Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1191
Ankebut Suresi Tefsiri 67. Ayet
12.11.2022
233 Okunma, 0 Yorum

ANKEBÛT SÛRESİ - 61. Hafta

 

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ (67)

Kesinlikle bizim çevrelerinden insanlar kapılıyor halde iken güvenli haram kıldığımızı görmediler mi? Güveniyorlar batıla mı ve görmezden geliyorlar Allah’ın nimetini mi? (67)

 

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ

Kesinlikle bizim çevrelerinden insanlar kapılıyor halde iken güvenli haram kıldığımızı görmediler mi?

أَ: Soru hemzesidir (همزة الاستفهام). “Mı, mi” demektir. Her zaman cümlenin başına gelir. Buna sadaratu-l kelâm hakkı denir. Hatta önceki cümleleri bu cümleye bağlayan وَ ve فَ bağlaçları bile soru hemzesinden sonra gelir. Sonrasındaki kelimeyi (وَ ya da فَ varsa bunlardan sonra gelen kelimeyi) sorunun konusu yapar. Bu nedenle soru cümlelerinde sorunun konusu olan kelime cümledeki görevi ne olursa olsun bu hemzeden hemen sonra gelerek (وَ ya da فَ varsa bunlardan sonra gelerek) cümlenin ikinci kelimesi olur. “Mı, mi” anlamına gelen ikinci bir soru harfi هَلْ dir. Soru hemzesi her zaman soruya cevap istemek için gelmez. Elifin güç etkisi nedeniyle asıl amaç soru değildir. Arkasından gelen kelimeye cümlede önem katarak soru manasını oluşturur.

وَ: “Ve” demektir. İsti’nâfiye edatıdır. Cümle soru hemzesiyle başladığı için soru hemzesinden sonra gelmiştir.

لَمْ: “-medi, -madı” anlamında olumsuzluk edatıdır. Fiil cümlesi başına gelen bazı edatlarla olumsuz hale getirilir.

Olumsuz fiil cümlesi yapma metotları:

1.Mazi fiilin başına مَا olumsuzluk edatını getirmek: Geçmişte olumsuzluğu ifade eder. Olumsuzluk mutlak değildir. Olumsuz olan hüküm daha önceden gerçekleşmiş olabilir.

2.Muzari fiilin başına لَمْ olumsuzluk edatını getirmek: Burada muzari fiil لَمْ tarafından cezm edilir. Geçmişte olumsuzluğu ifade eder. Ancak burada olumsuzluk mutlaktır. Yani olumsuz olan hüküm daha önceden hiç gerçekleşmemiştir.

3.Muzari fiilin başına مَا olumsuzluk edatını getirmek: Şimdiki zamanda olumsuzluğu ifade eder.

4.Muzari fiilin başına لَا olumsuzluk edatını getirmek: Gelecek zamanda olumsuzluğu ifade eder. Olumsuzluk mutlaktır. Gelecekte hiç gerçekleşmeyecek bir hüküm için bu olumsuzluk şekli kullanılır.

5.Muzari fiilin başına لَنْ olumsuzluk edatını getirmek: Burada muzari fiil لَنْ tarafından nasb edilir. Gelecek zamanda olumsuzluğu ifade eder. Olumsuzluk mutlaktır. Gelecekte hiç gerçekleşmeyecek bir hüküm için bu olumsuzluk şekli kullanılır. لَا ile olandan farkı bunun te’kîd (kesinlik) ifade etmesidir.

6.Muzari fiilin başına لَمَّا olumsuzluk edatını getirmek: Burada muzari fiil لَمَّا tarafından cezm edilir. Yakın geçmiş zamanda olumsuzluğu ifade eder. Ancak burada farklı olan durum hükmün her an gerçekleşebilecek olması ama sözün söylendiği ana kadar gerçekleşmemiş olmasıdır. Bu nedenle Türkçeye çevrilirken “henüz olmadı” şeklinde çevrilir.

Olumsuz fiil cümlesi

Anlamı

مَا فَعَلَ

Yapmadı

لَمْ يَفْعَلْ

Hiç yapmadı

مَا يَفْعَلُ

Yapmıyor

لَا يَفْعَلُ

Yapmayacak

لَنْ يَفْعَلَ

Asla yapmayacak

لَمَّا يَفْعَلْ

Henüz yapmadı

يَرَوْا: “Görürler” demektir. Suretin şekil, renk ve hareketini gözle veya beyinle idrak etmek ve bilmek demektir (يدرك ويعلم شكل ولون وحركة الصورة بعينه التي في رأسه أو بعين قلبه وفؤاده التي في نفسه). رءي kökünden gelmiştir. Üçüncü bâbdan meczum muzari üçüncü çoğul şahıstır. Başına gelen لَمْ nedeniyle meczum olmuştur. Merfu hali يَرَوْنَ şeklindedir. Reyde gözle görmek şart değildir. Bu nedenle görüş anlamına da gelmektedir. Bunun göstergesi olarak göz kapalıyken uykuda görülen رُؤْيَا (rüya) kelimesi de bu kökten gelmiştir. Görme duyusunu ifade eden kelime ise بَصَر dır. Bir varlığın kendisini değil o varlığın şeklini kâğıda çizsen, özelliklerini orada ifade etsen o varlığı rey etmiş olursun. Bizzat o varlığı görmen gerekmez. Biz bugün tarih öncesi canlıları basar etmiyoruz, rey ediyoruz.

لَمْ يَرَوْا: “Hiç görmediler” demektir. Başta gelen لَمْ olumsuzluk edatı anlamı geçmiş zamanın mutlak haline getirir. “Hiç görmediler” anlamı ortaya çıkar. Geçmişten şimdiye kadar ki zaman da bir kere bile görmediler anlamı çıkar. Geçmiş zamanda başka zamanlarda gördüler ama kastedilen zaman için “görmediler” ifade edilmek istenseydi مَا رَأَوْا şeklinde gelirdi.

أَلَمْ يَرَوْا: “Hiç görmediler mi” demektir. Burada soru amacıyla gelmiş bir soru yoktur. Burada mana “görmeleri gerekirdi” şeklindedir.

أَنَّا: “Kesinlikle biz” demektir. Aslı أَنَّنَا dır. Huruf-u müşebbehe bi-l fiilden olan أَنَّ ile “biz” anlamındaki zamir birleşince أَنَّنَا olmuş ve sonra okuma kolaylığından dolayı أَنَّا şeklinde kısaltılmıştır.

أَنَّ + نَا أَنَّنَا أَنَّا

أَنَّ harfi إِنَّ gibi te’kîd bildirir. Farkı أَنَّ nin mastar olmasıdır.

جَعَلْنَا: “Kıldık” demektir. Bu fiil iki mef’ûl alır. İlk mef’ûle ikinci mef’ûl vasfını kazandırmaktadır. İkinci mef’ûl sıfattır. Birinci mef’ûl o sıfatın artık onda gerçekleştiği kimse/ şeydir. Örneğin جَعَلْنَا عَائِشَةً جَمِيلَةً (Ayşe’yi güzel kıldık/Ayşe’yi güzelleştirdik) derseniz ilk mef’ûl Ayşe’dir, ikinci mef’ûl güzeldir. İlk mef’ûl ikinci mef’ûlü artık sıfat olarak kazanmıştır.

حَرَمًا: “Haram” demektir. حرم kökünden gelmiştir. Dördüncü bâbdan mastar olarak bir şeyin, bir fiilin birisi için men edilmiş, engellenmiş olması manasındadır. Bu manadan gelerek حَرَم engellenmiş hale gelen manasından “haram” anlamında isimdir. Kuran’da yakın manalı iki kelime daha geçmektedir: حَرَام (Harâm) ve حُرْمَة (Hürmet). حَرَام da arada bir elif vardır. Bu elif söylenmeyi uzattığı gibi manayı da uzatmaktadır. Harâm engellenmenin sürekli olmasıdır. Haramda ise engellenme sürekli değildir. Belli bir dönemi içerir. O dönem sona erdiğinde bu haramlık biter. حَرَام ın (Harâmın) çoğulu حُرُم dur. حُرْمَة (Hürmet) ise haramlara, yasaklara uyma demektir. Yasaklara saygı göstermedir. Çoğulu حُرُمَات dır.

Kuran’da harâm sıfatıyla geçen tamlamalar şunlardır:

Tamlama

Anlamı

الشَّهْرَ الْحَرَامَ

Harâm ay

الْبَيْتَ الْحَرَامَ

Harâm ev

الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ

Harâm mescid

الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ

Harâm me’şâr

Buna ilaveten لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ (Maide 95) “Avı siz harâmlar iken öldürmeyin” şeklinde insanların kendilerinin harâm olması geçmektedir. Bu harâmlar çağlar boyunca değişmeyecektir.

Hürmet ise Kuran’da iki kere çoğul olarak geçmektedir.

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ

Haram ay haram aya mukabildir. Haramlara uyma karşılıklıdır. Size karşı kim sınırı aşarsa siz de size karşı sınırı aşmasının misli ile ona karşı sınırı aşın. (Bakara 194)

Nehiy bir fiilin yapılmamasını istemek demektir. Haram bir nehiydir ama özelleşmiş nehiydir. Fâile, mef’ûle, zamana, mekâna, hale göre değişir. Mescid-i haram yere özel haramken haram aylar zamana özel haramdır. Normalde yapılabilen bir fiil özel bir durum nedeniyle haram haline gelebilir. Normalde nikah akdi içinde yapıldığında cinsel ilişki haram değilken nikah akdi dışında yapıldığında haram haline gelmektedir (fâile ve hale göre haram). Normalde avlanmak haram değilken hacda avlanmak haram haline gelmektedir (fâile, hale ve zamana göre haram). Normalde savaşmak haram değilken haram aylarda haram haline gelmektedir (zamana göre haram). Mescid-i haram bölgesinde savaşmak haramdır (mekâna göre haram). Normalde yemek yemek helâlken domuz eti yemek haramdır (mef’ûle göre haram). Haramlar karşılıklılık ilkesine sahipken nehiy böyle değildir. Bu ilke nedeniyle haram ayda sizinle savaşırlarsa sizin savaşmanız haram değildir. Ancak nehy edilen bir fiil için karşılıklılık ilkesi söz konusu değildir. İsrail Oğullarına riba (faiz) nehy edilmişken bize haram edilmiştir. Haramlarda tersi de olur. Domuz eti yemek haramken ölüm tehlikesi durumunda yenilebilir. Nehiy olsaydı ölüm tehlikesinde bile yenemezdi.

آمِنًا: “Güven içinde olan” demektir. ءمن kökünden dördüncü bâbdan eril ism-i fâildir. حَرَمًا ın sıfatıdır. ءمن kökü Kuran’da 4.bâb ve if’âl bâbından gelir. 4.bâbda harf-i cersiz, على harf-i ceri ve بِ harf-i ceri ile gelir. İf’âl bâbında harf-i cersiz, لِ harf-i ceri ve بِ harf-i ceri ile gelir.

FİİL

BÂB

H.CER

MÂNA

أَمِنَ

Sülasi Mücerred 4. Bab

 

Birine güvenmek, kötü bir olayın veya durumun gerçekleşmesinden emin olmak

أَمِنَ

Sülasi Mücerred 4. Bab

على

Birine bir şeyi/birini aynen geri almak üzere güvenmek (emanet etmek)

أَمِنَ

Sülasi Mücerred 4. Bab

بِ

Birine bir şeyi mislen geri almak üzere güvenmek

آمَنَ

Sülasi Mezid (Rubai)-İf’al

 

Güven vermek

آمَنَ

Sülasi Mezid (Rubai)-İf’al

لِ

Birinin geçmişine ve o anına güvenmek

آمَنَ

Sülasi Mezid (Rubai)-İf’al

بِ

Birinin o anı dahil geçmişine ve geleceğine güvenmek

حَرَمًا آمِنًا: “Güvenli haram” demektir. Bu şekilde Kuran’da iki kere geçmektedir.

وَقَالُوا إِنْ نَتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

“Eğer seninle beraber hüdaya uyarsak yerimizden kapılırız” dediler. Onlara ledünümüzden rızk olarak ona her şeyin semerelerinden toplanılıyor olan güvenli haramı imkân sağlamadık mı? (Kasas 57)

Bu ayette güvenli haramın bir imkân olduğu ve ona her şeyin semeresinin rızık olarak toplanıldığı söylenmektedir. Güvenli haram demek orada belli şartlar altında haramların olduğu ve bu haramların güvenlik için konduğu yer veya topluluk demektir. Günümüzde de toplulukların kuralları vardır. Bu kurallar güvenlik için konuyorsa o topluluk güvenli haramdır. Hüdaya uyunca ellerindeki imkânları kaybedeceklerini ve başka topluluklar tarafından kapılacaklarını düşünmektedirler. Ayetin devamında aslında güvenli haram bir topluluk imkânının sağlandığı ve bu topluluğa rızkın da semereler olarak toplanılarak geldiğini söylemektedir. Onlar bu topluluktaki harâmların (faiz gibi) imkânlarını kaybettireceklerini düşünmektedirler. Kooperatiflerin, şirketlerin sözleşmeleri vardır, partilerin tüzükleri vardır, devletlerin anayasaları vardır. Bunların amaçları güvenliği sağlamaktır. Bunun için belirli sınırlamalar, yasaklar getirilir. İşte bunlar harâm değil haramdır. Dikkat edilmesi gereken bunların Allah’ın helallerini harâm etmemesi, harâmlarını da helal etmemesidir.

Bu iki ayetten de anlaşılmaktadır ki حَرَمًا آمِنًا sıfattır ve bu sıfata sahip olan yer/topluluk vardır. Güvenlidir. İnsanlar başka topluluklar tarafından kapılmazlar. Bu kapılma silah zoruyla da olabilir, sessizce araklayarak da olabilir. Değerli olan insandır. Günümüzde ise insan değersizleştirilmiştir. Mültecilik müessesesi ile insanlar arada bırakılmaktadır. Ne misafirdirler ne de vatandaştırlar. İnsanların ülkemize gelmesini istememek son derece yanlıştır. Tam tersine diğer ülkelerden insanları bize getirmeye çalışmalıyız. Ne kadar insan gelirse o kadar bereket ve verimlilik olur ve o kadar güçlü oluruz. İnsanlarını kaptıranlar kaybederler. İnsanlarını kaptırmayanlar güvenli haramdırlar. Çok fazla vatandaşı mülteci olarak başka yerlere giden ülkeler âmin haram (güvenli haram) değildir. Ülkemize pek çok yerden insan gelmekte, bir taraftan da insanlarımız kapılmaktadır. İnsanlarımızı kaptırmadan her yerden insanların akın etmesini sağlarsak, vatandaşlarımız olurlarsa ülkemiz dünyanın süper gücü olur, zulmetmeyen, adil ülke olarak insanların güvenle gelmek istediği, vatandaşı olmak için can attığı ülke olur. Biz de onları alır, vatandaş yapar ve gücümüze güç katarız.

وَ: Hâl vâvıdır. Kendisinden sonra gelen cümleyi bulunduğu cümledeki bir öğenin (sâhibu-l hâl) hâli yapar.

يُتَخَطَّفُ: “Kapılıyor” demektir. خطف kökünden dördüncü bâbdan gelmiştir. Bir şeyi saklandığı yerden hızlı ve beklenmedik bir şekilde alıp uzağa taşımak, gizlice araklamak manasındadır.

النَّاسُ: “İnsanlar” demektir. ءنس kökünden çoğul camid isimdir.

مِنْ: “-den” demektir.

حَوْلِ: “Çevre” demektir. حول kökünden gelmiştir. Birinci bâbdan mastar olarak halinin, durumunun, yapısının değişmesi manasındadır. Bu mastar manasından değişme zamanı manasında حَوْل “yıl (10 ay)” anlamında, ism-i zaman manasında camid isimdir. Aynı zamanda değişme mekânı manasında حَوْل “çevre” anlamında, ism-i mekân manasında camid isimdir.

هِمْ: “Onlar” demektir. Mecrur muttasıl zamirdir.

حَوْلِهِمْ: “Onların çevresi” demektir.

يُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ: “Çevrelerinden insanlar kapılıyor” demektir. Hâl cümlesidir.

وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ: “Çevrelerinden insanlar kapılıyor halde” demektir.

جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ: “Çevrelerinden insanlar kapılıyor halde iken güvenli haram kıldık” demektir.

أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ: “Kesinlikle bizim çevrelerinden insanlar kapılıyor halde iken güvenli haram kılmamız” demektir.

لَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ: “Kesinlikle bizim çevrelerinden insanlar kapılıyor halde iken güvenli haram kıldığımızı görmediler” demektir.

أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ: “Kesinlikle bizim çevrelerinden insanlar kapılıyor halde iken güvenli haram kıldığımızı görmediler mi?” demektir.

جَعَلْنَا fiili yukarıda belirttiğimiz gibi iki mef’ûl alır. İkinci mef’ûl sıfat iken birinci mef’ûl o sıfatı kazanandır. Varsayılan olarak birinci mef’ûl marife, ikinci mef’ûl nekredir. Bazen ikisi de özel koşullarda nekre olabilir ama hazf durumunda nekre söylenmişse marife olan hazf edilmiş, marife söylenmişse nekre olan hazf edilmiştir. Bu ayetteki bu cümlede ise tek mef’ûl vardır ve bu da nekre olduğundan ve sıfatsal bir ifade olduğundan ikinci mef’ûldür. Birinci mef’ûl neden hazf edilmiştir? Güvenli haram sıfatını kazanan nedir? Kuran çağlar üstüdür. Kuran’ı sadece peygambere indiği dönemi düşünerek değerlendirirsek hazf edilen Mekke’dir dememiz gerekir ki pek çok mealde bu şekilde anlamlandırıldığını görürsünüz. Hazf edilmiştir çünkü her dönemde farklıdır. Aynı dönem içinde başka başka yerlerde de farklıdır.

İkinci mef’ûl

Birinci mef’ûl

Kılma fiili

حَرَمًا آمِنًا

جَعَلْنَا

Birinci mef’ûl ülkeleri olur, beldeleri olur, kooperatifleri olur, şirketleri olur, partileri olur. Her çağda her şartta değişir. Güvenli haram kılınan, güvenlik için belirli haramları olan her tür topluluk olur. Buradaki güvenlik sadece can güvenliği değildir. Mal güvenliği gibi her türlü güvenliktir.

Burada “görmediler mi” ifadesi cevap istenen soru amacıyla değildir. “Görmüyorlar, görmeleri gerekir” denmektedir. Görmeleri gereken nedir? Kendileri değil Allah çeşitli vasıtalarla onların topluluğunu güvenli haram kılmıştır. Gücün kaynağını kendileri sanmaktadırlar. Gemiden karaya çıkmışlar, Allah onları güvenli haram bir topluluk kılmıştır. Bunu kendi başarıları sanmaktadırlar.

 

أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ

Güveniyorlar batıla mı ve görmezden geliyorlar Allah’ın nimetini mi?

أَ: Soru hemzesidir (همزة الاستفهام). “Mı, mi” demektir.

فَ: İsti’nafiyye edatıdır. Öncesi ile sonrası arasında bağlantı kurmaktadır. Soru hemzesinin önceliğinden dolayı ondan önce gelmesi gereken bu harf ondan sonra gelmiştir. Fâ-u ta’liliyyedir.

بِ: “-e, -a” demektir. Harf-i cerdir. يُؤْمِنُونَ fiilinin mef’ûlünün önüne gelmiştir.

الْبَاطِلِ: “Geçersiz” demektir. بطل kökünden isimdir. İkinci bâbdan بَطَلَ - يَبْطِلُ şeklinde bir işin, bir amelin, bir fiilin, bir şeyin işe yaramaması, hükümsüz olması, ürün vermemesi, geçersiz olması manasındadır. حقق kökünden hakkın zıttıdır.

يُؤْمِنُونَ: “İman ederler, güvenirler” demektir. Üçüncü şahıs eril çoğul merfu muzari malum fiildir. Fâili içinde olan merfu muttasıl zamir olan cem vâvıdır (يُؤْمِنُونَ).

بِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ: “Güveniyorlar batıla” demektir. Cümle devrik cümledir. Mef’ûl harf-i ceriyle beraber fiilden önce gelmiştir. Bunun sebebi soru hemzesidir. Sorulan şey bu hemzeden hemen sonra gelmek zorunda olduğundan mef’ûl öne alınmıştır.

وَ: “Ve” demektir. Atıf harfidir.

بِ: “-ı, -i” demektir. Harf-i cerdir. يَكْفُرُونَ fiilinin mef’ûlünün önüne gelmiştir.

نِعْمَةِ: “Nimet” demektir. نعم kökünden gelmiştir. Dördüncü bâbdan نَعَمٌ mastarı kendinde mutluluk, hoşluk, rıza ve kabullenme hissetmek manasındadır. Buradan “mutluluk, hoşluk sebebi olan” anlamından gelerek “nimet” anlamında ism-i mef’ûl manasında camid isimdir. Dişildir. Çoğulu أَنْعُمٌ ve نِعَمٌ dur. Nimetten yararlanan normalin üstünde iyi olma durumuna sahiptir. İşte normalin üstünde iyi olma durumunu sağlayan şey nimettir. Nimet kelimesinin Kuran’da farklı kullanımları vardır:

نَعْمَة (Nemet) de bir çeşit nimettir. Nimetin kalıbı فِعْلَة dir. Nemetin kalıbı ise فَعْلَة dir. İlk harfin harekesinin fetha ya da kesre olması anlam değişikliğine yol açmaktadır. Bir web kaynağında aradaki fark çok güzel anlatılmıştır:

"نِعمة" بكسر النون: اسم هيئة، على وزن (فِعلة)، ويدل على الحالة الدائمة التي لا تفارق صاحبها.

"نَعمة" بفتح النون: فهي اسم مرة، على وزن (فَعلة)، ويدل على وقوع النعمة مرة واحدة.

“Nimet” Nûnun kesresiyle: İsmi heyettir, (فِعلة) vezni üzerine ve sahibinde değişmeyen daimî hale delalet eder.

“Nemet” Nûnun fethasıyla: O ismi merredir, (فَعلة) vezni üzerine ve nimetin bir defa vuku bulmasına delalet eder.

Nemet olup biter, nimet ise süreklidir.

نَعْمَاء (Ne’mâ) da bir çeşit nimettir. Kalıbı ise فَعْلَاء dır. Bu da bir web kaynağında çok güzel anlatılmıştır:

الفرق بين النعماء والنعمة : أن النعماء هي النعمة الظاهرة وذلك أنها أخرجت مخرج الأحوال الظاهرة مثل : الحمراء والبيضاء، والنعمة قد تكون خافية فلا تسمى نعماء.

Ne’mâ ve nimet arasındaki fark: Ne’mâ zahir nimettir ve bu onun zahir hallerin mahrecinden çıkarılmasındandır: الحمراء ve البيضاء, gizli olan nimet ne’mâ olarak isimlendirilmez.

فَعْلَاء kalıbı renkleri, sakatlıkları gösteren sıfat-ı müşebbehedir. Bu da onların açıkça görünmesinden dolayıdır. Bu kalıp camid isimlerde de kullanılınca zahiriliğe (açıklığa) delalet eder. Bu nedenle ne’mâ da bir nimettir ama nimetin açıkça ortada olan şeklidir.

Çiftlik hayvanları da nimet olduğundan, insanların normalden daha iyi durumda olmalarını sağladığından النَّعَم olarak adlandırılırlar. Çoğulu da الْأَنْعَام dır.

اللَّهِ: “Allah” demektir. Alemlerin rabbinin özel ismidir.

نِعْمَةِ اللَّهِ: “Allah’ın nimeti” demektir.

يَكْفُرُونَ: “Görmezden gelirler” demektir. Üçüncü şahıs çoğul merfu muzari malum fiildir.

بِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ: “Görmezden geliyorlar Allah’ın nimetini” demektir.

بِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ: “Güveniyorlar batıla ve görmezden geliyorlar Allah’ın nimetini” demektir.

أَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ: “Güveniyorlar batıla mı ve görmezden geliyorlar Allah’ın nimetini mi?” demektir.

Burada tek bir soru hemzesi vardır ama iki soru vardır. Soru hemzesi soru için gelmez. Burada soru sorulanlar batıla güvenmekte ve aynı zamanda da Allah’ın nimetini görmezden gelmektedirler. İkisini beraber yapmaktadırlar. Eğer ayrı ayrı yapsalardı أَوَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ أَوَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ şeklinde gelecekti. Bunları yapmamaları gerektiği ifade edilmiştir.

Batıla iman yani batıla güvenmek geçersiz olana, fayda etmeyecek olana, ürün vermeyecek olana, gelip geçici olana güvenmek demektir.

Burada küfredilen yani görmezden gelinen Allah’ın nimeti nedir? Tekil gelmiştir, çoğul gelmemiştir, أَنْعُمُ اللَّهِ veya نِعَمُ اللَّهِ denmemiştir. Bu nedenle tek bir nimettir. Bu da onların topluluklarının güvenli haram kılınmasıdır. Önceki ayetteki metaforun devamıdır. Gemiye binmişler, karaya çıkmışlardır. Hedeflerine ulaşmışlardır. Karaya çıkınca Allah’ın dinini O’nun için saflaştıracaklarına dair dua etmişler ve görmezden gelmek yani küfretmek için şirke girmişlerdir. Karaya çıktıktan sonra güvenli haram olan topluluklarında bunun Allah’ın nimeti olduğunu görmezden gelmişler, batıl olana, ürün vermeyecek olana, fayda etmeyecek olana güvenmeye başlamışlardır. Güç ellerindedir ama batılın peşindedirler. Küfretmek için şirki gerçekleştirmişler sonra da batıla iman etmişlerdir.

Avrupa Birliği gibi Allah’ın görmezden gelindiği toplulukların peşinden gitmek batıla güvenmektir, çoğunluk sistemine güvenmek, onun içinde başarılar elde etme çabasında olmak batıla iman etmektir. Allah onlara güç vermiştir, güvenli haram haline gelmişlerdir. Artık insanlar onların çevresinden kapılıp gitmiyor, tam tersine onlara katılmak istiyorlardır. Bu nimetin değerini anlamamışlar, bu nimeti görmezden gelmişler batılın peşine düşmeye devam etmektedirler. Buradaki soru hemzesi “bunları yapmayın” demektir. Bir uyarıdır.

Güvenli haram olmak çok büyük bir nimettir, Allah’ın nimetidir. Görmezden gelinmemeli ve bunun hakkı verilmelidir. Hüdaya uyulmalıdır. Bakara suresinin en başında söylendiği gibi hüda muttakiler için Kuran’dır. Hüdamız Kuran harâmları açıklamıştır. Bizim haramlarımız hüdanın harâmlarıyla uyumlu olmalıdır. Onlar hüdaya uyunca kapılacaklarını sanmaktadırlar, oysa tam tersidir. Hüdaya yani Kuran’a uyulmadığı takdirde elimizdeki güvenli haram olma nimeti elden gider. Bu şekilde güvenli haram olan nice topluluklar Allah’ın gönderdiği felaketlerle yok olmuştur. Yerlerinde yeller esmektedir.

 

 

İstanbul

12 Kasım 2022

M. Lütfi Hocaoğlu

 


Tüm Seminerler
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1228
Rum Suresi Tefsiri 47. Ayet
16.09.2023 25 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1227
Rum Suresi Tefsiri 46. Ayet
9.09.2023 17 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1226
Rum Suresi Tefsiri 44-45. Ayetler
2.09.2023 10 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1225
Rum Suresi Tefsiri 43. Ayet
19.08.2023 8 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1224
Rum Suresi Tefsiri 42. Ayet
12.08.2023 10 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1223
Rum Suresi Tefsiri 41. Ayet
5.08.2023 14 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1222
Rum Suresi Tefsiri 40. Ayet
29.07.2023 9 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1221
Rum Suresi Tefsiri 39. Ayet
22.07.2023 8 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1220
Rum Suresi Tefsiri 38. Ayet
15.07.2023 7 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1219
Rum Suresi Tefsiri 37. Ayet
17.06.2023 8 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1218
Rum Suresi Tefsiri 36. Ayet
3.06.2023 10 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1217
Rum Suresi Tefsiri 35. Ayet
27.05.2023 28 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1216
Rum Suresi Tefsiri 33-34. Ayetler
20.05.2023 57 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1215
Rum Suresi Tefsiri 31-32. Ayetler
13.05.2023 44 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1214
Rum Suresi Tefsiri 30. Ayet
6.05.2023 87 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1213
Rum Suresi Tefsiri 29. Ayet
29.04.2023 60 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1212
Rum Suresi Tefsiri 28. Ayet
15.04.2023 75 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1211
Rum Suresi Tefsiri 27. Ayet
8.04.2023 77 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1210
Rum Suresi Tefsiri 26. Ayet
1.04.2023 73 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1209
Rum Suresi Tefsiri 25. Ayet
25.03.2023 88 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1208
Rum Suresi Tefsiri 24. Ayet
18.03.2023 138 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1207
Rum Suresi Tefsiri 23. Ayet
11.03.2023 83 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1206
Rum Suresi Tefsiri 22. Ayet
4.03.2023 137 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1205
Rum Suresi Tefsiri 21. Ayet
25.02.2023 166 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1204
Rum Suresi Tefsiri 20. Ayet
18.02.2023 193 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1203
Rum Suresi Tefsiri 19. Ayet
11.02.2023 96 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1202
Rum Suresi Tefsiri 17-18. Ayetler
4.02.2023 197 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1201
Rum Suresi Tefsiri 14-16. Ayetler
28.01.2023 117 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1200
Rum Suresi Tefsiri 12-13. Ayetler
21.01.2023 117 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1199
Rum Suresi Tefsiri 11. Ayet
14.01.2023 117 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1198
Rum Suresi Tefsiri 10. Ayet
7.01.2023 136 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1197
Rum Suresi Tefsiri 9. Ayet
31.12.2022 285 Okunma
2 Yorum 01.01.2023 00:23
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1196
Rum Suresi Tefsiri 8. Ayet
17.12.2022 147 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1195
Rum Suresi Tefsiri 6-7. Ayetler
10.12.2022 253 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1194
Rum Suresi Tefsiri 1-5. Ayetler
3.12.2022 202 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1193
Ankebut Suresi Tefsiri 69. Ayet
26.11.2022 191 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1192
Ankebut Suresi Tefsiri 68. Ayet
19.11.2022 222 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1191
Ankebut Suresi Tefsiri 67. Ayet
12.11.2022 233 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1190
Ankebut Suresi Tefsiri 65-66. Ayetler
5.11.2022 203 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1189
Ankebut Suresi Tefsiri 64. Ayet
29.10.2022 219 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1188
Ankebut Suresi Tefsiri 63. Ayet
22.10.2022 237 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1187
Ankebut Suresi Tefsiri 62. Ayet
15.10.2022 251 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1186
Ankebut Suresi Tefsiri 61. Ayet
8.10.2022 280 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1185
Ankebut Suresi Tefsiri 60. Ayet
1.10.2022 276 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1184
Ankebut Suresi Tefsiri 58-59. Ayetler
24.09.2022 309 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1183
Ankebut Suresi Tefsiri 57. Ayet
17.09.2022 853 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1182
Ankebut Suresi Tefsiri 56. Ayet
10.09.2022 930 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1181
Ankebut Suresi Tefsiri 54-55. Ayetler
3.09.2022 1245 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1180
Ankebut Suresi Tefsiri 53. Ayet
27.08.2022 1401 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1179
Ankebut Suresi Tefsiri 52. Ayet
20.08.2022 1808 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1178
Ankebut Suresi Tefsiri 51. Ayet
13.08.2022 1140 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1177
Ankebut Suresi Tefsiri 50. Ayet
6.08.2022 1469 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1176
Ankebut Suresi Tefsiri 48-49. Ayetler
30.07.2022 1942 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1175
Ankebut Suresi Tefsiri 47. Ayet
23.07.2022 1608 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1174
Ankebut Suresi Tefsiri 46. Ayet
16.07.2022 2093 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1173
Ankebut Suresi Tefsiri 45. Ayet
2.07.2022 2342 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1172
Ankebut Suresi Tefsiri 44. Ayet
25.06.2022 7103 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1171
Ankebut Suresi Tefsiri 43. Ayet
18.06.2022 1678 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1170
Ankebut Suresi Tefsiri 42. Ayet
11.06.2022 1820 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1169
Ankebut Suresi Tefsiri 41. Ayet
4.06.2022 1689 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1168
Ankebut Suresi Tefsiri 40. Ayet
28.05.2022 2156 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1167
Ankebut Suresi Tefsiri 39. Ayet
14.05.2022 1696 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1166
Ankebut Suresi Tefsiri 38. Ayet
7.05.2022 1932 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1165
Ankebut Suresi Tefsiri 37. Ayet
30.04.2022 2121 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1164
Ankebut Suresi Tefsiri 36. Ayet
23.04.2022 2458 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1163
Ankebut Suresi Tefsiri 35. Ayet
16.04.2022 11164 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1162
Ankebut Suresi Tefsiri 34. Ayet
9.04.2022 2341 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1161
Ankebut Suresi Tefsiri 33. Ayet
2.04.2022 2110 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1160
Ankebut Suresi Tefsiri 32. Ayet
26.03.2022 1808 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1159
Ankebut Suresi Tefsiri 30-31. Ayetler
19.03.2022 2201 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1158
Ankebut Suresi Tefsiri 29. Ayet
12.03.2022 2286 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1157
Ankebut Suresi Tefsiri 28. Ayet
5.03.2022 1943 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1156
Ankebut Suresi Tefsiri 27. Ayet
26.02.2022 3242 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1155
Ankebut Suresi Tefsiri 26. Ayet
19.02.2022 1995 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1154
Ankebut Suresi Tefsiri 25. Ayet
12.02.2022 2972 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1153
Ankebut Suresi Tefsiri 24. Ayet
5.02.2022 2491 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1152
Ankebut Suresi Tefsiri 23. Ayet
29.01.2022 2254 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1151
Ankebut Suresi Tefsiri 22. Ayet
22.01.2022 9639 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1150
Ankebut Suresi Tefsiri 21. Ayet
15.01.2022 2390 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1149
Ankebut Suresi Tefsiri 20. Ayet
1.01.2022 2547 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1148
Ankebut Suresi Tefsiri 19. Ayet
25.12.2021 2524 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1147
Ankebut Suresi Tefsiri 18. Ayet
18.12.2021 2535 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1146
Ankebut Suresi Tefsiri 17. Ayet
11.12.2021 2169 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1145
Ankebut Suresi Tefsiri 16. Ayet
4.12.2021 2292 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1144
Ankebut Suresi Tefsiri 15. Ayet
27.11.2021 2500 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1143
Ankebut Suresi Tefsiri 14. Ayet
20.11.2021 2413 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1142
Ankebut Suresi Tefsiri 13. Ayet
13.11.2021 2569 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1141
Ankebut Suresi Tefsiri 12. Ayet
6.11.2021 2637 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1140
Ankebut Suresi Tefsiri 11. Ayet
30.10.2021 2687 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1139
Ankebut Suresi Tefsiri 10. Ayet
23.10.2021 2609 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1138
Ankebut Suresi Tefsiri 9. Ayet
16.10.2021 2419 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1137
Ankebut Suresi Tefsiri 8. Ayet
9.10.2021 3320 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1136
Ankebut Suresi Tefsiri 7. Ayet
2.10.2021 2694 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1135
Ankebut Suresi Tefsiri 6. Ayet
25.09.2021 2876 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1134
Ankebut Suresi Tefsiri 5. Ayet
18.09.2021 2229 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1133
Ankebut Suresi Tefsiri 4. Ayet
11.09.2021 2871 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1132
Ankebut Suresi Tefsiri 3. Ayet
4.09.2021 2240 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1131
Ankebut Suresi Tefsiri 1-2. Ayetler
28.08.2021 1985 Okunma