Mete Firidin
Ümmet-i Muhammed’in Şimdiki Durumu
11.02.2023
392 Okunma, 1 Yorum

 

 

Ümmet-i Muhammed’in Şimdiki Durumu

 

Bakara Suresi 144. Ayet (143, mealen):

Ve işte onun gibi biz sizi o insanlar üzere şahit olmanız için ortalama bir ümmet kıldık. Ve o resul sizin üzere şahit olur. Ve o ki senin üzere olduğun o kıbleyi sadece o resule uyanları ve iki topuğu üzerinde dönenleri bilmekten başka amaçla kılmadık. Ve o ise onlar ki Allah’ın hidayet ettiği kimseler üzere hariç mutlak önemli olandır. Ve Allah imanlarınızı zayi eder olan değildir. Kesinlikle Allah o insanlara mutlaka şefkatlidir, özel merhamet edendir.

 

Enfal Suresi 66-67. Ayetler:

Ey Nebi! O müminleri o savaşa teşvik et. Sizden sabırlı yirmi kişi olursa iki yüze galip gelirler ve sizden yüz kişi olursa onların anlamayan bir toplum olması nedeniyle onlar ki kâfirlerden bin kişiye galip gelirler.

Şimdi Allah yükünüzü hafifletti ve kesinlikle sizin içinizde zaaf oldu diye bildi. Ki sizden sabırlı yüz olursa iki yüze galip gelirler. Ve sizden bin olursa Allah’ın izniyle iki bine galip gelirler. Ve Allah o sabredenlerle beraberdir.

 

Ali İmran Suresi 111. Ayet:

Siz o insanlar için ortaya çıkarılan en iyi durumda bir ümmet (inanç birliği olan topluluk) oldunuz. O benimseneni emreder ve o benimsenmeyeni yasaklarsınız. Ve Allah’a güvenip inanırsınız. Ve eğer o kitap ehli inanır olsalardı mutlaka onlar için daha iyi olurdu. Onlardandır o inananlar (müminler) ve onlardan çoğu o yoldan çıkanlardır.

 

Günümüzde Ümmet-i Muhammed’in kalitesi İslam Ülkelerine bakılınca hemen anlaşılmaktadır. Bu durum sadece günümüze mi özgüdür? Ya da Ümmet-i Muhammed’e mi özgüdür?

Yukarıdaki ayetleri analiz edersek Ali İmran Suresi 111. Ayete “Siz o insanlar için ortaya çıkarılan en iyi durumda bir ümmet (Bir lider önderliğinde inanç birliği olan topluluk) oldunuz” denmektedir. Bu ifadeden Hz. Muhammed zamanındaki ilk müslümanların “en kaliteli ümmet” hedefine ulaştıkları anlaşılmaktadır. Fakat Bakara Suresi 144. Ayet ise “Ve işte onun gibi biz sizi o insanlar üzere şahit olmanız için ortalama bir ümmet kıldık” denmektedir. Bu ayetten de Hz. Muhammed’in zamanında müslümanların çoğalması ile sayının artmasına rağmen kalitenin düştüğü anlaşılmaktadır. Kısacası Hz. Muhammed zamanında bile Ümmet-i Muhammed topluluğunun kalitesi azalmaya başlamıştır.

Bu süreç dört halife döneminde de devam etmiştir. Emevî hükümdarlar döneminde ise çok belirgin hale gelmiştir. Tarih boyunca devam eden kalitesizleşme trendi Hz. Muhammed’den yaklaşık 200 yıl sonra en kötü dönemine ulaşmıştır. Çünkü bu dönemde nerdeyse Kuran-ı Kerim tamamen terk edilmiştir.

Onun yerine, ona alternatif “hadis kitapları” oluşturulmuştur. Hadis kitapları Hz. Muhammed’e ait olduğu iddia edilen dedikodulardan öteye geçmeyen iftira kitaplarıdır. Bunlar Kur’an-ı Kerim yerine geçirilip onlarla amel edilmeye başlanmıştır.

Şeytan Kuran-ı Kerim’e ulaşamayınca hadis kitapları türettirmiş ve Ümmet-i Muhammed’i Kuran-ı Kerim’den uzaklaştırabilmiştir. Böylece “tarikat” adı altında Hinduizm müşrik felsefesini yayan cemaatler oluşturulabilmiştir.

Türkler Orta Asya’dan geldiklerinden ve daha önceki inançları Hindu ve Budist inanç ve felsefe unsurları içerdiğinden kolaylıkla bu tarikatların üyeleri olmuşlardır.

Aslında günümüzdeki Ümmet-i Muhammed, Ümmet-i Muhammed denilemeyecek kadar dejenere olmuş bir topluluktur. Tabiki içlerinde Kuran-ı Kerim’i anlayıp onunla iman etmeye çalışan kişiler mevcuttur. Fakat bunların da bazılarının samimiyetinden şüphe etmekteyim. Bazılarında Deccal olan Pavlus özentiliği görmekteyim. Sünnet olmayı inkâr ettiklerini ve namaz (salat) kılmanın olmadığını iddia ettiklerini görmekteyim. Veya hırsızlığı meslek edinenlerin ellerinin kesileceğini kabul etmediklerini bilmekteyim. Amaçları modernizm adına Pavlus’un Hristiyanlığı dejenere edip aslından uzaklaştırması gibi İslam’ı modernleştirmektir. Böylece hevalarını tanrıları edinmektelerdir.

Bakara Suresi 215. Ayet (mealen):

Yoksa! Ve henüz onlar ki sizden önce gelip geçenlerin benzerliği sizde bulunur olmadan o bahçeye girersiniz diye mi hesap ettiniz? Onlara o ağır sıkıntılar ve o zorluklar dokundu ve sarsıldılar. Hatta o resul ve onlar ki onunla birlikte bulunan iman edenler diyorlardı ki: “Allah’ın destek yardımı ne zaman?” Farkında olun! Kesinlikle Allah’ın destek yardımı yakındır.

 

Ali İmran Suresi 143. Ayet (mealen)::

Yoksa Allah henüz içinizden onlar ki çaba harcayanları bilmeden ve o sabredenleri bilmeden o bahçeye gireceğinizi mi hesap ettiniz?

Kısacası Yahudiler nasıl dejenere olmuşlar ve dinlerini değiştirmişlerse ve Hristiyanlar nasıl dejenere olmuşlarsa ve dinlerini değiştirmişlerse Ümmet-i Muhammed de aynı akibete uğramıştır.

Yahudiler ve Hristiyanlar Tevrat’ı ve İncili tahrif etmişlerdir. Müslümanlar ise Kuran’ı tahrif edemeyeceklerinden hadis kitapları yazarak sapmışlardır. Önceki ümmetler gibi Yahudiler de Hristiyanlar da ve Ümmet-i Muhammed’de aynı hüsnü kuruntuya sahiptir: Onlar Allah’ın sevgili kullarıdır!

Maide Suresi 19. Ayet:

Ve o Yahudiler ve o Hristiyanlar dediler ki: “Biz Allah’ın oğulları ve sevdikleriyiz”. De ki: “Ki ağır suçlarınızdan ötürü size niçin azap ediyor? Aksine, siz onun biçimlendirdiği beşerlerdensiniz. O uygun gördüğünü hoşgörür ve uygun gördüğüne azap eder. Ve o göklerin ve o yeryüzünün ve ikisinin arasındakilerin mülkü Allah’ındır. Ve o geri dönüş O’na doğrudur”.

 

Enam Suresi 156. Ayet:

Ve indirdiğimiz potansiyel kitap budur ki ona tabi olun ve önemseyin. Olabilir ki merhamet edilirsiniz.

 

 

 


YorumcuYorum
Ekmel
17.02.2023
16:53
allah razı olsun hocam biz asli kitabımız olan kuran gerçek manada dönüş yapmayınca ,kuranı kendimize değil de ölülere okumaya devam ettikçe , akıbetimiz hep aynı olur. bu acıları her zaman yaşamaya mahkum oluruz.
Son Yorumlanan Makaleler
Reşat Nuri Erol
Seçimden sonra acilen yapılması gerekenler…-6
4.06.2023 146 Okunma
15 Yorum 04.06.2023 12:39
Reşat Nuri Erol
Seçimden sonra acilen yapılması gerekenler…-5
3.06.2023 154 Okunma
15 Yorum 03.06.2023 08:36
Reşat Nuri Erol
Seçimden sonra acilen yapılması gerekenler…-4
2.06.2023 177 Okunma
17 Yorum 02.06.2023 14:00
Reşat Nuri Erol
Seçimden sonra acilen yapılması gerekenler…-3
1.06.2023 235 Okunma
16 Yorum 01.06.2023 09:09
Reşat Nuri Erol
Seçimden sonra acilen yapılması gerekenler…-2
31.05.2023 274 Okunma
15 Yorum 31.05.2023 11:27
Reşat Nuri Erol
Seçimden sonra acilen yapılması gerekenler…-1
30.05.2023 262 Okunma
15 Yorum 30.05.2023 10:57
Reşat Nuri Erol
Hemşeri dernekleri kalkınma kooperatifleri olmalı - 4
28.05.2023 177 Okunma
16 Yorum 28.05.2023 12:59
Reşat Nuri Erol
Hemşeri dernekleri kalkınma kooperatifleri olmalı - 3
27.05.2023 209 Okunma
15 Yorum 27.05.2023 09:47
Reşat Nuri Erol
Hemşeri dernekleri kalkınma kooperatifleri olmalı - 2
26.05.2023 192 Okunma
15 Yorum 26.05.2023 09:46
Reşat Nuri Erol
Hemşeri dernekleri kalkınma kooperatifleri olmalı-1
25.05.2023 226 Okunma
15 Yorum 25.05.2023 07:01
Reşat Nuri Erol
Prof. Dr. Mehmet Tekelioğlu Kendin ol… Hangi ben…
24.05.2023 70 Okunma
1 Yorum 24.05.2023 05:52
Reşat Nuri Erol
Kur’an ve ilim 1216. hafta seminer notlarından - 3
24.05.2023 170 Okunma
15 Yorum 24.05.2023 05:36
Reşat Nuri Erol
Kur’an ve ilim 1216. hafta seminer notlarından - 2
23.05.2023 192 Okunma
15 Yorum 23.05.2023 11:02
Reşat Nuri Erol
Kur’an ve ilim 1216. hafta seminer notlarından - 1
22.05.2023 195 Okunma
15 Yorum 22.05.2023 10:22
Reşat Nuri Erol
‘Zulmedenler bilgisizlikle hevalarına uydular’-6
21.05.2023 191 Okunma
14 Yorum 21.05.2023 15:01
Reşat Nuri Erol
‘Zulmedenler bilgisizlikle hevalarına uydular’-5
20.05.2023 227 Okunma
14 Yorum 20.05.2023 11:17
Reşat Nuri Erol
‘Zulmedenler bilgisizlikle hevalarına uydular’-4
19.05.2023 256 Okunma
14 Yorum 19.05.2023 08:35
Reşat Nuri Erol
‘Zulmedenler bilgisizlikle hevalarına uydular’-3
18.05.2023 224 Okunma
14 Yorum 18.05.2023 10:52
Reşat Nuri Erol
‘Zulmedenler bilgisizlikle hevalarına uydular’-2
16.05.2023 258 Okunma
14 Yorum 16.05.2023 09:16
Reşat Nuri Erol
‘Zulmedenler bilgisizlikle hevalarına uydular’-1
15.05.2023 265 Okunma
15 Yorum 15.05.2023 10:22
Reşat Nuri Erol
Deprem; depremden sonra… Seçimden sonra...
14.05.2023 370 Okunma
15 Yorum 14.05.2023 10:08
Reşat Nuri Erol
Adil Düzen; millî restorasyon, yeni bir düzen - 8
13.05.2023 253 Okunma
15 Yorum 13.05.2023 11:41
Reşat Nuri Erol
Adil Düzen; millî restorasyon, yeni bir düzen - 7
12.05.2023 274 Okunma
15 Yorum 12.05.2023 07:41
Reşat Nuri Erol
Adil Düzen; millî restorasyon, yeni bir düzen - 6
11.05.2023 272 Okunma
15 Yorum 11.05.2023 10:03
Reşat Nuri Erol
Adil Düzen; millî restorasyon, yeni bir düzen - 5
10.05.2023 312 Okunma
15 Yorum 10.05.2023 10:58
Reşat Nuri Erol
Adil Düzen; millî restorasyon, yeni bir düzen - 4
9.05.2023 325 Okunma
16 Yorum 09.05.2023 11:43
Reşat Nuri Erol
Adil Düzen; millî restorasyon, yeni bir düzen - 3
8.05.2023 313 Okunma
15 Yorum 08.05.2023 10:39
Reşat Nuri Erol
Adil Düzen; millî restorasyon, yeni bir düzen - 2
7.05.2023 295 Okunma
15 Yorum 07.05.2023 11:54
Reşat Nuri Erol
Adil Düzen; millî restorasyon, yeni bir düzen - 1
6.05.2023 340 Okunma
15 Yorum 06.05.2023 08:27
Reşat Nuri Erol
Türkiye ya da Anadolu Endülüs’e benziyor mu?-4
5.05.2023 286 Okunma
15 Yorum 05.05.2023 09:41
Reşat Nuri Erol
Türkiye ya da Anadolu Endülüs’e benziyor mu?-3
3.05.2023 294 Okunma
15 Yorum 03.05.2023 07:58
Reşat Nuri Erol
Türkiye ya da Anadolu Endülüs’e benziyor mu?-2
2.05.2023 299 Okunma
15 Yorum 02.05.2023 06:15
Reşat Nuri Erol
Türkiye yani Anadolu Endülüs’e benziyor mu?-1
1.05.2023 338 Okunma
16 Yorum 01.05.2023 16:35
Reşat Nuri Erol
Adil Düzen ve “Erbakan’ın mirasçıları” yazısı-14
30.04.2023 328 Okunma
16 Yorum 30.04.2023 09:27
Reşat Nuri Erol
Adil Düzen ve “Erbakan’ın mirasçıları” yazısı-13
29.04.2023 288 Okunma
16 Yorum 29.04.2023 12:44
Reşat Nuri Erol
Adil Düzen ve “Erbakan’ın mirasçıları” yazısı-12
28.04.2023 396 Okunma
17 Yorum 28.04.2023 10:03
Reşat Nuri Erol
Adil Düzen ve “Erbakan’ın mirasçıları” yazısı-11
24.04.2023 321 Okunma
17 Yorum 24.04.2023 16:37
Reşat Nuri Erol
Adil Düzen ve “Erbakan’ın mirasçıları” yazısı-10
20.04.2023 338 Okunma
14 Yorum 20.04.2023 06:22
Reşat Nuri Erol
Adil Düzen ve “Erbakan’ın mirasçıları” yazısı-9
17.04.2023 306 Okunma
16 Yorum 17.04.2023 09:00
Reşat Nuri Erol
Adil Düzen ve “Erbakan’ın mirasçıları” yazısı-8
15.04.2023 412 Okunma
17 Yorum 15.04.2023 05:37
Reşat Nuri Erol
Adil Düzen ve “Erbakan’ın mirasçıları” yazısı-7
11.04.2023 410 Okunma
16 Yorum 15.04.2023 05:26
Reşat Nuri Erol
Adil Düzen ve “Erbakan’ın mirasçıları” yazısı-6
9.04.2023 412 Okunma
16 Yorum 09.04.2023 08:38
Reşat Nuri Erol
Adil Düzen ve “Erbakan’ın mirasçıları” yazısı-5
6.04.2023 393 Okunma
15 Yorum 06.04.2023 09:38
Reşat Nuri Erol
Adil Düzen ve “Erbakan’ın mirasçıları” yazısı-4
5.04.2023 345 Okunma
15 Yorum 05.04.2023 09:50
Reşat Nuri Erol
Adil Düzen ve “Erbakan’ın mirasçıları” yazısı-3
4.04.2023 429 Okunma
15 Yorum 04.04.2023 09:59
Reşat Nuri Erol
Adil Düzen ve “Erbakan’ın mirasçıları” yazısı-2
3.04.2023 362 Okunma
14 Yorum 03.04.2023 10:15
Reşat Nuri Erol
Adil Düzen ve “Erbakan’ın mirasçıları” yazısı-1
2.04.2023 378 Okunma
15 Yorum 02.04.2023 07:23
Reşat Nuri Erol
Türkiye, Adil Düzen ile Endülüsleşmeyi önler-2
1.04.2023 382 Okunma
17 Yorum 01.04.2023 12:41
Reşat Nuri Erol
Türkiye, Adil Düzen ile Endülüsleşmeyi önler-1
31.03.2023 398 Okunma
15 Yorum 31.03.2023 07:12
Reşat Nuri Erol
Kur’an Nizamı açısından Millî Görüş Hareketi-6
29.03.2023 415 Okunma
16 Yorum 29.03.2023 10:51