Süleyman Karagülle
KUR’AN VE İLİM SEMİNERLERİMİZ
31.03.2021
240 Okunma, 0 Yorum

KUR’AN VE İLİM SEMİNERLERİMİZ

-SEMİNERLERİ TERK EDEN GENÇLERE UYARI VE DAVET-

22 senedir seminerleri hazırlıyor, yapıyor ve yayınlıyoruz. Üsküdar’da İslam Medeniyeti Vakfı’nda başladığımız bu seminerlerde zamanla format olarak az değişmeler olmuşsa da ciddi gelişmeler kazanılmıştır.

Seminerler, Kur’an’ın günümüzün sorunlarını çözecek bir biçimde yorumlama çalışmalarıdır. Bu yorumlama çalışmalarında dünyanın hiçbir yerinde şimdilik uygulaması yapılmayan bir metot uygulanır. Bazı -özellikle genç- katılımcılar biraz devam ettikten sonra ayrılırlar, kendileri başka Kur’an çalışmalarına katılmayı tercih ederler veya hiçbir çalışmaya katılmazlar. Seminer çalışmalarını yürütenler yaşlanmaya başlamışlar, bu çalışmaları devam ettirecek gençlerin katılmasını sağlayamaz hale gelmişlerdir. Muhammed Zübeyir Erol, Emin Özdemir, Mücahit Hafız, Recep Erol Vve daha niceleri… bu çalışmaları bırakanlar arasındadır. Bunların Kur’an’a inançlarında samimi olduklarına kaniyim.

Özellikle bu makalemi bu tür seminerleri bırakan arkadaşları yeniden seminerlere davet etmek üzere kaleme alıyorum.

Bu seminerlerin benzeri başka bir yerde maalesef yoktur. Diğer tür çalışmaları yapan pek çok yerler vardır. Oralarda çalışma farzı kifayedir, çünkü herkes yapmaktadır. Bu çalışma ise tek çalışmadır ve bundan haberdar olan arkadaşların buna devam etmeleri onlara farzı ayındır. Çünkü farzı kifaye yerine getirilmediği müddetçe herkese farz olur. Bilhassa bu farzı yerine getirebilme yeteneğine sahip kimselere farzdır.

Seminerlerimiz ile diğer Kur’an çalışmaları arasında önemli farklar vardır:

  1. Kur’an üzerinde iki türlü çalışma yapılır. Birincisi, Kur’an’ı çağımızın laik anlayışına uyarlamak için yürütülen çalışmalardır. Bunlar kendimizi Kur’an’a uydurma yerine, Kur’an’ı bize uydurma şeklinde gerçekleştirilir. Biz bu çalışma usulünü kabul etmediğimiz gibi şiddetle karşıyız. Bize karşı olanlardan bir kısmı bizim de böyle çalışmalar yaptığımızı ileri sürer. Bu gençleri yanıltan da belki budur. İkinci çalışma ise; Kur’an’ın bin sene önceki uygulamalarını Kur’an kabul ederek bugünkü sorunları o zamanki sorunlara göre çözmeye çalışmadır. Bin sene evvelki sorunlarla bugünkü sorunlar çok farklı olduğundan, o günkü çözümler bugün işe yaramaz. Dolayısıyla uygulanamaz halde olan şeriat sembolik hale gelir ve sorunları çözen bir şeriat yerine kendisi sorun olan bir şeriat anlayışı ortaya çıkar. İnkılapçılarla bunlar arasındaki kavga buradan doğar. Akevler ise Kur’an çalışmalarını başka bir usul ile yapar. Önce Kur’an’ı kendi kaynaklarından doğrudan öğrenmeyi esas alır. Bunun için Kur’an Arapçası üzerinde çalışmalar yapar, yeniden ele alıp öğrenir. Bundan dolayı klasik Arapçanın öğrenilmesi esas alınır. Süleyman Tunahan’ın öğretim metotlarından yararlanır. Kur’an’ın anlaşılması için müspet ilimlerin bilinmesi gerekir. Kur’an “Biz onu ilim ile tafsil ettik” der. Bundan dolayıdır ki Akevler çalışmalarına Diyanet’e mensup ilim adamlarının dışında, diğer meslek sahibi ilim adamları da bu çalışmalara katılır ve “Adil Düzen” adı altında büyük bir ilmi müktesebat elde edilir. “Adil Düzen” günümüzde Prof. Dr. Necmettin Erbakan sayesinde bütün dünyaya duyurulmuştur. Ayrıca Akevler’de yetişmiş ilim adamları “Adil Düzen” üzerine birçok eserler telif etmiş ilim dünyasını aydınlatmıştır. Bu çalışmalara 50 sene evvel başlanmıştır. Şimdi yeniden bunları değerlendirmeden, yeniden sıfırdan başlamak en az 50 sene gerisin geriye gitmek demektir. Bir binanın temeli atılır ve birinci katı çıkarsa o bina artık bitirilir, ondan sonra ikinci binaya başlanır. Başlanmış olan bir binayı bitirmeden ikinci binanın temelini atmak mescidi dırardır. Genç arkadaşlarımızı bu açıklamamla uyarıyorum; görevlerine dönsünler.
  2. İnsanlık uygarlaşan bir topluluk olarak var edilmiştir. Uygarlığın ömrü 1000 sene civarındadır. Birinci Kur’an uygarlığının ömrü sona ermiştir. Yeni Kur’an uygarlığı gelmek üzeredir. Uygarlıkların ömürleri biner senedir dedik. İslam dini 1500 sene önce doğmuş ancak birinci Kur’an uygarlığı miladi bin yıllarında ortaya çıkmıştır. Bugün de ikinci Kur’an uygarlığının oluşma zamanıdır. Yeni peygamber gelmeyecek, onun yerine peygamberlerin vârisleri olan bugünkü âlimler o görevi yapacaklardır. Yeni kitap inmeyecek, Kur’an bugünkü sorunları çözecek şekilde bugünkü âlimler tarafından yorumlayacaktır. Seminerleri bırakıp bize göre idlal eden bu arkadaşlarımıza tekrar hatırlatıyoruz. 3. binyıl uygarlığını Allah size vermiştir. Sizi Yenibosna’ya getirip Kur’an seminerlerine katılmanızı O takdir etmiştir. Günümüzün âlimi olacaksınız, Kur’an’ı ve mevcut uygarlığı öğreneceksiniz. Mevcut uygarlığı ve uygarlığın sorunlarını bilmeniz için öğreneceksiniz. Kur’an’ı da o sorunlara çözüm bulmanız için öğreneceksiniz. Bugünün peygamberler vârisleri sizlersiniz. Allah diyor ki; “Eğer sen Kur’an’dan bazı şeyleri gizlersen senin şah damarını koparırız”. Onun bunun hatırı için Kur’an’da söylenenleri söylemezsek Allah’ın gazabına uğrarız.

Kur’an’ı anlamak için anladığını uygulayacaksın. Başarırsan doğru anlamışsındır. Başaramazsan yanlış anlamışsındır. Yeniden içtihat yapıp uygulamaya devam edeceksin. Bu da tek başına olmaz, Kur’an’ı birlikte uygulayarak yorumlamak zorundayız.

Akevler’in ikinci temel kuralı başkalarına öğretmek değil, öğrenip uygulamaktır. Şimdiye kadar Adil Düzen diye bir “Kur’an düzeni” ortaya konmamıştır ve Kur’an’ın ortaya koyduğu şeriatın uygulama denemeleri yapılmamıştır.

Herkes Batılı faizli sistem içinde para kazanmaya, herkes Batılı ekseriyet sistemi içinde iktidar olmaya uğraşmaktadır. Yalnız Akevler faizsiz uygulamayı 50 senedir yapmakta ve hiçbir kararı ekseriyet oyuyla almamaktadır. Sizin katıldığınız çalışmalarda ya seçim yoktur ya da ekseriyet sistemi ile seçim vardır. Yalnız Akevler’de biat sistemi ve istişare sistemi uygulanmaktadır. Gittiğiniz yerlerde bizden daha ileri bir uygulama yapıyorlarsa bize de haber verin, biz de gelelim. Veremezsiniz, çünkü onlar seçerek üye alıyorlar. Bizi almazlar. Hâlbuki biz, bize katılanları biz seçmiyoruz, onlar bizi seçiyor. Sadece bu sistem bile bizimle onlar arasındaki farkı açıklıkla ifade eder. Biz, bize gelen herkesle virüslü de olsa görüşüyoruz. Bize katılmak isteyen herkese istediği kadar söz veriyoruz, onunla tartışıyoruz, ortak olursa ortak ediyoruz. Ancak hakemler kararı ile ortaklıktan çıkarıyoruz.

Bugün seminerlerin hakkında söyleyeceklerim bunlardır. Bu ayrılan gençlere sorum şudur: Akevler’de neyi yanlış gördünüz de bıraktınız? Cevabınız yoksa serapların peşine koşuyorsunuz demektir.

 


Son Eklenen Makaleler
Reşat Nuri Erol
KUR’AN AYI RAMAZAN VE BAYRAM… - 4
17.10.2025 111 Okunma
7 Yorum 17.10.2025 04:40
Reşat Nuri Erol
Ramazan Medeniyeti; Medeniyet Tasavvuru Okulu-1
11.05.2021 59 Okunma
5 Yorum 11.05.2021 08:47
Reşat Nuri Erol
KUR’AN AYI RAMAZAN VE BAYRAM… - 3
9.05.2021 137 Okunma
6 Yorum 09.05.2021 13:33
Mete Firidin
Kuran’da Nefs Kelimesinin Anlamı
8.05.2021 82 Okunma
Reşat Nuri Erol
KUR’AN AYI RAMAZAN VE BAYRAM… - 2
7.05.2021 164 Okunma
5 Yorum 07.05.2021 10:40
Reşat Nuri Erol
KUR’AN AYI RAMAZAN VE BAYRAM… - 1
6.05.2021 128 Okunma
6 Yorum 06.05.2021 11:03
Reşat Nuri Erol
Kur’an açısından EĞİTİM; özel bir vesilesiyle-2
5.05.2021 126 Okunma
5 Yorum 05.05.2021 08:53
Süleyman Karagülle
İÇKİ YASAĞI
3.05.2021 144 Okunma
Reşat Nuri Erol
Kur’an açısından EĞİTİM; özel bir vesilesiyle-1
3.05.2021 206 Okunma
5 Yorum 03.05.2021 07:01
Reşat Nuri Erol
Kur’an açısından EMEK; 1 Mayıs vesilesiyle…
2.05.2021 165 Okunma
5 Yorum 02.05.2021 10:53
Reşat Nuri Erol
Ya Kur’an nizamı veya kölelikten beter hayat-4
1.05.2021 147 Okunma
5 Yorum 01.05.2021 10:49
Reşat Nuri Erol
Ya Kur’an nizamı veya kölelikten beter hayat -3
30.04.2021 166 Okunma
6 Yorum 30.04.2021 10:40
Süleyman Karagülle
Türkiye ve Dünya
30.04.2021 197 Okunma
Süleyman Karagülle
DIŞ POLİTİKA
29.04.2021 163 Okunma
Süleyman Karagülle
HEDEF
29.04.2021 221 Okunma
Reşat Nuri Erol
Vellezîne âmenû; iman etmiş olan kimseler’ - 3
28.04.2021 179 Okunma
6 Yorum 29.04.2021 05:48
Reşat Nuri Erol
‘Vellezîne âmenû; iman etmiş olan kimseler’ - 2
27.04.2021 192 Okunma
5 Yorum 27.04.2021 08:49
Reşat Nuri Erol
‘Vellezîne âmenû; iman etmiş olan kimseler’ - 1
26.04.2021 215 Okunma
5 Yorum 26.04.2021 10:50
Reşat Nuri Erol
Ya Kur’an nizamı veya kölelikten beter hayat -2
25.04.2021 271 Okunma
5 Yorum 25.04.2021 07:48
Reşat Nuri Erol
Ya Kur’an nizamı veya kölelikten beter hayat -1
24.04.2021 233 Okunma
5 Yorum 24.04.2021 07:35
Reşat Nuri Erol
Kur’an ayı Ramazan ve İslam/Kur’an nizamı - 4
22.04.2021 173 Okunma
6 Yorum 22.04.2021 09:09
Reşat Nuri Erol
Kur’an ayı Ramazan ve İslam/Kur’an nizamı - 3
21.04.2021 231 Okunma
4 Yorum 21.04.2021 09:33
ZEKİ ALTUBOĞA
MARKETÊN GEL
20.04.2021 168 Okunma
Reşat Nuri Erol
Kur’an ayı Ramazan ve İslam/Kur’an nizamı - 2
20.04.2021 255 Okunma
4 Yorum 20.04.2021 11:33
Reşat Nuri Erol
Kur’an ayı Ramazan ve İslam/Kur’an nizamı - 1
19.04.2021 200 Okunma
4 Yorum 19.04.2021 09:53
Süleyman Karagülle
Kur’an Seminerleri ve SON DURUM… (16)
18.04.2021 279 Okunma
3 Yorum 19.04.2021 08:50
Reşat Nuri Erol
“Şehru Ramazan ellezî ünzile fihi’l’KUR’AN”-5
18.04.2021 216 Okunma
4 Yorum 18.04.2021 08:01
Reşat Nuri Erol
“Şehru Ramazan ellezî ünzile fihi’l-KUR’AN”-4
17.04.2021 267 Okunma
4 Yorum 17.04.2021 09:38
Reşat Nuri Erol
“Şehru Ramazan ellezî ünzile fihi’l’KUR’AN”-3
15.04.2021 264 Okunma
4 Yorum 15.04.2021 08:06
Reşat Nuri Erol
“Şehru Ramazan ellezî ünzile fihi’l’KUR’AN”-2
14.04.2021 360 Okunma
4 Yorum 14.04.2021 06:50
Reşat Nuri Erol
“Şehru Ramazan ellezî ünzile fihi’l’KUR’AN”-2
14.04.2021 130 Okunma
Reşat Nuri Erol
“Şehru Ramazan ellezî ünzile fihi’l’KUR’AN”-1
13.04.2021 286 Okunma
4 Yorum 13.04.2021 10:26
Reşat Nuri Erol
Okuyucu ile sohbet; Türkiye’yi kim kurtaracak?-2
12.04.2021 284 Okunma
4 Yorum 12.04.2021 09:16
Süleyman Karagülle
Kur’an Seminerleri ve son uyarılarım… (15)
11.04.2021 222 Okunma
Reşat Nuri Erol
Okuyucu ile sohbet; Türkiye’yi kim kurtaracak?-1
11.04.2021 305 Okunma
5 Yorum 11.04.2021 10:06
Hüseyin Bağdatlı
100 LOJMANLI İŞ YERİ APARTMANLARI.
10.04.2021 223 Okunma
Reşat Nuri Erol
Sağlık, sistem, kanal, amiraller vs. ve TEDAVİ-4
10.04.2021 317 Okunma
6 Yorum 10.04.2021 10:15
Reşat Nuri Erol
Sağlık, sistem, kanal, amiraller vs. ve TEDAVİ-3
8.04.2021 245 Okunma
5 Yorum 10.04.2021 10:16
Süleyman Karagülle
SOYLU'NUN BEYANI
7.04.2021 213 Okunma
Reşat Nuri Erol
Sağlık, sistem, kanal, amiraller vs. ve TEDAVİ-2
7.04.2021 283 Okunma
7 Yorum 10.04.2021 10:16
Süleyman Karagülle
BUNDAN BÖYLE
6.04.2021 223 Okunma
Süleyman Karagülle
UYARI
6.04.2021 185 Okunma
Reşat Nuri Erol
Sağlık, sistem, kanal, amiraller vs. ve TEDAVİ
6.04.2021 287 Okunma
2 Yorum 06.04.2021 08:54
Reşat Nuri Erol
3. binyıl medeniyetine Ömerlerle geçilecek ama-2
6.04.2021 241 Okunma
2 Yorum 06.04.2021 08:56
Süleyman Karagülle
MÜDAHALE
4.04.2021 196 Okunma
Süleyman Karagülle
Seminerler; kendinize görev vereceksiniz (14)
4.04.2021 156 Okunma
Süleyman Karagülle
TEK ÇIKAR YOL
3.04.2021 215 Okunma
Süleyman Karagülle
PARTİ KAPATMAK
3.04.2021 137 Okunma
Süleyman Karagülle
ANAYASA MAHKEMESİ
1.04.2021 282 Okunma
Reşat Nuri Erol
3. binyıl medeniyetine Ömerlerle geçilecek ama
1.04.2021 490 Okunma
3 Yorum 01.04.2021 09:54