Reşat Nuri Erol
Dün Şamil Şahin Hoca, bugün Raşit Küçük Hoca - 2
24.11.2022
443 Okunma, 6 Yorum

Dün Şamil Şahin Hoca, bugün Raşit Küçük Hoca - 2

Önceki yazımda ifade ettiğim üzere, Pazartesi günü (21.11.2022) 41 yıllık yakın çalışma arkadaşım Şamil Şahin Hoca vefat etti… Ertesi gün de (21.11.2022 Salı) 33 yıllık çalışma arkadaşım Raşit Küçük Hoca vefat etti… 1989’dan beri çalışmalarımız İstanbul’daydı ve özellikle İslam Medeniyeti Vakfı’nda yoğunlaşmış durumdaydı… İslam Medeniyeti Vakfı çalışmalarımız hakkında zaman zaman ve yeri geldiğince yazılar yazdım…

Şamil Şahin Hoca ile 1981 yılında Arabistan Riyad’da üniversite öğrencisi olduğumuz yıllardan itibaren tanıştık. Daha sonra dört yıl, Şeyh Abdülaziz b. Baz’ın başkanlığı döneminde Daru’l-İfta (İlmî Araştırmalar, Fetva, Davet ve İrşat Daireleri Başkanlığı) Yayın ve Tercüme Dairesi’nde aynı odada çalıştık… O yıllardan itibaren O’nun önderliğinde en sonunda 4 dilde ve 40 bin kitaptan oluşan kütüphanemizi de oluşturmaya başladık… Bu kütüphanemizdeki özellikle Fıkıh ile Ekonomi alanındaki eserlerin bir kısmı emsalsizdir…

Şamil Şahin Hoca 1957 yılında Musul’da doğdu ve ilk tahsilini orada yaptı.

Akademik Tahsili: 1983 yılında Suudi Arabistan’ın Riyad şehrinde bulunan İmam Muhammed Bin Suud Üniversitesi Usulü’d-Din Fakültesinden Lisans Diploması. 1997 yılında İstanbul Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri alanında Yüksek Lisans diploması. 2003 yılında Tunus Zeytune Üniversitesi’nden İslami ilimler alanında (Yüksek Onur Derecesinde) uluslararası doktora diploması. 2003 yılında Lübnan Beyrut İslam Üniversitesi Şeriat Fakültesi’nden doktora diploması. 2005 Zeytune Üniversitesi’nden alınan İslam Hukuku alanındaki doktora diplomasına Türkiye Yüksek Öğretim Kurulu tarafından denklik verilmesi. 2012 yılından itibaren Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Yardımcı Doçent. 2011 yılında Sırbistan (eski Yugoslavya) Novi Pazar Sancak eyaletinde Uluslararası Üniversite Fıkıh Usulü alanında Doçent. Şer’î ve İlmî İcazetleri: Değerli âlimlerden ve şeyhlerden alınan şer’î ilmî icazetlerin toplam sayısı yirmi beştir.

İlmî Eserleri ve Yayınları (Basılı Olan Kitaplar ve İlmî Araştırmalar): 1) Türkiye İslam Ansiklopedisi Tanıtımı. 2) Türkiye’de Kültür ve İslami Müesseseler. 3) Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphanelerinde Bulunan Yazma Eserlerin Birleştirilmiş Fihristi. 4) 1950-1983 yılları arasında Türkiye Cumhuriyeti Üniversitelerinde İslami İlimlerde Tamamlanmış Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri. 5) Osmanlı Salnameleri. 6) Türkiye’de Bulunan Arapça Yazma Eserlerin Basılan Fihristlerinin Fihristi (1262 h./1413 m.) 7) Türk Dünyası Tarihi Haritası. 8) Bosna Hersek İslam Hukuk Tarihi Yazan: Dr. Fikret Karçiç Takdim: Dr. Şamil Şahin. 9) Bosna Hersek İslam Hukuk Tarihi Yazan: Dr. Fikret Karçiç Takdim: Dr. Şamil Şahin. 10) Taârüfü’l-Müslimin Dergisinin Fihristi   (Arapça ve Türkçe) 11) 1982-1992 yılları arasında Türkiye Cumhuriyeti Üniversitelerinde Ekonomi Konularında Tamamlanan Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri (Arapça ve Türkçe)12) 1925-1992 yılları arası Türkiye’deki İlahiyat Fakülteleri (İslami İlimler) Dergileri Fihristi. 13) Müslümanlarda İlimlerin Tasnifi Haritası. 14) el-Muğni’l-Mühezzeb fi Kütübi’t- Terâcimi’l-Matbû’a (Arapça). 15) Dr. Şamil Şahin’in Suriye’deki kütüphanesinde bulunan Tarama Arapça Yazma Eserlerin Fihristi (4 ayrı bölüm. 16) Gazali’nin Mantık Usulü Metodolojisi (Arapça). 17) Çağdaş Avrupa Felsefesinde Bilgi Teorisi (Arapça). 18) Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye hakkında özet bir çalışma (Kapsamlı Bibliyografi, Proje Önsözü) (Arapça). 19) Fıkıh Usulüne Kısa Bir Giriş (Arapça) 20) İstanbul Süleymaniye Kütüphanesi (Arapça). 21) Mu’cemu’l-Münteka Mine’l-Hata ve’s- Savâb fi’l-Lügati’l-Arabiyye (Arapça). 22) Basılı Durumdaki Fıkıh Usulü Kitapları Kılavuzu (Arapça). 23) Usaretul Usul Min Usaretul Fünun: Ġmtihânu’l-Kudat, Muhammed Rahmi Abdillah b. Ahmed el-Akînî (v. 1327 h.) (Tahkik, Arapça).

24) Osmanlı Döneminde Hanefi ve Maliki Mezheplerinin Birlikte Yaşaması “Tunus Örneği” (1. Doktora Tezi, Arapça).

25) Menâru’l-Envâr fî Usûli’l-Fıkıh, Ebu’l- Berekat Abdullah b. Ahmed Hâfizuddin en- Nesefi (v. 710 Hicri), (2. Doktora Tezi, Arapça).

(DEVAMI VAR…)

 


YorumcuYorum
Reşat Nuri Erol
24.11.2022
08:31


MAKALEYİ SESLİ DİNLEMEK İÇİN...

Makale Yazısı-24 Kas 2022 - 04:30

Dün Şamil Şahin Hoca, bugün Raşit Küçük Hoca- 2


Reşat Nuri Erol
24.11.2022
08:37


1967...1968...1969...AKEVLER 56 YILDIR ÇALIŞIYOR...2020...2021...2022

BİZLER ÇALIŞIYOR VE YENİ İSLÂM MEDENİYETİ’Nİ KURUYORUZ...

SİZLERİ DE ÇALIŞMALARIMIZA DÂVET EDİYORUZ; BUYURUN, BİRLİKTE ÇALIŞALIM...

ADİL DÜZEN 1192

“ADİL DÜZEN” III. BİNYIL MEDENİYETİ PROJESİDİR

“VE BİZE DÜŞEN SADECE MÜBÎN/AÇIK TEBLİĞDİR.” (KUR’AN; Yâsin Sûresi, 36/17)

Haftalık Seminer Dergisi; 1192. Hafta - 19 KASIM 2022 - Fiyatı: www.akevler.orga tıklamak!

BU DERGİYİ HER HAFTA OKUTABİLİR.. ÇOĞALTABİLİR.. DAĞITABİLİRSİNİZ...

“ADİL DÜZEN” UYGULAMALARI YAPMAK İÇİN BİZLERE DANIŞABİLİRSİNİZ...

*KUR’AN VE İLİM SEMİNERLERİ; 1192 SEMİNER

“HİÇ BİLENLER İLE BİLMEYENLER BİR OLUR MU?” (KUR’AN; Zümer Sûresi, 39/9)

İ L İ M TALEP ETMEK HER MÜSLÜMANIN ÜZERİNE FARZDIR.” (Hadis)

AdresAKEVLER İSTANBUL KOOPERATİFLERİ MERKEZİZafer Mah. Coşarsu Sk. No: 29 YENİBOSNA / İSTANBUL Tel: (0212) 452 76 51

Bu Tefsir Seminer Notları Yalova’da Cumartesi akşamları okunup tartışılma,

son şekli verilmekte ve www.akevler.org yayın sitemizde yayımlanmaktadır.

GAYEMİZ: Bu “SEMİNER NOTLARI”nın İstanbul, Türkiye ve bütün dünyada “OKUNMASIANLAŞILMASI VE UYGULANMASI”DIR. -

SÜLEYMAN KARAGÜLLE VE ADİL DÜZEN ÇALIŞANLARI

***

*SEBÎLU’R-REŞÂD” / MAKALELER

- MİLLÎ GAZETE'deki günlük köşe yazılarım -

İstanbul’a ihanetin kısa hikâyesini de yazmış…

Millî Görüş, Adil Düzen ve Hz. Peygamber Sünneti-1

Terör, Taksim’de terör ve çözüm önerilerimiz-1

Terör, Taksim’de terör ve çözüm önerilerimiz-2

Terör, Taksim’de terör ve çözüm önerilerimiz-3

Terör, Taksim’de terör ve çözüm önerilerimiz-4

Terör, Taksim’de terör ve çözüm önerilerimiz-5

 

https://www.youtube.com/watch?v=zEjDS90KKiA   Yeni Bir Dünya Düzeni Kurmak Mümkün…

https://www.youtube.com/watch?v=K8Rq-uFuYQw&t=31s   Adil Düzen İşletme Nasıl Çalışır

https://youtu.be/Fg0wt_4TIZY       Ortaklık Sistemine Nasıl Geçilecek?

https://youtu.be/KBIqW_Y_ifQ     Adil Düzen'de Sosyal Hayat

https://www.youtube.com/watch?v=4gBJHSUk4Sg  Adil Düzen Küçük Yaşam Hücresi 100 daire projesi

VE GEÇEN YIL 24 MAYIS 2021 TARİHİNDE VEFAT EDEN ÜSTADIMIZ SÜLEYMAN KARAGÜLLE

“İZ BIRAKANLAR” PROGRAMINDA, KENDİ HAYATINI ANLATIYOR…   https://youtu.be/TeDQgy94yg0

 

https://www.youtube.com/watch?v=bCRESuD_Cdc Adil Sağlık Düzeni / Adil Düzen’de Sağlık Sistemi

https://www.youtube.com/watch?v=OdMRBRbfCKs    Adil Düzende Uluslararası İlişkiler


YENİ... Üsküdar'da İslam Medeniyeti Vakfı ADİL DÜZEN SEMİNERLERİ*3

https://youtu.be/uztn8bbj6l8 (Doç. Dr. Süleyman AKDEMİR ile...)

YENİ... Ankara'da Adil İlmi Düzen Seminerleri (15.11.2022 Salı)

https://www.youtube.com/watch?v=Jge641vPk24&t=1448s


Reşat Nuri EROL

*** 

ANKEBÛT SÛRESİ - 62. Hafta

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ (68)

Kim Allah’ın üzerine bir yalan uyduran veya ona gelince hakkı yalanlayandan daha zalimdir? Cehennem’in içinde kâfirler için bir yerleşme yeri yok mudur? (68)


 Dr. M. Lütfi HOCAOĞLU


Reşat Nuri Erol
24.11.2022
08:38


İZ BIRKANLAR programında SÜLEYMAN KARAGÜLLE HAYATINI ANLATOYOR...

https://youtu.be/TeDQgy94yg0

***

https://www.tvnet.com.tr/ilim-irfan-saati

İlim İrfan Saati

TVNET PROGRAMLARI
 16 TEMMUZ 2021 CUMA
Konuklar: Dr. Süleyman Akdemir ve Yazar Reşad Nuri ErolSüleyman Karagülle Hoca Rahmet-i Rahman'a kavuştu


*****

https://youtu.be/DsBb-Jcq2Lg

24.05.2021 günü vefat eden merhum Süleyman Karagülle'nin vefatından önce çekilen ve Adil Düzen'in tarihinin anlatıldığı video. Adil Düzen ismi nasıl verildi. Akevler nasıl kuruldu. Kıbrıs Barış harekatına giden yolda önemli bir mektup. Adil Düzen Fikriyatının 1990'lı yılları. Süleyman Karagülle & Veysel İPEKÇİ #adildüzen #adildüzennedir #süleymankaragülle #adildüzentarihi

[15:14, 24.05.2021] Reşat Nuri Erol: https://www.akittv.com.tr/video-galeri/11011-suleyman-karagulle-rahmet-i-rahmana-kavustu
[15:17, 24.05.2021] Reşat Nuri Erol: https://www.dunyabulteni.net/islam/suleyman-karagulle-hoca-rahmet-i-rahman-a-kavustu-h500629.html

https://www.youtube.com/watch?v=Bcjzulo279s

AKEVLER | Süleyman Karagülle Kimdir? - YouTube

https://www.youtube.com › watch


https://www.youtube.com/watch?v=ai8xxzzxw3Y

GOMAŞİNEN 42 | Bir İslam komünü olarak Akevler Kooperatifi, Adil Düzen ve Süleyman Karagülle
Rusen Cakir medyascope
161 B abone
29 Mayıs 2021 İstanbul Gazetecilik anılarımın 42. bölümünde, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Süleyman Karagülle’yi, onun bir tür “İslam komünü” olarak başlattığı İzmir’deki Akevler Kooperatifi’ni, daha sonra Necmettin Erbakan tarafından Refah Partisi’nin ekonomik programı olarak benimsenen “ADİL DÜZEN” önermesini anlattım. RUŞEN ÇAKIR
https://www.youtube.com/watch?v=6c5Z3X_sriY

Günümüz çağının en büyük sorunlarından biri yönetim ve nasıl olması gerektiğidir. Yönetim ile beraber aile, küçük topluluk, semtler, ilçeler ve illerin sosyal hayatının yeterince tanzim edebildik mi?.
Adil Düzen 'in sosyal hayata bakışı nasıldır. Yerinden yönetim güvenlik ve sosyal huzurlu çevre oluşturmak mümkün mü?.
Tüm bu sorulara başlangıç niteliğindeki videoyu izlemeniz temennisiyle
#Adildüzen #sosyalhayat #idealaile #idealtopluluk #adilyönetim
Her Cuma Saat 15.00'da
https://twitter.com/veyselipekci
​ https://www.facebook.com/ipekciveysel

Diğer Videoları için: https://www.youtube.com/watch?v=1JR79...


https://bh.vlip.lv/video/7HJ%2Bx5Y2VFpabRA%3D.html

SÜLEYMAN KARAGÜLLE HAYATINI ANLATIYOR... 

Süleyman Karagülle -2017-AKEVLER-ADİLDÜZEN VE BAĞIMSIZLAR HAREKETİ BİLİNMEYENLERİ

***

https://www.youtube.com/watch?v=j5Hrslw3XYo

Merhum Süleyman Karagülle'ye Vefa Programı | İlim İrfan Saati -

Dr. Süleyman Akdemir & Reşad Nuri Erol -

YouTube

#İlimİrfanSaati #TVNET #islam

Merhum Süleyman Karagülle'ye

Vefa Programı | İlim İrfan Saati - Süleyman Akdemir & Reşad Nuri Erol 

***

VE…

ÜSTAD’ın

VEFATINDAN ÖNCE YAZDIĞI 

“Elveda…” şiiri…

 

Elveda…

 

Yolculuk var

Hicret yolculuğu

Bir bir gelecekler

Buralarda kalanlar

 

Ayrılık var

Ebedi ayrılık

Cennete gidenler

Cehenneme gidenler

 

Sevme yok özlem yok

Bir daha görmeyecek

Vedasız ayrılanlar

Ayrılanlar aah

 

Cennette yeni bir dünya

Yeni dostlar

Cehennemde yeni azap

Yeni kavgalar

 

Yolculuk var

Hicret yolculuğu

 

Kim bilir belki de

Bulacaksınız beni

Sevinçler içinde

Size katılmışım

 

Dostlarım

Artık kızma yok

Darılma yok

Bana sabredenler

 

Kavgalarımız sayesinde

Belki de cennetteyiz

Hep birlikte

Dostlarım

 

Bu günlerde ayrı düştüm

Bir bir o sevdiklerimden

Kader sizi/bizi buluşturur

Dost olmuşsunuz birden

 

Siz onu seversiniz içten

O sizi sevmez

Beraber olalım dersiniz

İstemez

 

Böyle geçer ömrünüz

Hep hicran hep hasret

Yalnız kalmazsınız cennette

Yeni dostlar bulursunuz elbette

 

Süleyman Karagülle

Yalova, Teşvikiye; Mayıs 2021


İlim İrfan Saati Programı


ilimirfansaati - YouTube


İlim İrfan Saati Programı


ilimirfansaati - YouTube
Reşat Nuri Erol
24.11.2022
08:39


 

 

1. 08 Ekim 2021 Cuma

Adil Düzen'in Hafızası "Reşat Nuri Erol" & Yol yürüdük Serisi

Adil Düzen

Milli Gazete Yazarı Reşat Nuri Erol ile Adil Düzen'i konuştuk

https://youtu.be/acGl_c9DsEk

https://www.youtube.com/channel/UCGWsZbX-H0Uy8jYzwbM0lQw

***

2. 15 Ekim 2021 Cuma

https://www.youtube.com/watch?v=k6Y2xbl-VzU&t=420s

#adildüzentarihi #öndengidenler #reşatnurierol

Mücadele Yılları & Önden Gidenler-Adil Düzen'e Emek Verenler-

Reşat Nuri Erol - Veysel İpekçi Söyleşi

15 Ekim 2021 Cuma

Adil Düzen

https://www.youtube.com/watch?v=k6Y2xbl-VzU&t=420s

#adildüzentarihi #öndengidenler #reşatnurierol

Adil Düzen ve Türkiye'de halkın inancına sahip toplulukların organize olup mücadele başladığı yılları gazeteci yazar Reşat Nuri Erol ile Veysel İpekçi konuşuyor.

İlk Parti kurma kararı nasıl alındı. Erbakan ile Karagülle arasındaki ilişki Mücadele yılları, kooperatifleşme, parti ve seçimler MNP ve MSP yılları

Tekyol dergisi ve dağıtımı. Günümüz siyasilerinin siyaseti öğrenmesi

1970'li yıllar.


***

3. 22 Ekim 2021 Cuma 

 

https://youtu.be/x2zHRYAYKag 

#1970ler #Adildüzen #Reşatnurierol

Türkiye'de Siyasete Yön Verenler & Akevler Ekolü & Adil Düzen Hareketi ve Milli Görüş'ün Yükselişi…

22 Ekim 2021 CUMA

Adil Düzen

1970 yıllarda siyaset ve ilmi alanda çalışmaların öne çıkışını, Erbakan ve Karagülle'nin siyasi ve sosyal alandaki çalışmaları ve önden giden isimlerin bazılarını konuştuk.

Gazeteci-Yazar Reşat Nuri Erol & Veysel İpekçi 

#1970ler #Adildüzen #Reşatnurierol #Erbakan #Karagülle 

Adil Düzen Yayınları Her Hafta Cuma 20.00'da Youtube'da

 

***

 

4. 29 Ekim 2021 Cuma 

https://www.youtube.com/watch?v=3vjdlat5V1Q

https://youtu.be/3vjdlat5V1Q

 

#Tekyol #Akevler #MSP  

Adil Düzen'i Anlatan Eserleri Konuştuk. Reşat Nuri Erol & Veysel İPEKÇİ - Adil Düzen Hikayemiz

29 Ekim 2021

Adil Düzen

Yazar Reşat Nuri Erol ile Veysel İPEKÇİ bu hafta 1970'li derlemelerden çıkan Tek-Yol dergilerini, Akevler mecmualarını ve tüm incelemeleri inceledi. Eserlerin sohbetleri hakkında konuştu. faizsiz ekonomi kitabı ve para modeli kitabı 

#Tekyol #Akevler #MSP #Reşaterol #veyselipekçi    

Her Cuma 20.00'da Youtube ADİL DÜZEN kanalında.

KİTAPLAR  VE... İSLAMİYET VE EKONOMİK DOKTRİNLER... İSLAM VE İLİ... TEK YOL DERGİLERİ... İSLAMİYET VE GÜNÜMZÜN MESELELERİ... İSLAM'DA DENGE/ PARA/ ALTIN ​​VE GÜMÜŞ... AKEVLER Haftalık Bültenleri... AKEVLER KOOPERATİFİ VE ŞUBELERİ YILLIK FAALİYET RAPORLARI... KUR'AN VE TURİZM/SEYAHAT... KUR'AN VE İLİM FAFTALIK SEMİNERLERİ (1999-2021 - 1140 HAFTADAN BERİ DEVAM EDİYOR...)...

 

***

 

5. 06 Kasım 2021 Cuma 

https://www.youtube.com/watch?v=3wJpZjmFBZY

#adildüzen #80ler #erbakan  

Adil Düzen Çalışmaları-1980'ler ve Eserler

- Reşat Nuri Erol - Veysel İpekçi; Söyleşi...

5 Kasım 2021

Adil Düzen

Bu video da 1980'li Adil Düzen'e emek verenleri, kitap incelemeye devam ediyoruz.

 #adildüzen #80ler #erbakan #

 

***

6. 12 Kasım 2021 Cuma   https://youtu.be/ySpSizKxE04  SSCB Yetkilileri Adil Düzen Dinliyor. 1990'lı Yıllar & Reşat Nuri Erol - 1990 Yıllar Adil Düzen söyleminin Türkiye gündemine girdiği Necmettin Erbakan tarafından duyurulduğu yıllardır. Bu söylem Refah Partisi’ni iktidara taşımıştır. Bunun yanında SSCB Büyükelçileri dahil bir çok kesim Adil Düzen'i öğrenmek için davetlerde bulunmuştur. Her Cuma 20.00'da Adil Düzen Youtube'da...

Reşat Nuri Erol
24.11.2022
08:49


"İSLAM MEDENİYETİ" DERGİSİ

50. Sayı Makale Çağrısı

Çağrı Tarihi: 1 Temmuz 2022

Son Başvuru Tarihi: 15 Aralık 2022

İslam Medeniyeti Dergisi (İMD), ilk olarak Ağustos 1967’de yayın hayatına başlamıştır. Beş yayın dönemiyle Eylül 1982’de kadar neşri faaliyette bulunmuş; bu kapsamda 49. sayıyı akademik dünyaya kazandırmıştır; 50. SAYI İÇİN MAKALE ÇAĞRISI YAPMAKTADIR. İMD, İslam medeniyeti ve davasına sahip çıkarak, dünyanın karşısında durabilme gayesiyle hareket etmiş; derginin yayıncılık faaliyetlerinde bu noktada Türkiye, “İslam’ın son kalesi” sıfatıyla ele alınmıştır.
İslam Medeniyeti içerisinde Türkler ve onların katkıları ön plana konmuştur. Ayrıca, İslam iktisadı tartışmalarının yaşandığı bir dönemde dergide, faiz, banka, işçi hakları gibi İslam ve iktisat konularına da fazlaca yer verilmiştir. İktisat- tan hukuka ve siyasete kadar geniş bir alanda çalışmalara yer verilmiştir.
Bugün İslam Medeniyeti Dergisi, İslam Medeniyeti Vakfı çatısı altında yayın hayatına devam etmektedir. Vakfın adına imtiyaz sahibi Sn. İsmail Er BACAK’tır. Editörleri ise Doç. Dr. Mustafa YAYLA’dır (Polis Akademisi) Vakfın Merkezi İstanbul Üsküdar’dadır.
Dergide yayımlanmasını istediğiniz makaleleri dergipark sistemi (http://dergipark.org.tr/tr/pub/islammedeniyetidergisi) üzerinden sisteme yüklemeniz ve tüm süreci dergipark sistemi üzerinde takip etmeniz gerekmektedir. Başvurunuzun ardından, sistem tarafından belirlenen sürelere ve kurallara riayet etmeniz gerekecektir.


***

https://dergipark.org.tr/tr/pub/islammedeniyetidergisi

https://dergipark.org.tr/tr/search?q=islam+medeniyeti+dergisi&section=articles


https://drive.google.com/file/d/11hn3mxkkVFxPATNhB0PNyW11HTYv4zNl/view

İSLAM MEDENİYETİ DERGİSİ

***


İSLAM MEDENİYETİ DERGİSİ

YENİ SAYISI (47) YAYIMLANDI

https://dergipark.org.tr/tr/download/issue-full-file/63076

https://dergipark.org.tr/tr/pub/islammedeniyetidergisi/issue/63076

***

Selam ve sağlık dualarımızla... 
HAKEMLİ AKADEMİK DERGİ "İSLAM MEDENİYETİ" Dergimizin 46. sayısını istifadelerinize sunarız.
Emeği Geçen herkese teşekkür ederiz.
http://islammedeniyetivakfi.com/

https://drive.google.com/file/d/13k-f8A-PJO3Csg8nH2gwiuVomyVweu_r/view

https://drive.google.com/file/d/1cLtW4-3EUQWIGy-3ex61CtKPepFbYfJA/view


"İSLAM MEDENİYETİ"

Vakfı ve Dergisi Hakkında

Değerli bilim insanları, sevgili okuyucular;

Elinizdeki akademik ağırlıklı derginin 6. dönem 45. dergi sayısı ile uzun bir aradan sonra yayın hayatına yeniden dönüyoruz.

Bu imkânı bizlere bahşeden Cenab-ı Hakka sonsuz hamdü sena ederiz…

İslam Medeniyeti Vakfı’nın kuruluş amacı; peygamberlerin getirmiş olduğu hakkı üstün tutan medeniyeti kurmak için çalışmak, bu doğrultuda çalışan bilim insanlarına ortam hazırlamak, karanlıklar içinde bulunan insanlığa hakkın ışığını tutmaktan ibarettir. Vakfımız bu amaca erişebilmek için kendi imkânları ölçüsünde ülkemizin ve dünyanın hakkı üstün tutan bilim insanlarının yazılarını bir araya getirmek çabası içindedir.

İbni Haldun’un belirttiği gibi; medeniyetler devletler gibi doğarlar, yaşarlar, büyürler ve dünyaya söyleyecek sözleri kalmayınca insanlık tarihindeki yerlerini yenilerine bırakırlar. Gücü üstün tutan Batı medeniyeti günümüzün sorunlarını çözmek bir tarafa, yeni sorunların kaynağı olarak karşımızda durmaktadır. Süresini doldurmak üzeredir. Yeryüzünde çıkardıkları dünya savaşları ile son zamanlarda geliştirdikleri vekalet savaşları insanlık adına sözleri kalmadığını göstermektedir. Yaptıkları sömürüler ve zulümler ömürlerini uzatma çabalarından başka bir anlam taşımamaktadır.

İslam Medeniyeti kendi döneminde fıkıh/hukuk alanında getirmiş olduğu akit serbestliği ile Roma hukukunun katı kurallarını ortadan kaldırmış ve “ticari dönemin” gelişmesine öncülük etmiştir. Her iki hukuk sistemi kendi dönemleri olan tarım ile ticari yaşamı geliştirmişlerdir. Batı medeniyeti bu iki hukuk sistemi üzerine oturmuşsa da, özellikle “faiz” ve “ekseriyet kararları” ile gücün ve güçlünün yanında yer alarak “sömürü düzenini” beraberinde getirmiştir. Çağımızda “ekonomik dönem” olarak karşımıza çıkan emek mübadelesi bakımından Batı “işçilik sistemini” geliştirmiş, faizin oluşturduğu sermaye birikimi yoluyla teknik alanda büyük gelişmeler yapabilmiştir. Uyguladığı “faizli kapitalist sistem” ile sermaye egemenliğini kurmuş, emeği karın tokluğuna çalıştırmış, gelir dağılımındaki dengeyi bozmuştur. O kadar ki, dünya servetinin %80’i %1’in eline geçmiştir. Sosyalist denemeler de hüsran ile sonuçlanmıştır.

Bütün dünya hak arayışı içine girmiştir. Hukuk ancak hakkın üstün tutulması halinde toplumsal dengeyi sağlayabilir ve adaleti gerçekleştirebilir. Hukukun kaynakları olan “yakınlık, komşuluk, emek ve sözleşmelere dayalı yeni bir dünyanın kurulabilmesi” sadece “doğal hukuk anlayışı” ile olabilir. Bu da ancak “peygamberlerin getirmiş olduğu sistem” ile yeniden kurulabilir. Günümüz hukuk sistemi, hukuku bozan imtiyazlar, güçlünün üstün kabul edilmesi, başkasının zararına çıkarlar ile ekseriyet sistemine dayalı kararlardan arındırılmadıkça “yeni bir adil dünya düzeni” kurulamaz, “yeni bir medeniyet” oluşamaz.

Bu aşamada gelinen noktada yeni bir dünya ve adil bir düzen ancak peygamberlerin vâris bıraktığı bilim insanları tarafından kurulabilir. Üçüncü binyıl medeniyeti yani yeni İslam Medeniyeti doğuş sancılarını yaşamaktadır. Vakfımızın amacı bu medeniyetin gerçekleşmesine hizmet etmektir. Bu anlamda İslam Medeniyeti Dergisi hepimizin dergisidir.

Bütün peygamberler ve özellikle medeniyet kurucusu Hz. Nuh, Hz. İbrahim, Hz. Musa, Hz. Davut, Hz. İsa ve Hz. Muhammed peygamberlerin ardından… Çağımızın ihtiyacı olan yeni Hakkı Üstün Tutan Medeniyeti kurmak… Hakkı üstün tutanları ve inananları yeni bir dirilişe hazırlamak ve insanlığa ışık tutmak için İslam Medeniyeti Dergimiz, kendi imkânları ölçüsünde bilim insanlarının yazılarını yayınlamak çabası içerisindedir…

Bunun sadece bizim gayretimizle olmayacağının bilincindeyiz. Bu dava, inanıyorum diyen herkesin davasıdır. Bu tür çalışmalar yapıldığı takdirde, Türkiye yeni bir medeniyet hamlesinin öncüsü ve üçüncü binyıl İslam Medeniyetinin kurucusu olmaya adaydır.

Yeni yayın döneminde daha nice sayılara erişmek dileğiyle Allah’a emanet olunuz…

İslam Medeniyeti Vakfı Başkanı

Reşat Nuri EROL

***

AKADEMİK ÇALIŞMALAR YAPAN AKADEMİSYENLERİMİZİN HİZMETİNE AMADEYİZ; ÇALIŞMALARINI BEKLİYORUZ... 

Kapak Resmi


https://dergipark.org.tr/tr/pub/islammedeniyetidergisi

https://dergipark.org.tr/tr/search?q=islam+medeniyeti+dergisi&section=articlesReşat Nuri Erol
24.11.2022
08:51


https://twitter.com/resatnurierol

***

https://www.google.com/search?tbm=vid&q=%22RE%C5%9EAT+NUR%C4%B0+EROL%22&sa=X&ved=2ahUKEwiF-9LwlLf7AhWugf0HHT4XCtIQ8ccDegQIOBAD&biw=1366&bih=625&dpr=1
Son Eklenen Makaleler
Reşat Nuri Erol
Günlük ‘ADİL DÜZEN’ okumaları notlarımdan
4.02.2023 117 Okunma
9 Yorum 04.02.2023 08:26
Reşat Nuri Erol
Adil Düzen Türkiye ve Bangladeş’te başlamalı-2
2.02.2023 124 Okunma
9 Yorum 02.02.2023 07:49
Bahaeddin Sağlam
Kitab-ı Mukaddes’te Hikmet Kavramı 2
1.02.2023 8 Okunma
Bahaeddin Sağlam
Kitab-ı Mukaddes’te Hikmet Kavramı 1
1.02.2023 7 Okunma
Reşat Nuri Erol
Adil Düzen Türkiye ve Bangladeş’te başlamalı-1
1.02.2023 150 Okunma
9 Yorum 01.02.2023 11:36
Reşat Nuri Erol
M. Tekelioğlu; Kurumlar ve kişiler bir kere mi ölür?
1.02.2023 55 Okunma
Özer Ataç
Fark Perdeleri
31.01.2023 1342 Okunma
Reşat Nuri Erol
Afrika için “Adil Ekonomik Düzen” önerisi…-3
31.01.2023 125 Okunma
9 Yorum 31.01.2023 09:17
Reşat Nuri Erol
Afrika için “Adil Ekonomik Düzen” önerisi…-2
30.01.2023 144 Okunma
8 Yorum 30.01.2023 10:36
Reşat Nuri Erol
Afrika için “Adil Ekonomik Düzen” önerisi…-1
29.01.2023 143 Okunma
9 Yorum 29.01.2023 08:37
Reşat Nuri Erol
Batı uygarlığı çöküyor; çare Adil Düzen Medeniyeti-5
28.01.2023 162 Okunma
8 Yorum 28.01.2023 09:19
Reşat Nuri Erol
Batı uygarlığı çöküyor; çare Adil Düzen Medeniyeti-4
26.01.2023 181 Okunma
8 Yorum 26.01.2023 09:24
Mete Firidin
Kuran'da Doğu, Doğuş Kelimeleri
25.01.2023 86 Okunma
Reşat Nuri Erol
M.T.; Hacivat Karagöz’ü, Karagöz Hacivat’ı şaşırtıyor
25.01.2023 36 Okunma
Reşat Nuri Erol
Batı uygarlığı çöküyor; çare Adil Düzen Medeniyeti-3
24.01.2023 149 Okunma
8 Yorum 24.01.2023 10:31
Bahaeddin Sağlam
Allah’ın Sonsuz Varlığı ve İnsan Özgürlüğü
23.01.2023 43 Okunma
Reşat Nuri Erol
Batı uygarlığı çöküyor; çare Adil Düzen Medeniyeti-2
23.01.2023 207 Okunma
8 Yorum 23.01.2023 08:35
Reşat Nuri Erol
Batı uygarlığı çöküyor; çare Adil Düzen Medeniyeti-1
22.01.2023 204 Okunma
9 Yorum 22.01.2023 11:17
Reşat Nuri Erol
Yeni yıl… Yeni seçim… Ve “ADİL DÜZEN” - 6
21.01.2023 157 Okunma
9 Yorum 21.01.2023 08:26
Reşat Nuri Erol
Prof. Dr. Mehmet Tekelioğlu; Moltke’den mektup var
18.01.2023 77 Okunma
1 Yorum 19.01.2023 20:58
Özer Ataç
Yakınanlar
15.01.2023 1211 Okunma
Reşat Nuri Erol
Millî Gazete… Adil Düzen… Ve Yeni yüzyıl…
15.01.2023 172 Okunma
10 Yorum 19.01.2023 20:58
Ahmet Mermer
EYT Çıkarken
14.01.2023 219 Okunma
Bahaeddin Sağlam
Varlık ve Allah’a Dair
13.01.2023 66 Okunma
Bahaeddin Sağlam
Allah'ın Nefsi
13.01.2023 80 Okunma
Reşat Nuri Erol
Yeni yıl… Yeni seçim… Ve “ADIL DÜZEN” - 5
13.01.2023 198 Okunma
7 Yorum 13.01.2023 11:13
Reşat Nuri Erol
Prof. Dr. Mehmet Tekelioğlu; Altılı Masanın fonksiyonu
11.01.2023 61 Okunma
Reşat Nuri Erol
Yeni yıl… Yeni seçim… Ve “ADİL DÜZEN” - 4
11.01.2023 215 Okunma
7 Yorum 11.01.2023 09:22
Reşat Nuri Erol
Yeni yıl… Yeni seçim… Ve “ADİL DÜZEN” - 3
10.01.2023 217 Okunma
7 Yorum 10.01.2023 08:51
Reşat Nuri Erol
Yeni yıl… Yeni seçim… Ve “Adil Düzen...” - 2
9.01.2023 227 Okunma
9 Yorum 09.01.2023 09:33
Reşat Nuri Erol
Yeni yıl… Yeni seçim… Ve “ADİL DÜZEN...”-1
8.01.2023 224 Okunma
8 Yorum 08.01.2023 09:14
Reşat Nuri Erol
Prof. Dr. Mehmet Tekelioğlu; EĞRİ AYNA
8.01.2023 72 Okunma
Mete Firidin
Diller ve Anlatım
7.01.2023 149 Okunma
Reşat Nuri Erol
“Ve ce’alnâ-bne meryeme ve ummehu âyeten”-4
7.01.2023 170 Okunma
8 Yorum 07.01.2023 10:20
Bahaeddin Sağlam
Deizme Cevap Olarak Şehit ve Şahit Farkı
6.01.2023 86 Okunma
Bahaeddin Sağlam
Sanat ve Kültür Mahiyetleri ve Etimolojileri
6.01.2023 82 Okunma
Reşat Nuri Erol
“Ve ce’alnâ-bne meryeme ve ummehu âyeten”-3
6.01.2023 184 Okunma
7 Yorum 06.01.2023 11:03
Reşat Nuri Erol
“Ve ce’alnâ-bne meryeme ve ummehu âyeten”-2
5.01.2023 232 Okunma
7 Yorum 05.01.2023 16:19
Reşat Nuri Erol
“Ve ce’alnâ-bne meryeme ve ummehu âyeten”-1
4.01.2023 184 Okunma
7 Yorum 05.01.2023 11:24
Reşat Nuri Erol
Futbol sadece futbol değildi; artık hiç değil…-4
3.01.2023 212 Okunma
7 Yorum 03.01.2023 09:34
Reşat Nuri Erol
Futbol sadece futbol değildi; artık hiç değil…-3
1.01.2023 215 Okunma
7 Yorum 01.01.2023 08:15
Hüseyin Bağdatlı
EMEKLİLİK
31.12.2022 233 Okunma
Reşat Nuri Erol
Futbol sadece futbol değildi; artık hiç değil…-2
31.12.2022 233 Okunma
7 Yorum 31.12.2022 12:04
Bahaeddin Sağlam
Hadid Suresi: 57. Sure 29 Ayettir
30.12.2022 130 Okunma
Bahaeddin Sağlam
Mürselat Suresi Meal-Tefsiri
30.12.2022 131 Okunma
Reşat Nuri Erol
Futbol sadece futbol değildi; artık hiç değil…-1
30.12.2022 293 Okunma
7 Yorum 30.12.2022 11:17
Reşat Nuri Erol
‘Batı batış medeniyeti’ yani ‘kendini yiyen ejder’-7
29.12.2022 221 Okunma
7 Yorum 29.12.2022 11:50
Reşat Nuri Erol
‘Batı batış medeniyeti’ yani ‘kendini yiyen ejder’-6
28.12.2022 236 Okunma
7 Yorum 28.12.2022 13:24
Reşat Nuri Erol
‘Batı batış medeniyeti’ yani ‘kendini yiyen ejder’-5
27.12.2022 251 Okunma
7 Yorum 27.12.2022 10:10
Reşat Nuri Erol
‘Batı batış medeniyeti’ yani ‘kendini yiyen ejder’-4
26.12.2022 236 Okunma
7 Yorum 26.12.2022 10:28