Süleyman Karagülle
Kur’an Seminerleri ve İ Ç T İ H A D (13)
31.03.2021
418 Okunma, 1 Yorum

Kur’an Seminerleri ve İ Ç T İ H A D (13)

Kur’an son kitaptır. Özelliği vardır, Arapçadır ama Araplara gelen bir kitap değildir, bütün insanlığa gelen bir kitaptır. Peygamberlik sona erince Allah insanlara doğrudan hitap etmemekte yani Cebrail gelip bir şey söylememektedir.

Kur’an’dan önce yeni kitap gelmese bile yeni hadiseler ortaya çıkınca yeni peygamber geliyor, mevcut olan kitaplarını o yorumluyordu.

Kur’an bu sistemi kaldırdı, onun yerine vahyin yerini müspet ilme verdi ve günün âlimleri insanlığın o günkü sorunlarını onların çözmesini emretti.

Kur’an’ı o çağın âlimleri müspet ilmin ışığında yorumlayacaklar ve o yorum ile hareket edilecektir. Eğer Kur’an bu içtihat ve icma sistemini getirmeden bu son kitaptır deseydi, işte o zaman Kur’an bir insan sözü olurdu. Ama öyle yapmamış, ‘sen açıklama, siz de Peygambere bir şey sormayın, biz sonra onu açıklayacağız’ diyor.

***

İşte…

İçtihat ve icma müesseseleri Kur’an’ın bu beyanı üzerine buna uygun olarak gerçekleşmiştir ve Kur’an nizamı, Kur’an düzeni böylece bütün zamanların ve mekânların kitabı olmuştur. Ancak kitapla amel edilmeyecek, kitaptan yapılan içtihatlarla yer ve zamana göre sorunlar çözülecek, ghr yerin ve zamanın kendilerine özgü içtihat ve icmaları olacaktır. Böylece ve bu sayede Kur’an’ın bütün insanlara ve zamanlara hitap eden bir kitap olması mümkün olacaktır.

*

Bu böyleyken…

İslam âlemini yönetme dönemi Türklerin eline geçince iki sebepten dolayı Türkler içtihadı ve bundan sonra yapılacak icmaları yasaklamışlardır. Bu yasaklamanın sonucu olarak bin seneden beri Müslümanlar İslamiyet’in temeli olan icma ve içtihadı terk etmişlerdir. Böylece İslamiyet Tevrat ve İncil gibi içtihatsız bir din olarak bin yılını tamamladı. Bunun böyle yapılmasında zorunluluk vardı.

Zorunluluk iki sebepten ileri geliyordu.

Birinci sebep: Türkler Arapça bilen bir kavim değildi. İçtihat yapamazlardı. Arapların içtihadı da kendilerinin içtihadı olmazdı. Bu birinci sebepti.

İkinci sebep: Türkler asker bir milletti, savaşlarla uygarlıklarını genişletmişlerdi. Zulmetmeden savaşmışlardı. Savaşın özelliği şeriat hükümlerinin askıya alınması demekti. Yani ikinci binyıl uygarlığı bir şeriat uygarlığı değil bir cihat uygarlığıydı. Gereğinin yapılması için Kur’an’ın izin verdiği kadarıyla şeriata uymayan hareketler meşru olmuştur.

Bediüzzaman Said-i Nursi bile, ‘babı içtihat seddedilmemiştir, ancak müçtehit olmadığı için şimdilik içtihada mesağ yoktur’ diyerek o bile yeni içtihatlara yol açmamıştır.

Hayrettin Karaman da “İslam’da telfik” kitabı (İSLAM HUKUKUNDA MEZHEBLER İÇTİHAD TAKLİT TELFİK) ile içtihadı değil de başka mezheplerin içtihatlarının da zaruret halinde uygulanabileceğini savundu.

***

İçtihadı yeryüzünde savunan ilk kuruluş İzmir Akevler Kooperatifi’dir.

Müslümanlar Akevler’e karşı çıkamadılar ama içtihadı da hala benimseyemediler. Eskisi kadar içtihat aleyhine konuşamıyor ve makaleler yazamıyorlar ama bizim içtihatlarımızı tartışamıyorlar bile.

Yeni Bosna’daki seminerler artık içtihat meşrudur-değildir tartışmasını yapmıyor, üçüncü binyıl uygarlığının oluşması için gerekli olan içtihatları yapıyor ve uyguluyor. Bu uygulamaların başında hakemlik sistemi gelmektedir.

SONUÇ: İnsanlar ölümlüdür. Ömürlerini doldurunca dünyadan ayrılıp giderler. Yerlerine çocuklarını vâris bırakırlar. Bu çocukların illa kendi oğulları olması gerekmez. Mirasın kıyam mülkiyeti vasiyetle geçer. Hepimizin nesep mirasçıları vardır ama kıyam vârisleri ise siz İstanbul Akevler Kur’an Seminerlerine devam eden gençler olacaksınız.

Allah size bu görevi verdi.

Sorumlusunuz.

 

 


YorumcuYorum
Sam Adian
02.04.2021
22:37
The book you call the Quran needs no interpretation. You just need to understand. It is not a complex book, as you claim. It uses a very plain and simple language.

In our opinion, Muslims use the Koran for their own interests. For this, they need interpretation in various ways. Of course, the interpretations that emerge have no equivalent in the Qur'an, but this is not important, believing is sufficient. 

We are sorry to say this. But you do nothing but repeat the beliefs of your ancestors. Although the book you call the Quran clearly denies this. 


Son Yorumlanan Makaleler
Reşat Nuri Erol
KUR’AN AYI RAMAZAN VE BAYRAM… - 4
17.10.2025 115 Okunma
7 Yorum 17.10.2025 04:40
Reşat Nuri Erol
Ramazan Medeniyeti; Medeniyet Tasavvuru Okulu-1
11.05.2021 67 Okunma
5 Yorum 11.05.2021 08:47
Reşat Nuri Erol
KUR’AN AYI RAMAZAN VE BAYRAM… - 3
9.05.2021 139 Okunma
6 Yorum 09.05.2021 13:33
Reşat Nuri Erol
KUR’AN AYI RAMAZAN VE BAYRAM… - 2
7.05.2021 168 Okunma
5 Yorum 07.05.2021 10:40
Reşat Nuri Erol
KUR’AN AYI RAMAZAN VE BAYRAM… - 1
6.05.2021 128 Okunma
6 Yorum 06.05.2021 11:03
Reşat Nuri Erol
Kur’an açısından EĞİTİM; özel bir vesilesiyle-2
5.05.2021 126 Okunma
5 Yorum 05.05.2021 08:53
Reşat Nuri Erol
Kur’an açısından EĞİTİM; özel bir vesilesiyle-1
3.05.2021 206 Okunma
5 Yorum 03.05.2021 07:01
Reşat Nuri Erol
Kur’an açısından EMEK; 1 Mayıs vesilesiyle…
2.05.2021 165 Okunma
5 Yorum 02.05.2021 10:53
Reşat Nuri Erol
Ya Kur’an nizamı veya kölelikten beter hayat-4
1.05.2021 147 Okunma
5 Yorum 01.05.2021 10:49
Reşat Nuri Erol
Ya Kur’an nizamı veya kölelikten beter hayat -3
30.04.2021 166 Okunma
6 Yorum 30.04.2021 10:40
Reşat Nuri Erol
Vellezîne âmenû; iman etmiş olan kimseler’ - 3
28.04.2021 179 Okunma
6 Yorum 29.04.2021 05:48
Reşat Nuri Erol
‘Vellezîne âmenû; iman etmiş olan kimseler’ - 2
27.04.2021 194 Okunma
5 Yorum 27.04.2021 08:49
Reşat Nuri Erol
‘Vellezîne âmenû; iman etmiş olan kimseler’ - 1
26.04.2021 215 Okunma
5 Yorum 26.04.2021 10:50
Reşat Nuri Erol
Ya Kur’an nizamı veya kölelikten beter hayat -2
25.04.2021 271 Okunma
5 Yorum 25.04.2021 07:48
Mete Firidin
Hz. Adem'in Annesi
3.06.2017 10135 Okunma
1 Yorum 24.04.2021 16:56
Reşat Nuri Erol
Ya Kur’an nizamı veya kölelikten beter hayat -1
24.04.2021 233 Okunma
5 Yorum 24.04.2021 07:35
Reşat Nuri Erol
Kur’an ayı Ramazan ve İslam/Kur’an nizamı - 4
22.04.2021 174 Okunma
6 Yorum 22.04.2021 09:09
Reşat Nuri Erol
Kur’an ayı Ramazan ve İslam/Kur’an nizamı - 3
21.04.2021 232 Okunma
4 Yorum 21.04.2021 09:33
Reşat Nuri Erol
Kur’an ayı Ramazan ve İslam/Kur’an nizamı - 2
20.04.2021 256 Okunma
4 Yorum 20.04.2021 11:33
Reşat Nuri Erol
Kur’an ayı Ramazan ve İslam/Kur’an nizamı - 1
19.04.2021 201 Okunma
4 Yorum 19.04.2021 09:53
Süleyman Karagülle
Kur’an Seminerleri ve SON DURUM… (16)
18.04.2021 281 Okunma
3 Yorum 19.04.2021 08:50
Reşat Nuri Erol
“Şehru Ramazan ellezî ünzile fihi’l’KUR’AN”-5
18.04.2021 216 Okunma
4 Yorum 18.04.2021 08:01
Reşat Nuri Erol
“Şehru Ramazan ellezî ünzile fihi’l-KUR’AN”-4
17.04.2021 269 Okunma
4 Yorum 17.04.2021 09:38
Reşat Nuri Erol
“Şehru Ramazan ellezî ünzile fihi’l’KUR’AN”-3
15.04.2021 265 Okunma
4 Yorum 15.04.2021 08:06
Reşat Nuri Erol
“Şehru Ramazan ellezî ünzile fihi’l’KUR’AN”-2
14.04.2021 361 Okunma
4 Yorum 14.04.2021 06:50
Reşat Nuri Erol
“Şehru Ramazan ellezî ünzile fihi’l’KUR’AN”-1
13.04.2021 286 Okunma
4 Yorum 13.04.2021 10:26
Reşat Nuri Erol
Okuyucu ile sohbet; Türkiye’yi kim kurtaracak?-2
12.04.2021 285 Okunma
4 Yorum 12.04.2021 09:16
Reşat Nuri Erol
Okuyucu ile sohbet; Türkiye’yi kim kurtaracak?-1
11.04.2021 306 Okunma
5 Yorum 11.04.2021 10:06
Reşat Nuri Erol
Sağlık, sistem, kanal, amiraller vs. ve TEDAVİ-2
7.04.2021 284 Okunma
7 Yorum 10.04.2021 10:16
Reşat Nuri Erol
Sağlık, sistem, kanal, amiraller vs. ve TEDAVİ-3
8.04.2021 247 Okunma
5 Yorum 10.04.2021 10:16
Reşat Nuri Erol
Sağlık, sistem, kanal, amiraller vs. ve TEDAVİ-4
10.04.2021 317 Okunma
6 Yorum 10.04.2021 10:15
Reşat Nuri Erol
3. binyıl medeniyetine Ömerlerle geçilecek ama-2
6.04.2021 241 Okunma
2 Yorum 06.04.2021 08:56
Reşat Nuri Erol
Sağlık, sistem, kanal, amiraller vs. ve TEDAVİ
6.04.2021 288 Okunma
2 Yorum 06.04.2021 08:54
Süleyman Karagülle
Kur’an Seminerleri ve İ Ç T İ H A D (13)
31.03.2021 418 Okunma
1 Yorum 02.04.2021 22:37
Süleyman Karagülle
Kur’an Seminerleri ve Akevler Usulü (12)
31.03.2021 420 Okunma
1 Yorum 02.04.2021 22:27
Süleyman Karagülle
Kur’an Seminerleri ve DAVET… (11)
31.03.2021 403 Okunma
1 Yorum 02.04.2021 22:13
Süleyman Karagülle
Kur’an Seminerleri ve Kur’an Düzeni
31.03.2021 383 Okunma
1 Yorum 02.04.2021 22:01
Süleyman Karagülle
Akevler Kur’an Seminerleri ve GÖREV
31.03.2021 378 Okunma
1 Yorum 02.04.2021 21:52
Süleyman Karagülle
KUR’AN VE TARİH
31.03.2021 395 Okunma
1 Yorum 02.04.2021 21:47
Süleyman Karagülle
KUR’AN VE İLİM SEMİNERLERİMİZ-5
31.03.2021 392 Okunma
1 Yorum 02.04.2021 21:37
Reşat Nuri Erol
3. binyıl medeniyetine Ömerlerle geçilecek ama
1.04.2021 491 Okunma
3 Yorum 01.04.2021 09:54
Reşat Nuri Erol
3. binyıl medeniyetine barış içinde geçilecektir
31.03.2021 482 Okunma
3 Yorum 31.03.2021 07:24
Reşat Nuri Erol
İlim, İslam, iki âlim ve yüzyıllık hikâyemiz…-2
30.03.2021 488 Okunma
3 Yorum 30.03.2021 09:07
Reşat Nuri Erol
İlim, İslam, iki âlim ve yüzyıllık hikâyemiz…-1
29.03.2021 272 Okunma
3 Yorum 29.03.2021 09:01
Reşat Nuri Erol
Türkiye, Osmanlı Devleti ve Mehmet Genç Hoca
28.03.2021 584 Okunma
3 Yorum 28.03.2021 11:38
Reşat Nuri Erol
İslam, sosyal adalet ve yeni bir düzen kurmak…
25.03.2021 548 Okunma
5 Yorum 25.03.2021 11:55
Reşat Nuri Erol
Sorun İstanbul Sözleşmesi mi, Sosyal Tufan mı?
23.03.2021 511 Okunma
4 Yorum 23.03.2021 09:42
Reşat Nuri Erol
‘Akıntıya Karşı: Bir şehir kurmak’ ve Akevler - 1
20.03.2021 455 Okunma
4 Yorum 23.03.2021 09:32
Reşat Nuri Erol
‘Akıntıya Karşı: Bir şehir kurmak’ ve Akevler - 3
22.03.2021 410 Okunma
4 Yorum 23.03.2021 09:32
Reşat Nuri Erol
‘Akıntıya Karşı: Bir şehir kurmak’ ve Akevler - 2
21.03.2021 449 Okunma
5 Yorum 21.03.2021 16:31