni uygarlık.. Azap.. Azabın geciktirilmesi.. Bütün bunların sebepleri…

***

Milletvekili olursunuz ve sevinirsiniz, sonra üç dönem engeli sebebiyle dışarıda kalırsınız, milletvekili olamazsınız ve üzülürsünüz. Oysa birileri hiç milletvekili olmadı, siz ise oldunuz, şimdi ne diye üzülmektesiniz...” (s.5)

2. sayfadan 5. sayfaya geçiverdik… Arada çok önemli ve de derin ilmî konular var, onları oradan mutlaka ve de yoğunlaşarak okumanızı tavsiye ederim… Güncel bir konu, AK Parti’deki 3 dönemzedeler; onlar meseleye bir de bu açıdan bakıversinler…

*

“Bugün insanlar Ay’a gittiler; Güneş’e bile gidecekler, hattâ üç boyutlu uzayı aşıp dört boyutlu uzayda seyredebilecekler. Ama herkes ölümlüdür. Kimse devamlı yaşama imkânına sahip değildir. Tabipler bile artık insanı yaşatmak için herhangi bir ümide sahip değildirler. İnsanı yaşatma şöyle dursun, insanı yaşatma gücüne sahip değildirler. Tedaviyi doktorlar değil yine insan vücudu kendisi yapıyor, tabip sadece şartları hazırlıyor...”

Ay’a, Güneş’e ve dört boyutlu uzaya seyahat… Kur’an Kâinat’ın haritası ise ve insan Kur’an’dan istifade ederek bu Kâinat’ta zihnen veya amelen yani teorik ve pratik olarak seyahat edebilecek… Nitekim ediyor… Bu çapta ilk yorumlar da bizlere nasip oluyor…

Önce Üstad ile kırk yıl önce fakülteden mezuniyet tezi için KUR’AN üzerinde yaptığımız çalışmayı hatırladım; ne günlerdi… Sonra o çalışma “KUR’AN VE SEYAHAT” ya da “KUR’AN VE TURİZM” ismiyle kitaplaştı… Ruhlar âleminden dünyaya seyahat… Dünya hayatı dönemindeki seyahatler… Dünyadan âhirete seyahat…

Bu konu çok derin. Şimdilik bu kadar! Bazı detaylar başka zaman, inşaallah…

Burada Dr. Lütfi ve Dr. Mete ile doktorlara önemli uyarı var! Aslında bunun bçyle olduğunu yıllar öncesinde Dr. Lütfi arkadaşımızdan öğrenmiştim; meğer doktorlar bir şey yapmazmış, sadece hasta kendi kendine iyileşinceye kadar hastayı oyalarlarmış! Asıl iyileştiren vücudu aynı zamanda hastane olarak yaratan Allah. “Şifa Allah’tan” sözü bunun en açık ifadesi. Ben Dr. Lütfi’den bunu öğrendim ya; ben de ona bir şey öğrettim! Ne öğrettim?

Hastalarına şunu demeyi öğrettim:

- “Merak etme, ecelin gelinceye kadar yaşayacaksın!”

Dr. Lütfi patenti bendenize ait olan bu sözü senelerdir hastalarına söyler olmuş…

*

“Örnek olarak, biz ne kadar uyarırsak uyaralım, onların yola gelmeyeceklerini biliriz ama biz yine de uyarılar yapmaya devam ederiz, tebliğe devem ederiz. Yeus oluruz ama kanut olmayız. 1960’larda CHP ile AP’nin bir olup Müslümanları ezmeye başlamaları bizi yeus etti. İki parti işbirliği hâlinde Müslümanlara saldırıyor, bunu askerlere yüklüyorlardı. Askerler emir kulu idiler, halkın iktidarına teslim idiler, onların yapacakları iş yoktu.

Biz kanut olmadık. Kooperatif kurduk. Cemaatler oluşturduk. Siyaset yaptık. Hiçbir ümidimiz yoktu. Ama biz görevimizi yapıyorduk. Bugünkü Türkiye, hattâ bütün dünya yeus ama kanut olmayan Müslümanların faaliyetleri mahsulüdür...” (s.5)

1960’larda yaşadığımız zulümler… 1967 Akevler’in kuruluşu… 1969 Millî Görüş Hareketi’nin başlaması… Aradan geçen yarım yüzyıl…

Ve bugünden itibaren gelecek yarım yüzyılda ve sonrasında yapmamız gerekenler…

ÜSTAD ne diyor?

Kooperatif kurduk... Cemaatler oluşturduk... Siyaset yaptık yani partiler kurduk... Hiçbir ümidimiz yoktu ama biz görevimizi yapıyorduk... ALLAH da verdikçe verdi…

Bugünkü TÜRKİYE… Bugünkü İSLÂM ÂLEMİ… Bugünkü İNSANLIK… Ve bugünden, bu haftadan, bu aydan, bu yıldan itibaren, son nefesimize kadar her birimizin fert olarak ve hepimizin topluluk olarak yapmamız gerekenler… Unutmayalım; ALLAH bizimle.

*

“Geçmişteki rahmete karşılık şimdi harekete geçmeli ve şükrünü eda etmeli iken ümidi kesip kenara çekilirler. Bizdeki eksiklikten dolayı Ak Parti iktidarı elden gidebilir.

Bu durumda bizim meyus olup kefur olmamız değil, 13 sene bize iktidarı bahşeden Allah’a hamd etmek ve ona göre borcumuzu ödemek durumundayız.

Türk milleti artık semt kooperatiflerini kurmalı ve şunları yapmalıdır: a) Ahşap ev atölyelerini oluşturmalıdır. b) Yüz villalık dinlenme sitelerini kurmalıdır. c) Yüz lojmanlı işyeri apartmanlarını yapmalıdır. d) Bin dil üniversitesi kurulmalıdır...” (s.5)

7 Haziran Seçimi arifesinde yazılmış önemli uyarılar, önemli hatırlatmalar…

Geçen 13 yıl ve 2023 iddiasındaki AK Parti’nin önündeki 8-10 yıl!

Biz ADİL KUR’AN DÜZENİ ÇALIŞANLARI olarak işimize bakalım…

Bizim için yol haritası belli; kooperatifleşmek, KOOPERTİFLEŞMEK...

Evet…

KO-PE-RA-TİF-LEŞ-MEK…

YOL HARİTASI VE YAPILMASI GEREKENLER:

-YÜZ MÜÇTEHİT YETİŞME PROJESİ…

-AHŞAP EVLER PROJESİ…

-YÜZ VİLLALIK DİNLENME SİTELERİ PROJESİ…

-YÜZ LOJMANLI İŞYERİ APARTMANLARI PROJESİ…

-BİN DİL ÜNİVERSİTESİ PROJESİ…

İlk yola çıktığımız yıllarda şiirler söyledik…

Yine öyle yapalım!

Yol O’nun, varlık O’nun, gerisi hep angarya…

Yüz üstü çok süründün, ayağa kalk Sakarya…

 

 

 

 

 


YorumcuYorum
Reşat Nuri Erol
05.06.2015
05:30


Aynı yazıyı tekrar koydum...

İki farklı şey yaptım:

1. Puntoyu 12'den 14'e yükselttim, daha kolay okunsun diye...

2. Üstad'ın bölümlerini bold yaptım, daha iyi anlaşılsın diye... 

İyi ve istifadeli okumalar dilerim...

Değerlendirmelerinizi bekliyorum...

Selam,dua, hürmet ve muhabbetlerimle...

Reşad
Son Eklenen Makaleler
Reşat Nuri Erol
Reform, yeni reformlar, yeni uygarlık ve … - 3
25.11.2020 88 Okunma
1 Yorum 25.11.2020 12:52
Reşat Nuri Erol
Reform, yeni reformlar, yeni uygarlık ve … - 2
24.11.2020 82 Okunma
2 Yorum 24.11.2020 12:47
Reşat Nuri Erol
Reform, yeni reformlar, yeni uygarlık ve … - 1
23.11.2020 95 Okunma
2 Yorum 23.11.2020 09:24
Reşat Nuri Erol
‘Geçmiş olsun İzmir, Allah korusun Türkiye’-17
22.11.2020 102 Okunma
2 Yorum 23.11.2020 09:25
Reşat Nuri Erol
‘Geçmiş olsun İzmir, Allah korusun Türkiye’-16
20.11.2020 147 Okunma
1 Yorum 20.11.2020 10:36
Reşat Nuri Erol
‘Geçmiş olsun İzmir, Allah korusun Türkiye’-15
19.11.2020 107 Okunma
1 Yorum 19.11.2020 10:22
Reşat Nuri Erol
‘Geçmiş olsun İzmir, Allah korusun Türkiye’-14
17.11.2020 129 Okunma
1 Yorum 17.11.2020 10:27
Reşat Nuri Erol
‘Geçmiş olsun İzmir, Allah korusun Türkiye’-13
16.11.2020 128 Okunma
4 Yorum 16.11.2020 09:23
Reşat Nuri Erol
‘Geçmiş olsun İzmir, Allah korusun Türkiye’-12
15.11.2020 149 Okunma
4 Yorum 15.11.2020 08:36
Reşat Nuri Erol
‘Geçmiş olsun İzmir, Allah korusun Türkiye’-11
14.11.2020 141 Okunma
4 Yorum 14.11.2020 11:29
Reşat Nuri Erol
‘Geçmiş olsun İzmir, Allah korusun Türkiye’-10
13.11.2020 130 Okunma
4 Yorum 13.11.2020 11:59
Reşat Nuri Erol
‘Geçmiş olsun İzmir, Allah korusun Türkiye’ - 9
12.11.2020 126 Okunma
4 Yorum 12.11.2020 10:17
Reşat Nuri Erol
‘Geçmiş olsun İzmir, Allah korusun Türkiye’ - 8
11.11.2020 146 Okunma
4 Yorum 11.11.2020 09:02
Reşat Nuri Erol
‘Geçmiş olsun İzmir, Allah korusun Türkiye’ - 7
9.11.2020 155 Okunma
5 Yorum 09.11.2020 09:41
Reşat Nuri Erol
‘Geçmiş olsun İzmir, Allah korusun Türkiye’ - 6
8.11.2020 152 Okunma
5 Yorum 08.11.2020 08:21
Reşat Nuri Erol
‘Geçmiş olsun İzmir, Allah korusun Türkiye’ - 5
5.11.2020 209 Okunma
5 Yorum 05.11.2020 11:18
Reşat Nuri Erol
‘Geçmiş olsun İzmir, Allah korusun Türkiye’-4, MİLLÎ GA
4.11.2020 148 Okunma
4 Yorum 04.11.2020 11:23
Reşat Nuri Erol
‘Geçmiş olsun İzmir, Allah korusun Türkiye’ - 3
3.11.2020 154 Okunma
4 Yorum 03.11.2020 11:40
Reşat Nuri Erol
‘Geçmiş olsun İzmir, Allah korusun Türkiye’ - 2
2.11.2020 152 Okunma
3 Yorum 02.11.2020 09:55
Reşat Nuri Erol
‘Geçmiş olsun İzmir, Allah korusun Türkiye…’
1.11.2020 186 Okunma
4 Yorum 01.11.2020 11:09
Reşat Nuri Erol
Dünya düzeni ya düzelecek ya da batacak ve...-22
31.10.2020 155 Okunma
4 Yorum 31.10.2020 11:10
Reşat Nuri Erol
Dünya düzeni ya düzelecek ya da batacak ve...-21
30.10.2020 154 Okunma
5 Yorum 30.10.2020 10:10
Reşat Nuri Erol
Dünya düzeni ya düzelecek ya da batacak ve...-20
29.10.2020 163 Okunma
4 Yorum 29.10.2020 09:44
Reşat Nuri Erol
Dünya düzeni ya düzelecek ya da batacak ve...-19
28.10.2020 208 Okunma
5 Yorum 28.10.2020 09:36
Reşat Nuri Erol
Dünya düzeni ya düzelecek ya da batacak ve...-18
27.10.2020 177 Okunma
5 Yorum 27.10.2020 09:43
Reşat Nuri Erol
Dünya düzeni ya düzelecek ya da batacak ve...-17
26.10.2020 170 Okunma
4 Yorum 26.10.2020 10:05
Reşat Nuri Erol
Dünya düzeni ya düzelecek ya da batacak ve...-16
25.10.2020 186 Okunma
5 Yorum 25.10.2020 11:15
Reşat Nuri Erol
Dünya düzeni ya düzelecek ya da batacak ve...-15
22.10.2020 200 Okunma
5 Yorum 25.10.2020 11:15
Reşat Nuri Erol
Dünya düzeni ya düzelecek ya da batacak ve...-14
21.10.2020 205 Okunma
6 Yorum 25.10.2020 11:24
Reşat Nuri Erol
Dünya düzeni ya düzelecek ya da batacak ve...-13
20.10.2020 226 Okunma
6 Yorum 25.10.2020 11:25
Reşat Nuri Erol
Dünya düzeni ya düzelecek ya da batacak ve...-12
19.10.2020 223 Okunma
7 Yorum 19.10.2020 10:38
Reşat Nuri Erol
Dünya düzeni ya düzelecek ya da batacak ve...-11
18.10.2020 288 Okunma
7 Yorum 18.10.2020 14:23
Reşat Nuri Erol
Dünya düzeni ya düzelecek ya da batacak ve...-10
17.10.2020 244 Okunma
6 Yorum 17.10.2020 10:47
Reşat Nuri Erol
Dünya düzeni ya düzelecek ya da batacak ve...-9
16.10.2020 222 Okunma
6 Yorum 17.10.2020 10:49
Reşat Nuri Erol
Dünya düzeni ya düzelecek ya da batacak ve...-8
15.10.2020 242 Okunma
8 Yorum 16.10.2020 20:14
Reşat Nuri Erol
Dünya düzeni ya düzelecek ya da batacak ve...-7
13.10.2020 261 Okunma
7 Yorum 16.10.2020 20:15
Reşat Nuri Erol
Dünya düzeni ya düzelecek ya da batacak ve...-6
12.10.2020 268 Okunma
7 Yorum 14.10.2020 07:41
Reşat Nuri Erol
Dünya düzeni ya düzelecek ya da batacak ve...-5
11.10.2020 269 Okunma
6 Yorum 14.10.2020 07:43
Reşat Nuri Erol
Dünya düzeni ya düzelecek ya da batacak ve...-4
10.10.2020 241 Okunma
6 Yorum 14.10.2020 07:44
Reşat Nuri Erol
Dünya düzeni ya düzelecek ya da batacak ve...-3
9.10.2020 242 Okunma
5 Yorum 10.10.2020 09:48
Reşat Nuri Erol
Dünya düzeni ya düzelecek ya da batacak ve...-2
8.10.2020 244 Okunma
5 Yorum 08.10.2020 09:06
Reşat Nuri Erol
Dünya düzeni ya düzelecek ya da batacak ve …
6.10.2020 343 Okunma
7 Yorum 06.10.2020 14:59
Reşat Nuri Erol
Bir hikâyeden; ‘şimdi bana duygularını söyle…’
5.10.2020 319 Okunma
6 Yorum 06.10.2020 13:43
Reşat Nuri Erol
Koronavirüs vesilesiyle köyü yeniden hatırladık!
4.10.2020 282 Okunma
5 Yorum 05.10.2020 08:07
Reşat Nuri Erol
İnsanlığı yok etmeye çalışanlara dikkat edelim-7
3.10.2020 383 Okunma
5 Yorum 05.10.2020 08:06
Reşat Nuri Erol
İnsanlığı yok etmeye çalışanlara dikkat edelim-6
1.10.2020 270 Okunma
6 Yorum 05.10.2020 08:05
Reşat Nuri Erol
İnsanlığı yok etmeye çalışanlara dikkat edelim-5
30.9.2020 277 Okunma
6 Yorum 05.10.2020 08:04
Reşat Nuri Erol
İnsanlığı yok etmeye çalışanlara dikkat edelim-4
28.9.2020 317 Okunma
6 Yorum 28.09.2020 09:30
Reşat Nuri Erol
İnsanlığı yok etmeye çalışanlara dikkat edelim-3
27.9.2020 280 Okunma
6 Yorum 28.09.2020 09:31
Reşat Nuri Erol
İnsanlığı yok etmeye çalışanlara dikkat edelim-2
26.9.2020 323 Okunma
6 Yorum 28.09.2020 09:32
Reşat Nuri Erol
İnsanlığı yok etmeye çalışanlara dikkat edelim-1
25.9.2020 306 Okunma
5 Yorum 28.09.2020 09:34
Reşat Nuri Erol
Arif Ersoy’u Süleyman Karagülle anlatıyor... - 3
24.9.2020 307 Okunma
6 Yorum 28.09.2020 09:35
Reşat Nuri Erol
Arif Ersoy’u Süleyman Karagülle anlatıyor... - 2
23.9.2020 360 Okunma
6 Yorum 23.09.2020 20:57
Reşat Nuri Erol
Arif Ersoy’u Süleyman Karagülle anlatıyor…-1
22.9.2020 359 Okunma
6 Yorum 23.09.2020 06:50
Reşat Nuri Erol
İmam Hatipler, Celaleddin Ökten, Arif Ersoy - 2
21.9.2020 369 Okunma
7 Yorum 22.09.2020 08:26
Reşat Nuri Erol
İmam Hatipler, Celaleddin Ökten, Arif Ersoy - 1
20.9.2020 421 Okunma
11 Yorum 20.09.2020 17:48
Reşat Nuri Erol
İmam Hatipler, Hacıveyiszade Mustafa, Arif Ersoy-4
19.9.2020 404 Okunma
8 Yorum 20.09.2020 10:29
Reşat Nuri Erol
İmam Hatipler, Hacıveyiszade Mustafa, Arif Ersoy-3
17.9.2020 410 Okunma
6 Yorum 17.09.2020 11:23
Reşat Nuri Erol
İmam Hatipler, Hacıveyiszade Mustafa, Arif Ersoy-2
16.9.2020 399 Okunma
5 Yorum 17.09.2020 09:11
Reşat Nuri Erol
İmam Hatipler, Hacıveyiszade Mustafa, Arif Ersoy…
14.9.2020 395 Okunma
4 Yorum 16.09.2020 07:02
Reşat Nuri Erol
Arif Ersoy Abi için sır perdesini biraz araladım
13.9.2020 495 Okunma
6 Yorum 16.09.2020 07:45
Reşat Nuri Erol
Sağlıklı hayat için “Sağlıklı Hayat Anayasası”-2
12.9.2020 416 Okunma
4 Yorum 12.09.2020 08:07
Reşat Nuri Erol
Sağlıklı hayat için “Sağlıklı Hayat Anayasası”-1
11.9.2020 427 Okunma
4 Yorum 11.09.2020 13:27
Reşat Nuri Erol
Arif Ersoy ve Mevlüt Özcan hocaların ardından
10.9.2020 384 Okunma
5 Yorum 11.09.2020 13:26
Reşat Nuri Erol
Arif Ersoy’u anmaya ve anlatmaya devam…
9.9.2020 392 Okunma
3 Yorum 09.09.2020 07:59
Reşat Nuri Erol
Arif Ersoy; “Yeni Bir Dünya ve Adil Düzen” - 6
8.9.2020 385 Okunma
4 Yorum 10.09.2020 09:28
Reşat Nuri Erol
Arif Ersoy; “Yeni Bir Dünya ve Adil Düzen” - 5
7.9.2020 448 Okunma
6 Yorum 07.09.2020 11:59
Reşat Nuri Erol
Arif Ersoy; “Yeni Bir Dünya ve Adil Düzen” - 4
6.9.2020 506 Okunma
9 Yorum 07.09.2020 11:56
Reşat Nuri Erol
Arif Ersoy; “Yeni Bir Dünya ve Adil Düzen” - 3
5.9.2020 588 Okunma
13 Yorum 06.09.2020 09:11
Reşat Nuri Erol
Arif Ersoy; “Yeni Bir Dünya ve Adil Düzen” - 2
4.9.2020 490 Okunma
6 Yorum 05.09.2020 07:24
Reşat Nuri Erol
Arif Ersoy; “Yeni Bir Dünya ve Adil Düzen” - 1
3.9.2020 622 Okunma
7 Yorum 05.09.2020 09:21
Reşat Nuri Erol
‘Korona değil, korona tedavisi öldürüyor’ (mu?)
2.9.2020 486 Okunma
7 Yorum 03.09.2020 06:24
Reşat Nuri Erol
Toprak, tarım ve pek çok şey nasıl öldürülür?-5
1.9.2020 398 Okunma
4 Yorum 01.09.2020 07:05
Reşat Nuri Erol
Toprak, tarım ve pek çok şey nasıl öldürülür?-4 SAĞLIK
31.8.2020 388 Okunma
5 Yorum 31.08.2020 20:21
Reşat Nuri Erol
Toprak, tarım ve pek çok şey nasıl öldürülür?-3
30.8.2020 612 Okunma
5 Yorum 31.08.2020 08:11
Reşat Nuri Erol
Toprak, tarım ve pek çok şey nasıl öldürülür?-2
29.8.2020 493 Okunma
6 Yorum 05.09.2020 14:33
Reşat Nuri Erol
Toprak, tarım ve pek çok şey nasıl öldürülür?-1
28.8.2020 450 Okunma
6 Yorum 26.09.2020 08:58
Reşat Nuri Erol
Yeni HİCRİ YIL vesilesiyle bazı hatırlatmalar-5 HİCRET
27.8.2020 383 Okunma
4 Yorum 28.08.2020 07:48
Reşat Nuri Erol
Gıybet… Fitne… Ve asıl olması gereken nedir?
26.8.2020 394 Okunma
5 Yorum 27.08.2020 12:51
Reşat Nuri Erol
Yeni HİCRİ YIL vesilesiyle bazı hatırlatmalar-4
25.8.2020 368 Okunma
4 Yorum 26.08.2020 12:32
Reşat Nuri Erol
Yeni HİCRİ YIL vesilesiyle bazı hatırlatmalar-3
24.8.2020 358 Okunma
4 Yorum 24.08.2020 08:30
Reşat Nuri Erol
Yeni HİCRİ YIL vesilesiyle bazı hatırlatmalar-2
23.8.2020 377 Okunma
5 Yorum 24.08.2020 08:30
Reşat Nuri Erol
Yeni HİCRİ YIL vesilesiyle bazı hatırlatmalar-1
22.8.2020 375 Okunma
5 Yorum 23.08.2020 07:56
Reşat Nuri Erol
Bizim gibi ‘dertli’ ve ‘derman da üreten’ biri - 5
19.8.2020 467 Okunma
7 Yorum 19.08.2020 23:49
Reşat Nuri Erol
Bizim gibi ‘dertli’ ve ‘derman da üreten’ biri - 4
18.8.2020 387 Okunma
5 Yorum 18.08.2020 14:52
Reşat Nuri Erol
Bizim gibi ‘dertli’ ve ‘derman da üreten’ biri - 3
17.8.2020 377 Okunma
5 Yorum 18.08.2020 10:04
Reşat Nuri Erol
Bizim gibi ‘dertli’ ve ‘derman da üreten’ biri - 2
16.8.2020 391 Okunma
5 Yorum 16.08.2020 18:59
Reşat Nuri Erol
Bizim gibi ‘dertli’ ve ‘derman da üreten’ biri - 1
15.8.2020 394 Okunma
4 Yorum 16.08.2020 10:05
Reşat Nuri Erol
Hakkı batıl, batılı hak sayma ve sorunlarımız…
13.8.2020 417 Okunma
5 Yorum 14.08.2020 13:36
Reşat Nuri Erol
Süleyman El-Racihi; büyük bir hayırsever… - 2
11.8.2020 472 Okunma
6 Yorum 12.08.2020 14:49
Reşat Nuri Erol
Süleyman El-Racihi; büyük bir hayırsever… - 1
9.8.2020 525 Okunma
8 Yorum 10.08.2020 06:32
Reşat Nuri Erol
Ayasofya açıldı; artık sorunları ‘çö-ze-lim’ mi?-5
8.8.2020 491 Okunma
7 Yorum 09.08.2020 15:27
Reşat Nuri Erol
Ayasofya açıldı; artık sorunları ‘çö-ze-lim’ mi?-4
6.8.2020 419 Okunma
5 Yorum 07.08.2020 13:20
Reşat Nuri Erol
Ayasofya açıldı; artık sorunları ‘çö-ze-lim’ mi?-3
5.8.2020 415 Okunma
5 Yorum 05.08.2020 15:10
Reşat Nuri Erol
Ayasofya açıldı; artık sorunları ‘çö-ze-lim’ mi?-2
4.8.2020 427 Okunma
3 Yorum 04.08.2020 07:23
Reşat Nuri Erol
Ayasofya açıldı; artık sorunları ÇÖZELİM mi?
30.7.2020 618 Okunma
7 Yorum 01.08.2020 18:23
Reşat Nuri Erol
Ayasofya, ‘medeniyet’ ve ‘İslam Medeniyeti’ - 5
27.7.2020 462 Okunma
4 Yorum 27.07.2020 07:36
Reşat Nuri Erol
Ayasofya, ‘medeniyet’ ve ‘İslam Medeniyeti’ - 4
26.7.2020 583 Okunma
9 Yorum 26.07.2020 19:22
Reşat Nuri Erol
Ayasofya, ‘medeniyet’ ve ‘İslam Medeniyeti’ - 3
23.7.2020 562 Okunma
5 Yorum 07.09.2020 07:48
Reşat Nuri Erol
Ayasofya, ‘medeniyet’ ve ‘İslam Medeniyeti’ - 2
21.7.2020 498 Okunma
4 Yorum 21.07.2020 08:28