Süleyman Karagülle
KUR’AN VE İLİM SEMİNERLERİMİZ-3
31.03.2021
103 Okunma, 0 Yorum

KUR’AN VE İLİM SEMİNERLERİMİZ-3

Bir eseri incelemeye başladığımız zaman önce onun dilini öğrenmek gerekir. Sonra onun varsayımları bellenmelidir ve onu anlamak için onun gibi düşünmeye başlayacaksın. Doğru veya yanlış olduğu hususundaki eleştirilere onu anladıktan sonra başlayabiliriz. Baştan söyledikleri doğru olsa ne sonuçlara varılacağını öğrenmemiz gerekir.

Akevler’deki seminerlerin özelliği Kur’an’ın dilini Kur’an’dan öğrenmektir.

Kur’an’ın bir varsayımı vardır.

Allah insanları yaratınca, ilk insan olan Âdem ile eşine insanların konuşacağı dili öğretmiştir. Bütün canlıların dilleri vardır. Onlarla anlaşırlar. İnsan da bir canlı olduğuna göre insanın da bir dili olmalıdır.

İnsanın dili diğer canlıların dillerinden farklıdır.

Diğer canlılara kendilerini ilgilendiren varlıkların adları öğretildiği halde, insana bütün varlıkların adlarını öğretmiştir. Kur’an’ın ilk sayfalarında bu anlatılmaktadır. İnsana burun gösterilmiş, ‘burun’ denmiş. Ayak gösterilmiş, ‘ayak’ denmiş. Dağ gösterilmiş, ‘dağ’ denmiş. Yani işaret edilebilen ve işaret edildiği zaman gösterilen varlıkların isimleri öğretilmiş. Üzüntü gibi korku gibi gösterilemeyen varlıkların isimleri öğretilmemiş. Fiil, sıfat, izafet gibi kelimelerin değişik şekilde kullanılması da öğretilmemiş. Sadece görülüp işaret edilebilen isimler öğretilmiş.

Allah ayrıca insana başka canlılara vermediği bir meleke vermiş. İnsanda isimlerden fiiller sıfatlar gibi kelimeler üretme kabiliyeti vardır. Onları cümle haline getirip düşünceleri ifade etme ve bu ifadeleri anlama kabiliyeti verilmiş insana. İşte bunlar sayesinde her şeyin ismini ve hareketini ifade etme özelliğine ulaşmış insan.

Akevler seminerlerine başladığımız zaman, Allah’ın insana ilk öğrettiği ve Kur’an’da geçen kelimelerin başlangıcını araştırmayı esas aldık. Akevler Sözlüğünü hazırlamaya başladık. Bu sözlük tamamlanmamıştır, hala tamamlanmaya çalışılmaktadır. Bu sözlükte takip edilen usul, önce bir kelimenin Âdem’e öğretildiği kökünü bulmaktır. Sonra o kökten gelişerek bugünkü Kur’an’da aldığı manaya varılmaktadır.

Böyle bir çalışma şimdiye kadar yapılmamıştır. İlk defa Akevler’de bu usul ile kelimeler incelenmeye başlanmış ve özel olarak lügat oluşturulmaya çalışılmıştır.

Buna neden ihtiyacımız var?

Birinci Kur’an uygarlığı oluşurken Kur’an’ı anlamanın temel dayanağı Sünnet idi. Hatta Muhammed Peygamber sağken arkadaşları Kur’an’dan anladıklarını değil, Peygamber’in söylediklerini yapıyorlardı. Yani Sünnet Kur’an’dan daha önce uygulanıyordu. Çünkü o zamanki ilimler Kur’an’ı doğrudan anlamaya yeterli değildi.

Muhammed Peygamber öldükten sonra, arkadaşları ve ondan sonra gelenler Sünnet ile Kitabı birbirine eşit kabul etmişlerdi. Kur’an’ı Sünnet ile anlıyorlardı. Peygamber hayatta olmadığı için yeni sorunları Sünnet ile değil Kur’an’la çözüyorlardı. Sünneti Kur’an’ı anlamak için ana kaynak kabul etmişlerdi. Bu sayede Kur’an doğru anlaşılmıştır.

Bugüne geldiğimizde artık Kur’an’ı Sünnete dayanarak yorumlama şansımız yoktur. Çünkü yeni hayatla ilgili Sünnette çok az şey bulabiliriz. Kur’an’ı Kur’an’ın indiği Kureyş diliyle anlamak zorundayız. İşte, Kureyş dilini bilebilmemiz için etimolojiye ihtiyacımız var. Kur’an Arapçasını Allah’ın Âdem’e öğrettiği isimlere dayandırmak ihtiyacındayız. Bunun için Akevler Semineri dünyada tektir, başka hiçbir yerde buna benzer bir çalışma yoktur.

Esmanın öğretilmesi bize bütün dünya dillerinin aynı kaynaktan çıktığını varsayar. Lamark ve Darwin’in teorilerine göre diller değişik topluluklarda ayrı ayrı doğmuştur. Kur’an’ın anlattığına göre ve Tevrat’ta da belirtildiği gibi insanlar başlangıçta tek dil konuşuyorlardı. Zamanla birbirlerinden uzaklaşıp ayrı topluluklar oluştukça diller de farklılaştı. Sonunda ayrı ayrı diller olmakla beraber bütün diller birbirine akrabadır. Kur’an’da geçen kelimeleri Kur’an’la anlıyoruz. Anlamadıklarımızı Kur’an’da geçmeyen diğer Arapça eserlerden yararlanarak anlamaya çalışıyoruz. Arapçada da mevcut olmayan kavramları tüm dünya dillerinden yararlanarak çözmeye çalışıyoruz. Çünkü tüm dünya dilleri tek kaynaklıdır.

İşte bu varsayımı esas alarak seminer çalışmalarını yapmaktayız. Bizden başkada kimse bu varsayımları kabul ederek Kur’an’ı incelemiyor. Seminerlerimizi terk eden gençler bunun için sorumludurlar. Bu çalışmaların yapılması gerekir. Bizden sonra bu çalışmaları devam ettirecek olan kimseler şimdilik görünmüyor. Sizi uyarıyor, boş işlerle uğraşmayı bırakıp bu çalışmalara katılmanız için Kur’an’ın emrettikleriyle bunları yazıyorum.

 


Son Eklenen Makaleler
Reşat Nuri Erol
KUR’AN AYI RAMAZAN VE BAYRAM… - 4
17.10.2025 115 Okunma
7 Yorum 17.10.2025 04:40
Reşat Nuri Erol
Ramazan Medeniyeti; Medeniyet Tasavvuru Okulu-1
11.05.2021 69 Okunma
5 Yorum 11.05.2021 08:47
Reşat Nuri Erol
KUR’AN AYI RAMAZAN VE BAYRAM… - 3
9.05.2021 139 Okunma
6 Yorum 09.05.2021 13:33
Mete Firidin
Kuran’da Nefs Kelimesinin Anlamı
8.05.2021 82 Okunma
Reşat Nuri Erol
KUR’AN AYI RAMAZAN VE BAYRAM… - 2
7.05.2021 168 Okunma
5 Yorum 07.05.2021 10:40
Reşat Nuri Erol
KUR’AN AYI RAMAZAN VE BAYRAM… - 1
6.05.2021 128 Okunma
6 Yorum 06.05.2021 11:03
Reşat Nuri Erol
Kur’an açısından EĞİTİM; özel bir vesilesiyle-2
5.05.2021 126 Okunma
5 Yorum 05.05.2021 08:53
Süleyman Karagülle
İÇKİ YASAĞI
3.05.2021 145 Okunma
Reşat Nuri Erol
Kur’an açısından EĞİTİM; özel bir vesilesiyle-1
3.05.2021 206 Okunma
5 Yorum 03.05.2021 07:01
Reşat Nuri Erol
Kur’an açısından EMEK; 1 Mayıs vesilesiyle…
2.05.2021 165 Okunma
5 Yorum 02.05.2021 10:53
Reşat Nuri Erol
Ya Kur’an nizamı veya kölelikten beter hayat-4
1.05.2021 147 Okunma
5 Yorum 01.05.2021 10:49
Reşat Nuri Erol
Ya Kur’an nizamı veya kölelikten beter hayat -3
30.04.2021 166 Okunma
6 Yorum 30.04.2021 10:40
Süleyman Karagülle
Türkiye ve Dünya
30.04.2021 197 Okunma
Süleyman Karagülle
DIŞ POLİTİKA
29.04.2021 163 Okunma
Süleyman Karagülle
HEDEF
29.04.2021 221 Okunma
Reşat Nuri Erol
Vellezîne âmenû; iman etmiş olan kimseler’ - 3
28.04.2021 179 Okunma
6 Yorum 29.04.2021 05:48
Reşat Nuri Erol
‘Vellezîne âmenû; iman etmiş olan kimseler’ - 2
27.04.2021 194 Okunma
5 Yorum 27.04.2021 08:49
Reşat Nuri Erol
‘Vellezîne âmenû; iman etmiş olan kimseler’ - 1
26.04.2021 215 Okunma
5 Yorum 26.04.2021 10:50
Reşat Nuri Erol
Ya Kur’an nizamı veya kölelikten beter hayat -2
25.04.2021 271 Okunma
5 Yorum 25.04.2021 07:48
Reşat Nuri Erol
Ya Kur’an nizamı veya kölelikten beter hayat -1
24.04.2021 233 Okunma
5 Yorum 24.04.2021 07:35
Reşat Nuri Erol
Kur’an ayı Ramazan ve İslam/Kur’an nizamı - 4
22.04.2021 175 Okunma
6 Yorum 22.04.2021 09:09
Reşat Nuri Erol
Kur’an ayı Ramazan ve İslam/Kur’an nizamı - 3
21.04.2021 232 Okunma
4 Yorum 21.04.2021 09:33
ZEKİ ALTUBOĞA
MARKETÊN GEL
20.04.2021 169 Okunma
Reşat Nuri Erol
Kur’an ayı Ramazan ve İslam/Kur’an nizamı - 2
20.04.2021 257 Okunma
4 Yorum 20.04.2021 11:33
Reşat Nuri Erol
Kur’an ayı Ramazan ve İslam/Kur’an nizamı - 1
19.04.2021 201 Okunma
4 Yorum 19.04.2021 09:53
Süleyman Karagülle
Kur’an Seminerleri ve SON DURUM… (16)
18.04.2021 281 Okunma
3 Yorum 19.04.2021 08:50
Reşat Nuri Erol
“Şehru Ramazan ellezî ünzile fihi’l’KUR’AN”-5
18.04.2021 217 Okunma
4 Yorum 18.04.2021 08:01
Reşat Nuri Erol
“Şehru Ramazan ellezî ünzile fihi’l-KUR’AN”-4
17.04.2021 270 Okunma
4 Yorum 17.04.2021 09:38
Reşat Nuri Erol
“Şehru Ramazan ellezî ünzile fihi’l’KUR’AN”-3
15.04.2021 265 Okunma
4 Yorum 15.04.2021 08:06
Reşat Nuri Erol
“Şehru Ramazan ellezî ünzile fihi’l’KUR’AN”-2
14.04.2021 362 Okunma
4 Yorum 14.04.2021 06:50
Reşat Nuri Erol
“Şehru Ramazan ellezî ünzile fihi’l’KUR’AN”-2
14.04.2021 131 Okunma
Reşat Nuri Erol
“Şehru Ramazan ellezî ünzile fihi’l’KUR’AN”-1
13.04.2021 287 Okunma
4 Yorum 13.04.2021 10:26
Reşat Nuri Erol
Okuyucu ile sohbet; Türkiye’yi kim kurtaracak?-2
12.04.2021 285 Okunma
4 Yorum 12.04.2021 09:16
Süleyman Karagülle
Kur’an Seminerleri ve son uyarılarım… (15)
11.04.2021 223 Okunma
Reşat Nuri Erol
Okuyucu ile sohbet; Türkiye’yi kim kurtaracak?-1
11.04.2021 306 Okunma
5 Yorum 11.04.2021 10:06
Hüseyin Bağdatlı
100 LOJMANLI İŞ YERİ APARTMANLARI.
10.04.2021 224 Okunma
Reşat Nuri Erol
Sağlık, sistem, kanal, amiraller vs. ve TEDAVİ-4
10.04.2021 317 Okunma
6 Yorum 10.04.2021 10:15
Reşat Nuri Erol
Sağlık, sistem, kanal, amiraller vs. ve TEDAVİ-3
8.04.2021 247 Okunma
5 Yorum 10.04.2021 10:16
Süleyman Karagülle
SOYLU'NUN BEYANI
7.04.2021 214 Okunma
Reşat Nuri Erol
Sağlık, sistem, kanal, amiraller vs. ve TEDAVİ-2
7.04.2021 284 Okunma
7 Yorum 10.04.2021 10:16
Süleyman Karagülle
BUNDAN BÖYLE
6.04.2021 223 Okunma
Süleyman Karagülle
UYARI
6.04.2021 185 Okunma
Reşat Nuri Erol
Sağlık, sistem, kanal, amiraller vs. ve TEDAVİ
6.04.2021 288 Okunma
2 Yorum 06.04.2021 08:54
Reşat Nuri Erol
3. binyıl medeniyetine Ömerlerle geçilecek ama-2
6.04.2021 242 Okunma
2 Yorum 06.04.2021 08:56
Süleyman Karagülle
MÜDAHALE
4.04.2021 196 Okunma
Süleyman Karagülle
Seminerler; kendinize görev vereceksiniz (14)
4.04.2021 156 Okunma
Süleyman Karagülle
TEK ÇIKAR YOL
3.04.2021 215 Okunma
Süleyman Karagülle
PARTİ KAPATMAK
3.04.2021 137 Okunma
Süleyman Karagülle
ANAYASA MAHKEMESİ
1.04.2021 282 Okunma
Reşat Nuri Erol
3. binyıl medeniyetine Ömerlerle geçilecek ama
1.04.2021 491 Okunma
3 Yorum 01.04.2021 09:54