Süleyman Karagülle
REFORM
14.11.2020
417 Okunma, 0 Yorum

 

Bu yazı Fehmi Koru’nun 14.11.2020 tarihli yazısına yorum olarak kaleme alınmıştır. Yazının linki aşağıda yer almaktadır.

https://fehmikoru.com/reform-mu-dediniz-osmanlida-da-en-cok-konusulan-sozcuktu-islahat/

 

İnsanlık uygarlaşacak şekilde yaratılmıştır. Uygarlaşma da iki şekilde olmaktadır. Biri Peygamberler tarafından yapılan vahiye dayanan reformlardır. Diğeri ise filozoflar tarafından geliştirilmiş reformlardır. Peygamberler işe cemaat kurmakla başlamışlar. Birkaç kişiden oluşturdukları cemaate yeni düzeni öğretmişler, kendileri yaşamışlar ve sonra reformlar çevreye yayılmış. Büyüyerek değil, çoğalarak yeryüzünü kaplamış. Bugün yeryüzünde iki buçuk milyar Hristiyan, iki milyara yakın da Müslüman var. Bunlar silah zoruyla bu dinleri kabul etmediler. İnandılar ve yeni düzen kurdular.

İkinci reform şekli ise filozofların reformudur. Filozoflar kendileri yaşamadan evvel peygamberlerin yaptığı reformları iktibas ederek, merkezden güç kullanarak halka kabul ettirmek isterler. Bir dönem için başarırlar da biraz sonra bütün medeniyetler gibi onların medeniyeti de çökmeye başlar. Reform yapılarak medeniyet devam ettirilemez. Osmanlılar da ıslahat adı altında değişiklikler yapmak istemişler ama başaramamışlardır.

Bugün yeni peygamber gelmeyecektir. Batının kuvvet uygarlığı çökmeye başlamıştır. Doğunun hak uygarlığı peygambersiz oluşacaktır. İlim adamları oluşturacaktır. Bunu biz söylemiyoruz. Birinci Kur’an uygarlığını getirmiş olanlar, yeni kitabın inmeyeceğini, artık vahiy alan peygamberlerin gelmeyeceğini bildirmiş. Çok açık ifadeyle ilim adamlarının peygamberlerin varisi olduğunu bildirmiştir. Vahyin yerini de içtihadın ve icmanın alacağını çok açık şekilde belirtmişler ve birinci Kur’an uygarlığını kuranlar içtihat ve icmaların örneğini vermişlerdir.

500 seneden fazladır İslam âlemi içtihat ve icmaı terk etmiş ve yeni düzenin oluşmasına imkân vermemiş, hatta mani olmuştur. İslam âlemi çökmüş, yok olacak bir duruma gelmiştir. Mevdudi, Kutuplar, Hamidullah gibi yenilikçiler sayesinde özellikle Bediüzzaman ve Erbakan’ın faaliyetleri ile İslam âlemi bugün ismen de olsa bağımsızlık kazanmıştır. Hristiyanlarda da yeniden dine dönüş çabaları görülmektedir.

Türkiye’de, Akevler’de 50 senelik çalışmalar vardır. Kur’an’ın bugünkü müspet ilimlerle yorumlanması, ona göre yeni içtihatların yapılması vardır. Milli görüşçüler ve Gülenciler bunu baştan desteklediler ve bugünkü dünya böyle oluştu. Bu çalışmaların sonunda ortaya çıkan yargı reformu iki cümleye dayanmaktadır. Yargı kanunlarla değil, kanunlardan yararlanarak kendi içtihatlarına göre hükmeden yargıçlardan oluşur. Yani yargıç kanunun herhangi bir maddesine uymak zorunda değildir, kanundan da yararlanır, ama o daha çok sözleşmelere dayanır ve kendi görüşüne göre hükmeder. Yargı reformunun bir numaralı kuralı budur. Bu yetkiyi vermediğiniz takdirde, yargıcın kanunlara uyup uymadığını kontrol eden bir merkez oluşturmak zorundasınız, o merkez hükmetmeye başlar. Bu sefer yargı yönetime karışmaya başlar. Buna imkân vermemek için de yönetim yargıyı baskı altına alır.

Yargı reformunun ikinci maddesi ise yargıçların taraflarca seçilmesi ve mahkemenin hakemlerden oluşmasıdır. Yani merkezden atanmaz, taraflar iki hakem seçer, iki hakem de başhakemi seçerler. Bunların kararı kesindir ve bütün diğer devlet kuruluşlarının üstündedir. Bu yargıçların verdiği karar uygulanır.

Şimdi yeniden reform yapacağız diye yola çıkan bakan veya diğer görevliler bu iki kavramı biliyorlar mı? 50 senedir bunu çeşitli vesilelerle anlatıyoruz. Bunlar bunu duydular mı? Reform yapalım demekle reform olmaz. Türkiye’de Tanzimat’tan beri reform yapıyoruz. Ama reformu ilim adamları değil sıradan siyasetçiler yapmaktadır. Sonuçta 3. asra yaklaşan Batılılaşma çabasında daha yarıya gelmiş değiliz. Son sözümüz şudur: Reform ilimsiz olmaz. Bu hususta ilim de 50 senelik çalışmasıyla Akevler’de oluşmuştur. Allah bir dönemde çok peygamber göndermediği gibi bugün de bu ilmi yalnız Akevler’e vermiştir. Bu gerçeği kabul ederek Akevler’i terk edenlerin yeniden Akevler’e dönmeleri gerekir. Örnek olarak Gül Akevler’de yetişmiştir ama şimdi ilgilenmemektedir. Yeniden Akevler’de eski kadro ve varisleri toplanmalı makroda değil, önce mikroda bir köy oluşturmalıyız. Peygamberlerin yolu dışında bir yolla peygamberlerin düzenine hizmet edilemez.

 

 


Son Eklenen Makaleler
Reşat Nuri Erol
Allah’ın plan ve projesini değiştirecek yoktur…
24.06.2021 61 Okunma
6 Yorum 24.06.2021 10:15
Reşat Nuri Erol
Bizim de her şeye SABRETMEMİZ gerekiyor…
23.06.2021 134 Okunma
6 Yorum 23.06.2021 10:36
Reşat Nuri Erol
Bize, size, hepimize Allah’ın yardımı gelecektir...
22.06.2021 149 Okunma
6 Yorum 22.06.2021 11:03
Reşat Nuri Erol
Sorunların çözülmemesi bizi hüzünlendiriyor…
21.06.2021 190 Okunma
7 Yorum 21.06.2021 14:34
Reşat Nuri Erol
“Biliyoruz, söyledikleri seni hüzünlendiriyor…”
20.06.2021 198 Okunma
6 Yorum 20.06.2021 12:39
Reşat Nuri Erol
“Ve ittika edip akledenler için ahiret hayırlıdır”
19.06.2021 166 Okunma
5 Yorum 19.06.2021 12:16
Reşat Nuri Erol
“Dünya hayatı laib ve lehvden başkası değildir”
18.06.2021 155 Okunma
5 Yorum 18.06.2021 10:17
Reşat Nuri Erol
Dünya-ahiret, laib-lehv, ittika-akletme, hayat-hayr
17.06.2021 150 Okunma
5 Yorum 17.06.2021 10:52
Reşat Nuri Erol
Kur’an nizamına göre üçüncü binyıl medeniyeti
16.06.2021 205 Okunma
5 Yorum 16.06.2021 10:47
Reşat Nuri Erol
“Kad hasirallezîne kezzebû bilikaillâhi…” (6/31)
15.06.2021 181 Okunma
5 Yorum 15.06.2021 10:03
Reşat Nuri Erol
Süleyman Hocamı ilmî ve amelî çalışmalarla anmak-6
13.06.2021 189 Okunma
5 Yorum 13.06.2021 13:32
Reşat Nuri Erol
Süleyman Hocamı ilmî ve amelî çalışmalarla anmak-5
12.06.2021 192 Okunma
5 Yorum 12.06.2021 09:54
Reşat Nuri Erol
Süleyman Hocamı ilmî ve amelî çalışmalarla anmak-4
11.06.2021 196 Okunma
5 Yorum 11.06.2021 09:16
Reşat Nuri Erol
Süleyman Hocamı ilmî ve amelî çalışmalarla anmak-3
9.06.2021 205 Okunma
5 Yorum 09.06.2021 10:49
Reşat Nuri Erol
Süleyman Hocamı ilmî ve amelî çalışmalarla anmak-2
8.06.2021 231 Okunma
6 Yorum 08.06.2021 10:44
Reşat Nuri Erol
Süleyman Hocamı ilmî ve amelî çalışmalarla anmak…
7.06.2021 284 Okunma
6 Yorum 07.06.2021 10:34
Reşat Nuri Erol
Kimlik ve kişiliğimin oluşmasında Kosova’nın yeri
6.06.2021 240 Okunma
7 Yorum 06.06.2021 09:47
Reşat Nuri Erol
Hocalarımı yazarken hayatımı da yazı-yorum…
5.06.2021 310 Okunma
7 Yorum 05.06.2021 19:33
Reşat Nuri Erol
Ali Yakup Cenkçiler Hoca ve Erbakan Hoca - 2
3.06.2021 470 Okunma
6 Yorum 03.06.2021 08:42
Reşat Nuri Erol
Ali Yakup Cenkçiler Hoca ve Erbakan Hoca - 1
2.06.2021 254 Okunma
6 Yorum 02.06.2021 13:35
Ahmet Yücel
BİR KÖY DÜŞÜNÜYORUM.
30.05.2021 181 Okunma
Reşat Nuri Erol
Hocaların Hocası Ali Yakup Cenkçiler Hoca - 4
29.05.2021 400 Okunma
16 Yorum 30.05.2021 17:12
ZEKİ ALTUBOĞA
İlmin ve Adaletin Anahtarını Peygamberden Almak
27.05.2021 625 Okunma
Reşat Nuri Erol
Hocaların Hocası Ali Yakup Cenkçiler Hoca - 3
27.05.2021 354 Okunma
9 Yorum 27.05.2021 09:46
Reşat Nuri Erol
Hocaların Hocası Ali Yakup Cenkçiler Hoca - 2
26.05.2021 335 Okunma
7 Yorum 27.05.2021 07:03
Reşat Nuri Erol
Hocaların Hocası Ali Yakup Cenkçiler Hoca - 1
25.05.2021 356 Okunma
8 Yorum 27.05.2021 07:03
Reşat Nuri Erol
Medeniyet Tasavvuru Okulu ve medeniyet meselesi-2
20.05.2021 331 Okunma
6 Yorum 27.05.2021 07:01
Reşat Nuri Erol
Medeniyet Tasavvuru Okulu ve medeniyet meselesi-1
18.05.2021 276 Okunma
3 Yorum 18.05.2021 11:26
Reşat Nuri Erol
Şimdi iki bayram arasını değerlendirme zamanı
17.05.2021 282 Okunma
6 Yorum 17.05.2021 09:40
Reşat Nuri Erol
Ramazan Medeniyeti; Medeniyet Tasavvuru Okulu-2
16.05.2021 299 Okunma
7 Yorum 16.05.2021 10:19
Hikmet Güveloğlu
İsrail Terör Devleti'ne Ramak Kala
15.05.2021 675 Okunma
1 Yorum 15.05.2021 15:52
Reşat Nuri Erol
Ramazan Medeniyeti; Medeniyet Tasavvuru Okulu-1
11.05.2021 311 Okunma
5 Yorum 11.05.2021 08:47
Reşat Nuri Erol
KUR’AN AYI RAMAZAN VE BAYRAM… - 4
10.05.2021 397 Okunma
7 Yorum 17.10.2025 04:40
Reşat Nuri Erol
KUR’AN AYI RAMAZAN VE BAYRAM… - 3
9.05.2021 325 Okunma
6 Yorum 09.05.2021 13:33
Mete Firidin
Kuran’da Nefs Kelimesinin Anlamı
8.05.2021 313 Okunma
Reşat Nuri Erol
KUR’AN AYI RAMAZAN VE BAYRAM… - 2
7.05.2021 418 Okunma
5 Yorum 07.05.2021 10:40
Reşat Nuri Erol
KUR’AN AYI RAMAZAN VE BAYRAM… - 1
6.05.2021 339 Okunma
6 Yorum 06.05.2021 11:03
Reşat Nuri Erol
Kur’an açısından EĞİTİM; özel bir vesilesiyle-2
5.05.2021 302 Okunma
5 Yorum 05.05.2021 08:53
Süleyman Karagülle
İÇKİ YASAĞI
3.05.2021 558 Okunma
Reşat Nuri Erol
Kur’an açısından EĞİTİM; özel bir vesilesiyle-1
3.05.2021 365 Okunma
5 Yorum 03.05.2021 07:01
Reşat Nuri Erol
Kur’an açısından EMEK; 1 Mayıs vesilesiyle…
2.05.2021 367 Okunma
5 Yorum 02.05.2021 10:53
Reşat Nuri Erol
Ya Kur’an nizamı veya kölelikten beter hayat-4
1.05.2021 348 Okunma
5 Yorum 01.05.2021 10:49
Reşat Nuri Erol
Ya Kur’an nizamı veya kölelikten beter hayat -3
30.04.2021 434 Okunma
6 Yorum 30.04.2021 10:40
Süleyman Karagülle
Türkiye ve Dünya
30.04.2021 455 Okunma
Süleyman Karagülle
DIŞ POLİTİKA
29.04.2021 385 Okunma
Süleyman Karagülle
HEDEF
29.04.2021 457 Okunma
Reşat Nuri Erol
Vellezîne âmenû; iman etmiş olan kimseler’ - 3
28.04.2021 401 Okunma
6 Yorum 29.04.2021 05:48
Reşat Nuri Erol
‘Vellezîne âmenû; iman etmiş olan kimseler’ - 2
27.04.2021 364 Okunma
5 Yorum 27.04.2021 08:49
Reşat Nuri Erol
‘Vellezîne âmenû; iman etmiş olan kimseler’ - 1
26.04.2021 381 Okunma
5 Yorum 26.04.2021 10:50
Reşat Nuri Erol
Ya Kur’an nizamı veya kölelikten beter hayat -2
25.04.2021 439 Okunma
5 Yorum 25.04.2021 07:48