Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1194
Rum Suresi Tefsiri 1-5. Ayetler
3.12.2022
300 Okunma, 0 Yorum

RÛM SÛRESİ - 1. Hafta

 

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الم (1) غُلِبَتِ الرُّومُ (2) فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ (3) فِي بِضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ (4) بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (5)

Elif Lâm Mim. Rumlar yenilmelerinin sonrasında birkaç sene içinde yenecekleri halde yerin en yakınında yenildiler. Öncesinde ve sonrasında Allah’a aittir iş. Ve o dönem müminler Allah’ın yardımıyla ferahlarlar. İstediği kimseye yardım eder ve O azizdir, rahimdir. (1-5)

 

الم

Elif Lâm Mim

الم: Huruf-u mukattaadandır (الحروف المقطّعة). Kuran’da bazı sûreler harflerle başlar. Bu harflere huruf-u mukatta denir.

 

غُلِبَتِ الرُّومُ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ فِي بِضْعِ سِنِينَ

Rumlar yenilmelerinin sonrasında birkaç sene içinde yenecekleri halde yerin en yakınında yenildiler.

غُلِبَتِ: “Yenildi” demektir. غلب kökünden ikinci bâbdan üçüncü şahıs dişil mazi meçhul fiildir. Aslı غُلِبَتْ tir. Sonrasında hemze-i vasl geldiği için okuma kolaylığı nedeniyle kesreli hale gelmiştir.

الرُّومُ: “Rum” demektir. روم kökünden gelmiştir. Kavim ismidir. Dişildir. İsm-i cem-i cinstir. Rum kavmini ifade edebilirken Rumlardan oluşan topluluğu da ifade eder. Burada topluluğu ifade ettiğinden “Rumlar” anlamındadır. Fertleştirilmiş hali الرُّومِيّ dur. غُلِبَتْ fiilinin nâib-i fâilidir.

فِي: “İçinde” demektir. Harf-i cerdir.

أَدْنَى: “Daha yakın” demektir. دنو kökünden eril ism-i tafdildir. Dişili دُنْيَا dır. Fiil olarak birinci bâbdan دَنَا - يَدْنُو şeklinde “yaklaşmak” manasındadır. Muzaf olduğu zaman “en yakın” anlamına gelir.

الْأَرْضِ: “Yer” demektir. ءرض kökünden gelmiştir. Dördüncü bâbdan أَرَضٌ mastarı bir mekânın bereketli, verimli olması, hayrının çok olması ve yerleşme ve ikamet için uygun olması manasındadır. Bu mastar manasından yerleşme için uygun olan manasında أَرْضٌ “yer” anlamındadır. “Yeryüzü” manasına da gelir. Yerleşme için uygun olan her yer arzdır. Yerküre de arzdır, yerküre içindeki herhangi bir alan da arzdır. Türkçeye geçen arsa ve arazi kelimeleri, İngilizcedeki earth kelimesi buradan gelmektedir.

أَدْنَى الْأَرْضِ: “Yerin en yakını” demektir.

فِي أَدْنَى الْأَرْضِ: “Yerin en yakınında” demektir.

غُلِبَتِ الرُّومُ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ: “Yerin en yakınında Rumlar yenildi” demektir.

وَ: Hâl vâvıdır.

هُمْ: “Onlar” demektir. Merfu munfasıl zamirdir. Rumlara racidir.

مِنْ: “-den” demektir. Harf-i cerdir.

بَعْدِ: “Sonra” demektir. Zarftır. İzafe edildiği kelimeden sonrasındaki zamanı ifade eder.

غَلَبِ: “Yenmek, galip gelmek” demektir. غلب kökünden ikinci bâbdan mastardır.

هِمْ: “Onlar” demektir. Mecrur muttasıl zamirdir. Rumlara racidir.

غَلَبِهِمْ: “Onların yenilmesi” demektir. Mastarların özelliği hem malum (etken) hem de meçhul (edilgen) anlamdadırlar. Yani غَلَبِ mastarı hem “yenmek” hem de “yenilmek” anlamındadır. Cümlenin başından yenildiklerini bildiğimizden burada mastar “yenilmek” anlamındadır.

مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ: “Onların yenilmesinden sonrasında” demektir. Buradaki مِنْ onların yenilmesinden sonrasını muayyen (belirli) hale getirir. Eğer bu مِنْ olmasaydı بَعْدَ غَلَبِهِمْ şeklinde gelerek müphem (belirsiz) olacaktı. Bu مِنْ nedeniyle ondan sonrasındaki zaman belirlidir. Bu yenilginin zamanı bilinmektedir.

سَ: Yakın gelecek zaman edatıdır. Muzari fiillerin başına gelir ve arkasından gelen fiilin yakın bir zamanda gerçekleşeceğini gösterir. سَوْفَ ise uzak bir zamanda gerçekleşeceğini gösteren edattır.

يَغْلِبُونَ: “Yenerler” demektir. غلب kökünden ikinci bâbdan üçüncü şahıs çoğul merfu muzari malum fiildir. Fiilin fâili cem vâvıdır (يَغْلِبُونَ). Bu cem vâvı da Rumlara racidir.

سَيَغْلِبُونَ: “Yakında yenecekler” demektir.

فِي: “İçinde” demektir. Harf-i cerdir.

بِضْعِ: “Birkaç” demektir. Belgisiz sıfat (kinâye) olan sayıdır. 3-9 arasındaki miktarı belli olmayan sayıları göstermek için kullanılır. Müfred sayılardaki kurallar geçerlidir. Sayılan eril olduğunda sonunda kapalı te (ة) vardır, بِضْعَة şeklinde gelir. Sayılan dişil olduğunda sonunda kapalı te (ة) yoktur, بِضْع şeklinde gelir. Kinaye sayı muzaf, sayılan (ma’dûd) muzafun ileyh olarak gelir. Sayılan (ma’dûdları) cem’i mecrurdur (çoğul ve mecrurdur).

Dişil

Eril

İ’râb

Sayı

M.İleyh

Sayılan

Muzaf

Sayı

M.İleyh

Sayılan

Muzaf

Sayı

 

 

سَمَاوَاتٍ

بِضْعُ

رِجَالٍ

بِضْعَةُ

Merfu

3-9

سَمَاوَاتٍ

بِضْعَ

رِجَالٍ

بِضْعَةَ

Mensub

سَمَاوَاتٍ

بِضْعِ

رِجَالٍ

بِضْعَةِ

Mecrur

لَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ

Zindanda birkaç sene kaldı

Burada بِضْعَ kinaye sayısı kullanılmıştır. 3-9 arasında herhangi bir sayıdır. Müfred sayılardaki gibi sayılan سِنِينَ dişil çoğul olduğu için بِضْعَ kapalı te olmadan gelmiştir. Kalınan senenin sayısının bu aralıkta olduğu ama tam ne kadar olduğu önemli olmadığı için kinaye sayı kullanılmıştır.

سِنِينَ: “Seneler” demektir. Tekili سَنَة dir. سنه kökünden gelmiştir. Dördüncü bâbdan سَنَهٌ mastarı bir şeyin üzerinden uzun bir zaman geçmesi ve bu geçen zamanın alametlerinin bu şeyde görünmesidir. Bu mastar manasından geçen zaman birimi olarak sene camid isimdir. Sonundaki ه hazf edilmiş ve bu hazfin yerine ivaz olarak ة getirilmiştir (سَنَهٌ سَنَةٌ). Sene ile âm arasında fark vardır. Sene ile bir zaman diliminin tamamı anlatılır. Arada boşluklar olmadan devam eden bir süredir ve onunla ilgili anlatılan olay o süre içinde kesintisiz olarak gerçekleşmiştir. Âm ile anlatılan olay ise zaman diliminin tamamı içinde gerçekleşmemiştir. Zaman diliminin içinde gerçekleşmiş ama zaman diliminin tamamını kapsamamıştır. Süre anlatılmak istendiğinde sene, içindeki olay anlatılmak istendiğinde âm kullanılır. Örnek olarak üniversitede dört sene okudum denmez, dört âm okudum dersiniz. Çünkü senenin tamamı boyunca üniversitede okumazsınız.

بِضْعِ سِنِينَ: “Birkaç sene” demektir.

فِي بِضْعِ سِنِينَ: “Birkaç sene içinde” demektir.

سَيَغْلِبُونَ فِي بِضْعِ سِنِينَ: “Birkaç sene içinde yenecekler” demektir.

هُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ فِي بِضْعِ سِنِينَ: “Onlar yenilmelerinin sonrasında birkaç sene içinde yenecekler” demektir.

وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ فِي بِضْعِ سِنِينَ: “Onlar yenilmelerinin sonrasında birkaç sene içinde yenecekleri halde” demektir.

غُلِبَتِ الرُّومُ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ فِي بِضْعِ سِنِينَ: “Rumlar yenilmelerinin sonrasında birkaç sene içinde yenecekleri halde yerin en yakınında yenildiler” demektir.

Burada yakında yenecekler gelecek zamanı göstermektedir. Bu fiil Rumlar yenildi cümlesinin içinde hâl olduğu için bu ayeti okuduğumuz zamana göre gelecek zaman değil, hâl cümlesi olarak geçtiği “Rumlar yenildi” cümlesinin zamanına göre gelecek zamandır. Yani günümüze göre değil geçmişte Rumların yenildiği zamana göre gelecek zamanı ifade eder.

Burada Rumları kimin yendiği söylenmemiştir. Bu ayetlerin iniş sebebinin Sasaniler ile Doğu Roma İmparatorluğunun arasındaki savaşlar olduğu bilinmektedir. Ayet Sasanileri referans almayıp Rumları referans almaktadır. 602-628 yılları arasında Sasaniler ile Rumlar savaşmışlardır. Başlangıçta Sasaniler Rumları yenerek ilerlemiş, daha sonra olay tersine dönmüş ve Rumlar Sasanileri yenmişlerdir.

602 yılında Sasaniler ile savaşlar başlamıştır. Sasaniler 613’te Antakya ve Şam’ı, 614 yılında da Kudüs’ü, 615’de Ürdün, Suriye ve Filistin’i, 618 yılında da Mısır’ı almışlardır. Bundan sonra 622 yılında olaylar tersine dönmüş ve 627 yılında Ninova savaşıyla Rumlar Sasanilere karşı büyük bir galibiyet almışlardır.

Ayette فِي بِضْعِ سِنِينَ (birkaç sene içinde) denmiştir. Bu da 3-9 sene arasıdır. Bu pek çok savaş içinden ayetteki Rumların yenildiği savaş ve yendikleri savaş hangisidir? Yendikleri savaş ilk galibiyetleri olmalıdır. Çünkü yenilgi durumundan çıktıkları ilk galibiyetleridir. Bu da 622 yılına denk gelmektedir. Ayetteki yenildikleri ise en ağır yenilgileri olmalıdır. O da Kudüs’ü kaybettikleri 614 yılında 90.000 hıristiyanın öldüğü, kutsal toprağı kaybettikleri savaştır. İkisi arasında 8 sene vardır ve فِي بِضْعِ سِنِينَ ye uygundur.

Rumların yenildiği yer ise فِي أَدْنَى الْأَرْضِ ile ifade edilmektedir. Yerin en yakınında demektir. Burada الْأَرْضِ ile kastedilen yer neresidir? Bu yerin en yakını neresidir? Yer tüm yeryüzü olabileceği gibi belirli bir yer de olabilir. Tüm yeryüzünün en yakını olamayacağından belirli bir yer kastedilmektedir. Bu yer (الْأَرْضِ) Bizans topraklarıdır. 614 yılındaki savaş Bizans topraklarının Mekke’ye en yakın olduğu yerde olmuştur. Bu nedenle yerin en yakınında denmektedir. Referans noktası Mekke’dir. Mekke’ye en yakın olan Rum toprakları ifade edilmektedir.

 

لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ

Öncesinde ve sonrasında Allah’a aittir iş.

لِ: “İçin” demektir. Harf-i cerdir.

اللَّهِ: “Allah” demektir. Alemlerin rabbinin özel ismidir.

لِلَّهِ: “Allah’a aittir” demektir.

الْأَمْرُ: “Emir, iş” demektir. ءمر kökünden gelmiştir. Birinci bâbdan mastar olarak birisine bir işi yapmayı emretmek manasındadır. Bu mastar manasından yapılan iş manasında أَمْرٌ “emir, iş” anlamında isimdir. Çoğulu أُمُور dur.

مِنْ: “-den” demektir. Harf-i cerdir.

قَبْلُ: “Önce” demektir. Zarftır. İzafe edildiği kelimeden öncesindeki zamanı ifade eder.

مِنْ قَبْلُ: “Öncesinde” demektir. Normalde مِنْ harf-i cerdir ve sonrasındaki kelimeyi mecrur yapar. Bu nedenle beklenilen قَبْلِ şeklinde kesre ile gelmesidir. قَبْلُ şekilde gelmesi sonrasındaki kelimenin hazf edildiğini göstermek içindir. Burada مِنْ قَبْلِ ذَلِكَ (ondan öncesinde) şeklinde takdir edilebilir.

وَ: “Ve” demektir. Atıf harfidir. مِنْ قَبْلُ ya مِنْ بَعْدُ yu atfetmektedir.

مِنْ: “-den” demektir. Harf-i cerdir.

بَعْدُ: “Sonra” demektir. Zarftır. İzafe edildiği kelimeden sonrasındaki zamanı ifade eder.

مِنْ بَعْدُ: “Sonrasında” demektir. Burada da hazf vardır. Burada مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ (ondan sonrasında) şeklinde takdir edilebilir.

مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ: “Öncesinde ve sonrasında” demektir.

لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ: “Öncesinde ve sonrasında Allah’a aittir iş” demektir. Bu cümle öncesindeki cümle ile sonrasındaki cümle arasına açılmış bir parantezdir. Bu durumda öncesi ve sonrası ifadelerinin muzafun ileyhleri hazf edildiği için üç şekilde düşünülebilir:

  • Yenilmelerinin öncesinde, yenilmelerinin sonrasında
  • Yenilmelerinin öncesinde, yenmelerinin sonrasında
  • Yenmelerinin öncesinde, yenmelerinin sonrasında

Buna göre Rum-Sasani savaşlarının öncesi, sonrası her şekilde Allah’ın planlaması ile gerçekleşmektedir. Bunun bir sebebi vardır. Önce Rumların yenilmesi ve sonra yenmesi gerekliymiş. İslam dininin yerleşmesi için önemli olmalıydı ki bu şekilde ifade edilmektedir. Eğer bu iki imparatorluk savaş içinde olmasaydı belki de bunlardan birisi Arabistan yarımadasını işgal edecekti ve oradan İslam dini (düzeni) doğmayacaktı. Bu nedenle bu savaş Allah’ın işidir ve olması gereklidir. Başka pek çok gerekçe olabilir, gerçekleşmemiş olduğu için bilemeyiz ancak tahminlerde bulunabiliriz.

 

وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ

Ve o dönem müminler Allah’ın yardımıyla ferahlarlar.

وَ: “Ve” demektir. Atıf harfidir. يَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ cümlesini öncesindeki parantez cümlesine değil غُلِبَتِ الرُّومُ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ فِي بِضْعِ سِنِينَ cümlesine atfetmektedir.

يَوْمَئِذٍ: “O dönem” demektir. يَوْمَ “gün, dönem” demektir. İsim tamlamasında muzaf olarak gelmiştir. Kendisinden sonra muzafun ileyhi olarak إِذٍ gelmiştir. Bu durumda sözün öncesinde geçen zamanı ifade eder. Rumların yendikleri zamanı işaret etmektedir.

يَفْرَحُ: “Ferahlar” demektir. فرح kökünden dördüncü bâbdan üçüncü şahıs eril tekil merfu muzari malum fiildir. Duygu ifade eden bir lazım fiildir.

الْمُؤْمِنُونَ: “Müminler” demektir. ءمن kökünden if’âl bâbından merfu marife eril çoğul ism-i fâildir.

بِ: “İle” demektir. Harf-i cerdir.

نَصْرِ: “Yardım” demektir. Sıkıntılı durumlarda gelen yardımdır.

اللَّهِ: “Allah” demektir. Alemlerin rabbinin özel ismidir.

نَصْرِ اللَّهِ: “Allah’ın yardımı” demektir.

بِنَصْرِ اللَّهِ: “Allah’ın yardımıyla” demektir.

يَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ: “O dönem müminler Allah’ın yardımıyla ferahlarlar” demektir. Rumlar 622 yılında yenmeye başlamışlardır. Mekke’den Medine’ye muhacere de 622 yılında olmuştur ve müminler ferahlamışlardır. Buradaki Allah’ın yardımı Medinelilerin Mekkelileri barındırmalarıdır. Sıkıntılı durumda, düşmana karşı yapılmış bir yardımdır. Hicret sonrası müminler psikolojik olarak rahatlamışlardır.

 

يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ

İstediği kimseye yardım eder.

يَنْصُرُ: “Yardım eder” demektir. نصر kökünden üçüncü şahıs eril tekil merfu muzari malum fiildir. Fâili müstetir هُوَ dir. Allah’a racidir. Sıkıntılı durumlarda, hasmına karşı galip gelmek için birine kuvvetle yardım etmektir. Sıradan işlerdeki yardım değildir. عون ise genel yardımdır. Bütün yardımları kapsar.

مَنْ: “Kimse” anlamındadır. Umumi ism-i mevsuldür. Şuurlu varlıklar için kullanılır. Arkasından sıla cümlesi gelir. Sıla cümlesinde bu ism-i mevsule dönen bir aid zamiri vardır. Eril tekil zamir döner. هُوَ veya هُ zamiri döner. Eril zamir dönmesi sadece erkekleri ilgilendirdiği anlamında değildir. Hem erkek hem de kadınları kapsar. Tekil zamir dönmesi de tek bir kişiyi ilgilendirdiği anlamında değildir. Hem tek kişiyi hem iki kişiyi hem de çok kişiyi kapsar. Bu nedenle umumi ism-i mevsuldür. Eril tekil zamir dönmesi gramatik bir kuraldır. Bazen de eril çoğul zamir döner. مَا da مَنْ gibi umumi ism-i mevsuldür, şuursuz varlıklar için kullanılır. Hem şuursuz hem şuurlu varlıklar varsa مَا kullanılır.

يَشَاءُ: “İster” demektir. Bir durumu, bir varlığı, bir işi dilemek, istemek manasındadır. Talep etmek demek değildir. Birisinden bir şeyi istemek demek değildir. Kendi içinden istemek, olmasını istemek demektir. Fâili müstetir هُوَ dir. Allah’a racidir.

مَنْ يَشَاءُ: “İstediği kimse” veya “isteyen kimse” demektir. İki anlama da gelmektedir. Bunun sebebi “aid zamiri” kavramıdır. يَشَاءُ nun fâili müstetir هُوَ dir. Mef’ûlü ise mahzuf هُ dur.

Aid zamiri fâil olan müstetir هُوَ olursa anlam “isteyen” şeklinde olur, mef’ûl olan mahzuf هُ ise anlam “istediği” şeklinde olur. Bu nedenle iki anlamın da verilmesi uygundur. Ancak öncelik aid zamirinin mef’ûl olan mahzuf هُ olduğu anlamın tercih edilmesindedir.

Sıla cümlesi
Fiil cümlesi

İsm-i
mevsûl

Fâil

Aid zamiri

Mefûlun bih

Fiil

هُوَ

هُ

يَشَاءُ

مَنْ

İsteyen kimse

 

Sıla cümlesi
Fiil cümlesi

İsm-i
mevsûl

Fâil

Mefûlun bih

Aid zamiri

Fiil

هُوَ

هُ

يَشَاءُ

مَنْ

İstediği kimse

 

يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ: “İstediği kimseye yardım eder” demektir. Allah Mekkeli müminlere yardım etmeyi istemiş, Mekkeli müminler de Allah’ın kendilerine yardım etmesini istemiştir. Böylece yardım gerçekleşmiş, hicret için imkânlar oluşturulmuş ve müminler ferahlamışlardır.

 

وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ

Ve O azizdir, rahimdir.

وَ: “Ve” demektir. Atıf harfidir. يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ cümlesine هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ cümlesini atfetmektedir.

هُوَ: “O” demektir. Merfu munfasıl zamirdir. Allah’a racidir.

الْعَزِيزُ: “Aziz” (üst, üstün, etkin) demektir. Sıfat-ı müşebbehedir. Kökü عزز dir. İkinci bâbdan gelmektedir. Lazım fiildir. Üst olan, üstün olan, etkin olan manasındadır. Sübut ve devam özelliği olan bir sıfattır. Çoğulu أَفْعِلَة kalıbından أَعِزَّة dür.

الرَّحِيمُ: “Rahim” (merhamet edici) demektir. Kökü رحم dir. Dördüncü bâbdan müteaddi fiilden türeyen mübalağalı ism-i fâildir. Birisine fayda etmek, ondaki zararı gidermek için yardım etmek manasındaki fiilden gelmiştir. Düzensiz çoğulu رُحَمَاءُ dur.

هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ: “O azizdir, rahimdir” demektir. Allah üstündür. Kime yardım ederse o başarılı olur. Allah merhamet edicidir. Zararda, sıkıntıda olana merhamet eder, yardım eder. Mekkeli müminlere de yardım etmiş, onlara merhamet etmiş ve onları ferahlatmıştır. Kuran’ın nüzulunun başlamasını iki büyük imparatorluğun savaşmaları sırasında gerçekleştirmiş, hicret ile gelen ferahlama da savaşın gidişatının tersine döndüğü bir dönemde olmuştur. Bunların hepsi Allah’ın planlaması içinde olmuştur. Allah bunları irade etmiş ve sonuçlar da Allah’ın iradesine uygun bir şekilde tecelli etmiştir.

Allah’ın الرَّحِيمُ sıfatının Kuran’da geçiş şekilleri:

Marife geçiş

Sayı

Nekre geçiş

Sayı

الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ

13

 

 

الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

7

غَفُورٌ رَحِيمٌ

63

الرَّحِيمُ الْغَفُورُ

1

 

 

التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

6

تَوَّابٌ رَحِيمٌ

3

الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

6

 

 

الْبَرُّ الرَّحِيمُ

1

 

 

 

 

رَءُوفٌ رَحِيمٌ

10

 

 

رَحِيمٌ وَدُودٌ

1

 

 

رَبٍّ رَحِيمٍ

1

Bu ayette aziz ve rahîm sıfatları marife olarak gelmiştir. Allah’ın sıfatı marife gelmişse o sıfatın gerçekleşmesinin nasıl olduğunu biz kavrayabiliriz, anlayabiliriz, bilebiliriz, nekre gelirse o sıfatın gerçekleşmesinin nasıl olduğunu biz kavrayamayız, bilemeyiz. (S.Akdemir kavrayamayız değil, kavramada zorlanırız şeklinde olması gerektiğini belirtti. Sadece başından olay geçenler kavrayabilirler şeklinde ifade etti.)

Bu ayette Allah’ın aziz ve rahîm olduğunu söylemektedir. Bu sıfatlarının nasıl gerçekleştiği bilinmektedir. Allah’ın aziz ve rahîm sıfatı müminlere muhacere yoluyla tecelli etmiştir.

Önemli olan Kuran’da bir surede bu olayların niçin anlatıldığıdır. Kuran indiği sırada bir mucize gerçekleşmiş, neredeyse yıkıldı denen Bizans kendini toparlamış ve Sasanilerden kaybettiği toprakları geri almıştır.

Yenilgiler olabilir, başarısızlıklar olabilir. Bunlar caydırmamalıdır. İmkânsız denilen toparlanmaların olabileceği bu ayetlerle anlatılmaktadır. Allah’ın yardımı en önemli faktördür ve Allah yolunda cihad ederken (çabalarken) Allah’ın yardımı istenmelidir. Aziz ve rahîm olan Allah istediği/isteyen kimseye yardım edecektir. Cihadınız Allah yolunda ise bu yardım gerçekleşecektir.

 

 

Yalova, Teşvikiye

03 Aralık 2022

M. Lütfi Hocaoğlu

 


Tüm Seminerler
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1234
Rum Suresi Tefsiri 55. Ayet
25.11.2023 61 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1233
Rum Suresi Tefsiri 54. Ayet
11.11.2023 89 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1232
Rum Suresi Tefsiri 53. Ayet
4.11.2023 81 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1231
Rum Suresi Tefsiri 51-52. Ayetler
21.10.2023 135 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1230
Rum Suresi Tefsiri 50. Ayet
14.10.2023 115 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1229
Rum Suresi Tefsiri 48-49. Ayetler
30.09.2023 128 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1228
Rum Suresi Tefsiri 47. Ayet
16.09.2023 145 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1227
Rum Suresi Tefsiri 46. Ayet
9.09.2023 176 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1226
Rum Suresi Tefsiri 44-45. Ayetler
2.09.2023 105 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1225
Rum Suresi Tefsiri 43. Ayet
19.08.2023 99 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1224
Rum Suresi Tefsiri 42. Ayet
12.08.2023 114 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1223
Rum Suresi Tefsiri 41. Ayet
5.08.2023 153 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1222
Rum Suresi Tefsiri 40. Ayet
29.07.2023 107 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1221
Rum Suresi Tefsiri 39. Ayet
22.07.2023 103 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1220
Rum Suresi Tefsiri 38. Ayet
15.07.2023 104 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1219
Rum Suresi Tefsiri 37. Ayet
17.06.2023 93 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1218
Rum Suresi Tefsiri 36. Ayet
3.06.2023 125 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1217
Rum Suresi Tefsiri 35. Ayet
27.05.2023 136 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1216
Rum Suresi Tefsiri 33-34. Ayetler
20.05.2023 168 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1215
Rum Suresi Tefsiri 31-32. Ayetler
13.05.2023 142 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1214
Rum Suresi Tefsiri 30. Ayet
6.05.2023 221 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1213
Rum Suresi Tefsiri 29. Ayet
29.04.2023 156 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1212
Rum Suresi Tefsiri 28. Ayet
15.04.2023 175 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1211
Rum Suresi Tefsiri 27. Ayet
8.04.2023 173 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1210
Rum Suresi Tefsiri 26. Ayet
1.04.2023 166 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1209
Rum Suresi Tefsiri 25. Ayet
25.03.2023 183 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1208
Rum Suresi Tefsiri 24. Ayet
18.03.2023 276 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1207
Rum Suresi Tefsiri 23. Ayet
11.03.2023 171 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1206
Rum Suresi Tefsiri 22. Ayet
4.03.2023 294 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1205
Rum Suresi Tefsiri 21. Ayet
25.02.2023 302 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1204
Rum Suresi Tefsiri 20. Ayet
18.02.2023 338 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1203
Rum Suresi Tefsiri 19. Ayet
11.02.2023 190 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1202
Rum Suresi Tefsiri 17-18. Ayetler
4.02.2023 333 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1201
Rum Suresi Tefsiri 14-16. Ayetler
28.01.2023 208 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1200
Rum Suresi Tefsiri 12-13. Ayetler
21.01.2023 201 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1199
Rum Suresi Tefsiri 11. Ayet
14.01.2023 201 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1198
Rum Suresi Tefsiri 10. Ayet
7.01.2023 247 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1197
Rum Suresi Tefsiri 9. Ayet
31.12.2022 458 Okunma
2 Yorum 01.01.2023 00:23
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1196
Rum Suresi Tefsiri 8. Ayet
17.12.2022 249 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1195
Rum Suresi Tefsiri 6-7. Ayetler
10.12.2022 346 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1194
Rum Suresi Tefsiri 1-5. Ayetler
3.12.2022 300 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1193
Ankebut Suresi Tefsiri 69. Ayet
26.11.2022 291 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1192
Ankebut Suresi Tefsiri 68. Ayet
19.11.2022 309 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1191
Ankebut Suresi Tefsiri 67. Ayet
12.11.2022 324 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1190
Ankebut Suresi Tefsiri 65-66. Ayetler
5.11.2022 291 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1189
Ankebut Suresi Tefsiri 64. Ayet
29.10.2022 307 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1188
Ankebut Suresi Tefsiri 63. Ayet
22.10.2022 323 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1187
Ankebut Suresi Tefsiri 62. Ayet
15.10.2022 334 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1186
Ankebut Suresi Tefsiri 61. Ayet
8.10.2022 361 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1185
Ankebut Suresi Tefsiri 60. Ayet
1.10.2022 374 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1184
Ankebut Suresi Tefsiri 58-59. Ayetler
24.09.2022 387 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1183
Ankebut Suresi Tefsiri 57. Ayet
17.09.2022 936 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1182
Ankebut Suresi Tefsiri 56. Ayet
10.09.2022 1011 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1181
Ankebut Suresi Tefsiri 54-55. Ayetler
3.09.2022 1416 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1180
Ankebut Suresi Tefsiri 53. Ayet
27.08.2022 1573 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1179
Ankebut Suresi Tefsiri 52. Ayet
20.08.2022 1987 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1178
Ankebut Suresi Tefsiri 51. Ayet
13.08.2022 1272 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1177
Ankebut Suresi Tefsiri 50. Ayet
6.08.2022 1636 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1176
Ankebut Suresi Tefsiri 48-49. Ayetler
30.07.2022 2111 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1175
Ankebut Suresi Tefsiri 47. Ayet
23.07.2022 1778 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1174
Ankebut Suresi Tefsiri 46. Ayet
16.07.2022 2263 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1173
Ankebut Suresi Tefsiri 45. Ayet
2.07.2022 2512 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1172
Ankebut Suresi Tefsiri 44. Ayet
25.06.2022 7340 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1171
Ankebut Suresi Tefsiri 43. Ayet
18.06.2022 1864 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1170
Ankebut Suresi Tefsiri 42. Ayet
11.06.2022 1977 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1169
Ankebut Suresi Tefsiri 41. Ayet
4.06.2022 1843 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1168
Ankebut Suresi Tefsiri 40. Ayet
28.05.2022 2314 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1167
Ankebut Suresi Tefsiri 39. Ayet
14.05.2022 1859 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1166
Ankebut Suresi Tefsiri 38. Ayet
7.05.2022 2096 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1165
Ankebut Suresi Tefsiri 37. Ayet
30.04.2022 2284 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1164
Ankebut Suresi Tefsiri 36. Ayet
23.04.2022 2702 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1163
Ankebut Suresi Tefsiri 35. Ayet
16.04.2022 11383 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1162
Ankebut Suresi Tefsiri 34. Ayet
9.04.2022 2506 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1161
Ankebut Suresi Tefsiri 33. Ayet
2.04.2022 2273 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1160
Ankebut Suresi Tefsiri 32. Ayet
26.03.2022 1956 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1159
Ankebut Suresi Tefsiri 30-31. Ayetler
19.03.2022 2356 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1158
Ankebut Suresi Tefsiri 29. Ayet
12.03.2022 2448 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1157
Ankebut Suresi Tefsiri 28. Ayet
5.03.2022 2104 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1156
Ankebut Suresi Tefsiri 27. Ayet
26.02.2022 3525 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1155
Ankebut Suresi Tefsiri 26. Ayet
19.02.2022 2171 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1154
Ankebut Suresi Tefsiri 25. Ayet
12.02.2022 3241 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1153
Ankebut Suresi Tefsiri 24. Ayet
5.02.2022 2743 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1152
Ankebut Suresi Tefsiri 23. Ayet
29.01.2022 2407 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1151
Ankebut Suresi Tefsiri 22. Ayet
22.01.2022 9928 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1150
Ankebut Suresi Tefsiri 21. Ayet
15.01.2022 2555 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1149
Ankebut Suresi Tefsiri 20. Ayet
1.01.2022 2739 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1148
Ankebut Suresi Tefsiri 19. Ayet
25.12.2021 2696 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1147
Ankebut Suresi Tefsiri 18. Ayet
18.12.2021 2711 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1146
Ankebut Suresi Tefsiri 17. Ayet
11.12.2021 2354 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1145
Ankebut Suresi Tefsiri 16. Ayet
4.12.2021 2474 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1144
Ankebut Suresi Tefsiri 15. Ayet
27.11.2021 2681 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1143
Ankebut Suresi Tefsiri 14. Ayet
20.11.2021 2607 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1142
Ankebut Suresi Tefsiri 13. Ayet
13.11.2021 2726 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1141
Ankebut Suresi Tefsiri 12. Ayet
6.11.2021 2818 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1140
Ankebut Suresi Tefsiri 11. Ayet
30.10.2021 2898 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1139
Ankebut Suresi Tefsiri 10. Ayet
23.10.2021 2782 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1138
Ankebut Suresi Tefsiri 9. Ayet
16.10.2021 2585 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1137
Ankebut Suresi Tefsiri 8. Ayet
9.10.2021 3530 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1136
Ankebut Suresi Tefsiri 7. Ayet
2.10.2021 2891 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1135
Ankebut Suresi Tefsiri 6. Ayet
25.09.2021 3073 Okunma