Reşat Nuri Erol
‘Fe ekim vecheke li’d-dîni’l-kayyimi’ (Rûm 43)-1
27.09.2023
249 Okunma, 0 Yorum

‘Fe ekim vecheke li’d-dîni’l-kayyimi’ (Rûm 43)-1

Bugün 26 Ağustos 2023 Cumartesi; KUR’AN VE İLİM seminer günümüz…

1226’ıncı haftalık Kur’an ve İlim Seminerimizi yapacağız; elhamdülillah…

Rûm Suresi üzerindeki çalışmalarımız 33 haftadan beri devam ediyor…

Geçen hafta bu surenin 43’üncü ayeti üzerinde çalışma yapmıştık…

Bu ayetin Arapçasını ve anlamını okuyarak başlayalım…

“Fe ekim vecheke li’d-dîni’l-kayyimi min kabli en ye/tiye yevmun lâ meradde lehu mina(A)llâh(i)(s) yevme-iżin yessadde’ûn(e) / Bu sebeple onun için Allah’tan hiçbir geri döndürme olmayan bir gün gelmeden öncesinde doğru din (doğru nizam/düzen/sistem) için yüzünü ikame et. O gün darmadağın olurlar.” (Rûm Suresi 43. ayet)

***

Ayetin en başındaki “Fe” harfi isti’nafiyye edatıdır. Buna “Fâ-u isti’nâfiye” denir. Cümle başında bulunur. Arkasından öncesindeki cümle ile i’râb yönünden ilişkisi olmayan yeni bir cümle başlatır. İ’râbsal ilişki olmamasına rağmen öncesindeki cümle ile sonrasındaki cümle arasında anlamsal irtibat vardır. Bu irtibata göre fâ-u isti’nâfiye; fâ-u ta’liliyye, fâ-u tafsiliyye, netice fâsı, irtibat fâsı şeklinde sınıflandırılır. Bu ayette öncesindeki cümle ile bu emir cümlesi arasında sebep-sonuç ilişkisi vardır. Bu nedenle bu fâ, fâ-u ta’liliyyedir.

Öncesinde yani önceki ayette yeryüzünde gezin, öncekilerin akıbetine bakın, onların çoğunluğu müşriklerdi denmiş ve onların durumuna düşmemek için sebep sonuç ilişkisi kurularak yapılması gerekenler bu fâ’dan sonrasında söylenmiştir. Şirk sistemi içinde kalmış olsan bile o sistem içinde yapılacaklar bundan sonra anlatılmıştır.

“Ekim” ikame et demektir. “KVM” kökünden if’âl bâbından ikinci tekil şahıs emir fiildir. Birinci bâbdan “kame-yekumu” şeklinde kalkıp bir hedefe yönelerek dik durmak manasındadır. Lazım fiildir. Birinci bâb if’âl bâbına “ekame-yukimu” tadiye etkisi ile gelir. Doğrulttu, doğru uyguladı, gerektiği gibi yaptı, yerleşik, süregelen ve etkili hale getirdi anlamına gelir. “Mukim” ise devam eden, süregelen, değişmeden duran, yerleşik anlamlarındadır.

***

“Ed-Din” kelimesi düzen/sistem/nizam demektir.

“Din” kelimesi mana değişikliğine uğramıştır. Günümüzde sosyolojik manada kullanılan “din” kelimesi ile Kur’an’da geçen “din” kelimesi farklı anlamlardadır. Günümüzde “din” kelimesi “inanç” anlamında kullanılmakta, Hıristiyanlık dini, Yahudilik dini, İslam dini şeklinde kullanılmaktadır. Kur’an’da “Hıristiyanlık dini” ve “Yahudilik dini” ifadesi geçmediği gibi “İslam dini” ifadesi de geçmez, din/düzen olarak İslamifadesi geçer, “Allah’ın dini” ifadesi geçer. “Din” kelimesi Kur’an’da düzen (hukuk düzeni) anlamındadır. Uyulması gereken kurallar bütünüdür.

Burada “Ed-Din” şeklinde harf-i tarifle gelmiştir. Ahd içindir. Allah’ın dini demektir.

“Ed-Din El-Kayyim” demek doğru din demektir. Din olduğuna göre uyulması gereken kural ifade etmelidir. Bu cümle iki ayette daha geçmektedir.

“Kesinlikle Allah’ın indinde ayların sayısı gökleri ve yeri yarattığı dönemde Allah’ın kitabında 12 aydır. Onlardan dördü haramdır. O doğru dindir.” (Tevbe 36)

Bu ayette doğru din yani uyulması gereken kural 12 ayın dördünün haram olmasıdır.

“O’nun dununda ibadet ettikleriniz yalnızca sizin ve atalarınızın onları isimlendirdiği isimlerdir. Allah onlara hiçbir güç indirmemiştir. Hüküm yalnızca Allah’a aittir. Yalnızca kendisine ibadet edin diye emretti. Bu doğru dindir. Ancak insanların çoğunluğu bilmezler.” (Yusuf 40)

Bu ayette uyulması gereken kural hükmün yalnızca Allah’a ait olması ve ekseriyet demokrasisi gibi isimlendirilmiş isimlere ibadet edilmemesidir (çalışılmamasıdır). Yalnızca kendisine ibadet edilmesidir. Çünkü hüküm yalnızca Allah’a aittir.

(Devamı var…)

27.8.2023

 


Son Eklenen Makaleler
Reşat Nuri Erol
İstanbul - Kudüs (Gazze, Filistin, İsrail) - Mekke - 13
28.11.2023 255 Okunma
12 Yorum 28.11.2023 08:39
Reşat Nuri Erol
İstanbul - Kudüs (Gazze, Filistin, İsrail) - Mekke - 12
27.11.2023 179 Okunma
12 Yorum 27.11.2023 10:10
Hilal Çekmen
B'NAİ B'RİTH'İN İFSAT ALT KURULUŞLARI VE TAHRİBATLARI
26.11.2023 114 Okunma
Özer Ataç
En Uzak Batı
25.11.2023 656 Okunma
Reşat Nuri Erol
İstanbul - Kudüs (Gazze, Filistin, İsrail) - Mekke - 11
25.11.2023 294 Okunma
12 Yorum 25.11.2023 13:39
Reşat Nuri Erol
İstanbul - Kudüs (Gazze, Filistin, İsrail) - Mekke - 10
23.11.2023 321 Okunma
12 Yorum 23.11.2023 11:03
Reşat Nuri Erol
İstanbul - Kudüs (Gazze, Filistin, İsrail) - Mekke - 9
22.11.2023 292 Okunma
12 Yorum 22.11.2023 12:46
Reşat Nuri Erol
İstanbul - Kudüs (Gazze, Filistin, İsrail) - Mekke - 8
20.11.2023 372 Okunma
12 Yorum 20.11.2023 12:31
Hilal Çekmen
SİYONİST DÜZENDEN KURTULUŞ İÇİN HİCRET
19.11.2023 232 Okunma
Reşat Nuri Erol
İstanbul - Kudüs (Gazze, Filistin, İsrail) - Mekke - 7
18.11.2023 317 Okunma
12 Yorum 18.11.2023 14:46
Reşat Nuri Erol
İstanbul - Kudüs (Gazze, Filistin, İsrail) - Mekke - 6
16.11.2023 323 Okunma
12 Yorum 16.11.2023 13:08
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Bulunan Para Veya Altın Gibi Değerli Şeyleri Ne Yapmalı
16.11.2023 67 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
AİLENİN ANAYASASI MADEŞ SÖZLEŞMESİ NEDİR? "MUTLU AİLE"
16.11.2023 71 Okunma
Reşat Nuri Erol
İstanbul - Kudüs (Gazze, Filistin, İsrail) - Mekke - 5
13.11.2023 576 Okunma
12 Yorum 13.11.2023 09:19
Reşat Nuri Erol
İstanbul - Kudüs (Gazze, Filistin, İsrail) - Mekke - 4
12.11.2023 357 Okunma
12 Yorum 12.11.2023 10:44
Reşat Nuri Erol
İstanbul - Kudüs (Gazze, Filistin, İsrail) - Mekke - 3
11.11.2023 410 Okunma
12 Yorum 11.11.2023 07:01
Reşat Nuri Erol
İstanbul - Kudüs (Gazze, Filistin, İsrail) - Mekke - 2
8.11.2023 442 Okunma
12 Yorum 08.11.2023 08:20
Reşat Nuri Erol
İstanbul - Kudüs (Gazze, Filistin, İsrail) - Mekke - 1
6.11.2023 411 Okunma
12 Yorum 06.11.2023 09:11
Hilal Çekmen
SİYONİZME KARŞI YAPILMASI GEREKENLER
5.11.2023 203 Okunma
Bahaeddin Sağlam
Netanyahu Amalek Deyince Neyi Kastetti?
5.11.2023 112 Okunma
Reşat Nuri Erol
İsrail ve yandaş ülkelerin sonunun başlangıcı-14
5.11.2023 439 Okunma
12 Yorum 05.11.2023 08:30
Reşat Nuri Erol
İsrail ve yandaş ülkelerin sonunun başlangıcı-13
4.11.2023 422 Okunma
12 Yorum 04.11.2023 08:49
Reşat Nuri Erol
İsrail ve yandaş ülkelerin sonunun başlangıcı-12
2.11.2023 400 Okunma
12 Yorum 02.11.2023 11:18
Reşat Nuri Erol
İsrail ve yandaş ülkelerin sonunun başlangıcı-11
1.11.2023 477 Okunma
14 Yorum 01.11.2023 15:21
Reşat Nuri Erol
İsrail ve yandaş ülkelerin sonunun başlangıcı-10
31.10.2023 446 Okunma
11 Yorum 31.10.2023 11:04
Özer Ataç
‘Yolcunun’ Beka Tutkusu
30.10.2023 675 Okunma
Reşat Nuri Erol
İsrail ve yandaş ülkelerin sonunun başlangıcı-9
30.10.2023 525 Okunma
11 Yorum 30.10.2023 10:36
Reşat Nuri Erol
İsrail ve yandaş ülkelerin sonunun başlangıcı-8
28.10.2023 521 Okunma
11 Yorum 28.10.2023 09:43
Reşat Nuri Erol
İsrail ve yandaş ülkelerin sonunun başlangıcı-7
27.10.2023 472 Okunma
11 Yorum 27.10.2023 12:08
Reşat Nuri Erol
İsrail ve yandaş ülkelerin sonunun başlangıcı-6
26.10.2023 520 Okunma
11 Yorum 26.10.2023 12:01
Reşat Nuri Erol
İsrail ve yandaş ülkelerin sonunun başlangıcı-5
25.10.2023 685 Okunma
11 Yorum 25.10.2023 08:09
Reşat Nuri Erol
İsrail ve yandaş ülkelerin sonunun başlangıcı-4
24.10.2023 611 Okunma
11 Yorum 24.10.2023 08:35
Hilal Çekmen
SİYONİZM’İN MADDİ GÜCÜ ELE GEÇİRMESİNİN TARİHÇESİ
22.10.2023 664 Okunma
Reşat Nuri Erol
İsrail ve yandaş ülkelerin sonunun başlangıcı-3
21.10.2023 533 Okunma
11 Yorum 21.10.2023 09:39
Reşat Nuri Erol
İsrail ve yandaş ülkelerin sonunun başlangıcı-2
20.10.2023 535 Okunma
11 Yorum 20.10.2023 10:14
Reşat Nuri Erol
İsrail ve yandaş ülkelerin sonunun başlangıcı - 1
19.10.2023 527 Okunma
11 Yorum 19.10.2023 10:00
Reşat Nuri Erol
Kur’an 1230. haftalık seminer notlarımızdan - 2
18.10.2023 620 Okunma
11 Yorum 18.10.2023 23:25
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
1999 SONRASI SGK LILAR İÇİN KISMİ EMEKLİLİK ÖNERİSİ
17.10.2023 221 Okunma
Reşat Nuri Erol
Kur’an 1230. haftalık seminer notlarımızdan - 1
17.10.2023 427 Okunma
10 Yorum 17.10.2023 09:52
Hilal Çekmen
DÜNYADA GÜVENLİĞİN SAĞLANMASI İÇİN TEMEL ESASLAR
15.10.2023 254 Okunma
Özer Ataç
Ayna Yaşamlar
15.10.2023 1409 Okunma
Reşat Nuri Erol
Kudüs, Filistin, Gazze, İsrail ve İsrail’in sonu - 3
12.10.2023 800 Okunma
3 Yorum 12.10.2023 14:46
Reşat Nuri Erol
Kudüs, Filistin, Gazze, İsrail ve İsrail’in sonu - 2
11.10.2023 806 Okunma
10 Yorum 11.10.2023 08:05
Reşat Nuri Erol
Kudüs, Filistin, Gazze, İsrail ve İsrail’in sonu - 1
10.10.2023 795 Okunma
10 Yorum 11.10.2023 07:58
Hilal Çekmen
ADİL SİYASİ VE HUKUKİ DÜZENİN ANAYASAL TEMEL ESASLARI
8.10.2023 379 Okunma
Bahaeddin Sağlam
To Join or Not to Join the EU
7.10.2023 224 Okunma
Bahaeddin Sağlam
Varlık, Bilinç ve Sorumluluk
7.10.2023 224 Okunma
Reşat Nuri Erol
Kur’an ve ilim haftalık seminer notlarımızdan-2
7.10.2023 416 Okunma
10 Yorum 08.10.2023 17:24
Reşat Nuri Erol
Kur’an ve ilim haftalık seminer notlarımızdan-1
6.10.2023 572 Okunma
10 Yorum 06.10.2023 18:40
Reşat Nuri Erol
Ekonomi; ekmek, emekliler, esnaf ve emek… - 6
5.10.2023 463 Okunma
6 Yorum 06.10.2023 11:22