Ahmet Yücel
İLİM BİR NOKTA İDİ, CAHİLLER ÇOĞALTTI
3.06.2017
6475 Okunma, 1 Yorum

İLİM BİR NOKTA İDİ, CAHİLLER ÇOĞALTTI. HZ. ALİ (R.ANH)

''Ben ilmin şehriyim, Ebubekir temeli, Ömer duvarı, Osman tavanı, Ali kapısıdır. İlmi isteyen kapıdan girsin.'' Hadisi şerifi yıllar önce okumuştum, paylaşayım istedim.

Bir Allah dostu, ilimce çok yüksek olan bir alimi ziyarete gider. Bu alim bir şeyhül islam veya müftiyi sakaleyn bir alim. Alimin yardımcıları haber verirler, yardımcılarım ile görüşsün, mesele çözülmezse görüşelim, der. Allah dostu, Peygamber efendimiz böyle mi yapıyordu? diye sorar. Alim, Allah dostunu görüşmek için yanına alır. Allah'ın velisi sorar: ''Allah'ın ilmi yanında Peygamber efendimizin ilmi nedir? Alim der ki, nasıl izah edeyim; misal olarak Allah'ın ilmi derya ise, Peygamber efendimizin ilmi Allah'ın ilmi yanında (kağıt üzerine bir nokta koyduktan sonra) işte bu nokta kadar olabilir.

Allah dostu tekrar sorar, ''Bu nokta içinde senin ilmin ne kadardır?''

Bugün;

 Peygamber öldü sünnet bitti, diyen Müslümanlar var,

Hadislerin bir çoğunu kabul etmeyen Müslümanlar var,

Peygamber gaybi bilemez, diyerek gayb (ahir zaman fitneleri, kıyamet alametleri vb) ile ilgili bir çok hadisi kabul etmeyenler, İstanbul'un fethi vb hadislere uydurma diyenler var. Allah bildirirse kul bilemez mi? Musa as Hızır as kıssasında, Hızır as bir veli olduğu halde bazı bilgileri nereden biliyordu? Hızır'a bildiren Allah CC, Habibine bildiremez mi?

''Abbas oğulları için şarktan bayraklılar çıkar. Bunların evveli de sonu da helake mahkumdur. Siz onlara yardım etmeyin. Allah onlara yardım etmeyecek. Kim onların bayrağı altına giderse Allah onu Cehenneme sokar. Gözünüzü açın ki, onlar Allah'ın mahlukatının şerlileridir. Zannederler ki, Ben onlardanım. Agah olun! Ben onlardan uzağım, onlar da Benden uzaktır. Onların alametleri saçlarını uzatmaları ve siyah gömlek giymeleridir. Kendileri ile oturmayın, pazarlarda alış veriş yapmayın, onlara yol göstermeyin, su dahi vermeyin. Bunlara yapılan hürmetle ehli semaya eziyet verilmiş olur.''
Ravi: Hz. Ebû Ümâme(R. Anh.)
Ramuz El Ehadis
Sayfa: 143

Fasil

:

RİYA BÖLÜMÜ

Konu

:

Riya Hakkında

Ravi

:

Ebu Hüreyre ve İbnu Ömer

Hadis

:

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Ahir zamanda, dinle dünyayı taleb eden insanlar zuhur edecek. Bunlar, insanlar(a iyi görünüp, onları aldatmak) için öyle bir yumuşaklığa bürünürler ki koyun postu yanlarında kaba kalır. Dilleri de baldan daha tatlıdır. Ancak kalbleri kurtlarınkinden vahşidir. Cenab-ı Hakk (bunlar için) şöyle diyecektir: "Beni aldatmaya mı çalışıyorsunuz, yoksa bana karşı cürete mi yelteniyorsunuz? Zat-ı Akdesime yemin olsun, bunlar üzerine, kendilerinden çıkacak öyle bir fitne göndereceğim ki, içlerinde halim olanlar bile şaşkına dönecekler."

HadisNo

:

2005 Kutubu Sitte

Aşağıdaki hadisi şerif henüz vuku bulmamış olsa da haktır.

Fasil

:

KIYAMET VE KIYAMETLE İLGİLİ MESELELER BÖLÜMÜ

Konu

:

Kıyamet Öncesi Fitneler

Ravi

:

Ebu Hureyre

Hadis

:

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Rumlar, A`mak ve Dabık nam mahallere inmedikçek kıyamet kopmaz. Onlara karşı Medine`den bir ordu çıkar. Bunlar o gün arz ehlinin en hayırlılarıdır. Bu ordunun askerleri savaşmak üzere saf saf düzen alınca, Rumlar: "Bizden esir edilenlerle aramızdan çekilin de onları öldürelim!" derler. Müslümanlar da: "Hayır! Vallahi sizinle, kardeşlerimizin arasından çekilmeyiz" derler. Bunun üzerine (Müslümanlar) onlarla harb eder. Bunlardan üçte biri inhizama uğrar. Allah ebediyen bunların tevbesini kabul etmez. Üçte biri katledilir, bunlar Allah indinde şehitlerin en faziletlileridir. Üçte biri de muzaffer olur. Bunlar ebediyen fitneye düşmezler. Bunlar İstanbul`u da fethederler. (Fetihten sonra) bunlar, kılıçlarını zeytin ağacına asmış ganimet taksim ederken, şeytan aralarında şöyle bir nida atar: "Mesih Deccal, ailelerinizde sizin yerinizi aldı!" Bunun üzerine, çıkarlar. Ancak bu haber batıldır. Şam`a geldiklerinde (Deccal) çıkar. Bunlar savaş için hazırlık yapıp safları tanzim ederken, namaz için ikamet okunur. Derken İsa İbnu Meryem iner ve onlara gitmek ister. Allah`ın düşmanı, Hz. İsa`yı görünce, tıpkı tuzun suda erimesi gibi, erir de erir. Eğer bırakacak olsa, (kendi kendine) helak oluncaya kadar eriyecekti. Ancak Allah onu kudret eliyle öldürür; öyle ki onlara, harbesindeki kanını gösterir."

HadisNo

:

5018  Kutubu Sitte

 

Fasil

:

ALEMİN YARATILIŞI BÖLÜMÜ

Konu

:

Alemin Yaratılışı Hakkında

Ravi

:

Ebu Musa

Hadis

:

Resulullah (sav)`ı dinledim, şunu söyledi: "Allah Teala hazretleri, adem`i, yeryüzünün bütün (cüzler)inden almış olduğu bir avuç topraktan yarattı. adem`in oğulları da arzın kısımlanna göre vücuda geldi. Bir kısmı beyazdır, bir kısmı kızıldır, bir kısmı siyahdır. Bunlar arasında orta (renkliler) de var. Ayrıca bir kısmı uysaldır, bir kısmı haşindir, bir kısmı habis (kötü kalbli), bir kısmı iyi kalblidir."

HadisNo

:

1698

 

Resulullah (sav) buyurdular ki: "havva (a.s.) hamile kaldığı zaman iblis havva`nın yanına geldi. (Bu sırada) havva`nın çocuğu yaşamıyor hep ölüyordu. İblis: "Çocuğa Abdü`l-Haris adını ver, çünkü o yaşıyor" dedi. havva bu ismi verdi, çocuk da yaşadı. Ancak bu durum şeytanın bir telkini ve emri idi." Semüre İbnu Cündeb, Hadis no:615 Kutubu Sitte,       Ramuz El Ehadis: 339-1 de benzer hadis yer almıştır

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Eğer Beni İsrail olmasaydı, et kokuşmazdı. Eğer havva olmasaydı, kadınlar kocalarına hiçbir zaman ihanet etmezdi." Ebu Hüreyre, Hadis no:5003 Kutubu sitte

 

Bugün yine, hocasının gördüğü rüyada, ahir zamanda müminin rüyasının rüyayı sadıka olduğunu, aynen çıkacağını iddia edebilenler var. Rüyaya göre, Falan kişi Ağustosta ölecek. Falan kişiye duyduğun buğzdan dolayı, şeytani bir rüya olmasın bu. Ayrıca gün gün tarih vererek haziranda şu gün şu olacak, şu gün de şu olacak... Allah gaybın anahtarını size mi verdi? Bu haziran ve Ağustosta beklediğiniz olaylar olmadığında, haber verilenler açık seçik yalan olduğu netleşince,bu hocanız kimse terk ediniz. Rüya ile amel olmaz. Allah dilerse, dilediği kullarına sadık rüyalar gösterir, kalplerine ilham eder Fakat, din ile Müslüman'a kin bir kalpte birleşmez, biri ağırsa diğeri zayıftır.

BİR DİĞER KONU ATAMIZ ADEM AS VE HAVVA ANAMIZ.

''"Ey insanlar! "Rabbiniz birdir. Babanızda birdir. Hepiniz Ademin çocuklarısınız. Adem ise topraktandır.Arabın arab olmayana arab olmayanında arab üzerine üstünlüğü olmadığı gibi kırmızı tenlinin siyah üzerine siyahında kırmızı tenli üzerinde bir üstünlüğü yoktur.Üstünlük ancak takvada, Allahtan korkmaktadır. Allah yanında en kıymetli olanınız Ondan en çok korkanınızdır. "Azası kesik siyahi bir köle başınıza amir olarak tayin edilse sizi Allahın kitabı ile idare ederse onu dinleyiniz ve itaat ediniz. "Suçlu kendi suçundan başkası ile suçlanamaz. Baba oğlunun suçu üzerine oğlu da babasının suçu üzerine suçlanamaz. "Dikkat ediniz!şu dört şeyi kesinlikle yapmayacaksınız:Allaha hiçbir şeyi ortak koşmayacaksınız.Allahın haram ve dokunulmaz kıldığı cani haksiz yere öldürmeyeceksiniz.Hırsızlık yapmayacaksınız. İnsanlar "la ilahe illallah" deyinceye kadar onlarla cihad etmek üzere emr olundum.Onlar bunu söyledikleri zaman kanlarını ve mallarını korumuş olurlar. Hesapları ise Allaha aittir.''

 

Sayın Mete Firidin kardeşimizin, ''Hz. Adem'in Annesi'' başlıklı yazısını okudum. Evrim Teorisi ile ilgili güzel bir başlangıç ve çok güzel ilmi tespitler olduğunu gördüm. Kendisine buradan teşekkür ediyorum.

 İki yıldır tefsir derslerine devam etme gayretindeyim, konu geçtiğinde, ''Meleklerin, ademoğlunun yeryüzünde kan dökeceğini, nasıl bildiğini'', sordum. Cenabı Allah'ın, yeryüzünde Adem as'dan önce ''Cinniler'' denilen bir varlık yarattığını, onların yer yüzünde kan döktüğünü, Allah'ın onları yok ettiğini söyledi.

  ''et-Tevhid adlı eserde, İmam Sadık'ın (a.s) bir hadiste raviye hitaben şöyle dediği rivayet edilir: "Herhâlde sen Allah'ın sizden başka insan topluluğu yaratmadığını düşünüyorsun? Evet. Vallahi, Allah bir milyon Âdem yarattı. Sizler bu Âdemlerin sonuncusunun soyunun parçasısınız.''" Sayın Mete Firidin kardeşimizin yazısından aldığım bu hadis de, yukarıdaki cevabı doğrular nitelikte olmakla birlikte En doğrusunu Allah bilir.

 

Havva annemizin ismi Kuran'da geçmese de, Peygamber efendimizin hadislerinde Havva olarak geçmektedir. Bu bizim için yeterlidir.

Allah Kuran'da Adem atamızı toprak ve sudan/çamurdan yarattığını bildiriyor, Ruhumdan Ruh üfledim, buyuruyor. Peygamber efendimiz de bu şekilde bildiriyor. Adem'in bir dişiden doğması, annesinin olması şeklinde Kuran'da ve hadisler de böyle bir bilgi verilmemiştir. En fazla anamız ve babamız toprak ve su olabilir, bu da nefsimiz içindir. Ölünce, ''.............................

Beden gitti anasına Sarıldı
Garip bülbül Gül Dalı'ndan ayrıldı
Bozuldu perdeler teller kırıldı

Bülbül ağlar Sultan ağlar kul ağlar
Beyler ağlar Sultan ağlar kul ağlar

Can Havada ten Toprakta çürüdü
Dil Sarayı temelinden kurudu
Felek ayak Ayak çarka yürüdü

Bülbül ağlar bağban ağlar Gül ağlar
Beyler ağlar Sultan ağlar kul ağlar.

...................................................'' Salih Baba

 

Ashabı kiram anlamadıkları ayetleri Peygamber efendimize soruyorlardı, Peygamber efendimiz onlara açıklıyordu. Açıklama yaparken kelimelerin köklerine inerek açıklama yapıyor muydu, bilmiyorum. Bu şekilde açıklamalar kişinin ilmine özgün yorumlardır, muhtemelen böyledir, denildiğinde, öyle olmayabilir de.

Kuran'ın her çağa bakan bir cephesi olduğuna, her çağın sorunlarını çözecek bir kaynak olduğunu biliyoruz. Bunun için de Kuran'ı Peygamber efendimizin yaşantısı, sünneti, hadisleri ışığında anlama ve anlatma, yaşama ve yaşatma gayretinde olmalıyız. Arapçayı su gibi bilmek belki şahsi olarak kavramaya yetebilir, fakat tefsir için yeterli olmasa gerek. Biz Kuran'ı biliriz, Kuran'da varsa kabul, yoksa kabul etmeyiz, diyenler.

''Resulum, kendi hevasından konuşmaz.''

''Resulum size ne verdiyse alınız, neyi yasaklarsa ondan sakınınız.''

“Onlar ki, ellerindeki Tevrat ve İncil’de yazılı bulunan o elçiye, o ümmi peygambere uyarlar. O ki kendilerine iyiliği emreder, onları kötülükten men eder; onlara temiz ve hoş şeyleri helal, pis ve çirkin şeyleri haram kılar…” (A’raf, 7/157)

"Bana, Kur’ân-ı Kerim ve onun bir misli (hüccet olmada eş değer bir benzeri) daha verilmiştir. Karnı tok vaziyette koltuğunda oturarak, 'Sadece şu Kur’ân'a sarılınız; içinde helal olarak gördüğünüz şeyleri helal sayın, haram olarak gördüğünüzü de haram kabul edin.' diyecek bazı kimselerin gelmesi yakınlaşmıştır. Şüphesiz Allah Resûlünün haram kıldığı şey, Allah’ın haram kılması demektir."(Musned:4/130-133, Tirmizi, İlm, 2660 nolu hadis.)

 

Kuran'ı kabul ederek, sünneti, hadisi şerifleri kabul etmeyen Müslümanlar, namaz da kılmamalı, namazın nasıl kılınacağı Kuran'da yazmıyor.

Bugün Müslümanları inanç bölmüş, emel bölmüş, siyaset bölmüş... Müslüman Müslüman'a buğz eder olmuş. Varsa yoksa madde, dünya. Faizli krediye ev-araba vb için bulaşmamış kardeşlerimiz belki yüzde 20 var veya yok.

FAİZSİZ DÜZEN ARAYIŞINDA OLAN, İSTEYEN, ÇÖZÜMLER SUNAN DA, AZDAN AZ.

ALLAH SONUMUZU HAYR EYLESİN.

 

 


YorumcuYorum
Hikmet Güveloğlu
03.06.2017
19:24
bazı yazılar vardır, yalnızca bir kelime yeter yorum için  -------AMİN--------
Son Eklenen Makaleler
Ahmet Yücel
O BENİM ŞİMDİ
26.11.2022 89 Okunma
1 Yorum 26.11.2022 13:28
Ahmet Yücel
2023 SEÇİMLERİNE DOĞRU
24.06.2022 546 Okunma
Ahmet Yücel
ABDURRAHİM REYHAN HAZRETLERİ
24.04.2022 898 Okunma
1 Yorum 26.05.2022 21:49
Ahmet Yücel
GRAM ALTIN LİRA
18.12.2021 975 Okunma
Ahmet Yücel
ADİL DÜZEN ÇALIŞANIYIM.
12.08.2021 1168 Okunma
Ahmet Yücel
FİRAKTAN KURTAR
18.07.2021 1125 Okunma
Ahmet Yücel
Bedensiz bir güzel gördüm efendim
18.07.2021 1421 Okunma
1 Yorum 18.07.2021 07:23
Ahmet Yücel
BİR NEFES VERİN BANA
17.07.2021 1249 Okunma
Ahmet Yücel
BİR KÖY DÜŞÜNÜYORUM.
30.05.2021 1697 Okunma
Ahmet Yücel
ADİL EKONOMİK DÜZEN
9.01.2021 1791 Okunma
1 Yorum 10.01.2021 01:07
Ahmet Yücel
NEFSİME NASİHAT VE DUA.
11.04.2020 2029 Okunma
Ahmet Yücel
Allah devletimize, milletimize zeval vermesin.
8.04.2020 1982 Okunma
Ahmet Yücel
DÜNYADA MEKAN, AHİRETTE İMAN
21.01.2020 2115 Okunma
Ahmet Yücel
VAR BUNDA BİR HAYIR İSTANBUL
23.06.2019 3175 Okunma
4 Yorum 24.06.2019 12:52
Ahmet Yücel
DOMATES, BİBER, PATLICAN
30.01.2019 3378 Okunma
4 Yorum 07.02.2019 21:12
Ahmet Yücel
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA ARZ OLUNUR.
26.01.2019 3480 Okunma
1 Yorum 28.01.2019 18:48
Ahmet Yücel
''SİYASETİN DE ALLAH İÇİN OLSUN.''
16.01.2019 3436 Okunma
3 Yorum 03.02.2019 10:41
Ahmet Yücel
YENİDEN REFAH PARTİSİ
27.11.2018 3694 Okunma
5 Yorum 30.11.2018 23:53
Ahmet Yücel
Sizi Seviyoruz başkanım ama ulaşmak zor gibi...
1.09.2018 4369 Okunma
1 Yorum 02.09.2018 18:48
Ahmet Yücel
YASİN KILAR KARDEŞİMİZE
28.08.2018 4466 Okunma
4 Yorum 31.08.2018 00:30
Ahmet Yücel
HATALARDAN DÖNMENİN, SÖZLERİ TUTMANIN VAKTİ GELMEDİ Mİ?
23.08.2018 2484 Okunma
Ahmet Yücel
MİLLİ YATIRIM PARAMIZI BASMALIYIZ.
13.08.2018 2734 Okunma
Ahmet Yücel
TOPLUMSAL BİR GERÇEK, ALLAH'A HARP AÇMIŞIZ.
12.07.2018 3636 Okunma
5 Yorum 12.07.2018 17:07
Ahmet Yücel
DUALAR, AZİM VE SABIRLA GELEN BAŞARI.
11.07.2018 4265 Okunma
6 Yorum 12.07.2018 13:53
Ahmet Yücel
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA SAYGILARIMLA ARZ EDİYORUM.
2.07.2018 5198 Okunma
2 Yorum 10.07.2018 04:28
Ahmet Yücel
ÖTEKİLEŞTİREN SİYASET KAZANDIRMAZ, KAYBETTİRİR.
27.06.2018 2807 Okunma
Ahmet Yücel
''25 Haziranda hepinizi sürmez isem namerdim!'' diyor.
24.06.2018 4805 Okunma
2 Yorum 29.06.2018 16:42
Ahmet Yücel
Senden gelene razıyım ya Rabbi.
22.06.2018 5441 Okunma
6 Yorum 23.06.2018 19:28
Ahmet Yücel
GELECEK SEÇİMLER
15.04.2018 4434 Okunma
3 Yorum 21.04.2018 21:54
Ahmet Yücel
YAKIN ZAMANA BAKAN HADİSLER
10.04.2018 3220 Okunma
Ahmet Yücel
FAİZ BELASINDAN KURTULMAK
1.04.2018 4958 Okunma
2 Yorum 02.04.2018 12:31
Ahmet Yücel
MEZHEPLER, GÜNCELLEME, SEFERİLİKTE NAMAZ
10.03.2018 3998 Okunma
Ahmet Yücel
SAADET PARTİSİ NEREYE?
4.03.2018 6318 Okunma
5 Yorum 15.03.2018 22:46
Ahmet Yücel
SORUNLAR NASIL ÇÖZÜLEBİLİR?
3.03.2018 3165 Okunma
Ahmet Yücel
ÇOBAN OLSAM
8.12.2017 3244 Okunma
Ahmet Yücel
SALİH BABA DİVANI'NDAN
7.12.2017 4400 Okunma
Ahmet Yücel
DECCAL’E
7.12.2017 5201 Okunma
3 Yorum 07.12.2017 09:26
Ahmet Yücel
BABAM SENİ KANDIRIR
12.11.2017 5301 Okunma
3 Yorum 13.11.2017 17:38
Ahmet Yücel
KARAGÜLLE HOCAMIZA
29.10.2017 3720 Okunma
Ahmet Yücel
RECEP EROL KARDEŞİMİZE
22.10.2017 3852 Okunma
Ahmet Yücel
Dünya nereye gidiyor? BİR YORUM
8.10.2017 3980 Okunma
Ahmet Yücel
ADİL DÜZEN NE ZAMAN, NASIL GELECEK, BİZİM HİZMETİMİZ NE
19.09.2017 4479 Okunma
2 Yorum 19.09.2017 09:17
Ahmet Yücel
CEDDİMİZ OSMANLI - 2
19.08.2017 3535 Okunma
Ahmet Yücel
CEDDİMİZ OSMANLI
16.08.2017 3810 Okunma
Ahmet Yücel
MİLLİGAZETE.COM.TR EDİTÖRÜNE küçük bir tavsiye.
8.08.2017 5546 Okunma
4 Yorum 19.08.2017 16:23
Ahmet Yücel
ADİL DÜZEN VE MÜSLÜMANLAR
26.07.2017 4825 Okunma
1 Yorum 26.07.2017 17:18
Ahmet Yücel
FAİZSİZBANKACILIK.COM.TR
10.06.2017 4785 Okunma
1 Yorum 11.06.2017 01:16
Ahmet Yücel
İLİM BİR NOKTA İDİ, CAHİLLER ÇOĞALTTI
3.06.2017 6475 Okunma
1 Yorum 03.06.2017 19:24
Ahmet Yücel
GECENİN KADRİNİ BİLMEK - KARDEŞLİĞİMİZ
28.05.2017 4740 Okunma
2 Yorum 28.05.2017 20:05
Ahmet Yücel
BİR HADİS VE DÜNYANIN GİDİŞATI
5.05.2017 7937 Okunma
5 Yorum 06.05.2017 02:29
Ahmet Yücel
YENİ GÜNDEMLERE YELKEN AÇARKEN
18.04.2017 4981 Okunma
Ahmet Yücel
REFERANDUM VE UÇAN YALANLAR
2.04.2017 5350 Okunma
8 Yorum 11.04.2017 01:12
Ahmet Yücel
Sayın Temel Karamollaoğlu hocamıza mektup
3.03.2017 5611 Okunma
Ahmet Yücel
FAİZSİZ BANKACILIK diye bir derdimiz olmalı.
20.02.2017 5660 Okunma
1 Yorum 23.02.2017 16:41
Ahmet Yücel
EN BEREKETLİ FETİH
1.01.2017 5394 Okunma
Ahmet Yücel
SALİH BABA DİVANI'NDA ŞERİAT, TARİKAT, RABITA
27.11.2016 5616 Okunma
Ahmet Yücel
İSLAMİ HABER SİTELERİ - ELEŞTİRİ
19.11.2016 6226 Okunma
4 Yorum 22.11.2016 14:57
Ahmet Yücel
ŞERİAT TERAZİSİ İLE ÖLÇEN YOLUNU ŞAŞIRMAZ.
9.09.2016 5796 Okunma
Ahmet Yücel
Tarîkat, Peygamber Efendimizin yolu
17.08.2016 5949 Okunma
Ahmet Yücel
15 TEMMUZ 2016
6.08.2016 5910 Okunma
Ahmet Yücel
BU VATAN SAHİPSİZ DEĞİL
17.07.2016 6377 Okunma
1 Yorum 17.07.2016 03:38
Ahmet Yücel
MÜSLÜMAN MÜSLÜMANI İNCİTMEZ.
11.07.2016 5372 Okunma
Ahmet Yücel
HUZURLU YARINLARA YÜRÜYÜŞÜMÜZÜ ENGELLEYEMEZLER.
1.07.2016 5300 Okunma
Ahmet Yücel
ÇEŞİTLİ KONULAR
29.04.2016 5977 Okunma
3 Yorum 01.05.2016 01:14
Ahmet Yücel
ŞEHİTLİK
10.04.2016 5593 Okunma
Ahmet Yücel
MÜSLÜMANI TEKFİR ETME HASTALIĞI
21.03.2016 6722 Okunma
1 Yorum 21.03.2016 23:04
Ahmet Yücel
RAZI OLAMADIĞIM İKİ ŞEY
4.03.2016 5420 Okunma
Ahmet Yücel
GÜLÜMSEYEN GELECEK
4.03.2016 5899 Okunma
Ahmet Yücel
GÜLDEN BÜLBÜLLERE KİTABINDAN PAYLAŞIMLAR
2.03.2016 6209 Okunma
1 Yorum 02.03.2016 00:52
Ahmet Yücel
BAŞBAKANIMIZ SAYIN DAVUTOĞLU'NA ARZ EDİYORUM
28.02.2016 6599 Okunma
Ahmet Yücel
TASAVVUF İLE İLGİLİ
28.02.2016 5803 Okunma
Ahmet Yücel
TARİKATLAR İKİYE AYRILIR
22.02.2016 13481 Okunma
Ahmet Yücel
YUNUS SURESİ 62-63-64. AYETLER VE TEFSİRİ
19.02.2016 19766 Okunma
Ahmet Yücel
ALLAH DOSTLARI, TARİKAT/TASAVVUF
18.02.2016 6773 Okunma
Ahmet Yücel
DÜŞMANIMI BİLSEM
17.02.2016 7695 Okunma
8 Yorum 22.02.2016 23:54