ADİL DÜZEN'E GÖRE İNSANLIK ANAYASASI-K
Süleyman Karagülle
1887 Okunma
ANAYASA'YA BAŞLARKEN

 

ANAYASA’YA BAŞLARKEN…

Adil Düzen’e Göre İnsanlık Anayasası çalışmasının ilk kitabı olan Kamu Görevleri başlıca beş bölümden oluşmaktadır. İlk dört bölüm Anayasa’nın ana bölümleri olup, beşinci bölüm bu Anayasa’ya delil oluşturan kuralların yer aldığı Genel Kurallar bölümüdür.

Ana metin Times New Roman, 12 punto, normal modda, açıklamalar ve deliller ise aynı fontta ancak 10 punto ve italik olarak yer almaktadır. Açıklamalarda yer alan Kuran ifadeleri sure ve ayet numaraları belirtilerek aktarılmıştır. Örneğin 2-29 yazıldığı zaman Bakara suresinin 29. ayeti kastedilmiştir. Kuran’da geçen surelerin numara ve isimlerinin yer aldığı liste ayrıca kitabın sonunda yer almaktadır.

Her sayfada delil olarak gösterilen ayetlerin Arapça metinleri de yanda yer almaktadır. Bir sayfada yer alan ayetin Arapça metninin birden fazla yer almamasına dikkat edildiğinden Arapça olarak yer almayan ayetlerin önceden geçtiği hatırlanmalı ve aynı sayfada aranmalıdır.

Ayetler aktarılırken özellikle delile işaret eden kısma vurgu yapıldığından, açıklayıcı olması açısından ayetin öncesi ve sonrasına da bakılması önemle tavsiye edilir.

 

Editör

Tayibet Erzen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ADİL DÜZEN'E GÖRE İNSANLIK ANAYASASI-K
1-İÇİNDEKİLER
2099 Okunma
2-TAKDİM
2412 Okunma
3-ANAYASA'YA BAŞLARKEN
1887 Okunma
4-KAMU GÖREVLERİ
2251 Okunma
5-GENEL HİZMET
2107 Okunma
6-İNSANLIK
1787 Okunma
7-BÖLÜŞME
1862 Okunma
8-DAYANIŞMA
1768 Okunma
9-İNSAN
1526 Okunma
10-YERYÜZÜ
1706 Okunma
11-ŞÛRALAR
1807 Okunma
12-İŞLETMELER
1657 Okunma
13-BİRLİK
1637 Okunma
14-GÖREV
1629 Okunma
15-YETKİ
1615 Okunma
16-SORUMLULUK
1674 Okunma
17-HAKLAR
1748 Okunma
18-BÜTÇE
1538 Okunma
19-YAŞAMA
1594 Okunma
20-MEVZUAT
1676 Okunma
21-ÇALIŞMA
2094 Okunma
22-PAYLAŞMA
1688 Okunma
23-VERGİ
1631 Okunma
24-ANAYASA GENEL KURALLAR
1907 Okunma
25-KAMİL SAYILAR KURALI
2738 Okunma
26-ŞURALAR KURALI
1797 Okunma
27-SENETLER KURALI
2127 Okunma