Reşat Nuri Erol
Ramazan, Kur’an Nizamı, Kur’an Mucizeleri-17
1.05.2022
200 Okunma, 0 Yorum

Ramazan, Kur’an Nizamı, Kur’an Mucizeleri-17

Kur’an Ayı Ramazan’da “Kur’an Nizamı ve Mucizeleri” yazılarımıza devam…

Bugünkü yazımızda Kur’an’ın Sünnet uygulaması üzerinde duralım.

Kur’an nazil olurken Kur’an’ın dediklerini insanlar anlıyorlardı. Ama nasıl sadece trafik imtihanından geçen kimse araba süremezse, bunun gibi bir projeyi sadece okuyan kişi onu uygulayamaz, ayrıca pratiğin de yapılması gerekir. Kur’an’ı tam anladıkları da söylenemez. Bir de Kur’an bütünü ile bir anda gelmiş değildir. Dolayısıyla müminler uygulamayı doğrudan Kur’an’dan yapmıyor, Hazreti Peygamber’in gösterdiği gibi uygulama yapıyorlardı. Hazreti Peygamber’in gösterdiklerine “Sünnet” diyoruz.

Sünnet daha sonra kitaplar hâline getirilmiştir. Ancak o kitaplar Hazreti Peygamber zamanında yazılmadı. Kur’an’la karışır diye Hazreti Peygamber zamanında sadece Kur’an yazıldı. Böylece Kur’an cem edilirken bir sıkıntı yaşanmadı. Ayrıca Hazreti Peygamber uygulamaların bir kısmını Kur’an gelmeden uyguladı, bazen Kur’an onları değiştirdi, bazen Kur’an geldikten sonra uyguladı. Kur’an’ın ilk örnek uygulaması Sünnet’tir.

Hazreti Peygamber’den sonra Kur’an ile Sünnet eşit görülmüştür. Yani Hazreti Peygamber zamanında Sünnet uygulama bakımından Kur’an’dan önce gelmiştir ama onun arkasında Sünnet ile Kitap eşit delil sayılmıştır. Bunu böyle yapmak zorunluluğu vardı çünkü henüz Kur’an’ı anlama usulü yoktu, ancak Sünnet ile Kur’an’ı anlayabilirdik, onun dilini ve ıstılahlarını onun sayesinde bilebilirdik.

Kur’an yeni kelimeler kullanmadı ama kelimelere yeni manalar yükledi. Bu manalar da gelişigüzel yüklenmemiştir, Arapça kuralları içinde yüklenmiştir. Biz bu yeni anlamları Sünnet ile bilebiliyoruz. Yeraltını kazsak, elimize bir harita geçse, harita üzerindeki çizgilerin neyi ifade ettiğini bilemeyiz. Ama eğer ‘bu harita şu yerin haritasıdır’ derlerse, üzerindeki çizgilerle arzdaki çizgileri karşılaştırır, o çizgilerin neyi ifade ettiğini öğreniriz.

Kur’an da bir kitaptır, dili vardır, ama biz bu dili nerden öğreneceğiz?

Araplardan öğreneceğiz diyebilirsiniz. Oysa günlük Arapça sadece Arap halkın konuştuğu dildir, her gün değişmektedir.

Soru ve sorun şudur; hangi Arapça bizim başvuracağımız Arapça dili olacaktır?

Kur’an’ın anlattıkları ancak Sünnet ile görerek öğreniliyordu.

Kur’an’da birçok kelime vardır ki, sade lügat manalarını korumakla birlikte tamamen yeni kavramlar ortaya çıkmıştır.

“Salât” dua demektir ama “namaz” özel bir duadır.

“Zekât” temizliktir ama aynı zamanda özel bir vergi sistemidir.

“İslâm” kelimesi barış demektir ama bu kelimeden barış düzeni ortaya çıkmaktadır.

Kur’an’ın dili ve dilin ifade ettiği manaları biz Sünnet’ten öğreniyoruz.

Bir örnek verelim. Biz iki defa secde ediyoruz. Oysa Kur’an’da böyle bir ifade yok gibi görünür ama vardır. Kur’an bir yerde rükû ve secde diyor, diğer yerde de secde ve kıyam diyor. İkisi nekredir. Öyleyse rükûdan sonraki secde kıyamdan evvelki secde değildir yani secde iki tanedir. Buradan nekrelerde ayrılık kuralını öğreniyoruz.

Yahut Kur’an’da beş vakit namaz yok gibi görünür, oysa namazlara dikkat ediniz,  orta namaza da dikkat ediniz diyor. Namazların çoğulu dişi kurallı çoğuldur. Bu en az dördü ifade eder. Namazlar üçten çoktur. Arapçada çoğul en az üçtür. Orta namaz da tek olmak zorundadır. O halde en az beş vakit namaz vardır.

Kur’an burada bize birçok usulü de öğretmektedir.

Biz bu manaları ancak Hazreti Peygamber aleyhisselamın beş vakit namazı tasrih etmesi ve uygulama yapması ile bilebilmekteyiz. Yani önceki yazılarımızda da anlatıldığı üzere gerek Tevrat gerek Sünnet bize Kur’an’ı nasıl anlamamız gerektiğini öğretmektedir.

O halde Kur’an yalnız lafzıyla, yalnız manasıyla, yalnız tarihi ile değil, anlama usulü ile de korunmuştur, onun manasını da kimse tahrif edemez, bu da onun mucizelerindedir.

(Devamı var…)

 


Son Eklenen Makaleler
Reşat Nuri Erol
“Müminler için onda kesinlikle bir ayet vardır”-1
3.07.2022 93 Okunma
5 Yorum 03.07.2022 11:46
Reşat Nuri Erol
“Refah-Yol’u örnek alın, ne yapacaksanız yapın!”
2.07.2022 101 Okunma
9 Yorum 02.07.2022 11:42
Reşat Nuri Erol
‘Örnekler.. Ve onları yalnızca âlimler akleder’-3
30.06.2022 151 Okunma
5 Yorum 30.06.2022 09:01
Reşat Nuri Erol
‘Örnekler.. Ve onları yalnızca âlimler akleder’-2
29.06.2022 149 Okunma
5 Yorum 29.06.2022 09:38
Reşat Nuri Erol
Prof. Mehmet Tekelioğlu; George Friedman yanıldı mı?
29.06.2022 34 Okunma
Reşat Nuri Erol
‘Örnekler.. Ve onları yalnızca âlimler akleder’-1
28.06.2022 182 Okunma
5 Yorum 28.06.2022 11:04
Hüseyin Bağdatlı
SERMAYENİN YENİ OYUNU
27.06.2022 45 Okunma
Reşat Nuri Erol
Anladım ve aktarmayı görev bildim; SAĞLIK-3
27.06.2022 191 Okunma
5 Yorum 27.06.2022 11:16
Reşat Nuri Erol
Anladım ve aktarmayı görev bildim; SAĞLIK-2
26.06.2022 219 Okunma
5 Yorum 26.06.2022 10:32
Reşat Nuri Erol
Anladım ve aktarmayı görev bildim; SAĞLIK-1
25.06.2022 178 Okunma
6 Yorum 25.06.2022 11:11
Ahmet Yücel
2023 SEÇİMLERİNE DOĞRU
24.06.2022 95 Okunma
Reşat Nuri Erol
81 ilde 81 marka kooperatifi ile ilgili bir haber!
24.06.2022 330 Okunma
5 Yorum 24.06.2022 09:22
Hüseyin Bağdatlı
SEÇİM 2023
23.06.2022 62 Okunma
Reşat Nuri Erol
Susmak mı susmamak mı, yazmak mı yazmamak mı?
23.06.2022 58 Okunma
Reşat Nuri Erol
‘Adli İlahi hesap sormasın diye’; TİYEMDER-2
22.06.2022 190 Okunma
5 Yorum 22.06.2022 15:09
Reşat Nuri Erol
‘Adli İlahi hesap sormasın diye’; TİYEMDER-1
21.06.2022 232 Okunma
6 Yorum 21.06.2022 06:08
Reşat Nuri Erol
Kur’an Nizamı, Adil Düzen ve Mustafa Kutlu-2
20.06.2022 183 Okunma
6 Yorum 20.06.2022 16:38
Reşat Nuri Erol
Kur’an Nizamı, Adil Düzen ve Mustafa Kutlu-1
19.06.2022 222 Okunma
6 Yorum 20.06.2022 16:30
Reşat Nuri Erol
Başbakan Erbakan ve Erbakan’ın D-8 Projesi-2
17.06.2022 191 Okunma
6 Yorum 17.06.2022 15:12
Hüseyin Bağdatlı
FAHİŞ ZAMLARA ÇÖZÜM ÖNERİLERİM.
17.06.2022 85 Okunma
Reşat Nuri Erol
Başbakan Erbakan ve Erbakan’ın D-8 Projesi-1
16.06.2022 217 Okunma
6 Yorum 16.06.2022 13:44
Reşat Nuri Erol
Kur’an Nizamı, Adil Düzen; İsmail H. Akkiraz-2
14.06.2022 157 Okunma
6 Yorum 14.06.2022 15:04
Reşat Nuri Erol
Kur’an Nizamı, Adil Düzen; İsmail H. Akkiraz-1
13.06.2022 200 Okunma
7 Yorum 13.06.2022 12:33
Reşat Nuri Erol
Hz. Musa’nın dokuz mucizesi ve çağımız… - 9
12.06.2022 234 Okunma
6 Yorum 12.06.2022 13:12
Reşat Nuri Erol
Hz. Musa’nın dokuz mucizesi ve çağımız… - 8
11.06.2022 227 Okunma
7 Yorum 11.06.2022 09:54
Reşat Nuri Erol
Hz. Musa’nın dokuz mucizesi ve çağımız… - 7
9.06.2022 268 Okunma
6 Yorum 09.06.2022 06:59
Reşat Nuri Erol
Hz. Musa’nın dokuz mucizesi ve çağımız… - 6
8.06.2022 244 Okunma
6 Yorum 08.06.2022 09:29
Reşat Nuri Erol
Hz. Musa’nın dokuz mucizesi ve çağımız… - 5
6.06.2022 229 Okunma
6 Yorum 06.06.2022 08:24
Reşat Nuri Erol
Hz. Musa’nın dokuz mucizesi ve çağımız… - 4
5.06.2022 206 Okunma
6 Yorum 05.06.2022 08:01
Reşat Nuri Erol
Hz. Musa’nın dokuz mucizesi ve çağımız… - 3
4.06.2022 266 Okunma
7 Yorum 04.06.2022 10:36
Reşat Nuri Erol
Hz. Musa’nın dokuz mucizesi ve çağımız… - 2
31.05.2022 258 Okunma
5 Yorum 31.05.2022 10:55
Reşat Nuri Erol
Hz. Musa’nın dokuz mucizesi ve çağımız… - 1
30.05.2022 248 Okunma
5 Yorum 31.05.2022 10:53
Reşat Nuri Erol
Gaspıralı’nın Kooperatifleri ve Kooperatiflerimiz - 8
29.05.2022 272 Okunma
5 Yorum 29.05.2022 10:56
Özer Ataç
21 Küresel Efektif (*)
28.05.2022 1449 Okunma
Reşat Nuri Erol
Gaspıralı’nın Kooperatifleri ve Kooperatiflerimiz - 7
27.05.2022 297 Okunma
4 Yorum 27.05.2022 09:23
Reşat Nuri Erol
Gaspıralı’nın Kooperatifleri ve Kooperatiflerimiz - 6
25.05.2022 337 Okunma
4 Yorum 25.05.2022 08:43
Özer Ataç
Eylemeden Eylemek
24.05.2022 1633 Okunma
Reşat Nuri Erol
Gaspıralı’nın Kooperatifleri ve Kooperatiflerimiz - 5
24.05.2022 471 Okunma
4 Yorum 24.05.2022 07:10
Reşat Nuri Erol
Gaspıralı’nın Kooperatifleri ve Kooperatiflerimiz - 4
22.05.2022 390 Okunma
4 Yorum 22.05.2022 09:23
Reşat Nuri Erol
Gaspıralı’nın Kooperatifleri ve Kooperatiflerimiz - 3
21.05.2022 354 Okunma
5 Yorum 21.05.2022 10:37
Reşat Nuri Erol
Gaspıralı’nın Kooperatifleri ve Kooperatiflerimiz - 2
20.05.2022 499 Okunma
5 Yorum 20.05.2022 06:54
Süleyman Karagülle
MUSA’YA VERİLEN DOKUZ MUCİZENİN GÜNÜMÜZDEKİ MANASI
19.05.2022 1126 Okunma
1 Yorum 20.05.2022 06:41
Reşat Nuri Erol
Gaspıralı’nın Kooperatifleri ve Kooperatiflerimiz(*)
17.05.2022 431 Okunma
5 Yorum 17.05.2022 08:14
Reşat Nuri Erol
Yazılarımızın konuları ve takip ettiğimiz usul-2
15.05.2022 456 Okunma
5 Yorum 15.05.2022 11:54
ZEKİ ALTUBOĞA
Heqqî û neheqî
14.05.2022 152 Okunma
Reşat Nuri Erol
Yazılarımızın konuları ve takip ettiğimiz usul-1
14.05.2022 523 Okunma
5 Yorum 14.05.2022 11:56
Özer Ataç
Güven ve Güvenlik Sorunu
13.05.2022 1373 Okunma
Reşat Nuri Erol
Usul ilmi ve usulde bulunması gereken özellikler
12.05.2022 420 Okunma
5 Yorum 12.05.2022 09:16
ZEKİ ALTUBOĞA
Dûzena Zafa Yewnanîyê Berê
11.05.2022 150 Okunma
ZEKİ ALTUBOĞA
Dûzena Mevzuatê Filîstîn
11.05.2022 192 Okunma