Süleyman Karagülle
Kur’an Seminerleri ve DAVET… (11)
31.03.2021
403 Okunma, 1 Yorum

Kur’an Seminerleri ve DAVET… (11)

Bu yazı önceki 10 yazının devamı olup onlarla birlikte okunURSA DAHA İYİ ANLAŞILIR

Dinler mensup olanlara ortaya koydukları ilkeleri benimsettikten sonra artık onun üzerinde tartışmayı kaldırırlar, tartışmasız kabul edilmesi gereken ilkeler olacağına karar verirler ve Peygamberlerin getirdiği yeni ilkeleri yaşamaya başlarlar. Tartışmayı bırakırlar.

Hemen hepsi fahiş denilebilecek bir şekilde ilkeleri bozarlar.

Hindularda ve Budistlerde bozulma yeniden dünyaya gelme temel ilkesi içinde olur. Yani insanlar öldükleri zaman belli hayvanların bedenlerine girerek yeniden dünyaya gelirler. Kimi at olur, kimi kurt olur, kimi yılan olur. Bu ilkeye Hintliler öyle sahip çıkarlar ki bugün hala o din mensupları bu yanlış inanıştan kendilerini kurtaramazlar. Budistler de Hıristiyanların yaptığını yaparlar, Buda’yı tanrılaştırırlar. Bir peygamber mesabesinde olan Buda’yı o kadar ileri götürürler ki sanki Budizm’de Tanrı yokmuş gibi algılatırlar.

Yahudiler üstün ırk teorisine inanırlar, Yahudi olmayan insanları neredeyse insan bile kabul etmezler. Onlara göre diğer insanlar Yahudilere hizmet etsinler diye var edilmiş canlılardır. Adeta başka bir şey değildirler.

Hıristiyanlar ise Hazreti İsa’yı Tanrı’nın oğlu kabul ederler. Ona ibadet ederlerse Tanrı insanları bütün günahlarından affeder ve başka bir iyilik yapmalarına gerek kalmaksızın cennete giderler.

Müslümanlar böyle hataların kendilerinde olmadığını iddia ederler. Hâlbuki daha vahimini yaparlar. İçtihadı yasaklamak suretiyle şirkin kapısını kendilerine açarlar. İçtihadı yasaklamanın Allah’ı unutup hatta bir bakıma yok sayıp dünyayı Allah’ın değil de hükümdarların hüküm sürmelerine terk etmek demek olduğunu hala fark etmezler. Allah’ın yeni peygamber göndermeyeceği, Kur’an’ın ancak içtihat yolu ile her dönem anlaşılması gerektiği gerçeklerini unutarak kendi hayatlarından tamamen çıkarırlar. Kur’an’ı anlama yerine güzel okuma yarışmaları düzenlerler.

Büyük dinler dışında dünyada kendilerini güçlü sayan diğer insanlar ise Sermaye veya silah/devlet gücüyle halkları kendi güdümlerinde yönetip dururlar.

Bu saçma ve mantık dışı inanışlar ile anlayışlara bugün herkes itirazsız uyup durur. Silah zoruyla veya dolar yani Sermaye zoruyla iktidara getirilmiş olanlar layüsel istedikleri kanunları yapıp dünyayı keyiflerine göre yönetirler. Allah’a samimiyetle inanmış kimseler bile bu küfrün koyduğu ilkelerin dışına çıkamazlar. Mehmet Şevket Eygi, Hayrettin Karaman gibi samimi ve cihat yapan kimseler silahı ve Sermaye’yi yenerek hizmetlerini sürdürmüşlerse de bu batıl inanışları aşamamışlardır. Akevler’le ikisinin de yakınlıkları olduğu halde uzak durmayı tercih etmişlerdir. Karşı olmamışlar ama yanında da görünmek istememişlerdir.

Akevler; işte bu mantığı terk ederek yıkmış, gerek kooperatif uygulamalarında gerekse seminerlerinde Kur’an’ı yeni bir şekilde yorumlama yolunu tutmuştur. Ancak sanıldığı veya ileri sürüldüğü gibi bu yeni yol kendisinin icat ettiği bir yol olmamıştır, olmaz. İzlenen yol, Ulu’l-azm yani azimet sahibi peygamberlerden olan Nuh’un, İbrahim’in, Musa’nın, Davut ile Süleyman’ın ve İsa’nın yollarıdır; bütün bu yolları tasdik eden, bir araya getirerek Arapça nazil olan Kur’an ile uygulayan, böylece I. Kur’an Uygarlığını tesis eden Son Nebi Muhammed’in yoludur.

Mehmet Koru, Peygamber Musa’nın tartıştığı, halk arasında Hızır diye bilinen, ona göre kötü olan ama Allah’ın ona imkânlar verdiği kimse olarak kabul ettiği bir kişiyle olan kıssayı bu varsayıma göre yorumlar, bana katılmadığını söyler. Bunu söylemekle sanki bana muhalefet ettiğini ifade etmiş olur. Oysa biz Kur’an’ın herkes tarafından farklı bir şekilde kendi anlayışına göre yorumlamasını ama yorumuna göre de amel etmesini öneririz. Biz kendi yorumumuzu başkasına dayatmayız. Başkaları da kendi yorumlarını bizlere dayatamazlar.

Temel ilke şudur; herkes kendi içtihadına göre hareket eder ve bu şekilde hareket etmesini herkes başkasından da ister; “Benim içtihadıma göre değil, senin kendi içtihadına göre hareket et.” der. İşte, birinci uygarlığı kuranlar, Ebu Hanife ve İmam Malik bu seviyeye ulaşmış insanlardır. İlk olarak onlar ulaşmış olduklarından dolayı bizden ileridedirler.

Bugün hala Akevler içinde bile bu gerçek tam olarak anlaşılamaz. Bizler söyleriz, herkes işitir ama sonra bir bakarsınız herkes başkalarını kendi içtihadına uydurmaya çalışır.

İşte, Yenibosna Kur’an Seminerlerine katılıp sonra ayrılanlar da bunlardandır.

Hakk’a rücu etmelerine davet ederiz.

 

 


YorumcuYorum
Sam Adian
02.04.2021
22:13
There is no "God" in Buddhist teaching. Because they know that God is not negotiable. Budha is not God. Before you can understand the movements of Buddhist believers in temples, you must first learn about Asian cultures. Otherwise, you would think they worshiped the Buddha.

There is no way you can reconcile the word peace with Islamic Sharia. However, if there is a community on earth that represents Peace, they are only Buddhists. Not Muslims.

Reincarnation is the belief of Hinduism. There is no such belief in Buddhism. But this is nothing too different from your belief in "resurrection." You resurrect bodies and hand them over to demons, while the Hindus disguise them as animals. What is the difference?


Basing your assumptions on facts will be more beneficial for your understanding and consistency.
Son Eklenen Makaleler
Reşat Nuri Erol
KUR’AN AYI RAMAZAN VE BAYRAM… - 4
17.10.2025 115 Okunma
7 Yorum 17.10.2025 04:40
Reşat Nuri Erol
Ramazan Medeniyeti; Medeniyet Tasavvuru Okulu-1
11.05.2021 67 Okunma
5 Yorum 11.05.2021 08:47
Reşat Nuri Erol
KUR’AN AYI RAMAZAN VE BAYRAM… - 3
9.05.2021 139 Okunma
6 Yorum 09.05.2021 13:33
Mete Firidin
Kuran’da Nefs Kelimesinin Anlamı
8.05.2021 82 Okunma
Reşat Nuri Erol
KUR’AN AYI RAMAZAN VE BAYRAM… - 2
7.05.2021 168 Okunma
5 Yorum 07.05.2021 10:40
Reşat Nuri Erol
KUR’AN AYI RAMAZAN VE BAYRAM… - 1
6.05.2021 128 Okunma
6 Yorum 06.05.2021 11:03
Reşat Nuri Erol
Kur’an açısından EĞİTİM; özel bir vesilesiyle-2
5.05.2021 126 Okunma
5 Yorum 05.05.2021 08:53
Süleyman Karagülle
İÇKİ YASAĞI
3.05.2021 145 Okunma
Reşat Nuri Erol
Kur’an açısından EĞİTİM; özel bir vesilesiyle-1
3.05.2021 206 Okunma
5 Yorum 03.05.2021 07:01
Reşat Nuri Erol
Kur’an açısından EMEK; 1 Mayıs vesilesiyle…
2.05.2021 165 Okunma
5 Yorum 02.05.2021 10:53
Reşat Nuri Erol
Ya Kur’an nizamı veya kölelikten beter hayat-4
1.05.2021 147 Okunma
5 Yorum 01.05.2021 10:49
Reşat Nuri Erol
Ya Kur’an nizamı veya kölelikten beter hayat -3
30.04.2021 166 Okunma
6 Yorum 30.04.2021 10:40
Süleyman Karagülle
Türkiye ve Dünya
30.04.2021 197 Okunma
Süleyman Karagülle
DIŞ POLİTİKA
29.04.2021 163 Okunma
Süleyman Karagülle
HEDEF
29.04.2021 221 Okunma
Reşat Nuri Erol
Vellezîne âmenû; iman etmiş olan kimseler’ - 3
28.04.2021 179 Okunma
6 Yorum 29.04.2021 05:48
Reşat Nuri Erol
‘Vellezîne âmenû; iman etmiş olan kimseler’ - 2
27.04.2021 194 Okunma
5 Yorum 27.04.2021 08:49
Reşat Nuri Erol
‘Vellezîne âmenû; iman etmiş olan kimseler’ - 1
26.04.2021 215 Okunma
5 Yorum 26.04.2021 10:50
Reşat Nuri Erol
Ya Kur’an nizamı veya kölelikten beter hayat -2
25.04.2021 271 Okunma
5 Yorum 25.04.2021 07:48
Reşat Nuri Erol
Ya Kur’an nizamı veya kölelikten beter hayat -1
24.04.2021 233 Okunma
5 Yorum 24.04.2021 07:35
Reşat Nuri Erol
Kur’an ayı Ramazan ve İslam/Kur’an nizamı - 4
22.04.2021 174 Okunma
6 Yorum 22.04.2021 09:09
Reşat Nuri Erol
Kur’an ayı Ramazan ve İslam/Kur’an nizamı - 3
21.04.2021 232 Okunma
4 Yorum 21.04.2021 09:33
ZEKİ ALTUBOĞA
MARKETÊN GEL
20.04.2021 168 Okunma
Reşat Nuri Erol
Kur’an ayı Ramazan ve İslam/Kur’an nizamı - 2
20.04.2021 256 Okunma
4 Yorum 20.04.2021 11:33
Reşat Nuri Erol
Kur’an ayı Ramazan ve İslam/Kur’an nizamı - 1
19.04.2021 201 Okunma
4 Yorum 19.04.2021 09:53
Süleyman Karagülle
Kur’an Seminerleri ve SON DURUM… (16)
18.04.2021 281 Okunma
3 Yorum 19.04.2021 08:50
Reşat Nuri Erol
“Şehru Ramazan ellezî ünzile fihi’l’KUR’AN”-5
18.04.2021 216 Okunma
4 Yorum 18.04.2021 08:01
Reşat Nuri Erol
“Şehru Ramazan ellezî ünzile fihi’l-KUR’AN”-4
17.04.2021 269 Okunma
4 Yorum 17.04.2021 09:38
Reşat Nuri Erol
“Şehru Ramazan ellezî ünzile fihi’l’KUR’AN”-3
15.04.2021 265 Okunma
4 Yorum 15.04.2021 08:06
Reşat Nuri Erol
“Şehru Ramazan ellezî ünzile fihi’l’KUR’AN”-2
14.04.2021 361 Okunma
4 Yorum 14.04.2021 06:50
Reşat Nuri Erol
“Şehru Ramazan ellezî ünzile fihi’l’KUR’AN”-2
14.04.2021 130 Okunma
Reşat Nuri Erol
“Şehru Ramazan ellezî ünzile fihi’l’KUR’AN”-1
13.04.2021 286 Okunma
4 Yorum 13.04.2021 10:26
Reşat Nuri Erol
Okuyucu ile sohbet; Türkiye’yi kim kurtaracak?-2
12.04.2021 285 Okunma
4 Yorum 12.04.2021 09:16
Süleyman Karagülle
Kur’an Seminerleri ve son uyarılarım… (15)
11.04.2021 222 Okunma
Reşat Nuri Erol
Okuyucu ile sohbet; Türkiye’yi kim kurtaracak?-1
11.04.2021 306 Okunma
5 Yorum 11.04.2021 10:06
Hüseyin Bağdatlı
100 LOJMANLI İŞ YERİ APARTMANLARI.
10.04.2021 224 Okunma
Reşat Nuri Erol
Sağlık, sistem, kanal, amiraller vs. ve TEDAVİ-4
10.04.2021 317 Okunma
6 Yorum 10.04.2021 10:15
Reşat Nuri Erol
Sağlık, sistem, kanal, amiraller vs. ve TEDAVİ-3
8.04.2021 247 Okunma
5 Yorum 10.04.2021 10:16
Süleyman Karagülle
SOYLU'NUN BEYANI
7.04.2021 213 Okunma
Reşat Nuri Erol
Sağlık, sistem, kanal, amiraller vs. ve TEDAVİ-2
7.04.2021 284 Okunma
7 Yorum 10.04.2021 10:16
Süleyman Karagülle
BUNDAN BÖYLE
6.04.2021 223 Okunma
Süleyman Karagülle
UYARI
6.04.2021 185 Okunma
Reşat Nuri Erol
Sağlık, sistem, kanal, amiraller vs. ve TEDAVİ
6.04.2021 288 Okunma
2 Yorum 06.04.2021 08:54
Reşat Nuri Erol
3. binyıl medeniyetine Ömerlerle geçilecek ama-2
6.04.2021 241 Okunma
2 Yorum 06.04.2021 08:56
Süleyman Karagülle
MÜDAHALE
4.04.2021 196 Okunma
Süleyman Karagülle
Seminerler; kendinize görev vereceksiniz (14)
4.04.2021 156 Okunma
Süleyman Karagülle
TEK ÇIKAR YOL
3.04.2021 215 Okunma
Süleyman Karagülle
PARTİ KAPATMAK
3.04.2021 137 Okunma
Süleyman Karagülle
ANAYASA MAHKEMESİ
1.04.2021 282 Okunma
Reşat Nuri Erol
3. binyıl medeniyetine Ömerlerle geçilecek ama
1.04.2021 491 Okunma
3 Yorum 01.04.2021 09:54