Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1209
Rum Suresi Tefsiri 25. Ayet
25.03.2023
84 Okunma, 0 Yorum

RÛM SÛRESİ - 16. Hafta

 

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ (25)

Ve O’nun ayetlerindendir sema ve arzın O’nun emriyle kıyam etmesi sonra sizi yerden bir çağırmayla çağırdığında aniden siz çıkacaksınız. (25)

 

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ

Ve O’nun ayetlerindendir sema ve arzın O’nun emriyle kıyam etmesi.

 

İsim cümlesi

Atıf harfi

Mübteda

Haber

Sıla cümlesi
Fiil cümlesi

Harf-i
mevsûl

Fâil

Fiil

Hâl

Sahibul
hâl

بِأَمْرِهِ

السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ

تَقُومَ

أَنْ

مِنْ آيَاتِهِ

وَ

وَ: “Ve” demektir. Atıf harfidir. Öncesindeki ayetteki مِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا cümlesine مِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ cümlesini atfetmektedir.

مِنْ: “-den” demektir. Harf-i cerdir.

آيَاتِ: “Ayetler” demektir. Tekili آيَة dir. Ayet gösterge demektir. ءيي kökünden gelmiştir. Dördüncü bâbdan mastar olarak bir kimse ya da bir şey hakkında onun bilinmesini sağlayacak bir işaret koymak manasındadır. Bu mastar manasından konulan işaret manasında آيَة “gösterge” anlamında isimdir.

هِ: “O” demektir. Mecrur muttasıl zamirdir. 17. ayetteki Allah’a racidir.

آيَاتِهِ: “O’nun ayetleri” demektir. Allah’ın ayetleridir.

مِنْ آيَاتِهِ: “O’nun ayetlerinden” demektir.

أَنْ: “-mek, -mak” demektir. Harf-i mevsuldür. Sıla cümlesi eğer muzari fiilse mensub hale gelir. Burada da muzaridir ve mensubdur (تَقُومَ).

تَقُومَ: “Kıyam eder” demektir. قوم kökünden üçüncü şahıs dişil tekil muzari merfu malum fiildir. Fâili kendisinden sonra gelen السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ dür. Bir fiili yapmak için harekete geçmek demektir.

السَّمَاءُ: “Sema, gök” demektir. سمو kökünden gelmiştir. Birinci babdan سُمُوٌّ mastarı bütün seviyelerin üstüne çıkmak, en üst seviyeye yükselmek manasındadır. Bu mastar manasından bütün seviyelerin üstüne çıkan manasında سَمَاءٌ her şeyin en üstü olarak “gök” anlamında camid isimdir. İsm-i cem-i cinstir. Yani hem cinsi ifade eder hem de topluluğu ifade eder. Yani gök cinsi veya gök topluluğu demektir. Cins ifade ettiği zaman eril, cem ifade ettiği zaman dişildir. İsm-i cemi cinsler sonuna ة alarak müfredleşirler. Yani tekili سَمَاوَةٌ veya سَمَاءَةٌ dür. İsm-i cemi cins bu şekilde ة alarak müfredleştikten sonra çoğulu سَمَوَاتٌ dür. Ancak Kuran’da سَمَاوَةٌ veya سَمَاءَةٌ şeklinde kullanımı yoktur. Kuran tekil olarak da yine سَمَاء yı kullanmaktadır.

وَ: “Ve” demektir. Atıf harfidir. السَّمَاءُ ya الْأَرْضُ yu atfetmektedir.

الْأَرْضُ: “Arz, yer” demektir. ءرض kökünden gelmiştir. Dördüncü bâbdan أَرَضٌ mastarı bir mekânın bereketli, verimli olması, hayrının çok olması ve yerleşme ve ikamet için uygun olması manasındadır. Bu mastar manasından yerleşme için uygun olan manasında أَرْضٌ “yer” anlamındadır. “Yeryüzü” manasına da gelir. Yerleşme için uygun olan her yer arzdır. Yerküre de arzdır, yerküre içindeki herhangi bir alan da arzdır. Türkçeye geçen arsa ve arazi kelimeleri, İngilizcedeki earth kelimesi buradan gelmektedir.

السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ: “Sema ve arz” demektir.

بِ: “İle” demektir. Harf-i cerdir.

أَمْرِ: “Emir, iş” demektir. ءمر kökünden gelmiştir. Birinci bâbdan mastar olarak birisine bir işi yapmayı emretmek manasındadır. Bu mastar manasından yapılan iş manasında أَمْرٌ “emir, iş” anlamında isimdir. Çoğulu أُمُور dur.

هِ: “O” demektir. Mecrur muttasıl zamirdir. 17. ayetteki Allah’a racidir.

أَمْرِهِ: “O’nun emri” demektir.

بِأَمْرِهِ: “O’nun emriyle” demektir.

أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ: “Sema ve arzın O’nun emriyle kıyam etmesi” demektir.

مِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ: “O’nun ayetlerindendir sema ve arzın O’nun emriyle kıyam etmesi” demektir. Burada dikkat edilmesi gereken sema ve arz (gök ve yer) kavramıdır. Bu bildiğimiz gökyüzü ve yeryüzü demek değildir. Burada sema kuantum uzayıdır, yaratılmış bütün seçeneklerdir. Arz ise gerçekleşen uzaydır, süperpozisyonlardır. Allah evrenin yaratılmasından kıyamet yevmine kadar bütün seçenekleri yaratmıştır. Bu bütün seçenekler kuantum uzayındadır, bunun adı semadır. Bu seçeneklerden gerçekleşenler ise arzdadır.

Dikkat edilmesi gereken diğer önemli nokta sema ve arzın kıyamının gelecek zamanda gerçekleşecek olmasıdır. Çünkü أَنْ den sonra muzari fiil olarak تَقُومَ gelmiştir ve mensubdur yani son harekesi fethadır (تَقُومَ). Bu da gelecek zamanı gösterir. Sema ve arz henüz kıyam etmemiştir. Surenin başında saatin yani zamanın kıyamı vardır. Burada da sema ve arzın kıyamı vardır. İkisi de gelecekte gerçekleşecektir. Zamanın kıyam etmesi demek eski akışının değişmesi, yeni bir görev için harekete geçmesi demektir. Aynı durum sema ve arz için de geçerlidir. Sema ve arz artık eski görevini tamamlamış, bütün seçenekler içinden yani semadan gerçekleşen seçenekler arzı oluşturmuş ve görev tamamlanmıştır. Sonra tekrar kıyam edeceklerdir ki kıyamet yevminin adı da kıyamdan gelmektedir. Yeni sema başlayacak ve ahirette insanlar bu sema yani kuantum uzayından seçeneklerini seçecek ve yeni arz oluşacaktır.

Sema ve arz Allah’ın emriyle kıyam edecektir. Niçin bu takyid yapılmıştır?

Allah yarattıklarına emreder ama her yarattığı O’nun emrini gerçekleştirmez. Şuursuz varlıklara da emreder. Bir nevi onları programlar ve o varlıklar programlarının gereğini yerine getirirler. Ruhlar ve melekler de Allah’ın emirlerini aynen yerine getirirler. İnsanlar ve cinlerin tamamı ise Allah’ın emrini yerine getirmezler. Onlara Allah bu serbestliği vermiştir. Bu da imtihan edilmelerini sağlar. Eğer bu serbestlik olmasaydı insanlar ve cinler imtihan edilmemiş olurlardı.

Sema ve arz ise kendi yazılımları gereği Allah’ın emrinin dışına çıkmazlar ve emri gerçekleştirirler. Şuursuz varlıklara Allah’ın emretmesi demek yapacakları fiillerin Allah tarafından programlanması ve onların da bu programdaki komutları yerine getirmeleridir.

Öncesinde geçen O’nun ayetlerindendir ibarelerinden sonra onda belli kimseler için ayetler vardır denmekte iken burada denmemiştir. Çünkü arz ve semanın kıyamı gelecek zamandadır. Şu anda belli topluluklar için ayet değildir. Ancak ayetleri tevil edebilen ve Kuran’ın sözünün doğruluğundan emin olan (mümin) rasihler için ayettir. Gerçekleştiğinde herkes için ayet olacaktır.

 

ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ

Sonra sizi yerden bir çağırmayla çağırdığında aniden siz çıkacaksınız.

 

Cevap cümlesi
İsim cümlesi

Şart cümlesi
Fiil cümlesi

Atıf
harfi

Haber
Fiil
cümlesi

Mübteda

Müfâcee
edatı

Mefûlün
bih
GS

Mefûlun
mutlak

Fâil

Mefûlun
bih

Fiil

Şart
edatı

تَخْرُجُونَ

أَنْتُمْ

إِذَا

مِنَ الْأَرْضِ

دَعْوَةً

هُوَ

كُمْ

دَعَا

إِذَا

ثُمَّ

ثُمَّ: “Sonra” demektir. Atıf harfidir. Cümleleri birbirine atfeder. Bu atıf harfi ma’tûfun aleyhle ma’tûf arasında oluşun sırasını gösterir, buna “tertip” denir. Önce ma’tufun aleyh, sonra ma’tûf gelir. Bu nedenle sümme ile yapılan atıfta ma’tûf ile ma’tûfun aleyh yer değiştiremez. Zamansal olarak peşi sıra oluşu göstermez, arada belirli bir zaman geçmiştir. Bu nedenle “takip etkisi yoktur”. Bu arada boşluk olmasına “terahi” (تَرَاخِي) denir. İş yapmada ma’tûfun aleyh ile ma’tûf arasındaki boşluğun belirli bir süresi yoktur, duruma göre bu süre değişir. Kısa bir süre olabileceği gibi uzun bir süre de olabilir.

إِذَا: “İse” demektir. Şart edatıdır. Gelecek zamanı gösterir. Kendisinden sonra mazi fiil de gelse geçmiş zamanı göstermez. Gelecekte gerçekleşip tamamlanma zamanını gösterir. Bir kere gerçekleştiğine işaret eder. Muzari fiil gelirse gerçekleşmenin devam ettiğini, tekrarlamaların olduğunu gösterir.

دَعَا: “Çağırdı” demektir. دعو kökünden birinci bâbdan mazi malum üçüncü şahıs eril tekil fiildir. Fâili müstetir هُوَ dir ve 17. ayetteki Allah’a racidir. Bu bâbdan üç mastar vardır. Üçü de aynı fiille ifade edilir.

  1. دَعْوَة
  2. دُعَاء
  3. دَعْوَى

Bu mastarların üçü de çağırmak anlamındadır. Aradaki fark kalıplarından gelir. Mastarların anlamları kalıplarına bağlı olarak değişir.

دَعْوَة: “Çağırma, çağırış” demektir. فَعْلَةٌ kalıbından gelmektedir. Bu kalıp mastar-ı bina-i merre kalıbıdır. Fiilin bir kere işlendiğini gösterir. İkili ve çoğulu olabilen mastarlar bu şekilde gelir. İki kere işlendiyse دَعْوَتَانِ, üç veya daha fazla işlendiyse دَعْوَات şeklinde gelir.

دُعَاء: “Çağırmak” demektir. فُعَالٌ kalıbından gelmektedir. Mazisi فَعَلَ vezninde olup vücutta meydana gelen bir semptoma, duruma veya vücuttan çıkan bir sese delalet eden fiillerin mastarı فُعَالٌ veya فَعِيلٌ kalıplarından gelir. دُعَاء da دعو kökünden birinci bâbdan mastardır. Birinci bâbdan olduğu için mazisi فَعَلَ veznindedir ve ses ifade eder. Bu nedenle فُعَالٌ vezninden gelmiştir. İkinci ve üçüncü harf arasındaki elif çağırmadaki uzamayı ve mübalağayı ifade eder. Uzun süreli veya tekrarlar içeren çağırma duadır.

دَعْوَى: “Ortak çağrı” demektir. فَعْلَى kalıbından gelmektedir. Sonundaki elif-i maksure fiilin belirli bir zamana delalet etmeden özel bir şekilde işlenmesini, işlenişin bir sürenin sonunda gerçekleştiğini ve şiddetini ifade eder. Hem zaman olarak hem de fiilin işlenişi olarak mübalağa ifade eder. Pek çok kişinin aynı çağrıyı yapması davadır. Bir sürecin sonunda meydana gelen ortak çağrı, ortak görüş anlamına gelir. Günümüzde de “davamız …” şeklinde kullanılmaktadır.

دَعَا fiili burada دَعْوَةً mastarı ile kullanıldığından manası bellidir, çağırmaktır.

كُمْ: “Siz” demektir. Mensub muttasıl zamirdir. Kuran’ı okuyan kimselere hitaben insan türünün fertlerini ifade etmektedir.

دَعْوَةً: “Çağırmak” demektir. Mastar-ı bina-i merredir. دَعَا fiilinin mef’ûlü mutlağı olarak fiilin olabileceği üç manasından birine hasredilmesini sağlamıştır.

مِنَ: “-den” demektir. Harf-i cerdir.

الْأَرْضِ: “Yer” demektir. Daha önce geçen الْأَرْضُ ile aynıdır. Normalde aynı olduğunda zamir dönmesi gereklidir. مِنَ الْأَرْضِ yerine مِنْهَا beklenir. Ancak bu şekilde zamir dönseydi semaya da arza da هَا zamiri döndüğünden hangisine döndüğü anlaşılamayacaktı. İsteyen buradaki zamiri arz isteyen sema olarak değerlendirebilecekti. Bunu önlemek için arz kelimesi tekrar edilmiştir.

مِنَ الْأَرْضِ: “Yerden” demektir.

دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ: “Sizi yerden bir çağırmayla çağırdı” demektir.

إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ: “Sizi yerden bir çağırmayla çağırdığında” demektir.

إِذَا: “Aniden” demektir. إِذَا sadece şart edatı veya mef’ûlün fih olarak görev yapmaz. Cümle ortasında geldiği zaman ve onu isim cümlesi takip ettiği zaman müfâcee (ansızlık ve sürpriz) edatı (حَرْفُ الْمُفَاجَأَةُ) olur. Bir olayın aniden gerçekleştiğini ya da beklenmeyen bir şeyin sürpriz bir şekilde olduğunu ifade eder. “Aniden”, “ansızın”, “birdenbire”, “hemen”, “birden”, “bir de ne görelim”, “bir de ne görsün”, “beklenmeyen bir şekilde” anlamlarına gelir. Aniden ya da beklenilmeyen bir durumla karşılaşıldığını gösterir.

Üç şekilde gelir:

  1. Öncesindeki cümleyle إِذَا müfâcee edatı arasında فَ atıf harfi vardır.
  2. Öncesindeki cümleyle إِذَا müfâcee edatı arasında ثُمَّ atıf harfi vardır.
  3. Öncesinde şart cümlesi vardır, إِذَا müfâcee edatı cevap cümlesinin başında gelir. Bu durumda cevap cümlesinin başına فَ gelmez.

Bu ayette de إِذَا cümle ortasında gelmiştir, kendisinden sonra isim cümlesi gelmektedir ve öncesinde şart cümlesi vardır. إِذَا geldiği için cevap cümlesinin başında فَ gelmemiştir. Bu haliyle müfâcee edatıdır.

أَنْتُمْ: “Siz” demektir. Merfu munfasıl zamirdir. Kuran’ı okuyan kimselere hitaben insan türünün fertlerini ifade etmektedir.

تَخْرُجُونَ: “Çıkacaksınız” demektir. İkinci şahıs eril çoğul merfu muzari malum fiildir.

إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ: “Aniden siz çıkacaksınız” demektir.

إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ: “Sizi yerden bir çağırmayla çağırdığında aniden siz çıkacaksınız” demektir. Çıkma arzdandır. Sema ve arz kıyam etmiştir. Artık yeni görevleri başlamıştır. ثُمَّ geldiği için kısa veya uzun bir aradan sonra sema ve arzın yeni görevlerinin başlamasıyla ölmüş insanların bedenlerine ruhlar bağlanacak ve arzdan yani gerçekleşmiş uzaydan öldükleri zamandan çıkacaklardır. Eski bedenimizle yeni şekliyle devam eden semadan seçenekleri seçeceğiz ve arz yeni şekliyle devam edecektir.

مِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ cümlesi isim cümlesidir. Sonrasında gelen إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ şart-cevap cümlesidir. Normalde ثُمَّ zamansal bir atıf yapar. İsim cümlesi zaman bildirmeyen haber cümlesidir, şart cevap cümlesi de inşa cümlesidir. Haberin inşaya atfı olmaz ve isim cümlesinin şart-cevap cümlesine zamansal atfı olmaz. Oysa burada iki kural da ihlal edilmiştir. Kuran’ın böyle bir üslubu vardır. Manasal bağlantı olduğunda atıf yapar. İlk cümle isim cümlesidir ama gelecek zamanda gerçekleşecek olan bir durumu ifade etmektedir. İkinci cümle şart cevap cümlesidir ama o da gelecek zamanda gerçekleşecek olan bir durumu ifade etmektedir. Her iki cümlenin de gelecek zamanda gerçekleşecek durumları ifade etmesi nedeniyle ثُمَّ ile atıf yapılmıştır.

Arzdan çağırma mezardan çağırma değildir. İnsanlar baas günü mezardan çıkmayacaklardır.

فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ (142) فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ (143) لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (144)

Kınar halde iken balık onu lokmaladı. Eğer o tesbih edenlerden olmasaydı baas edildikleri güne kadar onun karnında kalacaktı. (Saffat 142-144)

Bu ayetlerde Yunus Peygamberin balığın karnında baas gününe kadar kalması demek o zamanda ölüp baas gününde ruhunun balığın karnında olduğu o zamandaki bedenine bağlanması demektir. Balığın karnında ölseydi öldüğü zamandaki bedeni arz içinde olacaktı ve o arzdan çağrılmış olacaktı. Suyun içinde dirilecek ve baas edilecekti. Aksi halde balığın baas gününe kadar yaşaması ve Yunus Peygamberin de orada çürümeden, bozulmadan kalması gereklidir. Arz içinde öldüğümüz zamanki bedenimizin kaldığı yer ve zamana Kuran’da مَرْقَد demektedir. مَرْقَد ism-i zaman ve mekândır. رقد kökündendir. Durgunluğu, hareketsizliği ifade eder. مَرْقَد donuk kalınan yer veya zaman anlamındadır.

يَاوَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا

Vay bize, kim bizi merkadımızdan baas etti. (Yasin 52)

Bu ayette ölmenin gerçekleştiği kuantum uzayı içindeki arz uzayındaki merkaddan baas edilme anlatılmaktadır. Bu nedenle bir insan ister yanarak ölsün ister cesedi yakılsın ister mezarda çürüsün ister suda sabunlaşsın isterse yer üstünde toz olsun, arz yani gerçekleşen uzay içinde ölmeden hemen önceki merkadından baas edileceği için herkes hangi yaşta öldüyse o bedenle baas edilecektir. Bedensel değişimler bundan sonra olacaktır. Mezarda yapılacağı iddia edilen sorgular, kabir azabı gibi olaylar gerçek değildir. Mezar başında Allah’ın dininde yeri olmayan ruhban sınıfının ölüyü sorguya hazırlamak için yaptıkları telkinler dayanaktan yoksundur. Mezara gömülmeyen, cesedi yanarak kül haline getirilenler öne sürüldüğü anda zaten kabir azabı da mezar içindeki münker nekir sorgusu masalı da anında çürümektedir.

Kuran’ın arzdan çağırma sözü gerçekleşecektir. Gerçekleştiğinde artık herkes için Allah’ın ayeti olacaktır. Herhangi bir kavim, herhangi bir topluluk için değil, ateistler dahil herkes için ayet olacaktır. Müminler ve müslimler dışındakiler şaşıracaklardır. Büyük bir pişmanlık yaşayacaklardır. Çok çok değer verdikleri, heykellerini yaptıkları insanların oradaki hallerini göreceklerdir. Onlardan uzak durmaya gayret edeceklerdir. Diğer taraftan alnı secdeden kalkmayan insanlardan bazıları da çok değer verdikleri, canlarından çok sevdikleri, “öl de ölelim” dedikleri, Allah’ın ayetleri yerine onu referans kabul ettikleri insanların durumunun bekledikleri gibi olmadıklarını göreceklerdir.

Defalarca uyarmamıza rağmen çoğunluk sisteminin kurtuluş olduğunu sanan, günümüzde başka çare olmadığı için bu sistem içinde başarıyı arayan, bu sistem içinde çalışan arkadaşlarımız da o gün nasıl bir batılın içinde çabaladıklarını anlayacaklardır. Kuran’ın ayetlerini ayet olarak görmeyen, günün şartlarını mazeret olarak gören ve geçmişte örnek aldıkları liderlerinin metotlarını ayet olarak gören bu arkadaşlarımıza Allah o güne kalmadan dünya hayatında hidayet versin de batıldan kurtulsunlar diye dua ediyoruz.

Ekseriyet demokrasisi bir isimlendirilmiş isimdir. Bu isime ibadet etmek demek onun herhangi bir noktasında yer almak, içindeki fırkaları tek gün bile olsa desteklemek demektir. Çoğunluğa uymayı gerektirdiğinden bugün ak dediğinize sadece ertesi gün kara, bugün kara dediğinize de sadece ertesi gün ak demek zorunda kalırsınız. İlke falan yoktur. Bugün kendi imzaladığınız sözleşmeyi yarın iptal etmekle övünürsünüz, bugün Firavun dediğiniz adamın yarın bakanı olursunuz, bugün yerin dibine batırdığınız adamın yarın yardımcısı olursunuz, bugün günahına ortak olmayacağız dediğiniz partiyle yarın ittifak yaparsınız. Ekseriyet demokrasisinde referans noktası Kuran değildir. Referans noktası çoğunluktur, çoğunlukta algı oluşturmaktır. Ayetle sabit olduğu üzere çoğunluk da sizi sadece Allah’ın yolundan saptırır. Hala nasıl savunuyorsunuz, nasıl gerekçeler uyduruyorsunuz bu ibadetinize?

 

 

Teşvikiye, Yalova

25 Mart 2023

M. Lütfi Hocaoğlu

 

 






Tüm Seminerler
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1218
Rum Suresi Tefsiri 36. Ayet
3.06.2023 21 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1217
Rum Suresi Tefsiri 35. Ayet
27.05.2023 27 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1216
Rum Suresi Tefsiri 33-34. Ayetler
20.05.2023 78 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1215
Rum Suresi Tefsiri 31-32. Ayetler
13.05.2023 38 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1214
Rum Suresi Tefsiri 30. Ayet
6.05.2023 85 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1213
Rum Suresi Tefsiri 29. Ayet
29.04.2023 55 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1212
Rum Suresi Tefsiri 28. Ayet
15.04.2023 66 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1211
Rum Suresi Tefsiri 27. Ayet
8.04.2023 70 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1210
Rum Suresi Tefsiri 26. Ayet
1.04.2023 69 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1209
Rum Suresi Tefsiri 25. Ayet
25.03.2023 84 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1208
Rum Suresi Tefsiri 24. Ayet
18.03.2023 136 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1207
Rum Suresi Tefsiri 23. Ayet
11.03.2023 80 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1206
Rum Suresi Tefsiri 22. Ayet
4.03.2023 130 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1205
Rum Suresi Tefsiri 21. Ayet
25.02.2023 159 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1204
Rum Suresi Tefsiri 20. Ayet
18.02.2023 191 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1203
Rum Suresi Tefsiri 19. Ayet
11.02.2023 89 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1202
Rum Suresi Tefsiri 17-18. Ayetler
4.02.2023 196 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1201
Rum Suresi Tefsiri 14-16. Ayetler
28.01.2023 112 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1200
Rum Suresi Tefsiri 12-13. Ayetler
21.01.2023 110 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1199
Rum Suresi Tefsiri 11. Ayet
14.01.2023 110 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1198
Rum Suresi Tefsiri 10. Ayet
7.01.2023 127 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1197
Rum Suresi Tefsiri 9. Ayet
31.12.2022 274 Okunma
2 Yorum 01.01.2023 00:23
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1196
Rum Suresi Tefsiri 8. Ayet
17.12.2022 144 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1195
Rum Suresi Tefsiri 6-7. Ayetler
10.12.2022 250 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1194
Rum Suresi Tefsiri 1-5. Ayetler
3.12.2022 204 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1193
Ankebut Suresi Tefsiri 69. Ayet
26.11.2022 188 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1192
Ankebut Suresi Tefsiri 68. Ayet
19.11.2022 219 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1191
Ankebut Suresi Tefsiri 67. Ayet
12.11.2022 226 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1190
Ankebut Suresi Tefsiri 65-66. Ayetler
5.11.2022 201 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1189
Ankebut Suresi Tefsiri 64. Ayet
29.10.2022 217 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1188
Ankebut Suresi Tefsiri 63. Ayet
22.10.2022 233 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1187
Ankebut Suresi Tefsiri 62. Ayet
15.10.2022 246 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1186
Ankebut Suresi Tefsiri 61. Ayet
8.10.2022 274 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1185
Ankebut Suresi Tefsiri 60. Ayet
1.10.2022 273 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1184
Ankebut Suresi Tefsiri 58-59. Ayetler
24.09.2022 305 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1183
Ankebut Suresi Tefsiri 57. Ayet
17.09.2022 846 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1182
Ankebut Suresi Tefsiri 56. Ayet
10.09.2022 926 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1181
Ankebut Suresi Tefsiri 54-55. Ayetler
3.09.2022 1235 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1180
Ankebut Suresi Tefsiri 53. Ayet
27.08.2022 1387 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1179
Ankebut Suresi Tefsiri 52. Ayet
20.08.2022 1802 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1178
Ankebut Suresi Tefsiri 51. Ayet
13.08.2022 1137 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1177
Ankebut Suresi Tefsiri 50. Ayet
6.08.2022 1465 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1176
Ankebut Suresi Tefsiri 48-49. Ayetler
30.07.2022 1942 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1175
Ankebut Suresi Tefsiri 47. Ayet
23.07.2022 1606 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1174
Ankebut Suresi Tefsiri 46. Ayet
16.07.2022 2087 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1173
Ankebut Suresi Tefsiri 45. Ayet
2.07.2022 2339 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1172
Ankebut Suresi Tefsiri 44. Ayet
25.06.2022 7094 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1171
Ankebut Suresi Tefsiri 43. Ayet
18.06.2022 1675 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1170
Ankebut Suresi Tefsiri 42. Ayet
11.06.2022 1808 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1169
Ankebut Suresi Tefsiri 41. Ayet
4.06.2022 1680 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1168
Ankebut Suresi Tefsiri 40. Ayet
28.05.2022 2170 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1167
Ankebut Suresi Tefsiri 39. Ayet
14.05.2022 1689 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1166
Ankebut Suresi Tefsiri 38. Ayet
7.05.2022 1925 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1165
Ankebut Suresi Tefsiri 37. Ayet
30.04.2022 2114 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1164
Ankebut Suresi Tefsiri 36. Ayet
23.04.2022 2453 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1163
Ankebut Suresi Tefsiri 35. Ayet
16.04.2022 11157 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1162
Ankebut Suresi Tefsiri 34. Ayet
9.04.2022 2330 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1161
Ankebut Suresi Tefsiri 33. Ayet
2.04.2022 2103 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1160
Ankebut Suresi Tefsiri 32. Ayet
26.03.2022 1797 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1159
Ankebut Suresi Tefsiri 30-31. Ayetler
19.03.2022 2199 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1158
Ankebut Suresi Tefsiri 29. Ayet
12.03.2022 2277 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1157
Ankebut Suresi Tefsiri 28. Ayet
5.03.2022 1937 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1156
Ankebut Suresi Tefsiri 27. Ayet
26.02.2022 3229 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1155
Ankebut Suresi Tefsiri 26. Ayet
19.02.2022 1989 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1154
Ankebut Suresi Tefsiri 25. Ayet
12.02.2022 2972 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1153
Ankebut Suresi Tefsiri 24. Ayet
5.02.2022 2474 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1152
Ankebut Suresi Tefsiri 23. Ayet
29.01.2022 2247 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1151
Ankebut Suresi Tefsiri 22. Ayet
22.01.2022 9620 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1150
Ankebut Suresi Tefsiri 21. Ayet
15.01.2022 2381 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1149
Ankebut Suresi Tefsiri 20. Ayet
1.01.2022 2547 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1148
Ankebut Suresi Tefsiri 19. Ayet
25.12.2021 2515 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1147
Ankebut Suresi Tefsiri 18. Ayet
18.12.2021 2529 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1146
Ankebut Suresi Tefsiri 17. Ayet
11.12.2021 2157 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1145
Ankebut Suresi Tefsiri 16. Ayet
4.12.2021 2281 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1144
Ankebut Suresi Tefsiri 15. Ayet
27.11.2021 2489 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1143
Ankebut Suresi Tefsiri 14. Ayet
20.11.2021 2404 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1142
Ankebut Suresi Tefsiri 13. Ayet
13.11.2021 2562 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1141
Ankebut Suresi Tefsiri 12. Ayet
6.11.2021 2625 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1140
Ankebut Suresi Tefsiri 11. Ayet
30.10.2021 2684 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1139
Ankebut Suresi Tefsiri 10. Ayet
23.10.2021 2600 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1138
Ankebut Suresi Tefsiri 9. Ayet
16.10.2021 2414 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1137
Ankebut Suresi Tefsiri 8. Ayet
9.10.2021 3313 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1136
Ankebut Suresi Tefsiri 7. Ayet
2.10.2021 2684 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1135
Ankebut Suresi Tefsiri 6. Ayet
25.09.2021 2877 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1134
Ankebut Suresi Tefsiri 5. Ayet
18.09.2021 2224 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1133
Ankebut Suresi Tefsiri 4. Ayet
11.09.2021 2870 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1132
Ankebut Suresi Tefsiri 3. Ayet
4.09.2021 2236 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1131
Ankebut Suresi Tefsiri 1-2. Ayetler
28.08.2021 1977 Okunma