ADİL DÜZEN'E GÖRE İNSANLIK ANAYASASI-K
Süleyman Karagülle
2094 Okunma
ÇALIŞMA

İ.ÇALIŞMA

Madde-22a) Herkese İş

Çalışan herkesin mesleki dayanışma ortaklığı tarafından verilmiş bir mesleki derecesi ve buna göre resmi ücreti vardır. Bu ücret toprak parası ile belirlenmiştir.(Ücret Kuralı 57a) Yılbaşında buğday parasının toprak parası ile olan kuru kamuca belirlenmiştir. Çalışanlar kredilerini toprak parası olarak alır. İnşaatta ücreti toprak parası olarak alır. İnşaat malzemesini üretirken demir parasını alır, tüketim mallarını üretirken buğday parasını alır, işletmeler işletme senetlerini altın parasıyla değerlendirirler. Kredilerini aldıkları paralarla kendi istekleri ile buğday veya toprak parası ile borçlanırlar.(Madde 19a'ya atıf)

Buğday parası ile borçlananlara, borçlandıkları meblağın yarısının beş katı buğday parası ile kredi açılır. Bunlardan ikisi çalışanlara verilmiş olur. Diğer biri tesis sahiplerine kira karşılığıdır, diğeri çalışmayanlara dağıtılacak yeryüzü kirası karşılığıdır. Biri de kamu ve genel hizmetlere aittir.(8-41 Ayetine göre beşte biri kamu ve genel hizmet payıdır. Kalan kısımlar tesis ile emek arasında bölüştürülecektir. Beşte ikisi işçilik olur, tesis payının yarısı arsanın, yarısı da yapının olacaktır. Arsa payları 2-29 ayetine göre çalışmayanların kira payları olur.)

İnşaatlarda çalışanlar toprak paralarını, inşaat malzeme üretiminde çalışanlar mal senetlerini, üretim iş yerlerinde çalışanlar selem senetlerini alırlar. Kamuda çalışanlar ise kamu pay belgesini alırlar. Bunları toprak veya buğday parasına çevirip borçlarını kapatırlar.(2-282 Ayetinde “Az olsun çok olsun yazın, yazmaktan üşenmeyin” denmektedir. Demek ki yazma özgürlüğümüz vardır ancak eksiksiz yazma görevimiz de vardır. Biz bu maddeyle yazma görevimizdeki eksiksizliği göz önüne alarak istihsanla yazmış oluyoruz.)

Çalışmak isteyenler isterlerse bu resmi ücretlere göre yılbaşında yıllık kredilerini buğday senedi borçlanarak alırlar. İsteyenler buğday senedi kredi almayıp inşaatlarda çalışırlar. Buğday senedi kredi alanlara, aldıkları meblağın yarısının beş katı toplam buğday parası kredi olarak verilir.(Üretirken diğer hak sahiplerine ödeme yapılacağından bu kadar paranın onlara kredi olarak verilmesi gerekir. 53-39 Ayetine göre insanın se'adan başka bir hakkı olamayacağından diğer payların, üretici paylarının bir katı olması gerekir. Bunu da beşte üç olarak tespit ediyoruz. )

Tüccarların, satın aldıkları selem senetlerini, günü, vadesi gelmiş olsun veya olmasın rehin ederek altın parasını kredi olarak alma hakları vardır. Selem senetlerinin altın para karşılığı kredi değerleri bucak yönetimi tarafından belirlenir. Senetler kredilerle sübvanse edilerek belli malların stok seviyesi yükseltilebilir.(57-18 Ayetine göre hasen bir şekilde kredi vermemiz gerekir. Tüccarın aldığı siparişleri dışarıdan alıp getirebilmesi için altın paraya ihtiyacı vardır. Bizim kasada da altın para vardır. Buna bu altını borç olarak vermek bize emredilmiştir. Böylece dışarıya satılacak malın satışını beklemeden sipariş aldığı şeyleri dışarıdan alır, sipariş verenlere verir. Sonra ürettiği malları satar, altını temin eder, borcunu kapatır. Teminat olarak da sipariş verdiği malların senetlerini bankaya rehin olarak bırakır.)

 

Madde-22b) İnşaatın yapılması

Yılbaşında çalışanlara Ülke içinde 2000 saatlik ücretleri karşılığı toprak parası kredi olarak verilir.(Ücret Kuralı 57a Resmi Ücret,  53-39,40 ayetleri. 39. ayette “İnsan için sa'inden başka bir şey yoktur” denmektedir. Sonraki ayette Sa'in de ileri de görüleceği beyan edilmiştir. Çalışana verilen pay belgesi ileride kendisine verilecek hakkın belgesidir. Yani para çalışma karşılığıdır. Bunun dışında bir para çıkarılamaz çünkü insan için sa'iden başka bir şey yoktur. )

  1. İsteyenler istedikleri kadarı ile inşaat ortaklığını kurar ve kendilerine çalıştırdıkları işçilerin işçiliği ile orantılı işçilik ve malzeme kredisi verilir. Kredilerine uygun arsayı beğenirler ve bucak bu arsa ile bu ortaklığa katılır.(Hukuk Düzeninin Tanımı Kuralı 20a) Arsanın projesi ve alt yapısı bucağındır. Bucak bununla iştirak eder. Yapı veya tesisin beşte ikisi bucağa aittir. Bunun beşte biri sitenin iç alt yapısı, diğer yarısı ile site, bucak, il, ülke ve insanlık altyapılarına eşit olarak bölüştürülür.(2-29 Ayetine göre yeryüzünün bütünü insanlara ait olduğuna göre bucağın toprağında bütün insanların payı vardır. Bu pay il, ülke ve insanlık arasında bölüştürülür.) Kredilerine göre inşaat malzemesini satın alırlar, inşaatı peyderpey bucağa teslim ederek karşılığında hisse senetlerini alıp komisyonculara satarlar. İşçilerin ücretleri toprak senedi cinsinden çalıştıkları gün ödenir. İnşaat borçlanmış olur.(Ücret Kuralı 57a Resmi Ücret gereği yapı işçilere aittir. İşçilerin elindeki toprak parası işçilerin yapılardaki payını gösterir. Dolayısıyla yapı müteahhidin değil, topluluğundur.) Elde ettikleri toprak senedi ile kredilerini kapatmış olurlar. Buğday parası selem karşılığı, toprak parası yapı karşılığı çıkmış olur. İnşaatta kredileşme ve değiştirme resmi fiyat ve ücretler üzerinden yapılır. (Ücret Kuralı 57a Resmi Ücret)
  2. İsteyenler toprak parası ile aldıkları yıllık çalışma kredilerini buğday parası ile değiştirirler. Toprak parasını borçlanacaklarına buğday parasını borçlanırlar. Kredi değerlerini her yıl bucak yönetimi belirler. Buğday parasını birleştirip sermaye yapan çalışanlar tesis sahiplerini ortak ederek işletme senedini çıkarırlar. Aldıkları buğday parasını işletme senedini alıp satmak için sermaye olarak kullanırlar. İşletme selem senetlerini çıkarır, üretimden önce malını satmış olur. İşletmeye girdiler işletme senedi karşılığı girer ve çıktılar da işletme senedi karşılığı çıkar. Fiyatlar stoklarla belirlenir.(Senetler Kuralı 60)
  3. Bir tesis faaliyete geçtikten sonra gelen kira payı satılmış senetlere bölüştürülür.(Ücret Kuralı 57a Resmi Ücret gereği yapılar hisse senetleri sahiplerine aittir. Kiralar hisse senedi sahiplerine bölüştürülür.) Hisse senetleri satıldıkça değerleri yükseltilir. Satılması duruncaya kadar senetler çoğaltılır.(Madde 7a’da geçen arz ve talep kaidesine göre) Kira payları dağıtılmaz, yapılara hisse senetlerinin nominal değerleri yükseltilir. Cari değerler arz ve talebe göre ayarlanır. Hisse senetleri parçalanmış olarak satılır ve alınır. Bütün senetlerin iadesi halinde yapı bucağa kalır ve kendisi kâr veya zararla amorti etmiş olur.(2-29 Ayetine göre yapının başka hissedarı kalmadığı için beşte bir hissesiyle bucağa kalır.)
  4. Malzeme ticareti yapanlara demir parası kredi olarak verilir. Malzemelerin satış bedelleri resmidir. Alış bedelleri serbesttir. Kasalarında para veya ambarlarda resmi fiyatlarla malzeme bulundurma zorunluluğu vardır. Böylece serbest ekonomi içinde çalışan herkese iş bulunmuş olur. Her mal için üretim miktarı dengelenir. İnşaat ve üretim dengesi oluşturulur. İthalat ve ihracat dengesi oluşturulur.(55-9 Ayetinde emredilen dengeler sağlanmış olur. Madde 22a üçüncü paragraf)

 

KREDİ

Madde-23a) İlçelerde mağaza ve ambarlar

Her ilçede bölgeye göre standart mağazalar inşa edilir. Bu mağazalar aynı zamanda ilçe ambarlarına bitişiktir.(Senetler Kuralı 60(27b), Senetler Kuralı 60 (32)) Standart mal üretenler de üretmeyenler de bu ambarlara mallarını teslim ederler. Mağazalara ister standart mal olsun, ister olmasın tüccarlar mal getirir ve satarlar.(Senetler Kuralı 60(17)) Mağaza sahipleri, işletme mülkiyetine sahipler, yararlanma mülkiyetine sahip değiller.(Mülkiyet Kuralı 29b) Mağazaların ve ambarın kirası, genel hizmeti ve nakliyesi satıştan pay olarak belirlenir. Bu paylar anlaşmaya ve il mevzuatına göre tespit edilir.(51-19, Senetler Kuralı 60(25)) Bu mağazalara mal satacak veya bu mağazalardan mal alıp başka yerlere götürüp satacak tüccarlara malın cinsine göre buğday, demir veya altın parası ile krediler verilir.(Senetler Kuralı 60d) Fiyatlandırmayı pazarlıkla kendileri yaparlar. Standart malların selem senetlerini veya malları alır ve nakit olarak ödeme yaparlar. Tüccarlar arasında rekabet vardır. Gerek selem senetlerinin fiyatları, gerekse malların fiyatları serbest pazarlık içinde tespit edilir.(4-29)

Her işletmenin bir işletme senedi vardır. Bu işletme senedi bir ana mal ile tanımlanır ve işletme bu senet karşılığı ana malı vermek zorundadır. Parçaların her kademesinin işletme senedi cinsinden fiyatı vardır. Ambar stokuna göre oluşmuştur. Çalışanlar işletme senedi ile hammadde satın alırlar, parçaları işlerler, ambarlara teslim ederek işletme senetlerini alırlar. İşçilik işletme senedi olarak kalmış olur. İşletmeye hammadde bu senetlerle alınır, işçilik, elektrik, tesis, kira payları, genel ve kamu hizmet payları bu senetlerle ödenir. Mamul mallar bu senetlerle satılır. Fiyatlar stoklara göre ayarlanır. Hizmet kuruluşları ve vakıflar da birer işletmedir. Mağazalar da birer işletmedir. İşletme senetleri vardır.(Senetler Kuralı 60, Bölüşme Kuralı 16b)

Kasada nakit ve senet stokları ile ayarlanan kur ile senetler alınır ve satılır. İşletmeler,  işletme senetlerini çıkarırlar. Ayrıca beşte bir kadar da nakit kredisi verilir. Senetler bununla alınıp satılır. İşletme senetlerini bloke edenler selem senetlerini alırlar.(3-14 Ayetinde değerlendirmelerin altın ve gümüşle olacağı beyan edilmiştir. 9-34 Ayetiyle de para olarak altın ve gümüşün olduğu beyan edilmiştir. 18-19 Ayetinde de yazılı belgenin para olarak kullanılacağı anlatılmaktadır. Demek ki bu belgeler altın ve gümüşle alınıp satılacaktır. Senet mal karşılığı, kağıt para ise altın ve gümüş karşılığı olacaktır. Para ile senetlerin alınıp satılması, mal ile altın ve gümüşün satılması demektir.)

 

Madde-23b) Kredileşme

Ambara mal teslim edip mal senedi veya ona karşılık buğday, demir, altın veya toprak parasını alıp mevduat olarak bankaya veren kimse bunun karşılığında bu paralardan kredi istihkak eder. Her malın kredi değeri vardır. Bu satış değerinden farklıdır.(Senetler Kuralı 60d) Ülkeler arası paralar da kredileşme ilkesi içinde kasalarda bulunur.(2-29 Ayetine göre yeryüzü insanlığındır. Bu nedenle tüm insanlar eşit haklara sahiptir. Devletler arasında da aynı muameleyi yapmak zorundayız.)

Kamu faizli işlemleri yapmaz.(2-275 Ayetine göre Allah faizi haram etmiştir) Kredileşme ilkesi içinde bankacılık hizmetlerini görür. Herkes mevduatı nispetinde kredi istihkak eder. Bu mevduat, kıymetli evraklardır.(Herkes başkasına yaptığının, kendisine de yapılmasını kabul etmiş sayılır. 2-194 Ayeti haramların karşılıklı olduğunu söyleyerek birisine karşı yapılanın karşılığının, diğerine aynısının yapılması olduğunu göstermektedir. 57-18 Ayetinde “Allah'a ikraz ettiler” diyerek kredi işlerini devlete vermiştir. Görevli kim ise yetkili de odur. Dolayısıyla kredileşme fiyatlarını tespit etme kamuya aittir.) Dört çeşit değer vardır; nominal değer(Senetler Kuralı 60(4), eceli müsemmaya kıyasen), cari değer(Senetler Kuralı 60(4), kaza değerine kıyasen), kredileşme değeri(57-18 Ayetine göre görevden dolayı), teminat değeri(Senetler Kuralı 60(28) ). Bunlar birbirinden bağımsızdır.

Nakit ve benzeri kıymetli evrakların kur değerleri kasa mevcutları ile değerlendirilir. Kasadaki stoğa göre fiyatlar artırılıp eksiltilir.(Senetler Kuralı 60d)

 

Faizsiz bankalar

İnsanlık içinde 5'ten az ve 20'den fazla olmamak üzere kredileşme bankaları kurulur. (Kamil Sayılar Kuralı 24 ve Madde 15a dördüncü paragraf) Bankaların sözleşmeleri insanlık merkez bankalarında yapılır ve altın para insanlık tarafından çıkarılır.(Senetler Kuralı 60d) Kıta merkezlerinde bulunan banka şubelerine verilir. Kıta merkez bankaları hesabına altın stoku yapan ülke merkez bankaları beş misli altın parayı alırlar.(Kuruluşlar Kuralı 40b) Ülkeler beşte bir altın parasını kasalarına koyarlar, karşılığında toprak parasını çıkarırlar ve bölgelerdeki bankalara kredi olarak verirler. Toprak senedi ile taşınmazların hisse senetleri alınır ve satılır.(Senetler Kuralı 60d) Ülke merkez bankaları altın paranın beşte birini demir parası olarak bloke eder ve illere topraklarına göre bölüştürürler. Beşte birini bloke ederek bucaklara buğday parası olarak verirler. Altın para altının beş misli karşılığı çıkmış olur. Toprak parası toprakla orantılı olarak çıkmış olur. Buğday parası nüfusa göre bölüştürülür. Demir parası malzeme stoklarına göre verilir.(Senetler Kuralı 60d, 3-14 ayetinde değerler altın ve gümüş ile tartılmış olarak beyan edilmektedir. Altın uluslararası, gümüş yerel paradır.الذَّهَبِ  gidip gelen demektir. الْفِضَّةِ ise yayılma demektir. Yani biri uluslararası paradır, diğeri ise ülkeler içi paradır. Demek ki, bütün paralar altın ile değerlendirilmelidir. Bu da yukarıdaki sistemle mümkündür.) Bankalar işletmelerin senetlerini alıp satarlar. Bedelleri kasa mevcudu ile değerlendirirler. Alış ve satış değerleri arasında fark yapılmaz. Bankalar üretim işletmelerinde üründen, diğer işletmelerde giderlerinden bir pay alırlar. İşletme senetlerinin fiyatları öyle ayarlanır ki bütün senetler bankaya iade edildiği zaman mallar da bitmiş olur. Borç ve alacak kalmaz.(15-21 Ayetine göre malum kader böyle tayin edilir.)

Faizli işlem yapılmaz, kredileşme yapılır. Banka, masraflarını üretim veya tüketimdeki genel hizmet paylarından karşılar. Vakıf olarak çalışır.(Hilafet Kuralı 6)

 

 

 


ADİL DÜZEN'E GÖRE İNSANLIK ANAYASASI-K
1-İÇİNDEKİLER
2099 Okunma
2-TAKDİM
2412 Okunma
3-ANAYASA'YA BAŞLARKEN
1886 Okunma
4-KAMU GÖREVLERİ
2250 Okunma
5-GENEL HİZMET
2107 Okunma
6-İNSANLIK
1787 Okunma
7-BÖLÜŞME
1861 Okunma
8-DAYANIŞMA
1768 Okunma
9-İNSAN
1526 Okunma
10-YERYÜZÜ
1706 Okunma
11-ŞÛRALAR
1807 Okunma
12-İŞLETMELER
1657 Okunma
13-BİRLİK
1637 Okunma
14-GÖREV
1629 Okunma
15-YETKİ
1615 Okunma
16-SORUMLULUK
1674 Okunma
17-HAKLAR
1748 Okunma
18-BÜTÇE
1538 Okunma
19-YAŞAMA
1594 Okunma
20-MEVZUAT
1676 Okunma
21-ÇALIŞMA
2094 Okunma
22-PAYLAŞMA
1688 Okunma
23-VERGİ
1631 Okunma
24-ANAYASA GENEL KURALLAR
1907 Okunma
25-KAMİL SAYILAR KURALI
2738 Okunma
26-ŞURALAR KURALI
1797 Okunma
27-SENETLER KURALI
2127 Okunma