Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1079
Neml Suresi Tefsiri 1-6. Ayetler
29.08.2020
2891 Okunma, 2 Yorum

NEML SÛRESİ- 1. Hafta

 

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

طس تِلْكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٍ مُبِينٍ (1) هُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ (2) الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ (3) إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ (4) أُولَئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ (5) وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ (6)

 

***

 

طس تِلْكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٍ مُبِينٍ (1)

“TaSin. Onlar, Kur’an’ın ve mübin kitabın ayetleridir.”

1. Bu üç sure hangi 4’lü sureler ile 7’yi tamamlar?

Kur’an’da sureler:

1+(2*4+3*4)+(1+1+1+1)+3+4*(4+3)+10 +32+16 = 1+64+1+32+16

olarak bölünmüştür.

İlk 64 sure (Fatiha ve Tevbe hariç) Kur’an’ın hükümlerini anlatır.

Bunlardan Fatiha ve Tevbe ayrı “Besmele”li sure olmadığı için çıkarılırsa 64 sure kalır. Bu üç sure (Şuara, Neml, Kasas) 26, 27, 28. surelerdir. İki sure çıkarılırsa 24, 25, 26. sureler olurlar.

3’lü surelerden 7’li surelere geçilir. Geçiş sureleri 7 olur. 3’lü 5 adet olmaktadır. Sureler başlarındaki harf ve Mekkî Medenî olmak üzere tasnif edilir. Bu surelerin üslupları, harf dağılım yüzdeleri farklıdır. İncelenmesi gerekir.

 

NO

SURE

GEÇİŞ/GRUP

GRUP TOPLAM/KONU

TOPLAM

1

Fatiha (Fihrist)

1

1

1

2

Bakara  

2

الم

8

İslamiyet'i anlatır

64+1

3

Âl-i İmrân  

4

Nisâ  

2

5

Mâide  

6

En'âm  

2

7

A'râf  

8

Enfâl  

2

9

Tevbe  (Besmelesiz)

10

Yunus  

3

الر

12

İslamiyet'in tarihi evrimi ve içtihat dönemi

11

Hûd  

12

Yusuf  

13

Ra'd  

3

المر ve الر

14

İbrahim  

15

Hicr  

16

Nahl  

3

17

İsrâ  

18

Kehf  

19

Meryem  

3

20

Tâ-Hâ  

21

Enbiyâ  

22

Hac   (Medeni)

1

4

23

Mü'minûn   (Mekki)

1

24

Nûr   (Medeni)

1

25

Furkan   (Mekki)

1

26

Şuarâ  

3

طسم

3

27

Neml  

طس

28

Kasas  

طسم

29

Ankebût  

4+3

الم

28

30

Rûm  

31

Lokman  

32

Secde  

33

Ahzâb  

 

34

Sebe'  

35

Fâtır  

36

Yâsin  

4+3

 

37

Sâffât  

38

Sâd  

39

Zümer  

40

Mü'min  

حم

41

Fussilet  

42

Şûrâ  

43

Zuhruf  

4+3

حم

44

Duhân  

45

Câsiye  

46

Ahkaf  

47

Muhammed  

 

48

Fetih  

49

Hucurât  

50

Kaf  

4+3

Kasem

51

Zâriyât  

52

Tûr  

53

Necm  

54

Kamer  

 

55

Rahmân  

 

56

Vâkıa  

 

57

Hadid  

10

10

58

Mücâdele  

59

Haşr  

60

Mümtehine  

61

Saf  

62

Cum'a  

63

Münâfikûn  

64

Teğabün  

65

Talâk  

66

Tahrim  

67

Mülk  

32

32

32

68

Kalem  

69

Hâkka  

70

Meâric  

71

Nuh  

72

Cin  

73

Müzzemmil  

74

Müddessir  

75

Kıyamet  

76

İnsan  

77

Mürselât  

78

Nebe'  

79

Nâziât  

80

Abese  

81

Tekvir  

82

İnfitâr  

83

Mutaffifin  

84

İnşikak  

85

Bürûc  

86

Târık  

87

A'lâ  

88

Gâşiye  

89

Fecr  

90

Beled  

91

Şems  

92

Leyl  

93

Duhâ  

94

İnşirâh  

95

Tin  

96

Alak  

97

Kadir  

98

Beyyine  

99

Zilzâl  

16

16

16

100

Âdiyât  

101

Kâria  

102

Tekâsür  

103

Asr  

104

Hümeze  

105

Fil  

106

Kureyş  

107

Mâûn  

108

Kevser  

109

Kâfirûn  

110

Nasr  

111

Tebbet  

112

İhlâs  

113

Felâk  

114

Nâs  

1+(2*4+3*4)+(1+1+1+1)+3+4*(4+3)+10+32+16

114

1 + 112 +1 = 1 + 16*7 + 1 = 6*19

 

 

2. Bu sureler kaçıncı sayfalarda yer alırlar?

-366-396=30

 

3. Bu üç surenin ayetleri nasıl başlar?

- Şuara ve Kasas طسم, Neml ise طس ile başlar. Toplamı sekiz harf eder.

 

4. Bu orta surenin (Neml) diğer surelerden (Şuara ve Kasas) farkları nelerdir?

a) Diğerleri طسم ile başlar burada م harfi eksiktir.

م enginliği ifade eder. Bu surenin diğer iki sureden daha özel olması gerekir.

b) Nedenطس  ayrı ayet değildir?

Sureler 20’inci yüzyılı anlatır. Merkezde Musa Peygamber ele alınır.

Birincisinde Musa Peygamber’in diğer peygamberlerle olan birliği anlatır.

İkincisinde uygarlıkların tarihi sıra ile anlatılır.

Üçüncüde Karun’la beraber yalnız Musa örnek olarak anlatılır.

Karun bugünkü Sermaye’yi temsil eder, Salih, Lut, Davut ve Süleyman bugünkü süper yöneticileri anlatır. Musa yöneticileri temsil eder.

Biz devamlı olarak Adil Düzen çalışanlarının Semaye’nin değil siyasilerin yanında yer alması gerektiğini vurguluyoruz. Bu sureler bizim istihsanımızı nass haline getirmiş olur.

 

5. Burada الْقُرْآنِ’a وَ ile atıf yapılır. Neden?

- İki surede (Şuara ve Kasas) yalnız الْكِتَابِ الْمُبِينِ geçtiği halde burada kitabın yerine الْقُرْآنِ gelir ve kitap buna atfedilir. İki surede merkezde marifeli kitap vardır. Bu surede onların yerini marifeli Kur’an alır. Sureler arasında atıf olmadığına göre biri diğerinin bedelidir. Yani Kur’an’la Kitap aynıdır. Sureler başka yönleri ile onları açıklar.

 

6. Ayette كِتَابٍ مُبِينٍ  neden nekredir?

- Kitabin Mübin üç surede de zikredilir. İkisinde marife, bu surede ise nekre gelir. Kur’an marife, Kitap nekre gelir. Demek Kur’an bellidir ama onun değişik kitapları vardır. Kitabı eğer hat olarak anlarsak bunun anlamı yoktur. Kitabı farz edilen konan hükümler olarak anlarsak o zaman değişik zamanlarda değişik ülkelerde hatta bucaklarda değişik hükümler oluşacağı için çok veciz bir şekilde İslam’ın esasını ifade etmiş olur.

 

7. Buradaki تِلْكَ nereye işaret eder?

a) آيَاتُ الْقُرْآنِ marife,كِتَابٍ  nekredir.

b) İşaret isimleri nekrelere işaret ederlerse onları marife kılarlar. Bu marifelik zihni marifeliktir. O nekreliği korur ondan pek çok bulunduğunu ama bunların içinde biz bunu seçiyoruz demek olur. Ayetler marifedir ama onların koyduğu hükümler marife değildir. İşaret edilen kitap değil Kur’an’dır.

c) İşaret ismi marife yapar. Nekreye nasıl işaret edilir? Nekre tür ismidir. “Keçi” denildiğinde keçilerden biridir. “Bu keçi” denildiğinde artık marife haline gelmiştir ama cümlede nekre kalır.

 

1. Marife Kur’an, nekre kitaba atfedilir. Kur’an başka, kitap başka mıdır?

- Kur’an lafızları içerir. Kitap ise lafızların değişik manalarının hükümlerini ifade eder. Kur’an’daki emir siygası vücubu ifade ederin anlamı kitaptır. Hükümlerin yazılı olması gerektiği durumda ketb etmek ile ifade edilir. Beyan ilminde sebep hakiki müsebbeb mecaz olabildiği gibi müsebbeb hakiki sebep mecaz olabilir.

 

2. Bu kavram neden nekredir?

- Kur’an insanlığın ve insanların muhtaç olduğu bütün hükümleri ifade eder. Ancak bunlar yere ve zamana göre değişir, kişiye göre değişir. Sağlıklı insanın Aspirin içmesi haramdır, çünkü ona zararlıdır ama hasta olanın fayda ediyorsa Aspirin içmesi farzdır, çünkü ona yararlıdır. Def’i marazattır.

 

3. Hicr Suresi’nde tersidir, orada Kur’an nekredir. İnceleyiniz.

- Kitap eğer hat şeklinde anlaşılırsa o tektir, Hattı Osmanidir. Bir tek Kur’an’ın olmasında çok titizlik göstermişlerdir. Tevbe’nin ayrı sure olduğunda ihtilaf etmişler, Besmele olmaksızın ayrı sure yapmışlardır. Tevbe bazen ayrı sure olarak görülür bazen Enfal ile bir sure olarak görülür. Yukarıda geçmiştir, ikili grupta Tevbe ayrı suredir 2*4=8 eder. 64’lü grupta ise Tevbe ile Enfal bir suredir. Yoksa toplamları 65 eder. Bu durum aynı zamanda icmanın kati olduğuna delalet eder. Kur’an gerçekten yazılı olduğu gibi nazil olmuştur. Bu sefer yazı tek ama kıraatleri 7 veya 10’dur. Yine tevatürle sabit kıraatler vardır. Bunların da hak kıraat olduğuna bu ayetler delalet eder. Buradan aynı zamanda Kur’an hükümlerinin farklı olarak değerlendirileceği anlaşılır. كِتَابًا عَرَبِيًّا değil قُرْآنًا عَرَبِيًّا denir.

 

Öz Türkçe ile:

“Ta Sin. Onlar Kur’an ile açıklayan yazının kanıtlarıdır.”

Kur’an kelimeleri ile:

“Ta Sin. Onlar Kur’an’ın ve mübin kitabın ayetleridir.”

 

طس تِلْكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٍ مُبِينٍ (1)

 

***

 

هُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ (2)

“Müminler için hüden ve büşradır”

1. Şuara’da Resul, Mümin muhatap olmuştur. Burada muhatap kimdir?

- Müminlere hidayet olduğu için Mümin olan herkes bu ayete muhataptır. Erkek kurallı çoğul geldiğine göre Müslimler de muhataptır, onlara da hidayettir, onlara da büşradır. Kâfirlerle müşrikler ise muhatap değildirler, onlara hâdi de değildir, onlara beşîr de değildir.

 

2. Bakara’da yalnız هُدًى geçer, burada ise بُشْرَى kelimesi eklenir, neden?

- Bakara’da her okuyan muhataptır. Henüz Müslim ve Mümin olmamış olanlar da muhataptır. Cahiliye dönemine hitap eder. Bu sureler ise çağımızın insanına hitap eder. Cahiliye dönemi insanları arasında Mümin, Müslim, kâfir ve müşrik dışında henüz kendisine tebliğ ulaşmamış insanlar da vardı. Bugün Eskimolar ve zenciler dâhil herkes telefon kullanır, herkes basın ve yayından yararlanacak durumdadır. Artık her ikisinden birden istifade edilmelidir.

 

3. Bakara’da الْمُتَّقِينَ geçer, burada الْمُؤْمِنِينَ kelimesi geçer.

- Bakara’da ittika edenler denmiştir. İttika eden demek kendisini korumak isteyen herkes demektir. Daha ne ile korunacağını bilmemektedir. Korunacak imkanları aramaktadır. Burada ise insanlar artık cahiliye döneminde değildirler. Artık herkes aydınlanmıştır. Müminler değil de müslimler dâhildir. Kâfirler dediğimizde müşrikler dâhildir. Ya Mümindir ya kâfirdir, artık ikisi arası yoktur. Bundan dolayı insanları ya kâfir ya da Mümin saymamız gerekmektedir.

 

4. Burada هُدًى وَبُشْرَى  diyerek وَ ile atfeder. Kökleri karşılaştırınız.

- Hüda hediyeden gelir. Kendilerine gitmeden dostlara hediye gönderilir. Hadi hediye gönderilen yere, yolu bilmeyeni götürür veya ona yolu gösterir. Büşra ise tüysüz deridir. İnsanın yüzünü güldüren haberler vermek ve insanı sevindirmek büşradır. هدي-بشر, ه-ب, د-ش, ي-ر

 هharfi ب olmuştur,د  harfi ش olmuştur.ي  kolaylıktır,ر  yani tekrar olmuştur. Hediye yapılacakları gösterir, büşra ise olacakları bildirir. Hüda plan ve projedir. Büşra ise muhasebedir. Plan ve proje ile ne yapılacağı belirlenir. Büşrada ise nasıl bölüşüleceği belirlenir.

 

5. الْمُؤْمِنِينَ kelimesi marife gelmiştir ve kurallı çoğuldur. Kimleri ifade eder?

- Çağımızın Müminleri anlatılır. Yüz lojmanlı işyeri apartmanlarını yapanlar ve oraya hicret edenler Mümindirler, onlara büşra ve hidayet vardır.

 

Öz Türkçe ile:

“İnananlar için kılavuzdur, sevindiricidir.”

Kur’an kelimeleri ile:

“Müminler için hüden ve büşradır.”

 

هُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ (2)

***

 

الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ (3)

“Salatı ikame edenler, zekâtı ita edenler ve onlar ahirete ikane edenlerdir.”

1. Bakara’da مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ derken burada zekâtı ita etmeden bahseder. Neden?

- Bakara’da herhangi bir okuyana hitap vardır. Henüz Kur’an hakkında bir kanaati yoktur. Önce Kur’an’ı anlayıp sonra söyledikleri doğru ise inanır. Burada hitap edilenler Müslim ve Müminlerdir. Seminerleri herkes takip ediyor. Bulundukları yerlerde seminerlere katılma merkezlerini oluşturuyorlar. Kur’an’ı takip ediyorlar. Ar-Ge merkezine de ortak oluyorlar. Müminler ise yüz lojmanlı apartmana taşınma hazırlığını yapıyorlar. Önce kiralık evlere hicret ediyorlar. Müslimlerden aldıkları katılımla kendi apartmanlarını yapıyorlar. Müminler hicret ediyor. Müslimler Adil Düzen geldikten sonra yüz lojmanlı işyeri apartmanlarına taşınıyorlar. Bu gelişme birden olur, insanlar fevç fevç semt kooperatiflerine taşınır.

ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ (2) الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (3) وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ (4)

Bakara

 

2. Bu sure Mekke suresidir. Mekke’de zekât farz değildir. Ne manadadır?

- Zekât gelirden topluluğa ayrılan bir paydır. Bu pay fetihten önce ortaklık sisteminin arifesinde kullanılır. Fetihten sonra ise kamu giderleri olarak paylaşılır. Biz şimdi Mekke döneminde yaşıyoruz. تَبَوَّءُوا الدَّارَ yapıyoruz. Yüz lojmanlı apartmanlar oluşturuyoruz. Demek ki birinci Kur’an uygarlığında Mekke döneminde farz olmayan zekât, ikinci Kur’an uygarlığında Mekke döneminde Müslim ve Müminlere farzdır. İzmir Akevler’de iki çeşit ortak kabul ettik. Bize ortak oldular, onlara para kazandırdık. Bir de ev sahibi olmak isteyenler vardı, onlara sitede ev/daire yaptık. Bu uygulama bugün de devam edecektir.

 

3. Zekât ve salat kelimelerini karşılaştırınız.

-زكو- صلو, ز-ص, ك-ل, و-و son harfler aynıdır, ilk harfler de aynı grup harflerdir, değişiklik ك ile ل’dadır. ك oluşu, maddeyi ifade eder, ل ise belirliliği, bilinci ifade eder. Salat bedeni, zekât mali ibadetleri düzenler. Kendileri ibadet değildir. Bu tür ibadetlerin eğitimini ve denetimini yapar.

 

4. Salat ve zekât neden tekildir?

- Bunlar topluluğa farzdır. Farzı kifayedir. Birileri yaparsa diğerlerinden sakıt olur. Yapanlar farzları yerine getirirler. Diğerleri ise iştirak ederler, teavün ilkesi uygulanır. Müminlere zekât ve namaz farzdır. Müslimler ise onları desteklerler. Kurum tek olduğu için tekil gelir. Topluluğa farz olduğu için fiil çoğul gelir.  

 

5. Marifeye getirilen ة‘ler neyi ifade eder?

- ة harfi ه’den dönüşür, değişik manalar taşır.

a) Biyolojik olarak erkek ve dişiyi birbirinden ayırır.

b) Tekilleri çoğul yapar.

c) İsm-i cinsin fertlerini gösterir

d) Bir de mastarları, mastar benzer isimleri camit olmayan isimleri camit isme çevirir, ismi failleri ve ismi mef’ûlleri camid isim yapar. Sıfat olmaktan çıkarır.

Zekât ve salattaki ة, kelimeleri mastardan isme dönüştürür.

 

6. Neden iki defa هُمْ zamiri gelir?

a) İkisinde de hum gelmezse neye atfeder?

- وَبِاللَّهِ يُوقِنُونَ cümlesinde هُمْ zamiri yoktur. بِالْآخِرَةِ  başa geldiği için yakını başka şeyle değil de ahiretle getirmiş olmaktadırlar. İf’al babı zaten teaddi yapar. Bir daha بِ harfi ile teaddi etmesi başkasına yaptırmasından dolayıdır, yaptı-yaptırdı benzeridir. Mefulün önce gelmesi ise başkası ile değil de onunla yaptırdığını ifade eder.

b) İkinci هُمْ gelmeseydi ne anlama gelirdi?

- وَهُمْ بِالْآخِرَةِ يُوقِنُونَ  şeklinde gelse başkasına değil de sadece ahirete yakin getirmiş olur.

c) Birinci هُمْ gelmezse mana ne olur? (Bakara’da böyledir)

- وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ  gelirse onlar ikane etmiştir, başkaları değil anlamı çıkar.

d) İkisine de gelse ki burada böyledir manalarda ne fark olmuş olurdu?

- Yalnız onlar sadece ahirete yakin getiriyor. Çağımızda Allah’a iman artık yaygınlaşmıştır. Allah yoktur veya yaratmış başıboş bırakmıştır diyen hemen hemen kimse kalmamıştır. Müspet ilimlerin kesin kanıtları karşısında Allah’ın varlığı ve gücü bilinmektedir. Ahirete yakin ise hemen hemen hiç kimsede yoktur. Herkes Dolar’ın peşinde, iktidarın peşinde koşar, ahireti hesaplayıp hayat süren kimselere çok nadir rastlanır. Bu yakine ulaşabilmek için belli sayıda cemaat olmamız gerekir. Tek başına imanımız var ama yakinimiz yoktur. Bu yakine ulaşmanız için sizleri Yalova’ya çağırıyorum. Tek başıma gücüm yetmiyor. Men ensari ilallah diyorum.

 

7. İkane hangi kelimelere fiil olur?

- “U’kne” dağların başında bulunan çukur, krater; “kayene” doldurmak anlamındadır. أَيْقَنَ bir kabı doldurdu demektir. إِيقَان kanaat getirmek, yani mutmain olmak, içini doldurmak anlamlarına gelir. Sorunu çözmek anlamına da gelir. Kanaat, su kanalı demektir. Susuzluğu gidermek, suya kanmak kelimesi ile ifade edilir. Bir insanın şüphe ve tereddütlerini gidermek ve kişiye kanmak olarak Türkçede kullanılır. Bu kelime Arapçada kanaat ve yakın olarak geçer. Tereddütlü ve şüpheli bilgilerin kesinleşmesi anlamına gelir.

 

Öz Türkçe ile:

“Onlar toplantıyı dinleyenler, artanı verenler, onlar öteye de kanıtla inananlardır.”

Kur’an kelimeleri ile:

“Salatı ikame edenler, zekâtı ita edenler ve onlar ahirete ikane edenlerdir.”

 

الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ (3)

 

***

 

إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ (4)

“Ahirete iman etmeyenler, onlara amellerini tezyin ettik. Onlar a’mh ederler.”

1. Baştaki إِنَّ‘nin manası nedir?

- Bugünkü insanlıkta aksi bir düşünce vardır. İnsanlar Kur’an’ın öğretileri ile büyük hamleler yapınca kendi akıllarıyla yaptıklarını zannederler. Önce Tanrı’yı bile inkâra kalkışmışlardır. İlmin verileri ve faizli sistemin çıkmazları içine girince bugün Tanrı’yı inkâr etmeye mecalleri kalmamış ama ahirete inanmama şeklinde devam etmeye çalışmışlardır. Tüm faaliyetlerini ahireti hesaba katmadan yapmaktadırlar. Ahirete iman etmeyenler ahireti inkâr edenler değildir. “Var” diyorlar ama var olmasına göre amel etmiyorlar.

 

2. Bakara 6. ayette إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا olarak beyan etmişken burada إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ olarak getirmiş ve ahiretle takyit etmiştir. İnceleyiniz.

- Bakara’da ahireti reddedenler doğrudan kâfirlerdir. Bunlar kâfir değillerse de yok demeyip ona göre davranmayanlardır. Ahiretlerini emniyete almazlar. Biz hep elli senedir bunlarla doğup bunlarla büyümüşüzdür. Küçük çıkarı gördüklerinde hemen ahireti unutup yakın kazancın peşinde koşarlar. Bununla beraber Kur’an düzeni sağlam adımlarla hedefe doğru ilerlemektedir. İzmir Akevler’de elli sene içindeki gelişmeler, Millî Görüş’teki gelişmeler, Risale-i Nur’daki gelişmeler, Yenibosna’daki gelişmeler, Medhal dâhil Yenibosna ve Üsküdar’daki gelişmeler hep ileriye doğrudur. İman ettik ama İbrahim Peygamber gibi bir türlü ikna olmadık.

 

3. Bakara’da ve burada fasl yapmıştır. İnceleyiniz.

- Her ikisinde önce iman edenlerden ve namaz kılıp infak edenlerden bahsetmiş sonra da وَ harfi getirmeyerek kâfirlerden ve iman etmeyenlerden söz etmiştir. Asıl hitap edilen Müminlerdir. Onlardan sadece Müminleri ilgilendirdiği kadarı ile bahseder. Onların küfürleri ile bizim ilgimiz olmadığı gibi onları düzeltme yetkimiz ve görevimiz yoktur.

 

4. Amellerini tezyin etme ziynetli gösterdi anlamında mıdır?

- Amelleri tezyin etme sadece dıştan boyama değildir. Amelleri ziynetlendirme demek içini doldurma, dışarıdan da güzel gösterme demektir. Ahirete iman etmeyen siyasiler ve Sermaye peşinde koşmayanlar başarıya da ulaşmamaktadırlar. Akevler bunun açık örneğidir. Geliştirdiği Adil Düzen ile başarıya ulaşan eski Millî Görüşçüler ile AK Partililer ve bazı cemaatler servetlere gark olmuşlardır. Akevler’in ise küçük ortakların ortaklık paraları ile satın aldığı günümüzdeki değeri 100 milyon dolara ulaşan İzmir Uzundere’deki arazisi orman denilerek elimizden alınmıştır. Uzun süre yöneticiler kooperatifin vergilerini maaşları ile ödemek zorunda kalmışlardır.  

 

5. Neden “amellerini” demiş, “fiillerini” dememiştir?

- Bugün artık kendi üretip kendi tüketen yoktur. Herkes işçidir, köle gibi çalışır, borçlanarak yaşar. Yine herkes işinden ve aşından memnun, kimse işçilik alanını terk edip ortaklık alanına gelmez. Herkes ruhen şikâyetçi ama fiilen memnundur. Bu duruma baştan bizimle beraber cihat edenler de dâhildir hatta ben bile dâhilim. Hala Allah’a değil ortağa ve ortağın parasına güveniyorum, Yalova’da beni ümitlendirecek bir adım atamıyorum.

 

6. Ayette فَ harfi neyi ifade eder?  

- Allah onları ortaklık düzenine küçük bir adım attılar diye güçlü kılmış, zengin yapmıştır. Ama onların önlerini sisle kapatmış, önlerini görememektedirler. 50 senedir direnen Akevler de onlara katılma durumunda, eskiler cihattan vazgeçmiş olarak dinlenmektedirler. Hüseyin Kayahan bile ancak Müslimliğe terfi edebilmiş, mü’minliğe geçememiştir. Yeni gelenler ise çalışmalarını bırakıp ziynetlerin peşinde koşmaktadırlar.

 

7. Ayette geçen عمه ile عمي köklerini karşılaştırınız.

- أَعْمَى kör demektir, gözleri görmez anlamındadır. ي yerine ه gelmiştir. ي  çukurdur, ه boşluktur.

عمي tümünü görmemektir. عمه ise önünü görmemektir. İnsan hareketlerini önüne bakarak ayarlar. Şoför arabasını önüne bakarak sürer. A’mh demek şoförün arabasını sürerken önünü görmemesi, insanın da iş yaparken önünü görmemesidir.

Kur’an’da عمه 7, عمي 33 defa geçmektedir. Toplam 40 (23*5) eder.  

 

8. Ahirete iman etmeyenler niçin amel ederler? Niye intihar etmezler?

- İnsanlar yaşamaktan zevk aldıkları gibi çalışmaktan da zevk alırlar. Yoksullar çalışır, kazanır ve yaşarlar. Hatta borçlanarak yaşamaya devam ederler, bu onları mesut eder. Yeteri kadar gelir sağlandıktan sonra sıkıntı başlar. Şimdiki benim durumum budur. Emekli maaşım var. Kirada değilim. Borcum yok. İşler de iyi gidiyor ama sıkıntıdayım. Çünkü insan haristir, daha çok yapmak ister, yapamayınca da sıkılır. Ahirete inanmayanlar zor bir hayatları bile olsa bu nedenle yaşamdan vazgeçmezler, amele devam ederler.

 

Öz Türkçe ile:

“Öteye inanmayan kimselere işlerini süsledik, onlar önlerini göremezler.”

Kur’an kelimeleri ile:

“Ahirete iman etmeyenlere, onlara amellerini tezyin ettik. Onlar a’mh ederler.”

 

إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ (4)

 

***

 

أُولَئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ (5)

“Onlar, azabın suu onların olanlardır ve onlar ahirette ahsarlardır.”

1. Bakara’da أُولَئِكَ Müminler için gelmiş, burada “iman etmeyenler” için gelmiştir. Neden?

- Orada Müminlere müjde verilir, kâfirlerin kendi hallerine bırakılması istenir. Burada ise anlatılan esas konu onlar olup iman ettikleri halde ikna olmayanlardır. Hepimizden bahsetmektedir. Bunun için orada Müminlere işaret etti, burada iman etmeyenlere işaret etti.

İman etmiş olanları işaret etmekte, iman etmiş olanların dünyada azap çekeceklerini ama ahirette cehennemlik olmayacaklarını bildirmektedir.

Eğer cennete yalnız ikna olanlar girseydi peygamberlerden bile dışarıda kalanlar olurdu. İman edenler ikna olmasalar da cennete girerler.

 

2. Azabın suu ile azabın hüsnünü karşılaştırınız.

- Azap kelimesi zevk gibidir, acı veya tatlı olur. Zevk yalnız yiyeceklerde olur, azap ise her şeyde olur. İkna olmayanlar, dünya zevklerine dalanlar bu dünyada acı çekerler, varlık içinde yokluğun acısını duyarlar. ABD Başkanı Trump tekrar seçilemezse acı duyar. Biz de istediğimiz olmuyor diye acı duyarız ama hepten helak olmayıp ahirette de cennette oluruz.

 

3. Kur’an’da azabın izafe edildiği kelimeler nelerdir?

- Kur’an’da عَذَاب kelimesi izafetle ve tavsifle tanımlanır. Ben bir azabı anlamaya çalıştım. Fazla başarılı olamadım. Adil Düzen çalışmalarına katılan çok hukukçularımız var, bunlar Kur’an’a göre ceza hukukunu hazırlamalıdırlar. Esaslar Adil Düzen’e Göre İnsanlık Anayasası’nda yer almalıdır. İşte, benim sıkıntım budur, buradan sonra yapılması gerekenler yapılmıyor. Yakin seviyesine gelemiyoruz.

 

4. Marife gelen الْعَذَابِ ile ne tür azap kastedilir?

- Burada الْعَذَابِ marife gelir. Bildiğimiz azaptır. İktidardaysanız halk sizi sever, gönül rızası ile değil tabi. İktidarsınız, çıkar sebebiyle sizi orada tutarlar ama kimse senden memnun değil, herkes sana karşıdır. İşte bu durumda çektiğiniz azap buradaki azaptır. Yahut Allah size ilim vermiştir, herkes sizden öğrenmek istiyor ama kimse sizinle iş yapmıyor. İşte azap budur. İlme göre amel edemiyorsunuz, ilminizin uygulamasını göremiyorsunuz. Ya da Allah için insanlara iman aşılıyorsunuz ama insanlar seni putlaştırıyorlar. Sana uyacaklarına onlar seni istismar ediyorlar. İşte bu azap da varlık azabıdır.

 

5. Burada الْأَخْسَرُونَ nasıl ismi tafdil olur?

- Azap şahsidir. Topluluk nasıl cezalanır? Mahkûmlar bir topluluk oluştururlar. Dünyada suçlu olan topluluk girmeyecektir. Ahirette suçlu olanlar bir topluluk oluştururlar. Bu dünyada kitleler cezalandırılmaz, mahkûmlar bir semtte toplanır ve orada topluluklar oluştururlar. Bu dünyada ikna olmayanlar ahirette cehennemlik olmazlar, sevapları tenzil olur. Sadece sevaplarında tenzilat olur. Zarar herhangi bir sıkıntıdır, hasar ise servette azalmadır. O halde kâfirlerin ameli salihleri belki azaplarını azaltır. Mümin olup da mukin olmayanların sevapları azalır.

 

6. Azap şahsidir. Topluluk cezalanmazsa onlar nasıl ahirette topluca olacaklardır?

- Yukarıda yapılan izahlar bunun cevabı olur. Suçlular aynı yere toplanır ve onlar orada topluluk oluştururlar. Değişik derecede olanlar farklı yerde toplanırlar. Yani ceza semtleri olur.

 

Öz Türkçe ile:

“Onlar ezginin kötüsü onların olan kimselerdir, onlar ötede yitirenlerdir.”

Kur’an kelimeleri ile:

“Onlar, azabın suu onların olanlardır ve onlar ahirette ahsarlardır.”

 

أُولَئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ (5)

 

***

 

وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ (6)

“Ve sen hakim alimin ledunundan Kur’an’a telkiye edilirsin.”

1. Burada وَ nereye atfeder?

- تِلْكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ ifadesine (1. ayet) atfedilmiştir. Kitaptan sonra Mümin anlatılır.

 

2. Neden الْقُرْآنَ kelimesi tekrar edilir?

- Birinci Kur’an yazılan tüm insanlığa hitap eden hükümleri içeren kitaptır. İcma ile anlaşılan yahut herkese hitap eden Kur’an’dır. Buradaki Kur’an ise Müminin anladığı Kur’an’dır. İçtihatları içeren Kur’an’dır. Aynı Kur’an ama manaları farklı Kur’an’dır.

 

3. Ayette geçen تُلَقَّى ne demektir?

- لِقَاء yanak yanağa değmeye denir. Bitişme anlamına gelir. İlka olunacak, sana konacak anlamındadır. Meçhuldür. Kur’an’ın bu manasına sen usul ilimleriyle, müspet ilimlerle ve aklınla ulaşacaksın.

 

4. Buradaki حَكِيمٍ عَلِيمٍ kimdir?

- Harfi tarifle gelmemiştir. O halde bu, O’nun halifesi olan topluluktur.

 

5. Topluluk Kur’an’ı nasıl ilka eder?

- Mümin içtihadını yaparken bulunduğu bucağın, ilin, ülkenin ve insanlığın icmalarına uyar. Ayrıca kendisi içtihat yapmışsa mensup olduğu dayanışma ortaklıklarının içtihatlarından birini tercih eder. Topluluğun kavli ve fiili icmalarına fiilen uyar. Bu ayetten bu hükümleri çıkarıyoruz. Kişi icmalara aykırı olmayan içtihatları ile amel eder ve amel etmek zorundadır. İçtihadı icmaya aykırı ise icmalara göre amel etmelidir. İcma ancak misli icma ile değişebilir.

 

6. Neden حَكِيمٍ kelimesini getirir?

- Burada asıl olan hakimdir yani hüküm koyandır. Bilen sıfatı ile takyit edilmiştir. Yani hükümleri ilme dayanır.

 

7. Kur’an mı asıldır yoksa müspet ilim mi?

- Allah önce Kur’an’ı irade etmiştir. Bu, kâinatın projesi olmuştur. Sonra kâinatı Kur’an’a göre yaratmıştır. Kelam olarak Kur’an öncedir. Kavl olarak Kur’an sonradır. Allah için kelam önce kavl sonradır. Bizim için kavl önce kelam sonradır. Kâinat kelam ile kavl arasındadır.

 

Ortak yorum

Ta Sin’in Konusu:

Kur’an’da ikili ve üçlü surelerden yedili surelere geçiş sureleri vardır. Bunlar 1+1+1+1+3=7 surelerdir. Arkasından 4*(4+3) sureler gelir.

Bundan önceki sureler İslamiyet’i tanıtır. Bu üç sure üçüncü binyıl uygarlığını anlatır. Surelerin merkezinde Musa vardır. İlk surede Kur’an, Musa, İbrahim, Nuh, Hud, Salih, Lut ve Şuayb’ı anlatmıştır. Sonunda üçüncü binyıl uygarlığına gelinmiştir. Bu surede Kur’an, Musa, Salih ve Lut’u anlatmıştır. Bunlar Nuh uygarlığının gelişmiş dönemleridir. Üçüncü binyılı anlatacak. Üçüncü surede ise yalnız Kur’an ve Musa’nın uygarlığı anlatılacaktır.

Bugünkü Karun’u temsil ettiği için de yalnız onu zikretmektedir.

Bugün insanlık Karun sorununu çözme durumundadır. Tüm çatışma Sermaye sömürüsü ile bu sömürüye direnenlerin hikâyesidir.

 

Öz Türkçe ile:

“Ve sana Kur’an, kesen bilenin yanından koyulacaktır.”

Kur’an kelimeleri ile:

“Ve sen hâkim alimin ledunundan Kur’an’a telkiye edilirsin.”

 

وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ (6)

 

 


YorumcuYorum
Sam Adian
30.08.2020
11:25

Try it like this:

1. Make a sustainable, qualified production project that can generate added value.

2. Determine the capital needed, including the total investment cost, working capital and reserves.

3. Invite contributors to the project.

4. Never touch the amount that the contributors have transferred to the project, do not charge any commission or expense.

5. Make your investment and start the project and start production.

 

After the project is operational:

1. It should make production based on demand. In other words, it should produce as much as the salable amount, not stock production. For this, it should create a good marketing strategy.

2. Wages should be calculated according to GDP. All employees cannot receive less than the amount of national income per capita per hour.

 

Suppose national income per capita is $ 5 per hour.

This means that a worker will receive at least $ 5 for an hour's work. There is no negotiation on salary and prices. However, wages are graded according to the knowledge, skills and abilities of the employees.

 

3. Prices should be determined in production. In other words, how many pieces of a product are produced in an hour, the amount of national income per person per hour determines the price of that product. For example, if a product is produced in one hour:

GDP / Hour = price.

 

Suppose the GDP is $ 5 per hour. If a product is produced in one hour, the production cost of this product will be $ 5 + input costs.

4. Circulation costs are within the production channel. The amount of labor spent for a product until it reaches the consumer is the cost of that product. (Including production cost)

5. The price should be determined to reach the final consumer and:

Total amount of labor expended + Total amount of input x 30% (minimum) marginal utility (Profit) = Price. Each step have to gain proportionally 30% profit.

 

When the business starts generating income:

1. Your cooperative should not demand any other wages than the salaries of the managers appointed to the business, as it undertakes the management of the project. However, it may invoice the services provided to the enterprise to be deducted from the accrued tax.

2. The net profit of the enterprise should be divided among all the participants.

However, there is no ownership right on the enterprise. In other words, the associates do not have a decision in the management of the business in any way, nor can they interfere with the operation of the business. The business is run by professionals and its purpose is to generate profits. The profit generated belongs to all of the associates and employees.

That is, the enterprise can be established under the ownership of the cooperative. Everyone owns the business, but nobody has the right to intervene.

3. Out of the shares to be paid to the associates, a percentage amount to be determined as insurance should be reserved for "investment guarantee fund". This fund should be used to keep the business sustainable should any damage occur.

The amount allocated as insurance fund can be used in other income-generating investments. However, the name and amount needed by the enterprise should be immediately transferred to the enterprise. Production should never stop.

4.Associates did not lend money to the business. There is no loan. Affiliates have invested only to qualify for their affiliates from the operating income. In return, they bought their stocks.

5. Affiliates can sell their stocks to others whenever they want, and always get back their deposited amount. So nobody's savings will be wasted.

However, you should also set up mechanisms to prevent the usual robberies in Muslim countries. Your cooperative can take this responsibility. Businesses must be constantly monitored. Unfair acquisitions or expenditures in any way should not be allowed.

Isn't that simple?

There is no mess, no bonds, no debt, no credit, no bargaining, no useless agreements.

While everyone gets their share of the national income, they realize a competitive production.

By making an investment, you create employment, your employees will earn income just as your employees do. In other words, nobody donates any money for nothing.

What's more, there is no interest or loss that you constantly complain about. The capital was not wasted, the associates did not give charity. The existing value has been made useful for everyone.

Try it out, you make bigger, more efficient and sustainable investments than you ever imagined. Only during the production phase is it clear what the business or the carrier or the associates will gain. Business never lose.

This is the method suggested by the Quran. Don't waste your time.

Serkan Sönmez
30.08.2020
20:43
Allah razı olsun Allah’a emanet olun inşallah 
Tüm Seminerler
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1130
En'âm Suresi Tefsiri 77-79. Ayetler
21.08.2021 2429 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1129
En'âm Suresi Tefsiri 74-76. Ayetler
14.08.2021 1810 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1128
En'âm Suresi Tefsiri 72-73. Ayetler
7.08.2021 1801 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1127
En'âm Suresi Tefsiri 71. Ayet
31.07.2021 1421 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1126
En'âm Suresi Tefsiri 66-70. Ayetler
24.07.2021 1638 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1125
En'âm Suresi Tefsiri 61-65. Ayetler
17.07.2021 1638 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1124
En'âm Suresi Tefsiri 52-55. Ayetler
10.07.2021 1459 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1123
En'âm Suresi Tefsiri 45-51. Ayetler
3.07.2021 1303 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1122
En'âm Suresi Tefsiri 40-44. Ayetler
26.06.2021 1385 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1121
En'âm Suresi Tefsiri 35-39. Ayetler
19.06.2021 1664 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1120
En'âm Suresi Tefsiri 31-34. Ayetler
12.06.2021 1626 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1119
En'âm Suresi Tefsiri 26-30. Ayetler
5.06.2021 1321 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1118
En'âm Suresi Tefsiri 20-25. Ayetler
29.05.2021 1608 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1117
En'âm Suresi Tefsiri 13-19. Ayetler
22.05.2021 1455 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1116
En'âm Suresi Tefsiri 7-12. Ayetler
15.05.2021 1575 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1115
En'âm Suresi Tefsiri 1-6. Ayetler
8.05.2021 1548 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1114
Kasas Suresi Tefsiri 86-88. Ayetler
1.05.2021 1450 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1113
Kasas Suresi Tefsiri 83-85. Ayetler
24.04.2021 1643 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1112
Kasas Suresi Tefsiri 79-82. Ayetler
17.04.2021 1639 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1111
Kasas Suresi Tefsiri 76-78. Ayetler
10.04.2021 1873 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1110
Kasas Suresi Tefsiri 72-75. Ayetler
3.04.2021 1663 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1109
Kasas Suresi Tefsiri 68-71. Ayetler
27.03.2021 2235 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1108
Kasas Suresi Tefsiri 61-67. Ayetler
20.03.2021 1882 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1107
Kasas Suresi Tefsiri 57-60. Ayetler
13.03.2021 2060 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1106
Kasas Suresi Tefsiri 52-56. Ayetler
6.03.2021 1919 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1105
Kasas Suresi Tefsiri 47-51. Ayetler
27.02.2021 1974 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1104
Kasas Suresi Tefsiri 43-46. Ayetler
20.02.2021 2072 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1103
Kasas Suresi Tefsiri 38-42. Ayetler
13.02.2021 2183 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1102
Kasas Suresi Tefsiri 33-37. Ayetler
6.02.2021 2065 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1101
Kasas Suresi Tefsiri 29-32. Ayetler
30.01.2021 2306 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1100
Kasas Suresi Tefsiri 26-28. Ayetler
23.01.2021 4019 Okunma
4 Yorum 28.02.2021 11:05
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1099
Kasas Suresi Tefsiri 21-25. Ayetler
16.01.2021 2427 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1098
Kasas Suresi Tefsiri 16-20. Ayetler
9.01.2021 2106 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1097
Kasas Suresi Tefsiri 12-15. Ayetler
2.01.2021 2607 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1096
Kasas Suresi Tefsiri 7-11. Ayetler
26.12.2020 2530 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1095
Kasas Suresi Tefsiri 1-6. Ayetler
19.12.2020 2386 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1094
Neml Suresi Tefsiri 89-93. Ayetler
12.12.2020 2789 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1093
Neml Suresi Tefsiri 83-88. Ayetler
5.12.2020 2777 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1092
Neml Suresi Tefsiri 76-82. Ayetler
28.11.2020 3074 Okunma
1 Yorum 29.11.2020 17:15
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1091
Neml Suresi Tefsiri 67-75. Ayetler
21.11.2020 3391 Okunma
1 Yorum 26.11.2020 17:07
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1090
Neml Suresi Tefsiri 63-66. Ayetler
14.11.2020 2245 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1089
Neml Suresi Tefsiri 59-62. Ayetler
7.11.2020 2265 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1088
Neml Suresi Tefsiri 54-58. Ayetler
31.10.2020 2896 Okunma
1 Yorum 03.11.2020 17:20
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1087
Neml Suresi Tefsiri 45-53. Ayetler
24.10.2020 2753 Okunma
1 Yorum 24.10.2020 22:54
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1086
Neml Suresi Tefsiri 41-44. Ayetler
17.10.2020 2004 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1085
Neml Suresi Tefsiri 36-40. Ayetler
10.10.2020 2156 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1084
Neml Suresi Tefsiri 27-35. Ayetler
3.10.2020 2904 Okunma
2 Yorum 11.10.2020 20:33
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1083
Neml Suresi Tefsiri 20-26. Ayetler
26.09.2020 5432 Okunma
5 Yorum 03.10.2020 19:37
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1082
Neml Suresi Tefsiri 15-19. Ayetler
19.09.2020 4082 Okunma
3 Yorum 03.10.2020 18:51
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1081
Neml Suresi Tefsiri 12-14. Ayetler
12.09.2020 3157 Okunma
2 Yorum 13.09.2020 15:00
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1080
Neml Suresi Tefsiri 7-11. Ayetler
5.09.2020 2717 Okunma
2 Yorum 06.09.2020 15:55
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1079
Neml Suresi Tefsiri 1-6. Ayetler
29.08.2020 2891 Okunma
2 Yorum 30.08.2020 20:43
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1078
Şuara Suresi Tefsiri 224-227. Ayetler
22.08.2020 3668 Okunma
3 Yorum 23.08.2020 21:17
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1077
Şuara Suresi Tefsiri 213-223. Ayetler
15.08.2020 3222 Okunma
4 Yorum 16.08.2020 18:26
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1076
Şuara Suresi Tefsiri 203-212. Ayetler
8.08.2020 3565 Okunma
6 Yorum 09.08.2020 19:55
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1075
Şuara Suresi Tefsiri 192-202. Ayetler
1.08.2020 3629 Okunma
5 Yorum 06.08.2020 19:32
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1074
Şuara Suresi Tefsiri 176-191. Ayetler
25.07.2020 3624 Okunma
3 Yorum 26.07.2020 16:16
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1073
Şuara Suresi Tefsiri 160-175. Ayetler
18.07.2020 3508 Okunma
3 Yorum 20.07.2020 11:09
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1072
Şuara Suresi Tefsiri 141-159. Ayetler
11.07.2020 2596 Okunma
2 Yorum 12.07.2020 15:51
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1071
Şuara Suresi Tefsiri 123-140. Ayetler
4.07.2020 3342 Okunma
3 Yorum 11.07.2020 03:35
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1070
Şuara Suresi Tefsiri 105-122. Ayetler
27.06.2020 2856 Okunma
2 Yorum 28.06.2020 18:12
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1069
Şuara Suresi Tefsiri 92-104. Ayetler
20.06.2020 4098 Okunma
4 Yorum 21.06.2020 19:07
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1068
Şuara Suresi Tefsiri 83-91. Ayetler
13.06.2020 3059 Okunma
1 Yorum 14.06.2020 16:25
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1067
Şuara Suresi Tefsiri 69-82. Ayetler
6.06.2020 3875 Okunma
3 Yorum 08.06.2020 14:48
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1066
Şuara Suresi Tefsiri 53-68. Ayetler
30.05.2020 3889 Okunma
3 Yorum 31.05.2020 16:53
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1065
Şuara Suresi Tefsiri 45-52. Ayetler
23.05.2020 3911 Okunma
3 Yorum 29.05.2020 18:08
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1064
Şuara Suresi Tefsiri 34-44. Ayetler
16.05.2020 2710 Okunma
1 Yorum 17.05.2020 15:50
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1063
Şuara Suresi Tefsiri 23-33. Ayetler
9.05.2020 2796 Okunma
1 Yorum 10.05.2020 08:19
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1062
Şuara Suresi Tefsiri 10-22. Ayetler
2.05.2020 2915 Okunma
2 Yorum 13.05.2020 21:45
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1061
Şuara Suresi Tefsiri 1-9. Ayetler
25.04.2020 4125 Okunma
2 Yorum 14.05.2020 18:52
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1060
Furkan Suresi Tefsiri 73-77. Ayetler
18.04.2020 3356 Okunma
2 Yorum 15.05.2020 16:45
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1059
Furkan Suresi Tefsiri 68-72. Ayetler
11.04.2020 4216 Okunma
3 Yorum 16.05.2020 16:02
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1058
Furkan Suresi Tefsiri 60-67. Ayetler
4.04.2020 3174 Okunma
2 Yorum 18.05.2020 16:53
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1057
Furkan Suresi Tefsiri 53-59. Ayetler
28.03.2020 4215 Okunma
5 Yorum 19.05.2020 16:27
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1056
Furkan Suresi Tefsiri 45-52. Ayetler
21.03.2020 3475 Okunma
2 Yorum 20.05.2020 16:21
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1055
Furkan Suresi Tefsiri 41-44. Ayetler
14.03.2020 3557 Okunma
2 Yorum 21.05.2020 16:36
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1054
Furkan Suresi Tefsiri 35-40. Ayetler
7.03.2020 3597 Okunma
2 Yorum 22.05.2020 16:05
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1053
Furkan Suresi Tefsiri 30-34. Ayetler
29.02.2020 3810 Okunma
2 Yorum 23.05.2020 15:57
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1052
Furkan Suresi Tefsiri 21-29. Ayetler
22.02.2020 4233 Okunma
3 Yorum 24.05.2020 16:54
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1051
Furkan Suresi Tefsiri 17-20. Ayetler
15.02.2020 3400 Okunma
2 Yorum 30.05.2020 17:45
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1050
Furkan Suresi Tefsiri 10-16. Ayetler
8.02.2020 4089 Okunma
2 Yorum 09.02.2020 11:38
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1049
Furkan Suresi Tefsiri 4-9. Ayetler
1.02.2020 3551 Okunma
1 Yorum 03.02.2020 07:09
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1048
Furkan Suresi Tefsiri 1-3. Ayetler
25.01.2020 3091 Okunma
1 Yorum 26.01.2020 06:07
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1047
Nur Suresi Tefsiri 62-64. Ayetler
18.01.2020 3521 Okunma
1 Yorum 25.01.2020 07:13
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1046
Nur Suresi Tefsiri 61. Ayet
11.01.2020 3769 Okunma
1 Yorum 13.01.2020 08:24
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1045
Nur Suresi Tefsiri 58-60. Ayetler
4.01.2020 3274 Okunma
1 Yorum 05.01.2020 08:14
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1044
Nur Suresi Tefsiri 53-57. Ayetler
28.12.2019 3340 Okunma
1 Yorum 30.12.2019 08:51
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1043
Nur Suresi Tefsiri 47-52. Ayetler
21.12.2019 3420 Okunma
1 Yorum 22.12.2019 23:13
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1042
Nur Suresi Tefsiri 43-46. Ayetler
14.12.2019 3749 Okunma
1 Yorum 17.12.2019 07:14
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1041
Nur Suresi Tefsiri 39-42. Ayetler
7.12.2019 4531 Okunma
2 Yorum 09.02.2020 00:42
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1040
Nur Suresi Tefsiri 35-38. Ayetler
30.11.2019 7666 Okunma
2 Yorum 03.12.2019 13:53
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1039
Nur Suresi Tefsiri 32-34. Ayetler
23.11.2019 3814 Okunma
1 Yorum 24.11.2019 08:09
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1038
Nur Suresi Tefsiri 30-31. Ayetler
16.11.2019 3045 Okunma
1 Yorum 19.11.2019 12:31
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1037
Nur Suresi Tefsiri 27-29. Ayetler
9.11.2019 3246 Okunma
1 Yorum 10.11.2019 05:24
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1036
Nur Suresi Tefsiri 23-26. Ayetler
2.11.2019 2934 Okunma
1 Yorum 03.11.2019 07:48
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1035
Nur Suresi Tefsiri 19-22. Ayetler
26.10.2019 2885 Okunma
1 Yorum 28.10.2019 13:15
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1034
Nur Suresi Tefsiri 12-18. Ayetler
19.10.2019 3258 Okunma
1 Yorum 20.10.2019 10:50
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1033
Nur Suresi Tefsiri 6-11. Ayetler
12.10.2019 4872 Okunma
2 Yorum 16.10.2019 14:52
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1032
Nur Suresi Tefsiri 1-5. Ayetler
5.10.2019 3552 Okunma
1 Yorum 06.10.2019 23:25
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1031
Müminun Suresi Tefsiri 111-118. Ayetler
28.09.2019 2895 Okunma
1 Yorum 30.09.2019 10:50