Ahmet Yücel
MÜSLÜMAN MÜSLÜMANI İNCİTMEZ.
11.07.2016
5373 Okunma, 0 Yorum

Aslında bu yazının başlığı HASBİHAL olacaktı. Evvela nefsimle, sonra kardeşlerimizle hasbihal niyetiyle yazmaya gayret edecektim. Şunu da ifade edeyim, bugüne kadar burada yazdıklarımız asla makale yazısı iddiasında değildir, belki deneme yazısı olabilir. Nefsim makale yazacak bilgi ve tecrübeye sahip değilim.

Yine de, Akevler'den Allah razı olsun. Biz talep ettik yazmayı, düşüncelerimizi paylaşma imkanını bu şekilde bulmuş olduk.

Bu yazımızda belki bir kaç konuya değineceğiz fakat öncelikle, Müslüman Müslümanı incitmemeli, konusuna değinmek istiyorum. ''MÜSLÜMANLAR KARDEŞTİR.'', ''MÜSLÜMAN ZARAR VERİCİ DEĞİLDİR.'', ''MÜSLÜMAN MÜSLÜMANIN DERDİYLE DERTLENİR.'', ''MÜSLÜMAN MÜSLÜMANI İNCİTMEZ.'' Kur'an ve sünnetten alınan bu vb düsturlar bize İslamı yaşantımız ve ahlakımız yönünde örnek olmakta, kardeşliğimizi hatırlatmakta ve yol göstermektedir.

Peygamber efendimiz: ''Hiç kimse ibadeti ile Cennete giremez.'', Siz de mi ya Resulallah? diye sorulduğunda: ''Evet ben de. Fakat beni Allah'ın rahmeti kuşatmıştır.'' buyurdular. Allah CC: ''HABİBİM SEN ŞÜPHESİZ YÜCE BİR AHLAK ÜZERİNDESİN.'' buyuruyor. Buradan bizim anlayacağımız, ibadetin yanında Peygamber efendimizin ahlakını yaşamaya çalışmamız gerektiğidir. Allah'ın rahmeti olmadan Cennete girilemeyeceğine göre, bu rahmete hak kazanabilmek için ahlakımızı da güzelleştirmeye gayret etmeliyiz. Kamil mümin olmak için çalışmalıyız.

Peygamber efendimiz hayatı boyunca hiç kimseyi incitmemiştir. Peygamber efendimizin örnek hayatından bir örnek yaşantısı da bu değil midir?

''İNCİNME-İNCİTME, KIRMA-KIRILMA.'' Abdurrahim Reyhan hz. 

''KİM GÖNÜL YIKARSA, BU KILDIĞI NAMAZ DEĞİL. YETMİŞ İKİ MİLLET DAHİ, ELİN YÜZÜN YUMAZ DEĞİL.'' Yunus Emre hz.

Bu konuda çok Kelam-ı Kibar/Allah dostlarının sözleri var. Biz bu ahlakı yaşamaya gayret etmek yerine, gereksiz konularda bile birbirimizi kırıyoruz, incitiyoruz. Daha çok kesin olarak bilmediğimiz konularda ve siyasi konularda Beyti Celil'i incitiyoruz. Halil'in beyti Kabe, Celilin beyti kalb/gönül, bunu bildiğimiz halde incitiyoruz.

Mesela, bir yazar ağabeyimiz: ''DİN BÜYÜKLERİNİ İLAH EDİNENLER.'' sözünü her defasında yazılarında dile getiriyor. Hak tarikatlarda müritler, mürşitlerini çok severler, sohbetlerini, nasihatlarını dinlerler. Allah ve Rasulü ne emrettiyse onu müritlerine hatırlatan mürşitlerinin emrini dinleyip, yaşantılarına çeki düzen vererek kamil mümin olmak isteyenleri itham ederek incitmiyor mu, sayın yazarın bu sözü.

Bu sözü okuyup, tarikat düşmanlığı yapan yorumları gören ehli tarik kardeşlerimiz de inciniyorlar.

Peygamber efendimizi canından çok sevmek, İMANI KAMİL olmak için gerekli olduğuna göre. Haşa, ashap da Peygamber efendimizi Rab edinmiştir, denilebilir mi?

1993'ten bu yana bazı Allah dostlarını ve ehli tarik Müslümanları tanımak nasip oldu. Bugüne kadar bir kişinin bile şeyhine/mürşidine/meşayihine taptığını, Rab edindiğini duymadım.

Aksine, nefsinin her dediğini yapan nefisperest, dünyaperest insanları da gördüm. Bunlar nefislerini ilah/Rab, dünya malını/makamını/şöhretini ilah edinirlerken, biz onlara yine kin tutmuyoruz, hidayetleri için dua ediyoruz. Fakat bazı Müslüman ve ilmi olan yazar ağabeylerimiz  ''DİN BÜYÜKLERİNİ İLAH/RAB EDİNENLER.'' diye yazarak EHL-İ DİLİ incitiyorlar. Dediğim gibi nefisperest-dünyaperest insanlara sözünüz yok mu?

Eğer yine de yazarın dediği gibi şeyhine tapan varsa şüphesiz şirke girer. Şeriat den, tarikattan uzaktır.

''Şeriatsız tarikat zındıklıktır. Şeriatten kıl payı eksikliği olan mürşit, gökte uçsa yine itibar etmeyiniz.'' Abdurrahim Reyhan hz.

Müslümanlar çoğunlukla Kur'an'ı sadece sevap için okuyorlar. Anlamak ve yaşamak için okuyanlar azdan az. Kur'an'ı anlamak ve yaşamak için okuyanlar, Kur'an'daki Allah dostları ile ilgili ayetleri (Yunus 62-63-64, Tevbe 119 vb. bir çok ayeti) okumuşlardır. Allah dostu Hızır as ile Allah'ın peygamberi Musa as'ın kıssalarını okumuşlardır. Musa as'a vahiyle Tevrat inmiştir, Hızır as ise vahiy inmemiş, Allah ilham yolu ile Hızır as'a bilgiler vermiştir, o anda Musa as'ın bu ilimden haberi olmamış, Hızır as'a itiraz etmiştir.

Allah dostlarının kıymeti anlaşılması dileğiyle ayet ve hadis eklemek istiyorum. Şüphesiz Kur'an'ı anlamak için okuyanlar konu ile ilgili diğer ayetleri de okuyacaklardır. Konu ile ilgili daha çok hadis okumak isteyen kardeşlerimiz yine sahih hadis kitaplarında bulabilirler.

Haberiniz olsun ki, muhakkak Allah Teâlâ'nın velîleri için bir korku yoktur ve onlar mahzun da olmayacaklardır. Yûnus 62

Ey o bütün iyman edenler! Allahtan korkun ve sadıklarla beraber olun.    Tevbe 119

"Benim veli kuluma düşmanlık edene ben harp ilan ederim. Kulum Bana, üzerine farz kıldığım şeylerden daha sevimli hiçbir şeyle yaklaşamaz. Kulum farzlardan sonra nafilelerle yaklaşmaya devam ederse ben onu severim. Ben onu sevince de onun işiten kulağı, gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı, düşünen aklı ve konuşan dili olurum." (Buhari Rikak 38)
Kudsi hadis

Benim ümmetimin velileri, Ben-i İsrail peygamberleri derecesindedir.  Hadis-i şerif

Her asırda benim ümmetimden sabikun (önde gelenler) vardır ki, bunlara büdela ve sıddıkun ıtlak olunur (söylenir). Haklarındaki inayet ve merhameti ilahiye o kadar boldur ki, sizler o sayede yer ve içersiniz. Yer yüzü halkı için vukuu tasavvur olunan bela ve musibetler onlarla kaldırılır. Hadis-i Şerif

''EVLİYAULLAH O KİMSELERDİR Kİ, GÖRÜLDÜKLERİ ZAMAN ALLAH HATIRLANIR.'' HADİS-İ ŞERİF (NESAİ)

Bir de siyasi konularda Müslümanın Müslümanı incitmesi var. Herkesin çevre, yetişme tarzı,yaşam tarzı, bilgi, görgü ve siyasi beklentileri farklı olabilmektedir. Siyasi görüşleri de farklı olabilmektedir. Herkes kendi görüşünü doğru kabul edebilir. Fakat tartışma ortamında birbirlerine hakaret, itham ve tekfirler asla doğru değildir. 

Bazı Saadet Partili tabanın hatta bazı teşkilat mensuplarının eleştiride ileri giderek eli kanlı, siyonist, Yahudi, Kafir, münafık ithamları hiç doğru olmamıştır. Ak Partiliden SPne karşı hakaret varsa elbette o da doğru değildir. Bu davranışlar Müslümanın Müslümanı incitmesine, kardeşliğin bozulmasına hatta birbirine karşı nefrete yol açar. Saadet Partisi teşkilatlarını ve tabanını bu konuda eğitmeli. Türkiye’deki Müslümanların birliğini sağlayamadan İslam Birliğini sağlayacakları iddiasında bulunmamalı.

Herkes niyeti doğrultusunda oyunu kullanmalı, yanlışta gördüğü kardeşinin hidayeti için dua etmelidir. Takdir, sonuç Allah'ındır. Uzayı, tüm kainatı, dünyayı idare eden Allah Türkiye'yi idare etmiyor mu? Bir yaprak Allah'tan izinsiz kıpırdamıyor, bir sinek Allah'tan izinsiz kanadını kıpırdatmıyorsa. Ak Partiye oy verdim diye bana münafık diyen kardeşim, sana da vahiy mi geliyor? Allah sana da münafıkların listesini mi verdi? Hidayetim için dua etmek varken bu düşmanlık niye?

Ben SP oy vermedim diye mi bunlar oluyor? Ezelde alnına şehitlik yazılmış olanlar ben SP'ne oy verseydim, şehit olmayacaklar mıydı? 

Allah'ın Habibi, ''BİRLİKTE RAHMET, AYRILIKTA AZAP VARDIR.'' buyururlarken, ittifak yapsaydınız, 5 vekil ile elinizi taşın altına koysaydınız. Emek, zaman ve oylar israf olmasaydı. Diye söylemeyeceğim artık. Sizin sebeplerinizi bilmiyorum fakat sonuçta Allah'ın dediği oldu, diyorum.

Musa as, Allah’tan Adem as’ı görmeyi diler. Gördüğünde, - Ey Ata sen o değil misin? Yasak meyveyi yedin, tüm insanların Cennetten çıkmasına sebep oldun? Adem as, - Allah beni yaratmazdan evvel kitapta yazmış, ve yazdığı gibi de tecelli etmiş, sen beni suçluyorsun? Peygamber efendimiz bunu anlattıktan sonra, Adem Musa’yı ilzam etti, buyurmuşlar. Yanlış anlaşılmaması için hatırlatalım Adem as bu günahına 200 sene tevbe etmiştir.

Örnekte anlatmak istediğim, hiç kimseyi günahından dolayı suçlamak doğru olmaz. Allah insanların günah işleyeceğini, tövbe edip etmeyeceğini biliyor. Bize düşen sadece tebliğ etmek ve hidayetleri için dua etmektir.

Abdurrahim Reyhan hz.lerinin yıllar önce bir sohbetinde söylediği bir cümle ile bitirmek istiyorum.

‘’Onlar bizi sevmezler. Biz onları da sevmeye, onlar için de dua etmeye mecburuz.’’

 

 


Son Eklenen Makaleler
Ahmet Yücel
O BENİM ŞİMDİ
26.11.2022 89 Okunma
1 Yorum 26.11.2022 13:28
Ahmet Yücel
2023 SEÇİMLERİNE DOĞRU
24.06.2022 546 Okunma
Ahmet Yücel
ABDURRAHİM REYHAN HAZRETLERİ
24.04.2022 899 Okunma
1 Yorum 26.05.2022 21:49
Ahmet Yücel
GRAM ALTIN LİRA
18.12.2021 975 Okunma
Ahmet Yücel
ADİL DÜZEN ÇALIŞANIYIM.
12.08.2021 1170 Okunma
Ahmet Yücel
FİRAKTAN KURTAR
18.07.2021 1125 Okunma
Ahmet Yücel
Bedensiz bir güzel gördüm efendim
18.07.2021 1421 Okunma
1 Yorum 18.07.2021 07:23
Ahmet Yücel
BİR NEFES VERİN BANA
17.07.2021 1249 Okunma
Ahmet Yücel
BİR KÖY DÜŞÜNÜYORUM.
30.05.2021 1697 Okunma
Ahmet Yücel
ADİL EKONOMİK DÜZEN
9.01.2021 1791 Okunma
1 Yorum 10.01.2021 01:07
Ahmet Yücel
NEFSİME NASİHAT VE DUA.
11.04.2020 2029 Okunma
Ahmet Yücel
Allah devletimize, milletimize zeval vermesin.
8.04.2020 1983 Okunma
Ahmet Yücel
DÜNYADA MEKAN, AHİRETTE İMAN
21.01.2020 2115 Okunma
Ahmet Yücel
VAR BUNDA BİR HAYIR İSTANBUL
23.06.2019 3176 Okunma
4 Yorum 24.06.2019 12:52
Ahmet Yücel
DOMATES, BİBER, PATLICAN
30.01.2019 3378 Okunma
4 Yorum 07.02.2019 21:12
Ahmet Yücel
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA ARZ OLUNUR.
26.01.2019 3480 Okunma
1 Yorum 28.01.2019 18:48
Ahmet Yücel
''SİYASETİN DE ALLAH İÇİN OLSUN.''
16.01.2019 3436 Okunma
3 Yorum 03.02.2019 10:41
Ahmet Yücel
YENİDEN REFAH PARTİSİ
27.11.2018 3694 Okunma
5 Yorum 30.11.2018 23:53
Ahmet Yücel
Sizi Seviyoruz başkanım ama ulaşmak zor gibi...
1.09.2018 4369 Okunma
1 Yorum 02.09.2018 18:48
Ahmet Yücel
YASİN KILAR KARDEŞİMİZE
28.08.2018 4466 Okunma
4 Yorum 31.08.2018 00:30
Ahmet Yücel
HATALARDAN DÖNMENİN, SÖZLERİ TUTMANIN VAKTİ GELMEDİ Mİ?
23.08.2018 2484 Okunma
Ahmet Yücel
MİLLİ YATIRIM PARAMIZI BASMALIYIZ.
13.08.2018 2734 Okunma
Ahmet Yücel
TOPLUMSAL BİR GERÇEK, ALLAH'A HARP AÇMIŞIZ.
12.07.2018 3636 Okunma
5 Yorum 12.07.2018 17:07
Ahmet Yücel
DUALAR, AZİM VE SABIRLA GELEN BAŞARI.
11.07.2018 4267 Okunma
6 Yorum 12.07.2018 13:53
Ahmet Yücel
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA SAYGILARIMLA ARZ EDİYORUM.
2.07.2018 5199 Okunma
2 Yorum 10.07.2018 04:28
Ahmet Yücel
ÖTEKİLEŞTİREN SİYASET KAZANDIRMAZ, KAYBETTİRİR.
27.06.2018 2807 Okunma
Ahmet Yücel
''25 Haziranda hepinizi sürmez isem namerdim!'' diyor.
24.06.2018 4805 Okunma
2 Yorum 29.06.2018 16:42
Ahmet Yücel
Senden gelene razıyım ya Rabbi.
22.06.2018 5442 Okunma
6 Yorum 23.06.2018 19:28
Ahmet Yücel
GELECEK SEÇİMLER
15.04.2018 4434 Okunma
3 Yorum 21.04.2018 21:54
Ahmet Yücel
YAKIN ZAMANA BAKAN HADİSLER
10.04.2018 3220 Okunma
Ahmet Yücel
FAİZ BELASINDAN KURTULMAK
1.04.2018 4959 Okunma
2 Yorum 02.04.2018 12:31
Ahmet Yücel
MEZHEPLER, GÜNCELLEME, SEFERİLİKTE NAMAZ
10.03.2018 3999 Okunma
Ahmet Yücel
SAADET PARTİSİ NEREYE?
4.03.2018 6318 Okunma
5 Yorum 15.03.2018 22:46
Ahmet Yücel
SORUNLAR NASIL ÇÖZÜLEBİLİR?
3.03.2018 3165 Okunma
Ahmet Yücel
ÇOBAN OLSAM
8.12.2017 3244 Okunma
Ahmet Yücel
SALİH BABA DİVANI'NDAN
7.12.2017 4400 Okunma
Ahmet Yücel
DECCAL’E
7.12.2017 5201 Okunma
3 Yorum 07.12.2017 09:26
Ahmet Yücel
BABAM SENİ KANDIRIR
12.11.2017 5301 Okunma
3 Yorum 13.11.2017 17:38
Ahmet Yücel
KARAGÜLLE HOCAMIZA
29.10.2017 3720 Okunma
Ahmet Yücel
RECEP EROL KARDEŞİMİZE
22.10.2017 3852 Okunma
Ahmet Yücel
Dünya nereye gidiyor? BİR YORUM
8.10.2017 3980 Okunma
Ahmet Yücel
ADİL DÜZEN NE ZAMAN, NASIL GELECEK, BİZİM HİZMETİMİZ NE
19.09.2017 4479 Okunma
2 Yorum 19.09.2017 09:17
Ahmet Yücel
CEDDİMİZ OSMANLI - 2
19.08.2017 3536 Okunma
Ahmet Yücel
CEDDİMİZ OSMANLI
16.08.2017 3811 Okunma
Ahmet Yücel
MİLLİGAZETE.COM.TR EDİTÖRÜNE küçük bir tavsiye.
8.08.2017 5547 Okunma
4 Yorum 19.08.2017 16:23
Ahmet Yücel
ADİL DÜZEN VE MÜSLÜMANLAR
26.07.2017 4826 Okunma
1 Yorum 26.07.2017 17:18
Ahmet Yücel
FAİZSİZBANKACILIK.COM.TR
10.06.2017 4785 Okunma
1 Yorum 11.06.2017 01:16
Ahmet Yücel
İLİM BİR NOKTA İDİ, CAHİLLER ÇOĞALTTI
3.06.2017 6475 Okunma
1 Yorum 03.06.2017 19:24
Ahmet Yücel
GECENİN KADRİNİ BİLMEK - KARDEŞLİĞİMİZ
28.05.2017 4740 Okunma
2 Yorum 28.05.2017 20:05
Ahmet Yücel
BİR HADİS VE DÜNYANIN GİDİŞATI
5.05.2017 7937 Okunma
5 Yorum 06.05.2017 02:29
Ahmet Yücel
YENİ GÜNDEMLERE YELKEN AÇARKEN
18.04.2017 4982 Okunma
Ahmet Yücel
REFERANDUM VE UÇAN YALANLAR
2.04.2017 5350 Okunma
8 Yorum 11.04.2017 01:12
Ahmet Yücel
Sayın Temel Karamollaoğlu hocamıza mektup
3.03.2017 5612 Okunma
Ahmet Yücel
FAİZSİZ BANKACILIK diye bir derdimiz olmalı.
20.02.2017 5660 Okunma
1 Yorum 23.02.2017 16:41
Ahmet Yücel
EN BEREKETLİ FETİH
1.01.2017 5394 Okunma
Ahmet Yücel
SALİH BABA DİVANI'NDA ŞERİAT, TARİKAT, RABITA
27.11.2016 5616 Okunma
Ahmet Yücel
İSLAMİ HABER SİTELERİ - ELEŞTİRİ
19.11.2016 6226 Okunma
4 Yorum 22.11.2016 14:57
Ahmet Yücel
ŞERİAT TERAZİSİ İLE ÖLÇEN YOLUNU ŞAŞIRMAZ.
9.09.2016 5797 Okunma
Ahmet Yücel
Tarîkat, Peygamber Efendimizin yolu
17.08.2016 5949 Okunma
Ahmet Yücel
15 TEMMUZ 2016
6.08.2016 5910 Okunma
Ahmet Yücel
BU VATAN SAHİPSİZ DEĞİL
17.07.2016 6377 Okunma
1 Yorum 17.07.2016 03:38
Ahmet Yücel
MÜSLÜMAN MÜSLÜMANI İNCİTMEZ.
11.07.2016 5373 Okunma
Ahmet Yücel
HUZURLU YARINLARA YÜRÜYÜŞÜMÜZÜ ENGELLEYEMEZLER.
1.07.2016 5300 Okunma
Ahmet Yücel
ÇEŞİTLİ KONULAR
29.04.2016 5978 Okunma
3 Yorum 01.05.2016 01:14
Ahmet Yücel
ŞEHİTLİK
10.04.2016 5594 Okunma
Ahmet Yücel
MÜSLÜMANI TEKFİR ETME HASTALIĞI
21.03.2016 6722 Okunma
1 Yorum 21.03.2016 23:04
Ahmet Yücel
RAZI OLAMADIĞIM İKİ ŞEY
4.03.2016 5421 Okunma
Ahmet Yücel
GÜLÜMSEYEN GELECEK
4.03.2016 5899 Okunma
Ahmet Yücel
GÜLDEN BÜLBÜLLERE KİTABINDAN PAYLAŞIMLAR
2.03.2016 6209 Okunma
1 Yorum 02.03.2016 00:52
Ahmet Yücel
BAŞBAKANIMIZ SAYIN DAVUTOĞLU'NA ARZ EDİYORUM
28.02.2016 6600 Okunma
Ahmet Yücel
TASAVVUF İLE İLGİLİ
28.02.2016 5803 Okunma
Ahmet Yücel
TARİKATLAR İKİYE AYRILIR
22.02.2016 13482 Okunma
Ahmet Yücel
YUNUS SURESİ 62-63-64. AYETLER VE TEFSİRİ
19.02.2016 19767 Okunma
Ahmet Yücel
ALLAH DOSTLARI, TARİKAT/TASAVVUF
18.02.2016 6773 Okunma
Ahmet Yücel
DÜŞMANIMI BİLSEM
17.02.2016 7695 Okunma
8 Yorum 22.02.2016 23:54