Süleyman Karagülle
AKEVLER’İN İSLAM ANLAYIŞI
14.01.2021
330 Okunma, 0 Yorum

KUR’AN VE İLİM SEMİNERLERİ-1097/ADİL DÜZEN DERSLERİ-913 / 02 Ocak 2021

 

AKEVLER’İN İSLAM ANLAYIŞI

Üniversitede talebeyken Ord. Prof. Dr. Enver Ziya Karal’ın (1906 Kosova - 1982 Ankara) bir konuşmasına katıldım. Batıdan birisinin İslam’a bakışını özetledi ve ona cevap verdi. Batılı ilim adamı İslam âlemine bakmış, şöyle diyor: “İslam âleminde iki ekol var. Biri bin sene evvelki İslam anlayışından asla taviz vermeyen tutucu görüş sahipleridir. Bunlar günün meselelerini İslam anlayışı içinde çözmeye çalışmadıklarından herhangi başarı şansları yoktur. Bu zihniyetle onların İslamiyet’i yaşatmaları mümkün değildir. İkinci grup ise Batıyı benimsemiş ve İslamiyet’i Batı mantığına uyduran bir gruptur. Bunlarda kendi sorunlarını kendi düşünceleriyle değil, batının mantığıyla çözdüklerinden başarı şansları yoktur.” Kitabında böyle diyormuş. Enver Ziya Karal, buna karşılık Batılıların da sorunlarını çözemedikleri için Müslümanların akıbetine uğramaları mukadderdir demişti.

1960’larda Demokrat Parti’nin kapatılması sonucu Müslümanlar hayal kırıklığına uğramış ve yeni arayış içine girmişlerdi. İzmir’deki bir grup şöyle düşünüyordu; Müslümanlar Allahtan korkup Allaha sığınacaklarına CHP den korktular DP’ye sığındılar.

Bugünkü sonuç bu durumlardan dolayıdır.

Müslümanlar kimseden korkmazlar, Allah’a sığınırlar. Bu anlayış içinde faaliyete geçen gruplar sonunda Akevler’de birleşerek kendilerine yeni yol çizmişlerdir. Bu yolu Akevler’den başka benimseyen pek görülmez. Millî Görüşçüler ile cemaatler başlangıçta Akevler ile beraber olmuşlar ama sonra Akevler’den yollarını ayırmışlardır. Hala da ayrı istikamette yürüyorlar. Adil Düzen’i kabul eden veya Kur’an düzenini isteyen özellikle genç kardeşlerimizin bu konuyu iyi anlamaları gerekir. Biz diğerlerinden farklıyız. Daha üstünüz demiyoruz, daha güçlüyüz demiyoruz, daha bilgiliyiz demiyoruz, sadece farklıyız diyoruz.  Bu farkları bu makalelerimde anlatmak istiyorum.

Bu farklılığımızı bütün cemaatler bilirler ve bundan dolayı da bizden uzakta dururlar. Bizimle beraber olmazlar ama bize karşı da olamazlar. Çünkü başka çözümleri yoktur. Aşağıda sayılan dört farklılık şunlardır.

Onlar yalnız Sünni Müslümanların cennete gideceklerine inanırlar. Onlara göre gerçek Müslüman olanlar da yalnız kendi mezheplerinde olanlardır. Hatta kendi tarikatlarında ve meşreplerinde olmayanlar bile cennetlik olamazlar. Biz ise iyi olan her insan cennete gider deriz. Hindistan’da ineği veya eski Türklerde kurdu kutsayan bir kimse buna samimiyetle inanıyor ve iyi insan olmaya çalışıyorsa bu da cennete gider. Çünkü onun samimi kanaati öyledir. Bundan dolayı Akevler dışlanır. Tartışmaya girişmeden görüşleri tehlikelidir, onlardan uzak durun, denilir. Sizlerden bir kısmı da bunu kabul ediyor ve uzak duruyor. Biz deriz ki tartışalım, size akıl verenler de gelsinler, bizleri ikna etsinler, derhal tövbe ederiz. Ama bizi Kur’an’dan getireceğiniz delillerinizle ikna etmeniz gerekir.

Onlar 4 delili (kitap, sünnet, icma ve kıyas) kabul ederler. Ancak bu delillerin hepsi artık bize değil, onlara göre bin sene evvelki müçtehitlere delil olur. Onlar her şeyi çözerler, bize düşen onlara uymaktan ibarettir derler. Yeni içtihatlara ve yeniden anlamaya gerek duyulmaz. Biz ise onların yaptıklarının tersine günümüzdeki kendi sorunlarımızı 4 delile dayanarak çözmemiz gerekir deriz. Bizim yapacağımız iş bizim sorunlarımızı 4 delille çözmektir. 4 delili onlardan öğreniriz ama onların sorunlarını değil bizim kendi sorunlarımızı çözeriz. Tutucular onların sorunlarını çözmeye çalışıyorlar ve bizim bin sene önceki hayata dönmemizi istiyorlar. Ya da o delilleri de bırakarak günün modasıyla sorunları çözerler. Bizden ayrılan gençlere söylüyorum; düşününüz, eğer onlar haklıysa bizden ayrılabilirsiniz, onlar haklı değil de biz haklıysak, onlardan ayrılmanız gerekir. Herkesi ve bu arada bizleri de dinleyiniz, seminerlerimize katılınız. Bugünkü Müslümanlar bizim ortaya koyduğumuz Adil Düzen’e karşı çıkamıyorlar. Bugünkü durumlarına onun sayesinde gelindiğini de biliyorlar ama yine de bizimle olmuyorlar. Çünkü onlar ya tutucular ya da çıkarcılarla beraberdirler.  “Mużebżebîne beyne żâlike lâ ilâ hâulâ-i velâ ilâ hâulâ-/(i)(c) vemen yudlili(A)llâhu felen tecide lehu sebîlâ(n)” (Nisa, 4/143)

Onlar Batının müspet ilimlerini ya reddederler ya da onların teorilerini Kur’an’ın üstünde tutarlar. Reddedenler Allah’ın insanlara bahşettiği müspet ilimden mahrum olurlar, teslim olanlar ise Kur’an’ın öğrettiği Allah’ın şeriatını reddederler. Biz Akevler olarak, Kur’an’ı ve müspet ilimleri eşit derecede delil kabul ederiz. Müspet ilimler gözlerimizle Allah’ın yaptıklarını bize öğretir, Kur’an da Allah’ın var ettiği kâinattan bizim nasıl yararlanacağımızı öğretir. İkisi de Allah’ın bize sunduğu nimetlerdir. Onlar arasında çelişki olmaz, olamaz. Çelişki bizim onları tam olarak kavrayamadığımızdan doğar. Eğer akılla nakil arasında çelişki olursa o zaman biz anlayamadık deriz, anlamaya çalışırız, anlayıncaya kadar da uygulamayı erteleriz. Bu kuralı bize Kur’an öğretir. Genç Kur’an çalışanları kardeşlerime tekrar hatırlatırım; yanlış mı düşünüyoruz? Tartışalım ya bizi doğru yola koyunuz ya da bizimle tartışınız ve kendinizi doğru yola koyunuz.

Onlara göre Kur’an 1400 sene evvel inmiş, Kur’an’daki bütün bilgileri Peygamber öğrenmiş, arkadaşlarına öğretmiş, eksik bir şey bırakmamıştır. Bizim yeniden Kur’an’ı anlamamıza gerek yok derler. Meallere “habibi Muhammed” gibi sözler eklerler. Kur’an sadece O’na inmiş, O’na emredilmiştir. Biz de yararlanabiliriz ama Allah bize hitap etmez derler. Biz ise Kur’an Allah’ın sözüdür, başlangıçta Allah Cebrail’e öğretmiş, Cebrail Muhammed’e öğretmiştir, Muhammed de arkadaşlarına öğreterek nesilden nesile geçmiştir. Kur’an sadece Cebrail’in, Muhammed’in, sahabelerin ve ondan sonra gelenlerin kitabı değildir. Kur’an Allah’ın kitabıdır. Allah bu kitap ile hepimizi muhatap tutar. Allah bugün vardır, sağ ve sağlamdır, her an bizimle beraberdir, Kur’an’ın manasını bize şimdi öğretir. Kur’an canlıdır yani bir şey sorarsan cevap verir. Geçmiş olayları hikâye eden masal değildir. Nasıl Cebrail Peygambere öğretmişse, biz de Kur’an’ı bizden öncekilerden öğrenmiş oluruz. Ancak Cebrail sadece aracıdır, Kur’an’ın söylediklerini yapmakla o mükellef değildir. Bizden öncekilerin bize öğrettikleri ile Kur’an’ı öğrenmemiz gerekir. Ama biz bizim anladığımız manasıyla onu uygulamak zorundayız. İslam’ın icma ve içtihadı budur. Dolayısıyla Akevler akli ve nakli delilleri kendi atalarından öğrenir ama o delilleri değerlendirmenin bugün bize ait olduğunu da kabul eder. Kendimiz içtihat yaparız, kendimiz uygularız. Usulde onlara tabi oluruz ama füruda biz kendi içtihatlarımızla hareket ederiz. ‘Bunlar içtihatçı’ diye bizim aleyhimizde büyük saldırılara geçerler, başta Necip Fazıl Kısakürek kalem kılıcını sallamıştır. Şimdi siz Kur’an’ın yeni şakirtlerini aynı baskı ve dalalet içine koymaya çalışırlar. Bu yazılarımla -tabidir ki okursanız- sizleri uyarmak isterim. Ben yanlış mı söylüyorum? Tartışalım... Ama siz kulaklarınızı tıkarsanız, dilsiz, sağır, kör olursanız, her söze kulak vermezseniz, sorumlu olursunuz diyorum. Bu konuyu da tartışabiliriz.

 

SÜLEYMAN KARAGÜLLE

Yay. Haz.: Reşat N. Erol, Süleyman Akdemir

 

 

 

 

 


Son Eklenen Makaleler
Reşat Nuri Erol
Kapitalizm ve Erbakan metodu ile TEDAVİ-27
6.03.2021 77 Okunma
2 Yorum 06.03.2021 10:06
Süleyman Karagülle
DENGE
5.03.2021 76 Okunma
Süleyman Karagülle
YAPILANLAR, SÖYLENENLER
4.03.2021 65 Okunma
Reşat Nuri Erol
Kapitalizm ve Erbakan metodu ile TEDAVİ-26
4.03.2021 139 Okunma
3 Yorum 04.03.2021 09:58
Süleyman Karagülle
REFORMLAR
3.03.2021 83 Okunma
Reşat Nuri Erol
Kapitalizm ve Erbakan metodu ile TEDAVİ-25
3.03.2021 157 Okunma
4 Yorum 03.03.2021 08:45
Süleyman Karagülle
CEMAL KAŞIKÇI
2.03.2021 119 Okunma
Süleyman Karagülle
GAZ ODASI
1.03.2021 126 Okunma
Reşat Nuri Erol
Kapitalizm ve Erbakan metodu ile TEDAVİ-24
1.03.2021 150 Okunma
4 Yorum 01.03.2021 09:56
Hüseyin Bağdatlı
TÜRK KİMDİR ?
28.02.2021 97 Okunma
2 Yorum 02.03.2021 17:21
Hüseyin Bağdatlı
ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ
28.02.2021 62 Okunma
Süleyman Karagülle
TÜRKİYE’NİN YERİ
28.02.2021 123 Okunma
Reşat Nuri Erol
Kapitalizm ve Erbakan metodu ile TEDAVİ-23
28.02.2021 122 Okunma
4 Yorum 28.02.2021 11:10
Süleyman Karagülle
Kur’an Seminerlerinin başlangıcı ve (10)
28.02.2021 87 Okunma
1 Yorum 28.02.2021 11:03
Süleyman Karagülle
AŞI OLMAK
27.02.2021 125 Okunma
Süleyman Karagülle
ŞERİATIN HÜKMÜ
26.02.2021 116 Okunma
Reşat Nuri Erol
Kapitalizm ve Erbakan metodu ile TEDAVİ-22
26.02.2021 163 Okunma
8 Yorum 26.02.2021 10:31
Süleyman Karagülle
İKTİDARDA VERASET
25.02.2021 128 Okunma
Reşat Nuri Erol
Âlim, âlem, ölüm ve M. Emin Saraç Hocamız - 4
25.02.2021 130 Okunma
4 Yorum 26.02.2021 10:28
Süleyman Karagülle
ZAFER
25.02.2021 113 Okunma
Reşat Nuri Erol
Âlim, âlem, ölüm ve M. Emin Saraç Hocamız - 3
24.02.2021 141 Okunma
4 Yorum 26.02.2021 10:27
Süleyman Karagülle
BOZULMA
23.02.2021 137 Okunma
Reşat Nuri Erol
Âlim, âlem, ölüm ve M. Emin Saraç Hocamız - 2
23.02.2021 246 Okunma
4 Yorum 26.02.2021 09:10
Süleyman Karagülle
TÜRKİYE’DE SEÇİMLER
22.02.2021 138 Okunma
Süleyman Karagülle
SÖMÜRÜ TEZGÂHI
22.02.2021 117 Okunma
Reşat Nuri Erol
Âlim, âlem, ölüm ve M. Emin Saraç Hocamız- 1
22.02.2021 185 Okunma
4 Yorum 26.02.2021 10:23
Reşat Nuri Erol
Sömürüyorum; ben kapitalizm! Ve TEDAVİ-21
21.02.2021 172 Okunma
4 Yorum 21.02.2021 09:55
Süleyman Karagülle
EMİN SARAÇ HOCA HAKKINDA
20.02.2021 121 Okunma
Süleyman Karagülle
Kur’an Seminerleri ve Gençlerimiz (9)
20.02.2021 84 Okunma
Süleyman Karagülle
TÜRKİYE’NİN YERİ
20.02.2021 82 Okunma
Süleyman Karagülle
KENDİMİZİ YAZMAK
19.02.2021 137 Okunma
Süleyman Karagülle
BASININ VE SİYASİLERİN İŞİ
18.02.2021 112 Okunma
Süleyman Karagülle
Kur’an Seminerleri ve Kur’an Düzeni(8 )
18.02.2021 77 Okunma
Mete Firidin
Âdem
17.02.2021 236 Okunma
2 Yorum 06.03.2021 07:27
Süleyman Karagülle
SAVAŞIN KURALI
17.02.2021 112 Okunma
Süleyman Karagülle
ERDOĞAN’IN BAŞARISI
17.02.2021 143 Okunma
Süleyman Karagülle
13 ŞEHİDİMİZ
17.02.2021 107 Okunma
Reşat Nuri Erol
Sömürüyorum; ben kapitalizm! Ve TEDAVİ-20
17.02.2021 176 Okunma
4 Yorum 17.02.2021 09:20
Reşat Nuri Erol
Sömürüyorum; ben kapitalizm! Ve TEDAVİ-19
16.02.2021 185 Okunma
6 Yorum 16.02.2021 13:18
Süleyman Karagülle
YÜZ YÜZE DERTLER
15.02.2021 173 Okunma
Reşat Nuri Erol
Sömürüyorum; ben kapitalizm! Ve TEDAVİ-18
14.02.2021 208 Okunma
4 Yorum 14.02.2021 13:48
Süleyman Karagülle
SERMAYE’NİN YENİ PROJESİ
13.02.2021 226 Okunma
Reşat Nuri Erol
Sömürüyorum; ben kapitalizm! Ve TEDAVİ-17
13.02.2021 222 Okunma
4 Yorum 13.02.2021 11:02
Süleyman Karagülle
AY YOLCULUĞU
12.02.2021 204 Okunma
Reşat Nuri Erol
Sömürüyorum; ben kapitalizm! Ve TEDAVİ-16
12.02.2021 224 Okunma
4 Yorum 12.02.2021 09:07
Süleyman Karagülle
YENİ SİYASET
11.02.2021 152 Okunma
Süleyman Karagülle
Akevler Kur’an Seminerleri (7)ve GÖREV
10.02.2021 149 Okunma
Süleyman Karagülle
GAYRİ MEŞRU (YASA DIŞI) FİİLLER
10.02.2021 126 Okunma
Süleyman Karagülle
KUR’AN VE İLİM SEMİNERLERİMİZ (6)KUR’AN VE TARİH
10.02.2021 139 Okunma
1 Yorum 12.02.2021 03:46
Süleyman Karagülle
KUR’AN VE İLİM SEMİNERLERİMİZ-5
10.02.2021 82 Okunma