YENİ ANAYASAYA GEÇİŞ ÖNERİSİ karagülle-akdemir
Süleyman Karagülle
1757 Okunma
3-İÇİNDEKİLER

 

 

 

 

 

 

 

 


İçindekiler

ÖNSÖZ 1 9

ÖNSÖZ 2 11

Takdim 13

ANAYASA METNİ ÖNERİMİZ: 17

Asker sivil ilişkileri 17

Terör 18

Yargı bağımsızlığı 18

Basın 19

Dokunulmazlıklar 19

Borçlar 19

İşsizlik 19

Köylerin boşalması 19

İmar ve Yapılaşma 20

Kayıt dışı 20

BİRİNCİ BÖLÜM 22

İNSANLIK TARİHİ 22

İKTİSADİ AŞAMALAR 22

A- TOPLAYICILIK DÖNEMİ 22

İnsanlığın Menşei 22

İnsan meyvelikler içinde yaratılmıştır 22

İnsan aile içinde yaşamıştır 22

Ailede ortak üretim ve tüketim vardır 23

Ateş toplayıcılık döneminde bulunmuştur 23

Dokumacılık toplayıcılık döneminde bulunmuştur 23

B- AVCILIK DÖNEMİ 23

Avcılık döneminde işbölümü doğmuştur 24

Avcılık döneminde erkekler örgütlenmiştir 24

C- ÇOBANLIK DÖNEMİ 25

 

 

 

 

 

 

Çobanlık dönemine geçiş 25

Çobanlık döneminde işbölümü devam etti 25

Çobanlık döneminde süt gıda olmuştur 25

Çobanlık döneminde para olarak yün ve hayvan kullanılmıştır 26

Çobanlık döneminde kolektif üretimin yanında özel mülkiyet de vardır……….26

D- TARIM DÖNEMİ 26

Tarım dönemine geçiş 26

Tarım entegre-tümlenmiş bir döngüye sahiptir 26

Çiftlik döneminde ekonomik bağımsızlık gerçekleşmiştir 27

Mevzuata dayalı yönetim oluşmuştur 27

E- PAZAR DÖNEMİ 27

İnsanlar işbölümü yaparak evrimleştiler 27

Zamanla hizmet merkezleri oluşmuştur 27

Pazar ekonomisi madeni parayı doğurmuştur 28

Madenler para olarak kullanılmaya başlamıştır 28

F- TİCARET DÖNEMİ 29

Pazar ekonomisi ile doğan işbölümünün önemi anlaşıldı 29

Rekabetin önemi anlaşılmıştır 29

Aracı sınıf kentler arası ticareti doğurmuştur 29

Tüccar mübadelesi dünyayı imar ve ihya etmiştir 29

Vakıf kervansaraylar insanlığı birleştirmiştir 29

G- İŞÇİLİK DÖNEMİ 30

Savaşlar sanayii doğurmuştur 30

Makine üretimi işçiliği doğurmuştur 30

Kölelik yerine işçilik ikame edildi 30

İşçilik sistemi tekelleri oluşturmuştur 31

Sektör monopolü kapitalizm, Pazar sorununu doğurmuştur 31

Ekonomik kriz sanayi ekonomisini çökertir 31

Karşılıksız para ekonomiye hareket getirmiştir 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ekonomik önlemler savaşları önleyememiştir 32

İşçilik dönemi sona ermektedir 32

H- ORTAKLIK DÖNEMİ 33

Emek mübadelesinden geri dönülemez 33

İşçilikten ortaklığa geçilecektir 33

Mal senetleri ile halk depolama ve taşıma külfetinden kurtulacaktır .................. 33

Standartlar büyük sanayi inkılabından sonra örgütlü sanayi dönemini
doğurmuştur 33

El sanayii yerine ev sanayii doğmaktadır 34

Halk sanayii doğmaktadır 34

Halk ekonomisi genel hizmetlere dayanmaktadır 34

II - İLMİ AŞAMALAR 35

A- GÖRENEK DÖNEMİ 35

İnsan eksikliklerini bilimle kapattı 35

İnsanlık ekonomideki gelişmeyi zihnindeki gelişme ile sağlamıştır ………….... 36

Ortaklık döneminde deneme metodu yeterli olmamaktadır 36

Ortaklık döneminde araştırma metodu geliştirilecektir 36

Görenek metodu insanın ana öğrenim metodudur 37

Meyve toplamaya çocuklar da katılmışlardır 37

Çardaklar da meyveliklerin içinde kurulmuştur 37

Görenek metodu bugüne kadar sürmüştür 37

Bugün bütün mesleklerde staj dönemleri vardır 38

B- TEDRİS DÖNEMİ 38

Avcılık döneminde ilimde görenek metodu yetmez hale gelmiştir 38

Avcılık döneminde ders resimler üzerinde yapılmıştır 38

Ders usulünde hoca anlatmaktadır 38

İbadetler eğitimi sürekli ve tekrarlı kılmaktadır 39

C- TARTIŞMA DÖNEMİ 39

Tarım dönemi hukuk dönemini getirmiştir 39

 

 

 

 

 

 

 

 

Tartışma döneminde tartışanlar eşit durumdadırlar 40

Tartışma döneminde fikri demokrasi vardır 40

Tartışma dönemi sosyal grupları oluşturur 40

Tartışma döneminde hukuk ve felsefe ekolleri doğmuştur 40

Tartışma teoriktir 41

D- DENEME DÖNEMİ 41

Deneme metodu ilmi metot olarak kabul edilmiştir 41

Tümevarım metodunu Müslümanlar sistemleştirmiştir 41

Tümevarım uygulamasını Ebu Hanife ilmileştirmiştir 42

İlmin dört aşaması vardır 42

Deneme metodu ilim ile uygulamaya dayanır 42

E- ARAŞTIRMA DÖNEMİ 42

Araştırma metodunda alim deneme değil, araştırma yapmaktadır …………… 42

Araştırma kolektif olarak yapılabilir 43

Araştırma metodunda teminatlı resmi ehliyete gerek vardır 43

Uygulama teminatlı ehliyetlilerce yapılır 43

Teminatlı ehliyet dayanışma ortaklıklarınca verilmelidir 43

Demokrasi araştırma metodunun işaretidir 44

Araştırma döneminde ortak ilmi eserler yazılacaktır 44

F- SİSTEMATİK DÖNEM 44

Tümevarım metodu yanında analoji sistemi geliştirilecektir 44

Tüm oluşlar aynı kanunlara dayanır 45

III- DİNİ AŞAMALAR 45

Din hislerin duygulaşmış şeklidir 45

Çocukları anne babası dindar yapar 45

Dinsiz kimse yoktur 46

Din insanın insana inanmasıdır 46

İnsan sağlam dinin yanında bozuk dinlere de inanır 46

IV - SİYASİ AŞAMALAR 57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GİRİŞ: 58

A- KABİLE YÖNETİMİ 59

B- MEZOPOTAMYA MEDENİYETİ 60

C- MISIR MEDENİYETİ 61

D- İBRANİ MEDENİYETİ 63

E- GREK-ROMEN MEDENİYETİ 64

F- HIRİSTİYANLIK 65

G- BİZANS MEDENİYETİ 66

H- İSLAM MEDENİYETİ 68

İ- AVRUPA MEDENİYETİ 69

J- ADİL DÜZEN 70

V- HUKUKİ AŞAMALAR 71

A- BAŞKANLIK AŞAMASI 73

B- KADILIK AŞAMASI 74

               C- HAKEMLİK AŞAMASI 75

İSLAM MEDENİYETİ 80

BATI MEDENİYETİ 83

TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN KURULUŞU 84

İLKE VE İNKILAPLAR 86

İNKILAPLAR 87

TÜRKİYE'DE DEMOKRATİKLEŞME 92

TÜRKİYE'NİN SORUNLARI 93

SONUÇ 107

İKİNCİ BÖLÜM 108

DEĞİŞMEZ HÜKÜMLER 108

"RESMİ" 108

''DİLİ'' 110

''TÜRKÇE'' 115

''MERKEZİ'' 119

 

 

 

 

 

"ANKARA" 125

"BAYRAĞI" 128

İSLAM DÜNYASI 131

DÜNYA TÜRKLERİNE ÇAĞRIMIZ 139

ADİL DEVLETİN KRİTERLERİ 143

İNSANLIK HAKLARININ DAYANDIĞI KRİTERLER: 162

DEMORATİKLEŞME ÖNERİLERİMİZ: 174

A- Yerinden Yönetimler: 174

B- Seçeneklere Yer Verilmesi (Çoğulculuk): 176

C- Kolektif Karar Şekilleri: 177

D- Yer Değiştirme-Göç Hakkı: 182

Sonuç 185

''LAİKLİK'' 186

LAİKLİĞİN YERLEŞMESİ İÇİN GEREKLİ MEKANİZMALAR:………. 193

DİNİN SOSYAL FONKSİYONU 200

Sonuç 203

''LİBERAL'' 204

GENEL HİZMETLER-KAMU HİZMETLERİ 220

''SOSYAL'' 224

TEMEL SOSYAL VAKIFLAR 240

KAMU HİZMETLERİNDE SOSYALLİK 242

''HAKEMLERDEN OLUŞAN'' 247

SORUŞTURMACILAR 251

''BAĞIMSIZ'' 271

"TARAFSIZ" 279

"SAYGIN" 281

"ETKİN" 282

''YARGI'' 283

"DENETİMİNDE" 285 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


"MİLLİ ORDULAR" 287

"GÜVENCESİNDE" 288

''ÇOKLU'' 290

28 ŞUBAT'IN DEĞERLENDİRİLMESİ 298

"BİR" 302

"HUKUK" 305

HUKUK DÜZENİYLE ASKERİ DÜZEN ARASINDAKİ FARKLAR:…….. 314

KUVVET DÜZENİ 315

HAK DÜZENİ 318

EMİR-KOMUTA 321

EMİR SİSTEMİ 321

MEVZUAT SİSTEMİ 323

KOLLEKTİF SORUMLULUK 324

KİŞİSEL SORUMLULUK 325

SONUÇTAN SORUMLULUK 328

DAVRANIŞLARDAN SORUMLULUK 329

ÇEVRE KİRLİLİĞİ 332

HUKUK DEVLETİNİN TEMEL İLKELERİ 335

''BU HÜKÜMLER'' 337

"DEĞİŞTİRİLEMEZ-İTTİFAKLA DEĞİŞTİRİLİR" 341

TÜRKİYE'NİN İRSİ ÖZELLİKLERİ 342

KİT'LER NİÇİN ZARAR EDİYOR? 346

"BU HÜKÜMLERE AYKIRI MEVZUAT" 359

"MULGADIR" 363

"AYKIRILIK HER KADEMEDE" 364

"YARGI TARAFINDAN TESPİT EDİLİR" 365

SONUÇ 365