Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1203
Rum Suresi Tefsiri 19. Ayet
11.02.2023
90 Okunma, 0 Yorum

RÛM SÛRESİ - 10. Hafta

 

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ (19)

Ölüden diriyi çıkarır ve diriden ölüyü çıkarır ve ölümünden sonra yere hayat verir ve böyle çıkarılırsınız. (19)

 

يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ

Ölüden diriyi çıkarır.

 

Fiil cümlesi

Mefûlün bih GS

Mefûlun
bih

Fâil

Fiil

Mecrur

Cârr

الْمَيِّتِ

مِنْ

الْحَيَّ

هُوَ

يُخْرِجُ

يُخْرِجُ: “Çıkarır” demektir. Üçüncü şahıs eril tekil merfu muzari malum fiildir. Fâili müstetir هُوَ dir. 17. ayetteki Allah’a racidir. Birinci bâbdan خَرَجَ - يَخْرُجُ şeklinde çıkmak manasındadır. Lazım fiildir. Birinci bâb if’âl bâbına (أَخْرَجَيُخْرِجُ) tadiye etkisi ile gelir. Çıkmak anlamından, çıkarmak anlamına gelir.

الْحَيَّ: “Diri” demektir. Sıfat-ı müşebbehedir. Kökü حيي dir. Dördüncü bâbdan gelmektedir. Canlı olmak, ölü olmamak manasından gelmiştir. Lazım fiildir. Sübut bildirir. Çoğulu أَفْعَال kalıbından أَحْيَاء dır.

مِنَ: “-den” demektir. Harf-i cerdir. Aslı مِنْ dir. Sonrasında harf-i tarifli kelime (الْمَيِّتِ) geldiği için okuma kolaylığından dolayı مِنَ şekline dönüşmüştür.

الْمَيِّتِ: “Ölü” demektir. Sıfat-ı müşebbehedir. Kökü موت dir. Birinci bâbdan gelmektedir. Ölmek manasından gelmiştir. Ölmek fiili lazım fiildir. Ölü olmak da sübut bildirir. Bu şekliyle sıfat-ı müşebbehedir.

Burada i’lâl gerçekleşmiştir. Aslı فَيْعِلٌ kalıbından مَيْوِتٌ dur.

مَيْوِتٌ مَيِّتٌ

و harfi ي’ye dönüşmüş ve iki ي idgam edilmiştir. (Sakin و’ı harekeli ي takip ederse veya sakin ي’yi harekeli و takip ederse و harfi ي harfine kalp edilir ve oluşan iki ي idgam edilir.)

Düzensiz çoğullarından biri أَمْوَاتٌ dür (ölüler). أَفْعَالٌ kalıbındandır. Diğer düzensiz çoğulu ise مَوْتَى dır. Kalıbı ise فَعْلَى dır.

مِنَ الْمَيِّتِ: “Ölüden” demektir.

يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ: “Ölüden diriyi çıkarır” demektir.

 

وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ

Ve diriden ölüyü çıkarır.

 

Fiil cümlesi

Atıf
harfi

Mefûlün bih GS

Mefûlun
bih

Fâil

Fiil

Mecrur

Cârr

الْحَيِّ

مِنْ

الْمَيِّتَ

هُوَ

يُخْرِجُ

وَ

وَ: “Ve” demektir. Atıf harfidir. يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ cümlesine يُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ cümlesini atfetmektedir.

يُخْرِجُ: “Çıkarır” demektir. Fâili müstetir هُوَ dir. 17. ayetteki Allah’a racidir.

الْمَيِّتَ: “Ölü” demektir. Sıfat-ı müşebbehedir.

مِنَ: “-den” demektir. Harf-i cerdir.

الْحَيِّ: “Diri” demektir. Sıfat-ı müşebbehedir.

مِنَ الْحَيِّ: “Diriden” demektir.

يُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ: “Diriden ölüyü çıkarır” demektir.

 

وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا

Ve ölümünden sonra yere hayat verir.

 

Fiil cümlesi

Atıf
harfi

Mefûlun fih

Mefûlun
bih

Fâil

Fiil

Muzâfun ileyh

Muzâf

Fâil
Muzâfun ileyh

Şibh-i fiil
Muzâf

هَا

مَوْتِ

بَعْدَ

الْأَرْضَ

هُوَ

يُحْيِي

وَ

وَ: “Ve” demektir. Atıf harfidir. يُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ cümlesine يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا cümlesini atfetmektedir.

يُحْيِي: “Hayat verir, yaşatır” demektir. حيي kökünden if’âl bâbından üçüncü şahıs eril tekil merfu muzari malum fiildir. Fâili müstetir هُوَ dir. 17. ayetteki Allah’a racidir. Dördüncü bâbdan حَيَّ - يَحْيَى şeklinde yaşamak manasındadır. Lazım fiildir. Dördüncü bâb if’âl bâbına (أَحْيَايُحْيِي) tadiye etkisi ile gelir. Hayat vermek, yaşatmak anlamına gelir.

الْأَرْضَ: “Yer” demektir. ءرض kökünden gelmiştir. Dördüncü bâbdan أَرَضٌ mastarı bir mekânın bereketli, verimli olması, hayrının çok olması ve yerleşme ve ikamet için uygun olması manasındadır. Bu mastar manasından yerleşme için uygun olan manasında أَرْضٌ “yer” anlamındadır. “Yeryüzü” manasına da gelir. Yerleşme için uygun olan her yer arzdır. Ay’a yerleşirsiniz, orası arz olur. Mars’a yerleşirsiniz, orası arz olur. Uzay istasyonuna yerleşirsiniz, orası arz olur. Arzı yerküre olarak sınırlandırmak yanlıştır. Yerküre içindeki herhangi bir alan da arzdır. Türkçeye geçen arsa ve arazi kelimeleri, İngilizcedeki earth kelimesi buradan gelmektedir.

بَعْدَ: “Sonra” demektir. Zarftır. İzafe edildiği kelimeden sonrasındaki zamanı ifade eder.

مَوْتِ: “Ölüm” demektir. موت kökünden birinci bâbdan mastardır. Etimolojik olarak م su demektir. Denizin büyüklüğünden belirsizlik ifade eder. Bu nedenle soru edatları bu harfle başlar. Türkçede de -mi, -mı, -mü, -mu soru ekleri de “m” ile başlamaktadır. Zamandaki belirsizlikten dolayı mastarlarda da bu harf kullanılır (مَا mastarı, mimli mastarlar). ت üst üste konmuş iki çubuktur. İşareti, izi ifade eder. مت “belirsizlik işareti” demektir. Ortaya gelen و çadırın kancası demektir. Bağlantıyı, bağlanmayı ifade eder. Belirsizliği işaret eden duruma bağlanmadır. Bu haliyle “ölüm” demektir. Ölüm hareketsizliktir. Canlılığın sona ermesinin işareti hareketsizliktir. Latincede “mors”, “mort” ölüm demektir. İngilizcedeki “mortal” (ölümcül) kelimesi Latinceden gelmiştir. İngilizcedeki “mute” (sessizlik) kelimesi de ölüm kelimesinden gelmiştir. Ölü varlıklar ses çıkarmazlar. Satrançtaki “şah mat” ifadesi de “şah öldü” demektir.

هَا: “O” demektir. Mecrur muttasıl zamirdir. Müennestir (dişildir). الْأَرْضَ ya racidir.

مَوْتِهَا: “Onun ölümü” demektir. Yerin ölümüdür. Yerin ölümü ne demektir? Arz yerleşme için uygun olan yer demektir. Arz uzaydaki üs bile olabilir. Arzın ölümü demek, arzda hareketin olmaması demektir. Arzda hayvan veya bitki yaşıyorsa arz hareket eder ve hayat sahibi olur.

بَعْدَ مَوْتِهَا: “Onun ölümünden sonra” demektir. Ölümün sonrası müphemdir (belirsizdir). Eğer مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا şeklinde başında مِنْ olsaydı onun ölümünden sonrasını muayyen (belirli) hale getirirdi. “Onun ölümünden sonrasında” anlamına gelirdi.

يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا: “Ölümünden sonra yere hayat verir” demektir. Buradaki arz sadece bizim üzerimizde yaşadığımız yeryüzü değildir. Evrende hayat olan her yer arzdır. Yerin ölümü demek üzerinde canlının olmamasıdır. Yerin hayat sahibi olması da üzerinde canlıların olmasıdır, hareketin olmasıdır. Yer ilk yaratıldığında ölü idi, üzerinde canlı yoktu. Üzerinde canlılar yaratılmaya başlayınca yer hayat sahibi olmuştur. مِنْ kullanılmadığı için ölümünden sonraki geniş bir zamandır ve canlıların ilk yaratılmasından günümüze kadar ve gelecekteki dönemleri de kapsamaktadır.

 

وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ

Ve böyle çıkarılırsınız

 

Fiil cümlesi

Atıf
harfi

Nâib-i
fâil

Fiil

Mefûlu mutlak

Sıfat
Naib-i mef'ûlü mutlak

Mevsûf

Mecrur

Cârr

Bedel

Mübdelün minh

و

تُخْرَجُونَ

الْإِخْرَاجِ

ذَلِكَ

كَ

إِخْرَاجًا

وَ

وَ: “Ve” demektir. Atıf harfidir. يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا cümlesine كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ cümlesini atfetmektedir.

كَ: “Gibi” demektir. Harf-i cerdir.

ذَلِكَ: “Sana söylüyorum, o” demektir. Uzak ism-i işarettir. Asıl ism-i işaret olan ذَا ve uzaklık lâmı olan لِ ve kâfu-l hitbe olan كَ den meydana gelmiştir. Muhatap كَ yani “sen”dir. İşaret edilen “o”dur. Burada uzak ism-i işaretle işaret edilen önceki cümlelerdeki çıkarılmalardır. Muhatap olan كَ (sen) ise Kuran’ı okuyandır.

كَذَلِكَ: “Onun gibi” demektir. “Böyle, böylece” manasındadır. Nâib-i mef’ûlü mutlaktır. Arapçada mef’ûlü mutlak vardır. Fiilin mastarı cümlenin içinde tekrar söylenir. Bunun değişik amaçları vardır. Te’kîd için gelir, fiilin işleniş şeklini belirtmek için gelir veya fiilin işleniş sayısını belirtmek için gelir. Bu şekilde كَذَلِكَ şeklinde geldiğinde fiilin işleniş biçimini bildirmek için gelir. Bu durumda fiilin mastarı öncesine ve sonrasına takdir edilir. İçinde geçtiği cümlenin fiili تُخْرَجُونَ olduğuna göre mastarı takdir edilir. إِخْرَاجًا كَذَلِكَ الْإِخْرَاجِ (o çıkarılma gibi bir çıkarılma) şeklindedir. Buradaki ذَلِكَ الْإِخْرَاجِ hangi çıkarılmayı işaret etmektedir? Önceki cümlelerde geçen ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkarmalara işaret etmektedir.

تُخْرَجُونَ: “Çıkarılırsınız” demektir. خرج kökünden if’âl bâbından ikinci şahıs çoğul merfu muzari meçhul fiildir.

كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ: “Böyle çıkarılırsınız” demektir.

قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ (24) قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ (25)

“Bazınız bazınıza düşman olarak aşağı inin. Sizin için yerde bir zamana kadar istikrar yeri ve meta vardır.” dedi. “Onun içinde yaşayacaksınız ve onun içinde öleceksiniz ve ondan çıkarılacaksınız.” dedi. (Araf 24-25)

Allah Âdem ve zevci ile konuşmaktadır. Ancak çoğul zamirle konuşmaktadır. اهْبِطُوا (aşağı inin) çoğuldur. كُمْ (siz) çoğuldur. Türkçede çoğulluk iki kişi veya daha fazlasıyla sağlanabilirken Arapçada çoğulluk için en az üç kişi gerekir. Burada ilk çoğulluk olan اهْبِطُوا nun (aşağı inin) çoğulluğunun sebebi Âdem’in çocukları olabileceği gibi İblis’in de onlara dahil edilmesi olabilir. Sonraki çoğulluklar Âdemoğlu içindir. Burada dikkat edilmesi gereken الْأَرْضِ ile ne kastedildiğidir. Yeryüzü kastedilmiş olamaz. Aksi halde onun içinde yaşayacaksınız dendiği için herhangi biri ayda veya uzayda veya başka bir gezegende yaşadığı anda bu ayet geçersiz olur. Onun içinde öleceksiniz dendiği için herhangi biri ayda veya uzayda veya başka bir gezegende ölürse bu ayet geçersiz olur. Bu nedenle buradaki arz (الْأَرْضِ) yeryüzü değildir. Üzerinde hayat olabilen her yerdir. Üzerinde hayat olmayan arz ölü arzdır. Üzerinde hayat başladığında bu arz yaşayan arz olur.

كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ (Böyle çıkarılacaksınız) ifadesinde çıkarılmamızın arzdan olduğunu Araf suresinden bilmekteyiz. Çıkarılış şekli ise burada açıklanmaktadır. Burada ذَلِكَ ile işaret edilen hangi çıkarılmadır? Ölüden dirinin mi çıkarılmasıdır (يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ), diriden ölünün mü çıkarılmasıdır (يُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ)? Her ikisi de geçerlidir. Biz diriyken diriden ölünün çıkarılması, ölü iken ölüden dirinin çıkarılmasına benzetilmektedir. Evrende canlılar yaratılmadan önce arz ölü idi. Canlılar yaratıldı ve arz hayat sahibi oldu. Tüm canlılar ölünce arz yeniden ölecek ve bizim de yeniden çıkarılmamızla arz yeniden hayat sahibi olacaktır.

Bu durumda en önemli soru şudur? Ölüden diri nasıl çıkar? Diriden ölü nasıl çıkar? Bunu basit şekilde düşünürsek tohumu ölü kabul ederiz, toprağa ekeriz bitki çıkar deriz. Ölünce de vücudumuz toprak oluyor deriz. Ancak bu açıklama geçerli değildir. Çıkarılma ifadesini tam olarak karşılamamaktadır. Allah evrenin yaratılmasından kıyamet yevmine kadar bütün seçenekleri yaratmıştır. Bu bütün seçenekler kuantum uzayındadır. Kuantum uzayında bütün canlıların yaşama ve ölme seçenekleri yaratılmıştır. Bedenler ölü olarak durmaktadır. Bedene ruhun bağlanması ile diri olmaktadır. İşte bu ölüden dirinin çıkarılmasıdır. Ruh ile bedenin ilişkisinin kesilmesi (uyku dışında) ile diriden ölü çıkarılmaktadır. Diriden çıkan ölü kuantum ve arz uzayına çıkmakta, ölüden çıkan diri de kuantum ve arz uzayına çıkmaktadır. Baas yevminden önce artık kuantum uzayı olmayacaktır. Sadece arz uzayı olacaktır. En sonunda herkes baas yevminde arz uzayından çıkarılacaktır. Ölmeden hemen önceki zamandaki arzdaki (gerçekleşmiş uzaydaki) bedenimize ruh bağlanacak ve arzdan çıkarılıp yeniden kuantum (sema) ve arz uzayına gireceğiz.

 

Yalova, Teşvikiye

11 Şubat 2023

M. Lütfi Hocaoğlu

 


Tüm Seminerler
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1218
Rum Suresi Tefsiri 36. Ayet
3.06.2023 21 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1217
Rum Suresi Tefsiri 35. Ayet
27.05.2023 27 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1216
Rum Suresi Tefsiri 33-34. Ayetler
20.05.2023 78 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1215
Rum Suresi Tefsiri 31-32. Ayetler
13.05.2023 38 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1214
Rum Suresi Tefsiri 30. Ayet
6.05.2023 85 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1213
Rum Suresi Tefsiri 29. Ayet
29.04.2023 55 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1212
Rum Suresi Tefsiri 28. Ayet
15.04.2023 66 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1211
Rum Suresi Tefsiri 27. Ayet
8.04.2023 70 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1210
Rum Suresi Tefsiri 26. Ayet
1.04.2023 69 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1209
Rum Suresi Tefsiri 25. Ayet
25.03.2023 84 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1208
Rum Suresi Tefsiri 24. Ayet
18.03.2023 137 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1207
Rum Suresi Tefsiri 23. Ayet
11.03.2023 80 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1206
Rum Suresi Tefsiri 22. Ayet
4.03.2023 130 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1205
Rum Suresi Tefsiri 21. Ayet
25.02.2023 159 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1204
Rum Suresi Tefsiri 20. Ayet
18.02.2023 191 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1203
Rum Suresi Tefsiri 19. Ayet
11.02.2023 90 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1202
Rum Suresi Tefsiri 17-18. Ayetler
4.02.2023 196 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1201
Rum Suresi Tefsiri 14-16. Ayetler
28.01.2023 112 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1200
Rum Suresi Tefsiri 12-13. Ayetler
21.01.2023 110 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1199
Rum Suresi Tefsiri 11. Ayet
14.01.2023 110 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1198
Rum Suresi Tefsiri 10. Ayet
7.01.2023 127 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1197
Rum Suresi Tefsiri 9. Ayet
31.12.2022 274 Okunma
2 Yorum 01.01.2023 00:23
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1196
Rum Suresi Tefsiri 8. Ayet
17.12.2022 144 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1195
Rum Suresi Tefsiri 6-7. Ayetler
10.12.2022 250 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1194
Rum Suresi Tefsiri 1-5. Ayetler
3.12.2022 204 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1193
Ankebut Suresi Tefsiri 69. Ayet
26.11.2022 188 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1192
Ankebut Suresi Tefsiri 68. Ayet
19.11.2022 219 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1191
Ankebut Suresi Tefsiri 67. Ayet
12.11.2022 226 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1190
Ankebut Suresi Tefsiri 65-66. Ayetler
5.11.2022 201 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1189
Ankebut Suresi Tefsiri 64. Ayet
29.10.2022 217 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1188
Ankebut Suresi Tefsiri 63. Ayet
22.10.2022 233 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1187
Ankebut Suresi Tefsiri 62. Ayet
15.10.2022 246 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1186
Ankebut Suresi Tefsiri 61. Ayet
8.10.2022 274 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1185
Ankebut Suresi Tefsiri 60. Ayet
1.10.2022 273 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1184
Ankebut Suresi Tefsiri 58-59. Ayetler
24.09.2022 305 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1183
Ankebut Suresi Tefsiri 57. Ayet
17.09.2022 846 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1182
Ankebut Suresi Tefsiri 56. Ayet
10.09.2022 926 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1181
Ankebut Suresi Tefsiri 54-55. Ayetler
3.09.2022 1235 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1180
Ankebut Suresi Tefsiri 53. Ayet
27.08.2022 1387 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1179
Ankebut Suresi Tefsiri 52. Ayet
20.08.2022 1802 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1178
Ankebut Suresi Tefsiri 51. Ayet
13.08.2022 1137 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1177
Ankebut Suresi Tefsiri 50. Ayet
6.08.2022 1465 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1176
Ankebut Suresi Tefsiri 48-49. Ayetler
30.07.2022 1942 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1175
Ankebut Suresi Tefsiri 47. Ayet
23.07.2022 1606 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1174
Ankebut Suresi Tefsiri 46. Ayet
16.07.2022 2087 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1173
Ankebut Suresi Tefsiri 45. Ayet
2.07.2022 2339 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1172
Ankebut Suresi Tefsiri 44. Ayet
25.06.2022 7094 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1171
Ankebut Suresi Tefsiri 43. Ayet
18.06.2022 1675 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1170
Ankebut Suresi Tefsiri 42. Ayet
11.06.2022 1808 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1169
Ankebut Suresi Tefsiri 41. Ayet
4.06.2022 1680 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1168
Ankebut Suresi Tefsiri 40. Ayet
28.05.2022 2170 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1167
Ankebut Suresi Tefsiri 39. Ayet
14.05.2022 1689 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1166
Ankebut Suresi Tefsiri 38. Ayet
7.05.2022 1925 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1165
Ankebut Suresi Tefsiri 37. Ayet
30.04.2022 2114 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1164
Ankebut Suresi Tefsiri 36. Ayet
23.04.2022 2453 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1163
Ankebut Suresi Tefsiri 35. Ayet
16.04.2022 11157 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1162
Ankebut Suresi Tefsiri 34. Ayet
9.04.2022 2330 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1161
Ankebut Suresi Tefsiri 33. Ayet
2.04.2022 2103 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1160
Ankebut Suresi Tefsiri 32. Ayet
26.03.2022 1797 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1159
Ankebut Suresi Tefsiri 30-31. Ayetler
19.03.2022 2199 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1158
Ankebut Suresi Tefsiri 29. Ayet
12.03.2022 2277 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1157
Ankebut Suresi Tefsiri 28. Ayet
5.03.2022 1937 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1156
Ankebut Suresi Tefsiri 27. Ayet
26.02.2022 3229 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1155
Ankebut Suresi Tefsiri 26. Ayet
19.02.2022 1989 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1154
Ankebut Suresi Tefsiri 25. Ayet
12.02.2022 2972 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1153
Ankebut Suresi Tefsiri 24. Ayet
5.02.2022 2474 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1152
Ankebut Suresi Tefsiri 23. Ayet
29.01.2022 2247 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1151
Ankebut Suresi Tefsiri 22. Ayet
22.01.2022 9620 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1150
Ankebut Suresi Tefsiri 21. Ayet
15.01.2022 2381 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1149
Ankebut Suresi Tefsiri 20. Ayet
1.01.2022 2547 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1148
Ankebut Suresi Tefsiri 19. Ayet
25.12.2021 2515 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1147
Ankebut Suresi Tefsiri 18. Ayet
18.12.2021 2529 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1146
Ankebut Suresi Tefsiri 17. Ayet
11.12.2021 2157 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1145
Ankebut Suresi Tefsiri 16. Ayet
4.12.2021 2281 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1144
Ankebut Suresi Tefsiri 15. Ayet
27.11.2021 2489 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1143
Ankebut Suresi Tefsiri 14. Ayet
20.11.2021 2404 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1142
Ankebut Suresi Tefsiri 13. Ayet
13.11.2021 2562 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1141
Ankebut Suresi Tefsiri 12. Ayet
6.11.2021 2625 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1140
Ankebut Suresi Tefsiri 11. Ayet
30.10.2021 2684 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1139
Ankebut Suresi Tefsiri 10. Ayet
23.10.2021 2600 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1138
Ankebut Suresi Tefsiri 9. Ayet
16.10.2021 2414 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1137
Ankebut Suresi Tefsiri 8. Ayet
9.10.2021 3313 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1136
Ankebut Suresi Tefsiri 7. Ayet
2.10.2021 2684 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1135
Ankebut Suresi Tefsiri 6. Ayet
25.09.2021 2877 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1134
Ankebut Suresi Tefsiri 5. Ayet
18.09.2021 2224 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1133
Ankebut Suresi Tefsiri 4. Ayet
11.09.2021 2870 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1132
Ankebut Suresi Tefsiri 3. Ayet
4.09.2021 2236 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1131
Ankebut Suresi Tefsiri 1-2. Ayetler
28.08.2021 1977 Okunma