Mete Firidin
Diller ve Anlatım
7.01.2023
243 Okunma, 0 Yorum

Diller ve Anlatım

 

Dil değişen, değişebilen sosyal bir canlı varlıktır. Sosyal bir canlı varlık olduğu için de her milletin sosyal yapısına bağlı olarak değişme ve gelişebilme gücüne sahiptir, işte bu değişme özelliği dolayısıyla dildeki ekler, dil bilgisi ögeleri ve kelimeler genişçe süreler içinde kullanıldıkça eskirler; eskiyenleri atılır yerine yenileri alınır. Bu sebeple dilbilimciler, dili sürekli olarak yenilikler doğuran bir kaynağa benzetmişlerdir. Bu değişim içinde dilde anlam kaymaları, değişmeleri yani mutasyonlar ve dejenerasyonlar da olur.

Bu bilgi sadece günümüzde fark edinilmiş bir bilgi değildir. İnsanlar günümüzden binlerce yıl önce bu durumun farkında olmuşlar veya olundurulmuşlardır. Sümer mitolojisindeki Enmerkar ve Aratta'nın Efendisi” dillerin dejenerasyonunu açıklamaktadır. Tevrat’ta ise bu konu “Babil Kulesi” bahsinde geçmektedir. Kuran’da ise Kehf Suresi 94-96. Ayetlerde (mealen) bahsedilmektedir.

94. Sonunda o iki seddin arasına (kuzey-doğu) ulaştığında, iki topluluktan başka, nerdeyse sözel ifade kavrayamayan bir topluluk buldu (Subartu Uygarlığı.).

95. Dediler ki: Ey o Zülkarneyn (Naram Sin)! Kesinlikle Yecuc ve Mecuc o yeryüzünde bozgunculuk çıkarıyorlar ki bizim aramız ve onların arasına bir set kılman üzere senin için haraç kılalım mı?

96. Dedi ki: “Rabbimin bana onun içinde verdiği imkân daha hayırlıdır. Ki bana kuvvetle muavinlik edin. Sizin aranıza ve onlar arasına tıkaç engel (baraj) kılayım.

 

Yukarıda 94. Ayette Sümer mitolojisinde de geçen Subartu uygarlığıdır. 95. Ayette onların kullandıkları anlatım bozuktur. 96. Ayette ise Zülkarneyn onların yanlış anlatımlarını düzelterek konuşmaktadır.

Dillerin değişmesi nedeniyle kelimelerin zamanlar içindeki anlamı hep değişecektir veya anlam kaymaları olacaktır. Bu nedenle herhangi bir kitaptaki cümle anlamları da zamanla değişecektir. İletilen mesajdaki anlamlar kaybolacak ve risalet ulaşmamış olacaktır. Bu durumda yani dillerin değişkenliği karşısında gelecek nesillere de hitap edecek, dillerin bozulmasına veya değişimine karşı daima sabit anlamda kalacak bir anlatım veya kitap nasıl oluşturulabilir?

İbrahim Suresi 25-27. Ayetler (mealen):

25. Hiç görmez misin? Allah nasıl bir benzetme ileri sürdü: İyi özellikli bir kelime, iyi özellikli o çok yıllık bitki gibidir. Onun kökü sabit ve dalı o göktedir.

26. O onun Rabbinin izniyle her zaman ürününü bulundurur. Ve akıllarında tutabilsinler diye Allah o insanlara o benzetmeleri ileri sürer.

27. Ve kötü özellikli kelimenin benzetmesi kötü özellikli o çok yıllık bitki gibidir: O, o yeryüzünün üstünden sökülüdür. Kararlılıktan hiçbiri onun için değildir.

Yukarıdaki ayette iyi özellikli kelimenin sabitliğinden ve kötü özellikli kelimenin ise kararsızlığından bahsedilmektedir.

Eğer bir kitap en derin etimoloji üzere yazılırsa, binlerce yıl sonra bile dillerin değişebilirliğinden hiç etkilenmeden bilimsel sabit anlatımından hiçbir şey kaybetmez. Yani Âdem ile oluşan gelişmiş dil yeteneği ve bilgiler hiçbir değişime uğramadan sürekli aktarılabilir.

 Oysa yeryüzünde binlerce “kutsal metin” vardır. Bunlardan hiçbiri bu özelliğe sahip değildir. Muharref Tevrat ve İncil ve kendilerine kutsallık atfeden-edilen İbni Arabi, Celaleddin Rumi, Saidi Narsi’nin Risalelerinde, Abdulkadir Geylani, Bahailik kutsal kitabı Kitabul Akdes… gibi kitaplarda bu gibi özellikleri bulamazsınız. Hatta bu tutarsızlığı Hz. Muhammed’e iftiraen atfedilen hadislerde de görürsünüz. Bu durum onların gerçekten çakma “kutsal kitap, bilgi” olduğunun göstergesidir.

Bu nedenle Kuran’da şu öneride bulunulmaktadır (mealen):

Bakara Suresi 24. Ayet: Ve kulumuza indirdiğimizden (Kuran’dan) çelişki içindeyseniz ki onun benzeri bir sure meydana getirin. Ve doğrusunu söyleyenlerseniz Allah’tan başka bilirkişilerinizi yardıma çağırın.

Yunus Suresi 39. Ayet: Yoksa “Onu o kurguladı” mı diyorlar? De ki: “Siz doğrusunu söyleyenlerdenseniz ki onun benzeri bir sûre ile bulunun. Ve Allah’tan başka gücünüzün yettiği kimseyi çağırın”.

Hud Suresi 14. Ayet: Yoksa “Onu o kurguladı mı?” derler. De ki: Doğrusunu söyleyenlerden olduysanız Allah’tan başka güç yetirebildiklerinizi çağırın ve onun benzeri kurgulanan on sureyle bulunun.

 

Tur Suresi 35. Ayet: Ki doğrusunu söyleyenlerden oldularsa mutlaka onun benzeri bir anlatımla bulunsunlar.

 

Bu ayetlerden sonra bazıları “Ne olacak! Ben de Arapça veya Türkçe veya başka bir dilde kutsal kitap, metin yazabilirim diyecektir ve demiştir. Arap bir şair veya yazar kafasına göre Arapça çok güzel metinler yazabilir. Fakat bu metinler derin etimoloji bilgisinden yoksun olacağından bilimsel olarak hiçbir değer taşımayacaktır. Etimoloji açısından incelendiğinde kutsal olmadığı hemen anlaşılacaktır.

Kısacası Kuran ancak derin etimoloji bilgisiyle Allah tarafından kurgulanabilecek bir kitaptır. Tefsiri de bilimsellik ve etimoloji üzerinden olmalıdır.

Doğrusunu Allah bilir.

 

 


Son Eklenen Makaleler
Reşat Nuri Erol
Kur’an Nizamı açısından Millî Görüş Hareketi-5
27.03.2023 166 Okunma
16 Yorum 28.03.2023 03:38
Özer Ataç
Hata Payı 3
26.03.2023 1022 Okunma
Reşat Nuri Erol
Kur’an Nizamı açısından Millî Görüş Hareketi-4
26.03.2023 135 Okunma
11 Yorum 26.03.2023 09:44
Reşat Nuri Erol
Kur’an Nizamı açısından Millî Görüş Hareketi-3
25.03.2023 131 Okunma
11 Yorum 25.03.2023 11:57
Bahaeddin Sağlam
İSLAMİYETİN TEMELLERİ NASIL ATILDI!?
23.03.2023 491 Okunma
Bahaeddin Sağlam
İslam Bilim Tarihinden Bir Anekdot
23.03.2023 23 Okunma
Reşat Nuri Erol
Kur’an Nizamı açısından Millî Görüş Hareketi-2
22.03.2023 166 Okunma
12 Yorum 25.03.2023 11:55
Reşat Nuri Erol
M.Tekelioğlu;Filistin Direniş Akademisi bir mezun verdi
22.03.2023 31 Okunma
Reşat Nuri Erol
Kur’an Nizamı açısından Millî Görüş Hareketi-1
19.03.2023 164 Okunma
11 Yorum 19.03.2023 11:29
Reşat Nuri Erol
“Onda işiten bir kavim için ayetler vardır…” - 4
18.03.2023 180 Okunma
12 Yorum 19.03.2023 11:26
Reşat Nuri Erol
“Onda işiten bir kavim için ayetler vardır…” - 3
17.03.2023 171 Okunma
12 Yorum 17.03.2023 11:16
Hüseyin Bağdatlı
DEPREM VE İKLİM BOMBASI YALANI
16.03.2023 80 Okunma
1 Yorum 19.03.2023 18:34
Reşat Nuri Erol
“Onda işiten bir kavim için ayetler vardır…” - 2
16.03.2023 206 Okunma
12 Yorum 16.03.2023 14:44
Reşat Nuri Erol
“Onda işiten bir kavim için ayetler vardır…” - 1
15.03.2023 196 Okunma
12 Yorum 16.03.2023 14:45
Reşat Nuri Erol
M.Tekelioğlu; Takım ruhu... Hüseyin Kayahan’ın vedası
15.03.2023 59 Okunma
Özer Ataç
Hüseyin Kayahan
14.03.2023 275 Okunma
1 Yorum 22.03.2023 14:56
Reşat Nuri Erol
2023; Erbakan’ı anmak, anlamak, uygulamak-7
13.03.2023 217 Okunma
10 Yorum 13.03.2023 10:22
Hüseyin Bağdatlı
ERDOĞAN I SEVMEK
12.03.2023 84 Okunma
Hüseyin Bağdatlı
ERDOĞAN DEVRİ
12.03.2023 75 Okunma
Reşat Nuri Erol
2023; Erbakan’ı anmak, anlamak, uygulamak-6
12.03.2023 248 Okunma
10 Yorum 12.03.2023 13:36
Özer Ataç
Dünyanın Bütün Kadınları
11.03.2023 1116 Okunma
Reşat Nuri Erol
2023; Erbakan’ı anmak, anlamak, uygulamak-5
11.03.2023 230 Okunma
10 Yorum 11.03.2023 09:21
Reşat Nuri Erol
2023; Erbakan’ı anmak, anlamak, uygulamak-4
9.03.2023 240 Okunma
10 Yorum 09.03.2023 08:18
Bahaeddin Sağlam
Arketip Ne Demektir?
8.03.2023 62 Okunma
Bahaeddin Sağlam
Kur’an’ın Kolaylığı Derin İlmi Bir Gerçekliktir
8.03.2023 60 Okunma
Bahaeddin Sağlam
Deprem, Kıyamet ve Diriliş
8.03.2023 48 Okunma
Reşat Nuri Erol
2023; Erbakan’ı anmak, anlamak, uygulamak-3
8.03.2023 250 Okunma
10 Yorum 08.03.2023 11:30
Reşat Nuri Erol
M. Tekelioğlu; Son dakikada kurtarılan uzlaşma fırsatı
8.03.2023 56 Okunma
Reşat Nuri Erol
2023; Erbakan’ı anmak, anlamak, uygulamak-2
7.03.2023 260 Okunma
10 Yorum 07.03.2023 11:01
Reşat Nuri Erol
2023; Erbakan’ı anmak, anlamak, uygulamak-1
6.03.2023 304 Okunma
10 Yorum 06.03.2023 07:57
Hilal Çekmen
Adil Düzende Bütçe Gelirleri ve Giderleri Pay Tablosu-1
5.03.2023 283 Okunma
Reşat Nuri Erol
‘İza zülzileti’l-erdu zilzaleha’ ve ‘Adil Düzen’-22
5.03.2023 280 Okunma
10 Yorum 05.03.2023 09:20
Ahmet Yücel
ÇORAPLARA MESH YAPILABİLİR Mİ?
4.03.2023 114 Okunma
1 Yorum 04.03.2023 14:54
Reşat Nuri Erol
‘İza zülzileti’l-erdu zilzaleha’ ve ‘Adil Düzen’-21
4.03.2023 247 Okunma
10 Yorum 04.03.2023 10:18
Reşat Nuri Erol
‘İza zülzileti’l-erdu zilzaleha’ ve ‘Adil Düzen’-20
1.03.2023 251 Okunma
10 Yorum 01.03.2023 06:27
Reşat Nuri Erol
Prof Dr Mehmet Tekelioğlu; Bu mezarda bir garip var
1.03.2023 121 Okunma
Reşat Nuri Erol
‘İza zülzileti’l-erdu zilzaleha’ ve ‘Adil Düzen’-19
27.02.2023 279 Okunma
10 Yorum 27.02.2023 11:35
Hilal Çekmen
Adil Düzende Planlama ve İmar
27.02.2023 1206 Okunma
Özer Ataç
Hata Payı 2
26.02.2023 1404 Okunma
Reşat Nuri Erol
“İza zülzileti’l-erdu zilzaleha” (Zelzele Suresi)-18
26.02.2023 260 Okunma
10 Yorum 26.02.2023 09:34
Reşat Nuri Erol
“İza zülzileti’l-erdu zilzaleha” (Zelzele Suresi)-17
25.02.2023 301 Okunma
10 Yorum 25.02.2023 10:38
Reşat Nuri Erol
“İza zülzileti’l-erdu zilzaleha” (Zelzele Suresi)-16
23.02.2023 304 Okunma
10 Yorum 23.02.2023 10:43
Hilal Çekmen
Adil Düzende Deprem Öncesi Tedbir ve Denetim
22.02.2023 726 Okunma
Hilal Çekmen
Adil Düzende Deprem Yönetimi
22.02.2023 972 Okunma
Reşat Nuri Erol
“İza zülzileti’l-erdu zilzaleha” (Zelzele Suresi)-15
22.02.2023 323 Okunma
10 Yorum 22.02.2023 09:30
Reşat Nuri Erol
Mehmet Tekelioğlu; Deprem gerçekleri duygusal yönü...
22.02.2023 68 Okunma
Reşat Nuri Erol
“İza zülzileti’l-erdu zilzaleha” (Zelzele Suresi)-14
21.02.2023 278 Okunma
8 Yorum 21.02.2023 06:12
Reşat Nuri Erol
“İza zülzileti’l-erdu zilzaleha” (Zelzele Suresi)-13
20.02.2023 240 Okunma
7 Yorum 20.02.2023 09:44
Mete Firidin
Nedir İnsanın Yüklendiği Emanet?
19.02.2023 357 Okunma
Reşat Nuri Erol
“İza zülzileti’l-erdu zilzaleha” (Zelzele Suresi)-12
19.02.2023 236 Okunma
6 Yorum 19.02.2023 06:28