Süleyman Karagülle
Kur’an Seminerleri ve Gençlerimiz (9)
20.02.2021
166 Okunma, 0 Yorum

Bu yazı önceki 8 yazının devamı olup onlarla birlikte okunURSA DAHA İYİ ANLAŞILIR

Kur’an Miladi 7. asrında nazil olmuştur. İlk 23 sene son Peygamber tarafından uygulama yapılmıştır. Bu dönemde Kur’an’ın ayetleri nazil oluyor ve sahabelerin çoğu ayetleri ezberliyorlardı. Kur’an’ın ayetlerini doğrudan anlayıp uygulama mümkün değildi.

Kur’an ancak içtihatla uygulanabilir. Çünkü Kur’an konuşma diliyle nazil olmuştur. Uygulama ise mantık diliyle mümkündür. Kur’an’ın nazil olduğu topluluk henüz mantık ilmini bilmiyordu. Dolayısıyla içtihat yapıp Kur’an’ı uygulaması mümkün değildi.

Cebrail Peygambere öğretiyordu, Peygamber de kendisi uyguluyor, arkadaşları Peygambere tabi olarak uygulamalar yapıyordu. Yapılan Kur’an ayetlerine aykırı değildi. Ama Kur’an ayetleriyle uygulama yapılamazdı. Zekât verin emri vardı ama ne kadar kime verilecek, ne verilecek; bunlar Kur’an okunduğu zaman anlaşılmıyordu. Peygamberin söylemesi veya göstermesi yoluyla İslam düzeni oluştu.

Peygamber öldükten sonra düzeni uygulamaya başladılar. Peygamberin uygulamasına göre uygulama yaptılar. Yeni olaylar ortaya çıktı. Artık Peygamber yoktu. Sorunları Sünnet ile çözemiyorlardı.

İşte o zaman Sünnetin öğretileri içinde Kur’an’ı yorumlamaya başladılar ve yeni sorunlar Kur’an’la çözülmeye başlandı. Hicri 1., 2., 3. ve 4. asırlarda çok büyük başarılar elde edildi. İslamiyet süper güç haline geldi. Hâkimiyet de Araplardan çıkıp Pers ve Türk hükümdarlarının eline geçmeye başladı. Arapçayı bilmeyen hükümdarlar ve âlimler içtihat yapamaz oldu. Türk hükümdarları içtihadı yasakladılar. Osmanlılar döneminde Türkiye’de Şeyhülislamlık icat edildi, artık onun fetvalarıyla Kur’an uygulaması yapılıyordu.

Bir defa içtihat Kur’an’ın temel dayanağıdır. Vahyin kesilmesi sonucu ortaya çıkan boşluk içtihatla dolduruluyordu. İçtihadı yasaklamak demek, Kur’an’ın uygulamasını yasaklamak demektir. Bu en büyük bir tezattır. Ancak o günkü şartlar içinde öyle yapılmasaydı bugünkü seviyede İslamiyet yeryüzüne yayılmamış olacak ve insanlık orta çağda yaşamaya devam edecekti.

Osmanlı İmparatorluğu çökmeye başladığı zaman içtihadı diriltip yeni içtihatlarla Kur’an’ı uygulamaları gerekirken, yöneticiler Batıyı taklide başlamışlardı. Batıyı da ilim adamları değil, sıradan siyasetçiler öğrenmişler ve inkılaplar yapmışlar. Tabi ki başaramamışlardır. İmparatorluk yıkılmış, Cumhuriyeti kuranlar şeriat düzenini terk etmiş, medreseleri ve İslami eğitim yerlerini kapatmış, muasır medeniyetin icaplarını yerine getirmiş, laiklik adı altında dinsizlik düzeni kurmaya çalışmışlardır.

Bunun sonuç vermeyeceğini anlayanlar da medreseleri açmamış ama İmam Hatip okulları, Kur’an Kursları, İslam Enstitüler ve Fakülteleri kurmuş, kendi denetiminde -daha doğrusu Sermaye’nin denetiminde- bugünkü büyük bütçe harcamalarını yapmaktadırlar. Bu okullar İslamiyet’in bin sene evvelki durumunu ezberlemekte ve anlamadan bin sene evvelki İslamiyet’i güya öğretmektedirler. Bu okulların elbette yararı vardır. Çünkü oralarda okuyanlar Kur’an’ı öğrenmekte ve ilimler varlıklarını sürdürmektedir.

Bediüzzaman Risaleleriyle kelam ilmini diriltmiş, Süleyman Tunahan da klasik medrese kitaplarını Türkçeleştirerek Osmanlı medresesini anlaşılır hale getirmiştir.

Pakistan’da Mevdudi, Mısır’da Kutub kardeşler, Avrupa’da Hamidullah ve daha önce Mehmet Akif İslamiyet’in yeniden anlaşılması gerektiği hususunda büyük çaba göstermişler ve zulme uğramışlardır. Bunlar fikriyatı yapmışlar ama fiiliyatı yapamamışlardır.

Akevler bunların fikriyatına dayanarak Kur’an seminerleriyle Kur’an’ı anlamaya çalışmış, uygulayarak anlamaya ve anlatmaya çalışmış, bugün uygulayacak seviyeye ulaşmıştır. Milli Görüş ve diğerleri ile başlangıçta birlikte çalışma yapmış, sonra çağın gereklerine uyarak onlar sadece büyümüşlerdir.

Bugün yeryüzünde Kur’an’ı yeniden anlayarak uygulamaya çalışan yalnız Akevler’dir. Siz gençler buna katıldınız, katkıda bulundunuz ama şimdi irtidat içindesiniz ve sorumlu olacaksınız. Ayet çok açık olarak söylüyor; “O gün size verilen nimetlerden sorulacaksınız.”

Bu makalelerimi sizleri uyarmak için yazıyorum ama sizler okumuyorsunuz bile. Bundan sonraki 1106. seminerimiz sizinle olan ilişkimizi nasıl çözeceğimizi anlatmaktadır. Belki de ondan sonra artık bu seminer makalelerini devam ettirmeyeceğim.

 

SÜLEYMAN KARAGÜLLE

Yay. Haz.: Reşat N. Erol, Süleyman Akdemir

 


Son Eklenen Makaleler
Reşat Nuri Erol
Kur’an ayı Ramazan ve İslam/Kur’an nizamı - 4
22.04.2021 70 Okunma
6 Yorum 22.04.2021 09:09
Reşat Nuri Erol
Kur’an ayı Ramazan ve İslam/Kur’an nizamı - 3
21.04.2021 136 Okunma
4 Yorum 21.04.2021 09:33
ZEKİ ALTUBOĞA
MARKETÊN GEL
20.04.2021 110 Okunma
Reşat Nuri Erol
Kur’an ayı Ramazan ve İslam/Kur’an nizamı - 2
20.04.2021 160 Okunma
4 Yorum 20.04.2021 11:33
Reşat Nuri Erol
Kur’an ayı Ramazan ve İslam/Kur’an nizamı - 1
19.04.2021 130 Okunma
4 Yorum 19.04.2021 09:53
Süleyman Karagülle
Kur’an Seminerleri ve SON DURUM… (16)
18.04.2021 155 Okunma
3 Yorum 19.04.2021 08:50
Reşat Nuri Erol
“Şehru Ramazan ellezî ünzile fihi’l’KUR’AN”-5
18.04.2021 146 Okunma
4 Yorum 18.04.2021 08:01
Reşat Nuri Erol
“Şehru Ramazan ellezî ünzile fihi’l-KUR’AN”-4
17.04.2021 177 Okunma
4 Yorum 17.04.2021 09:38
Reşat Nuri Erol
“Şehru Ramazan ellezî ünzile fihi’l’KUR’AN”-3
15.04.2021 184 Okunma
4 Yorum 15.04.2021 08:06
Reşat Nuri Erol
“Şehru Ramazan ellezî ünzile fihi’l’KUR’AN”-2
14.04.2021 239 Okunma
4 Yorum 14.04.2021 06:50
Reşat Nuri Erol
“Şehru Ramazan ellezî ünzile fihi’l’KUR’AN”-2
14.04.2021 61 Okunma
Reşat Nuri Erol
“Şehru Ramazan ellezî ünzile fihi’l’KUR’AN”-1
13.04.2021 172 Okunma
4 Yorum 13.04.2021 10:26
Reşat Nuri Erol
Okuyucu ile sohbet; Türkiye’yi kim kurtaracak?-2
12.04.2021 187 Okunma
4 Yorum 12.04.2021 09:16
Süleyman Karagülle
Kur’an Seminerleri ve son uyarılarım… (15)
11.04.2021 165 Okunma
Reşat Nuri Erol
Okuyucu ile sohbet; Türkiye’yi kim kurtaracak?-1
11.04.2021 217 Okunma
5 Yorum 11.04.2021 10:06
Hüseyin Bağdatlı
100 LOJMANLI İŞ YERİ APARTMANLARI.
10.04.2021 143 Okunma
Reşat Nuri Erol
Sağlık, sistem, kanal, amiraller vs. ve TEDAVİ-4
10.04.2021 216 Okunma
6 Yorum 10.04.2021 10:15
Reşat Nuri Erol
Sağlık, sistem, kanal, amiraller vs. ve TEDAVİ-3
8.04.2021 185 Okunma
5 Yorum 10.04.2021 10:16
Süleyman Karagülle
SOYLU'NUN BEYANI
7.04.2021 157 Okunma
Reşat Nuri Erol
Sağlık, sistem, kanal, amiraller vs. ve TEDAVİ-2
7.04.2021 213 Okunma
7 Yorum 10.04.2021 10:16
Süleyman Karagülle
BUNDAN BÖYLE
6.04.2021 165 Okunma
Süleyman Karagülle
UYARI
6.04.2021 137 Okunma
Reşat Nuri Erol
Sağlık, sistem, kanal, amiraller vs. ve TEDAVİ
6.04.2021 209 Okunma
2 Yorum 06.04.2021 08:54
Reşat Nuri Erol
3. binyıl medeniyetine Ömerlerle geçilecek ama-2
6.04.2021 168 Okunma
2 Yorum 06.04.2021 08:56
Süleyman Karagülle
MÜDAHALE
4.04.2021 154 Okunma
Süleyman Karagülle
Seminerler; kendinize görev vereceksiniz (14)
4.04.2021 89 Okunma
Süleyman Karagülle
TEK ÇIKAR YOL
3.04.2021 139 Okunma
Süleyman Karagülle
PARTİ KAPATMAK
3.04.2021 89 Okunma
Süleyman Karagülle
ANAYASA MAHKEMESİ
1.04.2021 232 Okunma
Reşat Nuri Erol
3. binyıl medeniyetine Ömerlerle geçilecek ama
1.04.2021 427 Okunma
3 Yorum 01.04.2021 09:54
Süleyman Karagülle
Kur’an Seminerleri ve İ Ç T İ H A D (13)
31.03.2021 347 Okunma
1 Yorum 02.04.2021 22:37
Süleyman Karagülle
Kur’an Seminerleri ve Akevler Usulü (12)
31.03.2021 329 Okunma
1 Yorum 02.04.2021 22:27
Süleyman Karagülle
Muhterem Abdurrahman Dilipak’a Açık Mektup
31.03.2021 246 Okunma
Süleyman Karagülle
Kur’an Seminerleri ve DAVET… (11)
31.03.2021 326 Okunma
1 Yorum 02.04.2021 22:13
Süleyman Karagülle
Kur’an Seminerlerinin başlangıcı ve (10)
31.03.2021 170 Okunma
Süleyman Karagülle
EMİN SARAÇ HOCA HAKKINDA
31.03.2021 192 Okunma
Süleyman Karagülle
Kur’an Seminerleri ve Kur’an Düzeni
31.03.2021 314 Okunma
1 Yorum 02.04.2021 22:01
Süleyman Karagülle
Akevler Kur’an Seminerleri ve GÖREV
31.03.2021 318 Okunma
1 Yorum 02.04.2021 21:52
Süleyman Karagülle
KUR’AN VE TARİH
31.03.2021 317 Okunma
1 Yorum 02.04.2021 21:47
Süleyman Karagülle
KUR’AN VE İLİM SEMİNERLERİMİZ-5
31.03.2021 317 Okunma
1 Yorum 02.04.2021 21:37
Süleyman Karagülle
KUR’AN VE İLİM SEMİNERLERİMİZ-3
31.03.2021 64 Okunma
Süleyman Karagülle
KUR’AN VE İLİM SEMİNERLERİMİZ-2
31.03.2021 65 Okunma
Süleyman Karagülle
KUR’AN VE İLİM SEMİNERLERİMİZ
31.03.2021 174 Okunma
Süleyman Karagülle
TEK PROBLEM VE ÇÖZÜM
31.03.2021 174 Okunma
Süleyman Karagülle
RAKAMLAR
31.03.2021 178 Okunma
Reşat Nuri Erol
3. binyıl medeniyetine barış içinde geçilecektir
31.03.2021 409 Okunma
3 Yorum 31.03.2021 07:24
Süleyman Karagülle
YASTIK ALTI
30.03.2021 259 Okunma
Reşat Nuri Erol
İlim, İslam, iki âlim ve yüzyıllık hikâyemiz…-2
30.03.2021 419 Okunma
3 Yorum 30.03.2021 09:07
Süleyman Karagülle
TEMİZLİK
29.03.2021 314 Okunma
Reşat Nuri Erol
İlim, İslam, iki âlim ve yüzyıllık hikâyemiz…-1
29.03.2021 225 Okunma
3 Yorum 29.03.2021 09:01