Hilal Çekmen
ADİL DÜZENE GİDEN SÜREÇTE HAZIR HALE GELMEK-1
11.05.2023
196 Okunma, 0 Yorum

ADİL DÜZENE GİDEN SÜREÇTE HAZIR HALE GELMEK

“Aralarında, Allah’ın indirdiği ile hükmet. Onların hevalarına/arzularına uyma ve Allah’ın sana indirdiğinin bir kısmından (Kur’an’ın bazı hükümlerinden) seni şaşırtmalarından sakın.” (Maide, 5/48, 49).

Mekke yönetimi tarafından Allah’ın hükümleri doğrultusunda kararlar  değil de onların arzularına uygun karar alınması isteniyor ve peygamberimiz de bu ayet ile birlikte bu teklifi  ret ediyor.

Demek ki alınan kararların Allah’ın hükmüne uygunluğu önemlidir. Ama bir önemli nokta da müşriklerin batıl yollar ile mü’minleri şaşırtma potansiyellerinin zayıflatılması  ve şaşırmayacak bir potansiyele de sahip olmamız için hazır hale gelmemizin gerekliliğidir.

Şimdi şaşırma olmaması için gereken ne ise onu yapmaktır önemli olan. İşte bu noktada peygamberi yöntem devreye girmektedir.

Demek ki bize şart koşamayacakları bir konumda olmamız gerekiyor. Çünkü Mekke yönetimi putlarına karışılmamasını şart koşmuştu

Himaye altında bulunmayı gerektirmeyecek kadar güçlü, kendi kimliğimizi koruyabilecek kadar bağımsız , kendi güvenliğimizi sağlayabilecek  kadar imkanlara sahip bir konumda olmamız gerekiyor.

Ümmetin ahlaki ve ilmi yönlerden tam gelişmişliğini sağlamamız gerekiyor.

İyi nitelikte ve ehliyette kadroları  hazırlamamız gerekiyor. Çünkü peygamberimizin sünneti ile tedrici olarak bunların gerçekleştiğini görüyoruz.

Yani bu ayetle ve peygamberimiz hayatında tedrici olarak gelişen süreçlerde de görüyoruz ki yönetime hazır olunmadan yönetime talip olunmaz. Yoksa onların hevasına teslim olunur ve hiçbir ıslah hareketi yürütülemez.

Medine’de olduğu gibi, bağımsız bucak seviyesinden başlanarak bir devlet kurma imkanı var ise bunun nerede mümkün olabileceğinin gösterilmesi gerekir. Gösterilene kadar mevcut yönetimin ıslahı için ve tam ideal hakkı üstün tutan bir anlayışa bürünebilmesi için mücadele etmek gerekir. Peygamberimiz döneminde ve daha sonra ele geçirilen yerlerin yönetim biçimlerinin ıslah edilmesi gibi.

Üniter bir devletin yönetimine talip isek ilk etapta anayasal engel olmayan süreçlerden başlamamız gerekiyor. Çünkü anayasada sosyal devlet anlayışından bahsediliyor. Bundan dolayı borç faiz ekonomisinin değişimi için, adaletsiz vergi sisteminin değişmesi için  gayret göstermek gerekiyor. Adil düzenin sosyo ekonomik yapılanmasının yani  merkezi ve atamaya dair sisteminin öncelikli işletilmesi gerekiyor.  Hakkı üstün tutmaya yönelik süreç üniter bir devletin ıslah edilmesi aşamasından başlatıldığı için maddi ve manevi kalkınmaya yönelik ıslah hareketi gerçekleşmeli öncelikli olarak. Bunun için genel hizmetler adalete uygun yürütülmeli, denk bütçe hazırlanmalıdır. Devlet imkanlarının israf edilmemesi, paylaşımda adalet sağlanmalıdır. Savunma sanayisinde ve teknolojide gelişim ve kendi kaynak paketlerimizin oluşturulması ile  ekonomik olarak tam bağımsız bir ülke olunması için mücadele etmek gerekmektedir. Bu  hususlarda gerçekleşen bütün ıslah hareketi ile birlikte, halka anayasa değişliği noktasında tebliğ yapılmalıdır. Halka  karar alma sisteminin, yönetimde adaletin  en ideal şekline bürünmesi için bucaktan başlayarak, il ve devlet kademesine doğru  4 kuvvetli (yasama, yargı, yürütme, denetleme) olan ve denge esası üzerine kurulu meclislerin kurulması gerektiği anlatılmalıdır.  

Bir taraftan da başta kanunlarımızın oluşumunda dayatma yapabilen uluslararası ifsat kuruluşlarının yerine ikame edilecek ıslah kuruluşlarının kurulması gerekmektedir.  Bunun için mevcut BM yerine adil yeni dünya BM sinin kurulması gerekir. Diğer uluslararası kuruluşlar yerine yenisinin ikamesi gerekir. Bu da güçlü ve bağımsız Türkiye liderliğinde D-8 ‘in tekrar canlandırılması ve D- 60ı’ın kurulması ile mümkün olabilecektir.  İslam dünyasının potansiyelini, ifsat edici kuruluşlara yönelik yaptırım gücü olarak kullanmak ve onların zulümlerini, ifsadını durdurmak gerekmektedir.

Ardından halkta sağlanan  konsensüs ile yapılan anayasa değişikliği ile çoğunluk demokrasisinin, çoğulcu ve temsili hale dönüştürülmesi gerekiyor. Peygamberimiz ekonomik düzen inşasına  üniter devlet aşamasından yani Arabistan yarımadasına yönetim olarak tam anlamı ile hakim olduktan sonra başlamıştı. Biz de  üniter bir devlet aşamasında ıslah hareketini başlatmışken merkezi adil sosyoekonomik yapıyı öncelikle işletmemiz gerekiyor. Yerelden ve yerinden yönetimleri de bir taraftan geliştirerek elbette.. Böylece zaman içinde ideal şartlara ulaşma imkanı mevcut olacaktır..

Bu süreçler yaşanmadan batıl sistemi bertaraf etme imkanı gözükmemektedir.. Mücadele etmediğimiz müddetçe batılın dayattığı kanunlara uymak zorunda kalıyoruz ve mevcut batıl sistem içinde yaşamak zorunda kalıyoruz. İşte  bu durumda da yukarıdaki ayette belirtilen onların heva ve isteklerine uymuş oluyoruz.

Peygamberimiz döneminde  Mekke’de ilk önce yönetime talip olunmamışken, daha sonra gerekli güç ve imkanlar elde edildikten sonra Mekke’nin fethi ile Mekke’nin, Kabe'nin anahtarı alınıyor. Çünkü Mekke Fethine kadar olan süreçte hazır hale gelinmiş olunuyor.  Artık şartları ve koşulları oluşturabilen, bağımsız olarak hareket edebilen, himayeye ihtiyaç duymayan ve kendi güvenliklerini temin edebilecek bir konuma erişilmiş olunuyor.

Bu esnada yeryüzü arzında hicret edebileceğimiz ve Allah’ın hükümleri ile hükmedebileceğimiz yönetim boşluğu olan bir yer, ya da hakkı üstün tutan bir yer veya bunu oluşturabileceğimiz bir yer ve imkan bulunup gösterilir ise oraya da hicret etmeye hazırız. Ama yok ise biz de mevcut  batıl sistem ile boğuşmaya hazırız. Cihad etmeye hazırız.

Batılın bizden uzaklaşmasını sağlamak ona hiç bulaşmamak değildir. Hatta ona bulaşmak ve ıslah etmek demektir. Nasıl ki nefsimizi ıslah etmek için onun ile uğraşıyor boğuşuyor isek, batıl sistem ile de boğuşmak, savaşmak gerekir ama savaşabilmek için de önce güçlü olmak hazır hale gelmek gerekir. Boğuşmaz isek o çocuğumuzu bile tanıyamayacağımız bir hale eviriyor. Biz ona dokunmasak da o bize, neslimize, tohumumuza bile dokunuyor. Boğuşan ile boğuşulur. Bizi bize bırakmayan, her halimize müdahil olan ile savaşılır. Bizim yakamızdan tutup eğitim sistemi, sağlık sistemi ile istediği gibi savuran ile boğuşulur.. Ama dediğim gibi her yönü ile güçlü olmak zorundayız. Bu çabayı gösterdiğimiz zaman da Rabbim 1 e 20, bazen daha fazla oranda destek sağlayacak, yardım edecektir ve çalışmalarımızı da bereketlendirecektir. Biz buna  inanıyoruz.

İnş. Müh. Hilal Çekmen,

11. 05. 2023                         

Yeniden Refah Partisi Milli Siyaset Kurulları

Aile ve Sosyal Hizmet Politikaları Kurul Başkanı,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Son Eklenen Makaleler
Reşat Nuri Erol
Ekonomi; ekmek, emekliler, esnaf ve emek… - 2
29.09.2023 12 Okunma
4 Yorum 29.09.2023 11:04
Mete Firidin
Bizden Melekler Kılınması
28.09.2023 34 Okunma
Reşat Nuri Erol
Ekonomi; ekmek, emekliler, esnaf ve emek…
27.09.2023 96 Okunma
7 Yorum 27.09.2023 13:21
Reşat Nuri Erol
Güneş de yeni bir medeniyet de doğudan doğar...
27.09.2023 16 Okunma
Reşat Nuri Erol
İslam, silm/barış, din/düzen, batı-doğu dünyası-2
27.09.2023 7 Okunma
Reşat Nuri Erol
İslam, silm/barış, din/düzen, batı-doğu dünyası-1
27.09.2023 8 Okunma
Reşat Nuri Erol
“Büyük bunalımdan Kur’an ile kurtulabiliriz”
27.09.2023 9 Okunma
Reşat Nuri Erol
‘Ve min ayatihi en yursile’r-riyaha mubeşşiratin’-5
27.09.2023 11 Okunma
Reşat Nuri Erol
‘Ve min ayatihi en yursile’r-riyaha mubeşşiratin’-4
27.09.2023 8 Okunma
Reşat Nuri Erol
‘Ve min ayatihi en yursile’r-riyaha mubeşşiratin’-3
27.09.2023 5 Okunma
Reşat Nuri Erol
‘Ve min ayatihi en yursile’r-riyaha mubeşşiratin’-2
27.09.2023 4 Okunma
Reşat Nuri Erol
‘Ve min ayatihi en yursile’r-riyaha mubeşşiratin’-1
27.09.2023 6 Okunma
Reşat Nuri Erol
‘Ahlak Nizamı’ da ‘Adil Nizam’ kadar önemli-3
27.09.2023 15 Okunma
Reşat Nuri Erol
‘Ahlak Nizamı’ da ‘Adil Nizam’ kadar önemli-2
27.09.2023 11 Okunma
Reşat Nuri Erol
1 Eylül 2020; Adil Düzen çalışanı âlimin vefatı-4
27.09.2023 15 Okunma
Reşat Nuri Erol
1 Eylül 2020; Adil Düzen çalışanı âlimin vefatı-3
27.09.2023 14 Okunma
Reşat Nuri Erol
1 Eylül 2020; Adil Düzen çalışanı âlimin vefatı-2
27.09.2023 15 Okunma
Reşat Nuri Erol
1 Eylül 2020; Adil Düzen çalışanı âlimin vefatı-1
27.09.2023 11 Okunma
Reşat Nuri Erol
‘Ahlak Nizamı’ da ‘Adil Nizam’ kadar önemli-1
27.09.2023 11 Okunma
Reşat Nuri Erol
‘Fe ekim vecheke li’d-dîni’l-kayyimi’ (Rûm 43)-3
27.09.2023 10 Okunma
Reşat Nuri Erol
‘Fe ekim vecheke li’d-dîni’l-kayyimi’ (Rûm 43)-2
27.09.2023 11 Okunma
Reşat Nuri Erol
‘Fe ekim vecheke li’d-dîni’l-kayyimi’ (Rûm 43)-1
27.09.2023 15 Okunma
Reşat Nuri Erol
Adil Nizam, Ahlak Nizamı ve 1. Ahlak Şurası - 5
27.09.2023 18 Okunma
Reşat Nuri Erol
Adil Nizam, Ahlak Nizamı ve 1. Ahlak Şurası - 4
27.09.2023 11 Okunma
Reşat Nuri Erol
Adil Nizam, Ahlak Nizamı ve 1. Ahlak Şurası - 3
27.09.2023 9 Okunma
Reşat Nuri Erol
Adil Nizam, Ahlak Nizamı ve 1. Ahlak Şurası - 2
27.09.2023 11 Okunma
Reşat Nuri Erol
Adil Nizam, Ahlak Nizamı ve 1. Ahlak Şurası - 1
27.09.2023 8 Okunma
Reşat Nuri Erol
Başbakan Erbakan Hükümeti neden örnek alınmıyor?..-12
27.09.2023 4 Okunma
Reşat Nuri Erol
Başbakan Erbakan Hükümeti neden örnek alınmıyor?..-11
27.09.2023 12 Okunma
Reşat Nuri Erol
Başbakan Erbakan Hükümeti neden örnek alınmıyor…?-10
27.09.2023 5 Okunma
Reşat Nuri Erol
Başbakan Erbakan Hükümeti örnek alınıp taklit edilmeli9
27.09.2023 10 Okunma
Reşat Nuri Erol
Başbakan Erbakan Hükümeti örnek alınıp taklit edilmeli8
27.09.2023 7 Okunma
Reşat Nuri Erol
Başbakan Erbakan Hükümeti örnek alınıp taklit edilmeli7
27.09.2023 7 Okunma
Reşat Nuri Erol
Başbakan Erbakan Hükümeti örnek alınıp taklit edilmeli6
27.09.2023 5 Okunma
Reşat Nuri Erol
Sözde serbest piyasa, haksız kazanç ve emekliler
27.09.2023 6 Okunma
Reşat Nuri Erol
‘Zahera’l-fesâdu fî’l-berri ve’l-bahri…’ (Rûm 41)-5
27.09.2023 6 Okunma
Reşat Nuri Erol
‘Zahera’l-fesâdu fî’l-berri ve’l-bahri…’ (Rûm 41)-4
27.09.2023 5 Okunma
Reşat Nuri Erol
‘Zahera’l-fesâdu fî’l-berri ve’l-bahri…’ (Rûm 41)-3
27.09.2023 4 Okunma
Reşat Nuri Erol
‘Zahera’l-fesâdu fî’l-berri ve’l-bahri…’ (Rûm 41)-2
27.09.2023 7 Okunma
Reşat Nuri Erol
‘Zahera’l-fesâdu fî’l-berri ve’l-bahri…’ (Rûm 41)-1
27.09.2023 5 Okunma
Reşat Nuri Erol
Başbakan Erbakan Hükümeti örnek alınıp taklit edilmeli5
27.09.2023 7 Okunma
Reşat Nuri Erol
Başbakan Erbakan Hükümeti örnek alınıp taklit edilmeli4
27.09.2023 6 Okunma
Reşat Nuri Erol
Başbakan Erbakan Hükümeti örnek alınıp taklit edilmeli3
27.09.2023 3 Okunma
Reşat Nuri Erol
Ekonomi-4: Ve mâ âteytum min zekâtin (zekât)
27.09.2023 6 Okunma
Reşat Nuri Erol
Ekonomi-3: Ve mâ âteytum min zekâtin (zekât)
27.09.2023 4 Okunma
Reşat Nuri Erol
‘Ahlâk Nizamı veya Âdil Düzen olmalı’ diyor - 3
27.09.2023 4 Okunma
Reşat Nuri Erol
‘Ahlâk Nizamı veya Âdil Düzen olmalı’ diyor - 2
27.09.2023 4 Okunma
Reşat Nuri Erol
‘Ahlâk Nizamı veya Âdil Düzen olmalı’ diyor - 1
27.09.2023 5 Okunma
Reşat Nuri Erol
İki Makale, İki Medeniyet Teşhis ve Tedavi; Adil Düzen
27.09.2023 5 Okunma
Reşat Nuri Erol
Seçim sonrası sarsıntılar ve yapılması gerekenler-2
27.09.2023 7 Okunma