ADİL DÜZEN'E GÖRE İNSANLIK ANAYASASI-K
Süleyman Karagülle
2162 Okunma
İÇİNDEKİLER

 

 

İçindekiler

İçindekiler 1

1. KURULUŞ 5

I. İNSANLIK 5

Madde-1a) Yeryüzü İnsanlığındır 5

Madde-1b) İnsanlar insanlığa borçlanırlar 5

IA. HUKUK DÜZENİ 6

Madde-2a) İnsanlar topluluk içinde yaşarlar 6

Madde-2b) Hukuk düzeni haklıyı kuvvetli kılan düzendir 6

IB. ASKERİ DÜZEN 7

Madde-3a) Askeri düzende kuvvetli olan haklıdır 7

Madde-3b) Askeri düzene hukuk düzeni kuralları içinde geçilir. 7

IC. KAMU GÖREVİ 8

Madde-4a) İşleri halk mevzuata göre serbestçe yapar 8

Madde-4b) Görevliler güdücü değil gözetleyicidirler 9

ID. GENEL HİZMET 10

Madde-5a) Rekabetin sağlanamadığı işlerde işler, genel hizmet yoluyla görülür. 10

Madde-5b) Kamu ve genel hizmetler 12

2. İNSANLIK 19

A.YERYÜZÜ 19

Madde-6a) Yeryüzü hizmet karşılığı olmak üzere işgalle bölüşülmüştür. 19

Madde-6b) Merkez toprakları taşralılara açıktır 21

B. BÖLÜŞME 21

Madde-7a) Toplulukların kurulmaları ve tasfiyesi 21

Madde-7b) Toplulukta paylar pay belgeleriyle belirlenir. 22

C. DAYANIŞMA 23

Madde-8a) Dayanışma Ortaklıklarının Kurulması 23

Madde-8b) Dayanışmanın Hükümleri 24

D- İNSAN 26

Madde-9a) Her âdemoğlunun kişiliği vardır. 26

Madde-9b) Ehliyetler dayanışma ortaklıklarınca tevcih edilir 27

3. YERYÜZÜ 30

A. MECLİSLER 30

Madde-10a) Meclisler ilmi danışmanlardan oluşur. 30

Madde-10b) Başkanlar toplulukların başkanlarıdır. 31

B. ŞURALAR 32

Madde-11a) Şuralar dayanışma sorumlularından oluşur 32

Madde-11b) Görev ve hizmetler şuralarca bölüşülmüştür. 33

C. İŞLETMELER 33

Madde-12a) İşletmeler ehliyetli emek sorumluları tarafından kurulur. 33

Madde-12b) İşletmelerin büyüklükleri 34

D. BİRLİK 35

Madde-13a) Güvenlik nöbetleşe sağlanır. 35

Madde-13b) Genel hükümler 40

4. İNSAN 42

A. GÖREV 42

Madde-14a) Görevler ehliyete dayanır. 42

Madde-14b) Başkan ve bakanlar 42

B.YETKİ 44

Madde-15a) Mülkiyet 44

Madde-15b) Sosyal yetkiler 45

C.SORUMLULUK 46

Madde-16a) Suç ve cezalar 46

Madde-16b) Genel hükümler 49

D.HAKLAR 49

Madde-17a) Ücretler 49

Madde-17b) Birlikte yaşama hakları 50

E.BÜTÇE 51

Madde-18a) Bütçe halkın isteklerine göre yapılır 51

Madde-18b) Kamu vakıflarının bütçeleri 52

F.YAŞAMA 54

Madde-19a) Selem kredileri 54

Madde-19b) Genel hizmetler 55

G.YASAMA 56

Madde-20) Mevzuat, maşeri kararlarla oluşur. 56

H.MEVZUAT 61

Madde-21a) Anlaşmalar 61

Madde-21b) Mevzuatın yapılması 62

İ.ÇALIŞMA 63

Madde-22a) Herkese İş 63

Madde-22b) İnşaatın yapılması 63

KREDİ 64

Madde-23a) İlçelerde mağaza ve ambarlar 64

Madde-23b) Kredileşme 65

K.PAYLAŞMA 66

Madde-24a) Geçici kararlar 66

Madde-24b) Hakem kararları 67

L.VERGİ 68

Madde-25a) Resmi ücretle toprak değeri ve alt yapı payı 68

Madde-25b) Vergi ödeme beyana tabidir. 69

ANAYASA GENEL KURALLARI 70

Kural 1 70

Kural 2: Yetki ve sorumluluk kuralı 70

Kural 3: Yetki kuralı 71

Kural 4: 71

Kural 5: Kıyam kuralı 71

Kural 6: Hilafet Kuralı 72

Kural 7: Kamu Giderleri Kuralı 72

Kural 8: 73

Kural 9: Yardımlaşma Kuralı 73

Kural 10:  Kolaylık Kuralı 73

Kural 11: Üründen Vergi Kuralı 73

Kural 12: Rehin Kuralı 73

Kural 13: Dayanışma Kuralı 73

Kural 14: 74

Kural 15: Tüketimde dayanışma kuralı 74

Kural 16: Bölüşme kuralı 74

Kural 17: Öncelik Kuralı 74

Kural 18: 75

Kural 19: 75

Kural 20: Hukuk Düzeninin Tanımı 75

Kural 21: Savaş Düzeninin Tanımı 75

Kural 22: Harp Düzeni 76

Kural 23: Hizmet ve Görev Yerleri 76

Kural 24: Kamil Sayılar Kuralı 77

SEKİZYÜZLÜ: 25 GENEL HİZMET 78

Kural 25: Başkanlık kuralı 78

Kural 26: Mesel Kuralı 79

Kural 27: İslam (Statü) Kuralı 79

Kural 28: Belirlilik Kuralı 79

Kural 29: Mülkiyet Kuralı 79

Kural 30: Borçlanma Kuralı 80

Kural 31: Çoklukla Denge Kuralı 80

Kural 32: Hicret Kuralı 80

Kural 33: Biat Kuralı 80

Kural 34: Sayısal Kuralı 81

Kural 35: Vakitlendirme Kuralı 81

Kural 36: Karar Verme Kuralı 81

Kural 37: Erkler Kuralı 82

Kural 38: İçtihat Kuralı 82

Kural 39: Tamamlama Kuralı 83

Kural 40: Kuruluşlar Kuralı 83

Kural 41: Temsil Kuralı 83

Kural 42: Şuralar Kuralı 83

25 GENEL HİZMET TABLOSU 84

Kural 43: İşletme Ortaklığı Kuralı 84

Kural 44:  Nöbetleşme Kuralı 85

Kural 45: Ailede İşbölümü Kuralı 85

Kural 46: Dokunulmazlık Kuralı 85

Kural 47: Hakemlik Kuralı 86

Kural 48: Şirketler Kuralı 86

Kural 49: Savaş Kararı Kuralı 87

Kural 50: Uygulamada Sorumluluk Kuralı 87

Kural 51: Kölelik Kuralı 87

Kural 52: İktisat (İsrafsızlık) Kuralı 89

Kural 53: Diyet Kuralı 89

Kural 54: Planlama Kuralı 90

Kural 55: Eda Kuralı 90

Kural 56: Şahitlik Kuralı 90

Kural 57: Ücret Kuralı 90

Kural 58: Eşitlik Kuralı 91

Kural 59: Ahsen Kuralı 91

Kural 60: Senetler Kuralı 92

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ADİL DÜZEN'E GÖRE İNSANLIK ANAYASASI-K
1-İÇİNDEKİLER
2162 Okunma
2-TAKDİM
2467 Okunma
3-ANAYASA'YA BAŞLARKEN
1933 Okunma
4-KAMU GÖREVLERİ
2303 Okunma
5-GENEL HİZMET
2161 Okunma
6-İNSANLIK
1850 Okunma
7-BÖLÜŞME
1913 Okunma
8-DAYANIŞMA
1827 Okunma
9-İNSAN
1584 Okunma
10-YERYÜZÜ
1754 Okunma
11-ŞÛRALAR
1867 Okunma
12-İŞLETMELER
1721 Okunma
13-BİRLİK
1685 Okunma
14-GÖREV
1676 Okunma
15-YETKİ
1660 Okunma
16-SORUMLULUK
1726 Okunma
17-HAKLAR
1798 Okunma
18-BÜTÇE
1584 Okunma
19-YAŞAMA
1661 Okunma
20-MEVZUAT
1721 Okunma
21-ÇALIŞMA
2148 Okunma
22-PAYLAŞMA
1738 Okunma
23-VERGİ
1676 Okunma
24-ANAYASA GENEL KURALLAR
1955 Okunma
25-KAMİL SAYILAR KURALI
2832 Okunma
26-ŞURALAR KURALI
1844 Okunma
27-SENETLER KURALI
2194 Okunma