Mete Firidin
İncil ve İnciller
29.04.2023
170 Okunma, 0 Yorum

 

 

İncil ve İnciller

 

İncil kelimesi Kuran’da 12 kez geçmektedir. Hristiyan dünyası İncil’i Yeni Ahit olarak adlandırır. Bizim dediğimiz gibi İncil demezler. Tevrat’ı da Eski Ahit olarak adlandırırlar. İkisine birden Bible, Biblos (Kitaplar) derler. Onların Yeni Ahit dedikleri bizim MattaMarkosLuka ve Yuhanna İncilleri dediğimiz dört kitap ve diğer başka kitaplardan oluşmaktadır. Matta, Markos, Luka ve Yuhanna İncilleri ise İsa’nın başkaları tarafından anlatılan biyografisi yani hayat hikayeleridir ve kendi aralarında birçok farklılıklar içerirler.

Bizim Tevrat dediğimiz kitap ise sadece Musa’ya verilen kitap değildir. Tur’un (Cebeli Rahme) güneyinde Musa ve Harun’a verilen ilk kitap Suhufu İbrahim, Furkan’dır. Daha sonra Harun İsrailoğullarıyla kalırken Musa’nın gidip aldığı ve levhalara yazılı olan kitap ise Musa’nın kitabıdır. İkisi Musa zamanındaki İsrailoğullarının kitaplarıdır. Daha sonra İsrailoğullarına başka kitaplar da verilmiştir. Bütün bu kitapların toplamına Tevrat (Torah) denmektedir. Bunu Nisa Suresi 164. Ayetten de anlamaktayız: Kesinlikle biz Nuh’a ve ondan sonra gelen o nebilere vahiy ettiğimiz ve İbrahim’e, İsmail’e ve İshak’a ve Yakup’a ve o torunlara ve İsa’ya ve Eyyûb’a ve Yunus’a, Harun’a ve Süleyman’a vahiy ettiğimiz gibi sana vahiy ettik. Ve Davud’a zebur (paragraf) verdik.

 

Kuran’daki “İncil” kelimesinin kökeni için Hristiyanlar Habeşçedeki “wangil, müjde, iyi haber” anlamındaki kelimeden türemiştir derler. Oysa Kuran etimolojik bir kitaptır. Yani kök kelime sisteminden oluşmuştur. Her kökün öz anlamı nettir ve Kuran’da müjde alamı bşr kökü ile kullanılmıştır. İncil kelimesinin kökü ise ncl dir. Kök anlam kapalı bir şeyi güzelce iyice açmak, gözler önüne sermek demektir.

Kısacası Kuran’ın İncil dediği Hristiyanların bize dikte ettiği MattaMarkosLuka ve Yuhanna İncilleri değildir. Bunun etimolojik nedenini yukarıda kısaca anlatmaya çalışmıştım, şimdi daha ayrıntıya girelim ve Kuran’da İncil olarak bahsedilen kitap hakkında daha ayrıntılı bir analiz yapalım.

“Aşağıda İncil kelimesinin geçtiği ayetler verilmiştir. İncil İsa’nın MattaMarkosLuka ve Yuhanna’nın yazdığı hayat hikayesi midir?

 

 Âli İmran Suresi

4. O, o kitabı senin üzere o gerçekle, onun zamanında mevcut olanı düzeltici olarak indirdi. Ve Tevrat’ı ve İncil’i indirdi.

Kuran indirildiğinde Hristiyan ve Yahudilerin ellerinde bulunan inançsal kitaplardaki hataların doğrusunu anlatarak onlardaki yanlış, tahrif olmuş bilgileri düzeltmektedir.

49. Ve O, ona o kitabı ve o hikmeti ve Tevrat’ı ve İncil’i iyice öğretir.

İncil denen MattaMarkosLuka ve Yuhanna kitapları İsa’dan sonra yazılmıştır. Oysa İsa’ya İncil hayattayken öğretilmiştir.

66. Ey o kitap ehli! İbrahim hakkında niçin tartışıyorsunuz? Ve Tevrat’ın ve İncil’in indirilmesi sadece ondan sonradır ki akıl edemiyor musunuz?

 

Maide Suresi

47. Ve onların izi üzerine Tevrat’tan onun zamanında bulunan (iki elinde) için düzeltici olarak artlarından Meryem oğlu İsa’yı gönderdik. Ve ona yol gösterici ve o önemseyenlere öğüt olan Tevrat’tan onun zamanında bulunanı düzeltici ve yol gösterici ve aydınlatıcı İncil’i verdik.

Bu durumda İncil denen kitap Tevrat’ın içerdiklerini içeren ve muharref Tevrat’taki yanlış bilgileri düzelten bir içerikte olmalıdır!

 

48. Ve mutlaka İncil ehli onun içindeki Allah’ın indirdikleri ile hükmetsin. Ve kim asla Allah’ın indirdiği ile hükmetmezse ki işte onlar, onlardır o yoldan çıkanlar.

İncil içinde şeri hükümler yoktur. Şer'i hükümler muharref de olsa Tevrat’ta vardır.

 

67. Ve eğer, kesinlikle onlar Tevrat’ı ve İncil’i ve Rablerinden onlara indirileni uygulasalardı, mutlaka üstlerinden ve ayaklarının altından edinirlerdi. Orta yollu bir ümmet onlardandır ve onların çoğu yaptıkları ne kötü olanlardır.

Yine İncil’de de İsa tarafından düzeltilen şer'i (yasal) hükümleri olmalıdır.

 

69. De ki: Ey o kitap ehli! Tevrat’ı ve İncil’i ve Rabbinizden size indirileni uygulamadıkça bir şey üzere değilsiniz. Ve Rabbinden sana indirilen onlardan çoğunu azgınlık ve küfür olarak mutlaka artırır ki o kâfirler toplumu üzerine tasalanma.

Yine İncil’de de İsa tarafından düzeltilen şer'i (yasa) hükümleri olmalıdır.

 

111. O zaman Allah dedi ki: “Ey Meryem oğlu İsa! Senin ve annenin üzerindeki nimetimi hatırla! O zaman seni Ruhül Kudüs ile destekledim. Sen o beşikte iken ve yetişkin çağındayken o insanları konuşturuyordun. Ve o zaman sana o kitabı ve o hikmeti ve Tevrat’ı ve İncil’i iyice öğrettim. Ve o zaman benim iznimle o çamurdan uçan kuş görünüşünde biçimlendirdin de onu genişletip geliştirdin ki benim iznim ile kuş oluyordu. Ve benim iznimle o kataraktlı körü ve o lepralıyı (cüzzamlıyı) iyileştiriyordun. Ve o zaman o ölüleri benim iznimle çıkarıyordun. Ve o zaman İsrailoğullarını senden engelledim; O zaman o açıklamalarla onlara geldin de onlar ki onlardan inkâr edenler dediler ki: “Bu ise sadece apaçık bir sihirdir”.

İncil İsa’ya hayattayken öğretilmiştir. Bu durumda kanonik İnciller denen İnciller İsa’ya öğretilen İncil olamaz.

 

Araf Suresi

158. O zaman Allah dedi ki: “Ey Meryem oğlu İsa! Senin ve annenin üzerindeki nimetimi hatırla! O zaman seni Ruhül Kudüs ile destekledim. Sen o beşikte iken ve yetişkin çağındayken o insanları konuşturuyordun. Ve o zaman sana o kitabı ve o hikmeti ve Tevrat’ı ve İncil’i iyice öğrettim. Ve o zaman benim iznimle o çamurdan uçan kuş görünüşünde biçimlendirdin de onu genişletip geliştirdin ki benim iznim ile kuş oluyordu. Ve benim iznimle o kataraktlı körü ve o lepralıyı (cüzzamlıyı) iyileştiriyordun. Ve o zaman o ölüleri benim iznimle çıkarıyordun. Ve o zaman İsrailoğullarını senden engelledim; O zaman o açıklamalarla onlara geldin de onlar ki onlardan inkâr edenler dediler ki: “Bu ise sadece apaçık bir sihirdir”.

Yine İncil İsa’ya hayattayken öğretilmiştir. Bu durumda kanonik İnciller denen İnciller İsa’ya öğretilen İncil nasıl olabilir?

 

Tevbe Suresi

111. O zaman Allah dedi ki: “Ey Meryem oğlu İsa! Senin ve annenin üzerindeki nimetimi hatırla! O zaman seni Ruhül Kudüs ile destekledim. Sen o beşikte iken ve yetişkin çağındayken o insanları konuşturuyordun. Ve o zaman sana o kitabı ve o hikmeti ve Tevrat’ı ve İncil’i iyice öğrettim. Ve o zaman benim iznimle o çamurdan uçan kuş görünüşünde biçimlendirdin de onu genişletip geliştirdin ki benim iznim ile kuş oluyordu. Ve benim iznimle o kataraktlı körü ve o lepralıyı (cüzzamlıyı) iyileştiriyordun. Ve o zaman o ölüleri benim iznimle çıkarıyordun. Ve o zaman İsrailoğullarını senden engelledim; O zaman o açıklamalarla onlara geldin de onlar ki onlardan inkâr edenler dediler ki: “Bu ise sadece apaçık bir sihirdir”.

Kuran sürekli tekrar ederek sanki bağırırcasına “İncil İsa’ya hayattayken öğretilmiştir. Bu durumda kanonik İnciller denen İnciller İsa’ya öğretilen İncil olamaz.” demektedir.

 

Fetih Suresi

30. Muhammed Allah’ın resulüdür. Ve onlar ki onunla birlikte bulunanlar o kâfirler üzere şiddetlilerdir. Aralarında merhametlilerdir. Onları rükûlar, secdeler eder görürsün. Allah’tan fazl ve rıza araştırırlar. Yüzlerindeki simaları o secde eserindendir. İşte o Tevrat’taki benzetmeleridir. Ve İncil’deki benzetmeleri: Filizini çıkarıp da onun çapı artırılarak kalınlaştırılan ki sapı üzerinde belli bir düzeye gelen, o ziraatçıları hayranlığa düşüren ekin gibidir. O, onlarla o kâfirleri öfkelendirmesi içindir. Allah, onlar ki iman edenlere ve onlardan o salih amelleri işleyenlere hoşgörülmeyi ve büyük karşılığı vaat etti.

 

Hadid Suresi

28. Sonra onların izlerince resullerimizle devam ettik. Ve Meryem oğlu İsa’yla devam ettik. Ve ona İncil’i verdik. Ve onlar ki ona tabi olanların kalplerinde şefkat ve merhamet kıldık. Ve bizim onlar üzere yazmadığımız, sadece Allah rızası elde etmek için kendilerinin ortaya çıkardığı ruhbanlığı. Ki onun gerçek gözetimini gözetmediler de onlardan onlar ki iman edenlerin karşılığını verdik. Ve çoktur onlardan yoldan çıkanlar.

İncil İsa’ya hayattayken verilmiştir. Bu durumda da kanonik İnciller denen İnciller İsa’ya öğretilen İncil olamaz.

Aslında İncil denen kitap muharref Tevrat’ın düzeltilmiş bir versiyonudur veya olmalıdır. Bu da bize Ölü Deniz (Kumran Yazıtları) Parşömenleri gibi dokümanların Kuran’ın İncil dediği kitap olabileceğini düşündürmektedir.

Doğrusunu Allah bilir.

 

 

 

 

 

 

 

 


Son Eklenen Makaleler
Mete Firidin
Bizden Melekler Kılınması
28.09.2023 33 Okunma
Reşat Nuri Erol
Ekonomi; ekmek, emekliler, esnaf ve emek…
27.09.2023 92 Okunma
7 Yorum 27.09.2023 13:21
Reşat Nuri Erol
Güneş de yeni bir medeniyet de doğudan doğar...
27.09.2023 16 Okunma
Reşat Nuri Erol
İslam, silm/barış, din/düzen, batı-doğu dünyası-2
27.09.2023 7 Okunma
Reşat Nuri Erol
İslam, silm/barış, din/düzen, batı-doğu dünyası-1
27.09.2023 8 Okunma
Reşat Nuri Erol
“Büyük bunalımdan Kur’an ile kurtulabiliriz”
27.09.2023 9 Okunma
Reşat Nuri Erol
‘Ve min ayatihi en yursile’r-riyaha mubeşşiratin’-5
27.09.2023 11 Okunma
Reşat Nuri Erol
‘Ve min ayatihi en yursile’r-riyaha mubeşşiratin’-4
27.09.2023 8 Okunma
Reşat Nuri Erol
‘Ve min ayatihi en yursile’r-riyaha mubeşşiratin’-3
27.09.2023 5 Okunma
Reşat Nuri Erol
‘Ve min ayatihi en yursile’r-riyaha mubeşşiratin’-2
27.09.2023 4 Okunma
Reşat Nuri Erol
‘Ve min ayatihi en yursile’r-riyaha mubeşşiratin’-1
27.09.2023 6 Okunma
Reşat Nuri Erol
‘Ahlak Nizamı’ da ‘Adil Nizam’ kadar önemli-3
27.09.2023 15 Okunma
Reşat Nuri Erol
‘Ahlak Nizamı’ da ‘Adil Nizam’ kadar önemli-2
27.09.2023 11 Okunma
Reşat Nuri Erol
1 Eylül 2020; Adil Düzen çalışanı âlimin vefatı-4
27.09.2023 15 Okunma
Reşat Nuri Erol
1 Eylül 2020; Adil Düzen çalışanı âlimin vefatı-3
27.09.2023 14 Okunma
Reşat Nuri Erol
1 Eylül 2020; Adil Düzen çalışanı âlimin vefatı-2
27.09.2023 15 Okunma
Reşat Nuri Erol
1 Eylül 2020; Adil Düzen çalışanı âlimin vefatı-1
27.09.2023 11 Okunma
Reşat Nuri Erol
‘Ahlak Nizamı’ da ‘Adil Nizam’ kadar önemli-1
27.09.2023 11 Okunma
Reşat Nuri Erol
‘Fe ekim vecheke li’d-dîni’l-kayyimi’ (Rûm 43)-3
27.09.2023 10 Okunma
Reşat Nuri Erol
‘Fe ekim vecheke li’d-dîni’l-kayyimi’ (Rûm 43)-2
27.09.2023 11 Okunma
Reşat Nuri Erol
‘Fe ekim vecheke li’d-dîni’l-kayyimi’ (Rûm 43)-1
27.09.2023 15 Okunma
Reşat Nuri Erol
Adil Nizam, Ahlak Nizamı ve 1. Ahlak Şurası - 5
27.09.2023 18 Okunma
Reşat Nuri Erol
Adil Nizam, Ahlak Nizamı ve 1. Ahlak Şurası - 4
27.09.2023 10 Okunma
Reşat Nuri Erol
Adil Nizam, Ahlak Nizamı ve 1. Ahlak Şurası - 3
27.09.2023 8 Okunma
Reşat Nuri Erol
Adil Nizam, Ahlak Nizamı ve 1. Ahlak Şurası - 2
27.09.2023 9 Okunma
Reşat Nuri Erol
Adil Nizam, Ahlak Nizamı ve 1. Ahlak Şurası - 1
27.09.2023 8 Okunma
Reşat Nuri Erol
Başbakan Erbakan Hükümeti neden örnek alınmıyor?..-12
27.09.2023 4 Okunma
Reşat Nuri Erol
Başbakan Erbakan Hükümeti neden örnek alınmıyor?..-11
27.09.2023 12 Okunma
Reşat Nuri Erol
Başbakan Erbakan Hükümeti neden örnek alınmıyor…?-10
27.09.2023 5 Okunma
Reşat Nuri Erol
Başbakan Erbakan Hükümeti örnek alınıp taklit edilmeli9
27.09.2023 10 Okunma
Reşat Nuri Erol
Başbakan Erbakan Hükümeti örnek alınıp taklit edilmeli8
27.09.2023 6 Okunma
Reşat Nuri Erol
Başbakan Erbakan Hükümeti örnek alınıp taklit edilmeli7
27.09.2023 7 Okunma
Reşat Nuri Erol
Başbakan Erbakan Hükümeti örnek alınıp taklit edilmeli6
27.09.2023 5 Okunma
Reşat Nuri Erol
Sözde serbest piyasa, haksız kazanç ve emekliler
27.09.2023 6 Okunma
Reşat Nuri Erol
‘Zahera’l-fesâdu fî’l-berri ve’l-bahri…’ (Rûm 41)-5
27.09.2023 5 Okunma
Reşat Nuri Erol
‘Zahera’l-fesâdu fî’l-berri ve’l-bahri…’ (Rûm 41)-4
27.09.2023 5 Okunma
Reşat Nuri Erol
‘Zahera’l-fesâdu fî’l-berri ve’l-bahri…’ (Rûm 41)-3
27.09.2023 4 Okunma
Reşat Nuri Erol
‘Zahera’l-fesâdu fî’l-berri ve’l-bahri…’ (Rûm 41)-2
27.09.2023 7 Okunma
Reşat Nuri Erol
‘Zahera’l-fesâdu fî’l-berri ve’l-bahri…’ (Rûm 41)-1
27.09.2023 5 Okunma
Reşat Nuri Erol
Başbakan Erbakan Hükümeti örnek alınıp taklit edilmeli5
27.09.2023 7 Okunma
Reşat Nuri Erol
Başbakan Erbakan Hükümeti örnek alınıp taklit edilmeli4
27.09.2023 6 Okunma
Reşat Nuri Erol
Başbakan Erbakan Hükümeti örnek alınıp taklit edilmeli3
27.09.2023 3 Okunma
Reşat Nuri Erol
Ekonomi-4: Ve mâ âteytum min zekâtin (zekât)
27.09.2023 6 Okunma
Reşat Nuri Erol
Ekonomi-3: Ve mâ âteytum min zekâtin (zekât)
27.09.2023 4 Okunma
Reşat Nuri Erol
‘Ahlâk Nizamı veya Âdil Düzen olmalı’ diyor - 3
27.09.2023 4 Okunma
Reşat Nuri Erol
‘Ahlâk Nizamı veya Âdil Düzen olmalı’ diyor - 2
27.09.2023 4 Okunma
Reşat Nuri Erol
‘Ahlâk Nizamı veya Âdil Düzen olmalı’ diyor - 1
27.09.2023 4 Okunma
Reşat Nuri Erol
İki Makale, İki Medeniyet Teşhis ve Tedavi; Adil Düzen
27.09.2023 5 Okunma
Reşat Nuri Erol
Seçim sonrası sarsıntılar ve yapılması gerekenler-2
27.09.2023 7 Okunma
Reşat Nuri Erol
Ekonomi-2: Ve mâ âteytum min riben liyerbuve…
27.09.2023 3 Okunma