Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 195
CİN , 28-MERYEM , 93-94- İBRAHİM, 34. ÂYETLER TEFSİRİ
8.02.2003
1722 Okunma, 0 Yorum

ADİL DÜZEN

Haftalık Seminer Dergisi                 08 ŞUBAT 2003             Fiyatı: SEMİNERE KATILMAK! veya www.akevler.org

“HİÇBİR HAKKI MAHFUZ DEĞİLDİR!”    TEBLİĞ AMACIYLA FOTOKOPİ İLE ÇOĞALTIP DAĞITMAK VE e-mail GÖNDERMEK SERBESTTİR

 

 

 

*ADİL DÜZEN HABERLERİ                                                                                   AK-İLHAM (Akevler İlim ve Haber Merkezi)

 

*KUR’AN VE İLİM SEMİNERLERİ; 195. SEMİNER      (CUMARTESİ GÜNLERİ  Saat: 09.00-21.00)   İstanbul, 01 Şubat 2003

Adres: AKEVLER İSTANBUL KOOPERATİFLERİ MERKEZİ,  Zafer Mah. Coşarsu Sk. No: 29 YENİ BOSNA/ İSTANBUL     Tel: (0212) 452 76 51

 

 

*HAFTALIK YORUM (26)

“ULUSAL HEYECAN” NASIL VERİLECEK?

Necmettin Erbakan geçen Çarşamba günü (Ankara, 22 Ocak 2003) ESAM’da (Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi) toplantı yapmıştır. Sözkonusu toplantıda Temel Karamollaoğluulusal heyecanın kalmadığı”nı söylemiştir. Süleyman Karagülle de bu heyecanın “Adil Düzen” ile kazanılacağını beyan etmiştir.

 

SÜLEYMAN KARAGÜLLE DİYOR Kİ;

“Başarıya ulaşmak için;

a)     Adil Düzen” sözü benimsenecek.

b)     Adil Düzen Ekibi” ile anlaşma yapılacak.

c)      Bir parti siyaseten “Adil Düzen”i benimseyecek.

d)     Bin sahifelik “Adil Düzen Metni” yani kitabı hazırlanacak.

e)      Adil Düzen” diğer düzenlerle tartışılarak karşılaştırma yapılacak.

f)       Bütün bunlardan sonra “Adil Düzen” parti tarafından halka ulaştırılacak.”

 

 

 

*HAFTALIK TEFSİR SEMİNERİ     (CUMARTESİ GÜNLERİ; Saat:18.00-21.00)

HESAP İLMİ; SAYMA – İHSA VE “MARKET ÖRNEĞİ”

CİN (72) 28; MERYEM (19), 93-94; İBRAHİM (14) 34. ÂYETLER

Görülüyor ki; “bakkal” işletmekle “market” veya “mağaza” işletmek arasındaki fark budur. Ancak buna küçükten başlayacağız. Elemanlarımızı yetiştirdikçe işletmelerimiz büyüyecektir. Böyle bir “market”i kurmak “sermaye” işi değil, “bilgi” işidir. Bunu başarmamız için “buna inanan gönüllü insanlar”a ihtiyaç vardır. İnsanlar dershanelere gidiyor ve para vererek ders alıyorlar; okullara gidip masraf yapıyor ve gereksiz şeyler ezberliyorlar. Burasını yani “Adil Düzen Çalışmaları”nı da bir okul kabul etmeliyiz. Çocuklarımızı buraya gönderip okutmalıyız. “Kur’an Kursları” yetmez; “Adil Düzen Kursları” açılmalıdır.

SÜLEYMAN KARAGÜLLE

 

 

“ADİL DÜZEN”İN İÇYÜZÜ

NECMETTİN ERBAKAN VE 30 YILIN MUHASEBESİ                             KİTABI -GEÇEN AY- ÇIKTI

Yazan: SÜLEYMAN KARAGÜLLE / Yayına Hazırlayan: REŞAT NURİ EROL    SİPARİŞ İÇİN FAX: (0212) 598 23 74 (FERDİNAZ BEY (0532) 784 25 51

 

 

Değerli Okuyucularımız! Sevgili Seyirciler! Haberiniz var mı?!.

Milli Gazete, Vakit, Yeni Şafak, Zaman ve diğerleri; Kanal 7, STV, TGRT, Mesaj TV ve diğerleri; bugüne kadar olduğu gibi “Geçen Hafta” da “ADİL DÜZEN ÇALIŞMALARI”na yer ver(e)mediler!.. Hâlâ bu GAZETELERİ okuyor ve bu TV kanallarını izliyorsanız; artık onlara “ADİL DÜZEN ÇALIŞMALARI”nı hatırlatabilirsiniz!..

 

KUR’AN VE İLİM SEMİNERLERİ; 195. SEMİNER                                                               İstanbul, 01 Şubat 2003

 

“ULUSAL HEYECAN” NASIL VERİLECEK?

GİRİŞ

Necmettin Erbakan geçen Çarşamba günü (Ankara, 22 Ocak 2003) ESAM’da (Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi) toplantı yapmış ve bu toplantıda Temel Karamollaoğluulusal heyecanın kalmadığı”nı söylemiştir. Süleyman Karagülle de bu heyecanın “Adil Düzen” ile kazanılacağını beyan etmiştir. Karagülle’nin “Adil Düzen Dergisi Önerisi”ni Erbakan baştan okumuş ve oradakilerin tartışmasına sunmuş ise de; katılımcılardan hiçbiri bu öneriyi değerlendirmemiştir. “Umran Dergisi” temsilcisi; dergi için sermayeye gerek vardır, nerede bulunacaktır sorusunu sormuştur. Bir profesör; dört süper genci finanse edelim önerisinde bulunmuştur. Erbakan da böyle birileri var mı diye sormuştur. Bu soruya da cevap verilememiştir. Süper gençlerin nasıl belirleneceği hususunda da bir öneri getirilmemiştir. Biz bu yazımızda derginin ulusal heyecanı nasıl getireceğini anlatmaya çalışacağız.

HEYECAN NASIL DOĞAR?

Bir topluluk içinde heyecanı uyandırmak için bir konunun seçilmesi ve topluluğun o konu üzerinde yoğunlaştırılması gerekir. Ayrıca konunun topluluk tarafından benimsenmesi gerekir. Bu konuyu seçme bir kurala tâbi değildir. Topluluğa ve şartlara göre sezilerle seçilir. Tarihte böyle heyecanları peygamberler ve filozoflar keşfetmişler ve binlerce yıl süren etkiler yapmışlardır. Seçilen konu heyecan verici olsa da; onu topluluğa sunanlar belli kurallara uymazlarsa heyecan ortaya çıkmaz. Sunma kuralları şunlardır:

a)       Konuya isteyen herkes katılabilmelidir. Belli şartları haiz olanların katılabildiği bir çalışma olmazsa heyecan ortaya çıkmaz; çıksa bile uzun ömürlü olmaz. Sunucuların herkesi aktif hâle getirecek kurallar koymaları gerekir.

b)      Konu üzerinde çalışanlar kendi istekleri ile ekipleşmelidirler.Tek tek çalışma yerine birlikte çalışma ancak bu birliktelik isteyenler arasında olmalıdır. Sunucular çalışmaya katılanların kendi istekleri ile gruplanmasına imkân sağlamalıdır.

c)       Konu üzerinde çalışanların başarılarını ölçen bir metot getirilmelidir. Yani, başarılı olanlar bir başka kimsenin takdiri ile değil, elde edilen sonuçlara göre başarılarını kendileri görmelidir. Herkes başarısını kendisi ölçüp görebilmelidir. Sunucular bu ölçme aracını bulmak zorundadırlar.

d)      Maddî imkânlara kavuşma topluluğu heyecana götürmez. Topluluk heyecanı manevî değerlerde bulur. Ancak katıldığı faaliyetler onun maddî imkânlarını düzeltmezse başlangıçta sağlanan heyecan sonra sönüp gider. Dolayısıyla seçilen konu ve çalışma metotlarında çalışanların maddî bakımdan da tatmin edilmeleri gerekir.

KONUNUN SEÇİLMESİ

İnsanlık bugün “tarım dönemi hukuku” ile yönetilmektedir. En az 5000 yıllık bir geçmişi olan bu hukuk düzeni bugün insanlığın sorunlarını çözmüyor. “Sanayi dönemi”nde insanlar iş bulamıyor, aş bulamıyor. İşsizlik ve açlık sebebiyle insanlık sefalet içindedir. “Herkese Aş - Herkese İş” bulunacak, insan topluluğunun daha çok üyesi olacaktır. Ama hürriyetinden de fedakârlık istenmiyor. İşte hürriyetle uzviyet arasında dengenin kurulmasını sağlayan mekanizma “Adil Düzen”dir. Bu düzen bugünkü müsbet ilimlerden yararlanarak Kur’an’ın ve Tevrat’ın ortaya koyduğu adalet kuralları içinde sorunları çözmektir. Konu dinî, ilmî, iktisadî ve siyasî sorunları ve çözümleri içerdiği ve günümüzün en çok ihtiyacını karşılayacağı için halk tarafından benimseneceği kesin gibidir. İnsanlar “Adil Düzen” istiyor.

ADİL DÜZEN DERGİSİ

Hazreti Adem’den başlayan “göçebe dönemi yönetimi” kişi yönetimi idi. Baba aileyi nasıl yönetiyor idiyse, başkan da aşiretini öyle yönetiyordu. Hazreti Nuh’tan sonra kurallarla yönetildi ama kuralları peygamberler koydu. Yazılı kitap yoktu. Hazreti Musa’dan sonra “şeriat yönetimi” başlamıştır. Şeriat Allah tarafından gönderilen kitapla belirtiliyordu. Hazreti Muhammed’den sonra şeriatı üretme kurallarını “Kur’an” öğretti, hükümleri içtihat ve icmalara bıraktı. Asrın idraki içinde Kur’an’ı dillendirmek “Adil Düzen”dir. “Adil Düzen” kelimesi toplulukta makes bulmuş ve insanları heyecanlandırmıştı. Bu kelime ile heyecanı ortaya çıkarmak çok daha kolay olur. Küçük bir tenkitle kelimeyi değiştirmek köksüz bitki gibi olur. Kur’an kelimeyi takdis etmekte ve onu birliğin aracı yapmaktadır. “İslâm” dedik, olmadı, kaçtık!.. “Şeriat” dedik, kaçtık!.. “Hak” dedik, kaçtık!.. Şimdi de “Adil Düzen”den kaçıyoruz!.. Lugattaki kelimeleri bitirinceye kadar kaçarsak, ömrümüz yetmez. Bu sebepledir ki “Adil Düzen Dergisi”ni çıkarmalıyız. “Adil Düzen” kelimesi yıpranmıştır diyorlar. Kelime yıpranmaz, sistem yıpranır. Bu kelime ve sistem yeni doğuyor; bin yıl sonra yıpranmış olacaktır.

DERGİDE HER ÇEŞİT GÖRÜŞ YER ALMALIDIR

Bir mal üretmeniz yetmez, onu satabilmelisiniz. Malınızı alırsınız ve diğer malların da satıldığı pazar yerine gidersiniz. Başka malları alanlar oraya gelir, sizin malınızı da görür ve beğenip satın alır. Ama siz malınızı dağ başına götürüp “satıyorum” diye levha koysanız kimse gelip alışveriş etmez. Bu sebeple dergimizde “Adil Düzen”i anlatabilmemiz için bütün görüşlere yer vermeliyiz. Fikir pazarını kurmalıyız. İsteyen gelip tezgahını kursun ve malını satmaya başlasın. Onlara gelen müşterilere bizim yazımızı da okutmuş oluruz. Bu durum Adil Düzencileri aynı zamanda heyecana götürür. Çünkü onlarla yarışmak zorunda olacaklardır. Yarış onları heyecana götürecektir.

Dergi 32 sahife olacaktır. Her karşılıklı çift sayfa bir görüşe verilecektir. Bu sayfanın bir sorumlusu olacaktır. Bu sayfalarda yazı yazmak isteyen o sorumluya gönderecektir; o gönderilen yazıyı değerlendirecektir. Bu sahifeler görüşler arası yarışmayı başlatacaktır. Yazı yazmak isteyenler yazılarını bu sorumlulara göndereceklerdir. Böylece herkes aktif olacaktır.

Her sorumluya internette bir yer ayrılacaktır. Sorumlular gelen yazıları basmazlarsa da internete yerleştireceklerdir. Bu yazıların fihristi de dergide yayınlanacaktır. Reklamını yapmak istediği kimselerin sorumluları sahifesi içine reklam kâğıdını koyabilecektir. Reklâm gelirinin yarısı sorumluya, yarısı da derginin olacaktır.

“ADİL DÜZEN DEGİSİ”NDE “ADİL DÜZEN SAHİFESİ” OLACAKTIR

Derginin ilk sahifesinde “Adil Düzen”i benimseyenleri temsil eden başkanın görüşleri olacaktır. Her çeşit görüşler olmalıdır. Ancak bir derginin etrafında toplananlar kendi görüşlerinin ne olduğunu bileceklerdir. Halk kendisi tercihler yapamaz. Onun için kendilerinden olan bir yetkilinin beyanı gerekir. Karşı fikirlerini bilecekler, onlarla tartışacaklar ama neyi savunacaklarını da bileceklerdir. Bu da heyecanı oluşturacaktır.

“GAZETE” DEĞİL “DERGİ” ÇIKARILACAKTIR

Televizyonun olmadığı zamanlarda gazete belki ihtiyaç idi. Ama şimdi artık gazete fonksiyonunu yitirmiştir. Gazete israftır, haramdır. Sadece bir gün başlıklara bakmak için bir gazete çıkarmak ve kâğıdını harcamak israftır; israf da haramdır. Dergi ise saklanacaktır. Haftalık olarak çıkacaktır. Ancak farklı dergiler farklı günlerde çıkar. Komşular değişik dergiler alırlar. Böylece herkes her gün bir dergiyi okumak durumda kalır. Halkımızın günlük gazeteleri alma imkânları olmadığı gibi; okumak için de zamanları yoktur. Ayrıca bugünlü ulaşım imkânları ile Türkiye’ye hitap eden gazete çıkarılamıyor. Sadece büyük şehirlerde bulunanlar bu imkânlardan yararlanabiliyor. Bu durum da ülkede sınıflaşmaya sebep olmaktadır.

Televizyon ve radyo haberleri söylenip kaybolur. Dergi ise bu haberleri saklar. İleride eskiden kalma dergileri kütüphanelerinde bulacaklar ve geçmiş bilinci yaşayacaktır.

DERGİ TEBLİĞCİLERİ İLE DAĞITILMALIDIR

Dergi değişik siyasi partiler tarafından dağıtılmalıdır. Dağıtıcılar dergileri alıp evleri ziyaret etmeli ve onlara derginin muhtevasını anlatmalıdır. Böylece sadece yazı değil aynı zamanda elçi de yer almalıdır. Allah böyle yapmıştır. Dergiyi bırakacak ve ertesi hafta ziyaret edip dergiyi yahut parasını geri alacağını söyleyecektir. Bu ziyaretler karşılıklı tartışmaları başlatacaktır. Bu uygulama hem insanlar arasında yakınlık sağlayacak hem de ortak heyecanı doğuracaktır. Türkiye’de 14 milyon aile vardır. Bir milyon dergi satarsak her abonemize 14 aile düşmektedir. Dergi temsilcilerimizin kuracağı ilişkiler sayesinde bütün yurtta insanlarla ilişkiler kurulmuş olacaktır.

Dergi aboneleri gruplanmış olacaktır. Bucak içinde haftada bir toplantı yaparak ortak görüşme yapar ve dergide yazılanlar hakkında rapor vererek derginin içinde halkın görüşleri girmiş olur. Bucak temsilcileri ilçede; ilçe temsilcileri ilde; il temsilcileri bölgede toplanacaklardır. Sonunda temsilciler merkezde görüşme yapacaklardır. Burada beklenen hedef okuyucuların yazılara ve yazarlara etkin olmasıdır.

ABONELER YAZAR SORUMLULARI SIRALARLAR

Haftalık toplantılarında aboneler yazarları sıralarlar. Böylece sahife sorumluları okuyucular tarafından denetlenmiş ve sonra derecelendirilmiş olacaklardır. Bu suretle hem dergi halkın tercümanı olmuş olacak, hem de ulusal heyecan ortaya çıkmış olacaktır.

DERGİ ÜLKEYE REFAH GETİRECEKTİR

Önce yazarlar ve dergiye abone edenler dergi bedellerinin yarısını aralarında bölüşeceklerdir. Dörtte bir de yazarlar arasında bölüşülecektir. Yazarlar kaliteli yazı yazarlarsa, abone edenler çalışıp aboneleri çoğaltırlarsa gelirleri artmış olacaktır. O halde heyecan maddî bakımdan da desteklenmiş olacaktır.

Derginin asıl ekonomik ve sosyal yararı; vatandaşlar dergide buluşacaklar ve dergideki reklamlarla ortaklıklar kurabilecek, pazarlar oluşturabilecek, böylece insanlar ihtiyaçlarını giderebileceklerdir. Mesela; bir hasta hastalığını dergiye koyacağı bir kâğıtla okuyuculara duyuracak, okuyucular da onu kurtaracak mütehassıs doktoru bildirerek tedavisine imkân vermiş olacaklardır. Hukukî, mâlî, ahlâkî, sosyal vs sorunu olanlar için de benzer işlem olabilir.

Dergiden toplanan meblağ dörde ayrılacak; biri yazarların, biri basanların, biri taşıma giderleri, biri de dağıtanların olacaktır.

Başarıya ulaşmak için;

a)       Adil Düzen” sözü benimsenecek.

b)      Adil Düzen Ekibi” ile anlaşma yapılacak.

c)       Bir parti siyaseten “Adil Düzen”i benimseyecek.

d)      Bin sahifelik “Adil Düzen Metni” yani kitabı hazırlanacak.

e)       Adil Düzen” diğer düzenlerle tartışılarak karşılaştırma yapılacak.

f)        Bütün bunlardan sonra “Adil Düzen” parti tarafından halka ulaştırılacak.

Yazan ve Anlatan: SÜLEYMAN KARAGÜLLE

Yayına Hazırlık ve Yönetim: REŞAT NURİ EROL

www.akevler.org                                         (0532) 246 68 92

Not: AK Parti Milletvekili ve Bakanlarının “Adil Düzen Çalışmaları”na olan ilgisizlikleri devam ediyor!. Devlet Bakanı ve İzmir Milletvekili Prof. Mehmet AYDIN ve Millî Eğitim Bakanı Erkan MUMCU başta olmak üzere, son haftalarda kendilerine “çözüm önerileri” sunduğumuz bakanlardan henüz cevap alamadık. Elbette, Sayın Başbakan Abdullah GÜL ve Sayın TBMM Başkanı Bülent ARINÇ da sitemlerimizden üzerlerine düşen paylarını almalıdırlar… Vesselâm…               Bu satırlarımızı okuyan her okuyucu, bu notlarımızı ilgililere ulaştırma gayreti içinde olmalıdır. Selâm ve duâ ile…

KUR’AN VE İLİM SEMİNERLERİ; 195. SEMİNER                                                         İstanbul, 01 Şubat 2003

 

HESAP İLMİ; SAYMA – İHSA VE “MARKET ÖRNEĞİ”

CİN (72) 28; MERYEM (19), 93-94; İBRAHİM (14) 34. ÂYETLER

 

 

SESLİ

SERT

SERT

YUMUŞAK

YUMUŞAK

SERT

 

 

TİTREK

SÜREKSİZ

SÜREKLİ

SÜREKSİZ

SÜREKSİZ

 

 

 

 

 

       H=  ه    

        E= ء

 

 

 

       G= ع

      X= ح

 

 

ARKA

 

 

       Ğ= غ

       P=   خ

  (Boğaz)

 

KAMERİYE

 

 

 

 

       K=   ك

      Q= ق

 

      I= ى                     

 

      Y=  ي

 

 

      C=  ج

 

 

 

     W=  ض

       Ş=  ش

 

 

ŞEMSİYE

 

        R=ر

      J =  ظ

      Ö= ص

       

      Ö=   ط

 

 

        L=ل

       Z=ز

       S=  س

      T=   ت

      D= د

 

     A=  ا

        N= ن

       Ü=  ذ

       Ç= ث

 

 

ARKA DUDAK

     U=

 

       V=   و

       F=  ف

 

 

ÖN DUDAK

 

        M= م

 

 

 

      B=  ب

بسم الله الرحمن الرحيم

لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا (CİN (72) 28)

إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَانِ عَبْدًا(93) لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا (94)

(MERYEM (19), 93-94)

وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ

(İBRAHİM (14) 34)

ربلرنن رسالاتنى ابلاغ اتمش اولدقلرنى علم اتسن  ديه .و لديلرنده اولانلرى احاطه اتمشدر وهر شيى وعدد اولرق احصا اتمشدر

28. Onların Rab’larının risalatını iblağ etmiş olduklarını ilm etsin diye… Ve ledeylerinde olanları ihata etmiştir. Ve her şeyi aded olarak ihsa etmiştir. / 28. Yetiştirici’lerinin elçiliklerini yerine ulaştırdıklarını bilsin diye… Ve o onların yanında olanların hepsini içermiştir. O her ne varsa onu sayı olarak kapsamıştır. (CİN SÛRESİ)

سماوات و ارضده رحمانه عبد اورك اتى اتميه جك هيج بر كمسه يوقدر اونلرى احصا اتمشدر و عددا عد اتمشدر

93. Semâvât ve arzda Rahman’a ety etmeyecek hiçbir kimse yoktur. 94. Onları ihsa etmiştir. Onları aded olarak ad etmiştir. / 93. Göklerde ve yerde Yaşatan’a kul olarak gelmeyecek hiçbir kimse yoktur. 94. Onları kavramıştır.Onları sayı olarak saymıştır. (MERYEM SÛRESİ)

اوندن نه لرى سوال اتمش ايسه نز اونلرن هبسنى سزه ايتا اتمشدر اللهن نعمتلرنى عد ادجك اولسانز اونلرى احصا اده مزسنز انسان كفار بر ظلومدر

34. O’ndan neleri sual etmiş iseniz onların hepsini size ita etmiştir. Allah’ın nimetlerini addedecek olsanız onları ihsa edemezsiniz. İnsan keffâr bir zelumdur. / 34. O’ndan neleri istemiş iseniz onların hepsini size vermiştir. İyiliklerini sayacak olursanız kavrayamazsınız. İnsan ezen bir kapatıcıdır. (İBRAHİM SÛRESİ)

 

Bu âyetlerde “ad etmek/ saymak” ve “ihsa etmek” kelimeleri birlikte kullanılmıştır. “Hesap İlmi”nin esası olan sayma bu iki kelimede toplanmıştır. “Aded” kelimesi ayıklama anlamındadır. Udva, yaka kelimesinden dönüşmüştür. Karışık halde bulunan bir çokluğu gruplara ayırma demektir. “Hasat” çakıl taşı demektir. “İhsa” da dizme ve sıralama demektir. Dağınık olan çakılları sıralamak, yerine yerleştirmek demektir.

Sürekli varlıklar vardır. Bunları eşit parçalara ayırıp dizerseniz saymış olursunuz.

Ayrı ayrı varlıklar vardır. Bunları bir araya getirip paketlerseniz ihsa etmiş olursunuz. Matematik, tadat ile ihsayı bir araya getirip yürüten bir ilimdir.

Bu âyetler buna işaret etmektedir. Bu işi iyi kavramanız için iki çeşit işlem yapabiliriz:

a)    Analiz, ayırma: Bir kâğıt parçasını ele alalım. Bu kâğıt üzerinde herhangi bir yeri başkasına bildirebilmemiz için önce kâğıdı karelere ayırırız. Sonra satır ve sütunu söyler, yerini buluruz.

b)   Sentez, birleştirme: Yığın halinde bulunan taneleri paketler hâline getirir istif ederiz. Her iki halde de hem aded, hem de ihsa vardır. Önce ayırma, sonra da birleştirme.

Paketleme: 1+1=2     2+2=4     4+4=8     8+8=16     Böyle devam eder.

Yazılışı: Sağdan en küçük paketten başlanıp sıralanır. O paketten varsa 1 konur, yoksa 0 konur. 101001’de 1 var. 2’li ve 4’lü paket yok, 8’li paket var, 16’lı paket yok, 32’li paket var. Ondan daha büyük paketler yok demektir.

Matematik, paketlere ad verip onları işaretlerle gösterme demektir. Arap sayılarında sıra da çok önemli yer alır. Sağdan sola doğru yerlerde olanlar daha büyük paketi ifade eder.

7’li paket yapsak, 7’lik   7*7=49     49*7=343   Böyle gider.

Bunun yazılışında 6 sayıdan fazlası bulunmaz.  7(563) = 5*7*7+6*7+3  olarak gösterilir.

Onlu sayı bizim kullandığımız sayılardır.

Sayma, dağınık çokluğu paketlemek demektir.

Toplama, ayrı ayrı sayılmışları, paketleri bir tek paket haline getirmek demektir.

Çarpma, aynı büyüklükteki paketleri bir paket yapma demektir.

Üst alma, çarpanları aynı olan paketleri bir arada gösterme demektir.

Terslerine kök alma, bölme, çıkarma ve dağıtma olarak adlandırabiliriz.

İşte bu işlemlerin hepsi aded olarak ihsa etmektir.

Bu işlemin ileri tarafı, “yeni kavramlar”ı doğurmasıdır.

Küçük sayı büyük sayıya bölünemediği için “kesir sayısı kavramı” doğmuştur.

Büyük sayıdan küçük sayı çıkarılamadığı için “negatif sayı” doğmuştur.

Negatif sayının kökü alınamadığı için “sanal sayı” doğmuştur.

Bunlar dört çift işlemi uygulamada gösterilmezse de hesapların sonuçları doğrulanmaktadır. Bu da düşünme yapmanın çok ilerisine geçmiştir.

ŞİMDİ SİZE YENİ KAVRAMI GELİŞTİRELİM:

Çarşıya giden dört arkadaş çarşıdan beş çeşit mal aldılar. Bu malların fiyatları aynıdır.

Her birinin harcadığı para, fiyatlarla aldıkları miktarlarının toplamıdır.

Birinciler fiyatı, ikinciler sayıları göstersin. Malları da sıraya koyalım. Önce Patates, sonra Pirinç, sonra Zeytin, sonra Peynir ve en sonunda da Ekmek olsun. Bunları bu sıra ile yazıp toplarsak, her birinin ödediği parayı bulmuş oluruz. Şimdi “saymak”la “ihsa” arasındaki farkı belirtelim. Fiyatlar ve Miktarlar sayıları gösterir. Ama gerek miktar gerekse fiyatların sırası sayıyı değil varlıkları gösterir. Ama onlar da sayı ile belirlenmiştir. İşte bu “ihsa”dır.

(Patates, Pirinç, Zeytin , Peynir, Ekmek) Mallarının cinslerini;

(Miktar ve Fiyat) Malların değerlerini;

(Ahmet, Hasan, Cemal, Zeynep) Malları satın alanları gösterir.

Şimdi kavramları ihsa ettik. Sıra bize bu varlıkları gösterecektir.

4*5+4*6+ 0*2+2*10+2*4 = 72

3*5+3*6+ 5*2+1*10+0*4 = 53

5*5+2*6+ 7*2+2*10+6*4 = 95

Görülüyor ki, sadece rakamlar yazılmış ama ne oldukları belirtilmemiştir. Böylece hem yazma külfetinden kurtulduk, hem de oluşları ilk bakışta gördük. İşte bu “ihsa”dır. Batılılar buna “algoritma” demektedir. “Elharezmi”den öğrendikleri için bu adı vermişlerdir.

Birinci rakamlar değerleri, satırdaki sıralar malların cinsini, sütundaki sıralar kişileri göstermektedir.

Burada yine tekrar vardır. Fiyatlar aynı olduğu halde, her satırda tekrarlanmaktadır.

“+”lar tekrarlanmaktadır. “=”ler tekrarlanmaktadır. Acaba bunları kısaltamaz mıyız?

4    4    0   2   2          5    

3    3    5   1   0   *     6    =

5    2    7   2   6        10

2    4    2   3   7          4

 

A*X=B şeklinde yazılır ve üzerinde yazılır. İşte “ihsa” budur. Çoklukları paketleyip etiketlemeden ibarettir. Dışarıda paket; kâğıtta sıra ve satır.

Herkes kendi paketini bir torbaya koyuyor. Hepsini bir çuvala koyup ambara veriyorlar. Paraları zarflara, zarfları da bir büyük zarfa koyup marketin kasasına ödeme yapıyorlar.

ŞİMDİ BİZİM “MARKET ÖRNEĞİMİZ”E GELELİM:

Marketimize çeşitli mallar alınmaktadır. Raflara konmaktadır. Malların “ihsa edilmesi” gerekir. Hangi malların hangi raflara konacağını bilmek bir ihsa sorunudur.

Müşteri geldiği zaman malın ismini söyler. Tezgahtar binlerce mal içinde bunu bilmeyebilir. Yahut başka adla bilmiş olabilir. Sonra, hangi rafta olduğunu bilmez, mağazada bunun olup olmadığını bilmez. İlkel topluluklarda bu tezgahtarın belleğine dayanarak çözülmektedir. Bu da ancak tecrübeli tezgahtarlarla ve belli mallar için geçerlidir. Ancak, eğer ihsa yapılmışsa, işte o zaman bilgisayar yardımı ile yeni tezgahtarlarla da çalışabilirsiniz. Mağaza böylece tezgahtarların esiri olmaz.

Tezgahtar müşteriden nasıl mal istediğini sorar. Müşteri;

a)    Müşteri firmanın adını söyler. Tezgahtar bilgisayara girer ve mallarına bakar. Müşteriye ürettiği malların isimlerini söyler, böylece istediği malları bulabilir. Müşteriye nereye kullanacağını sorar, ona göre malı sorar. Varsa o malı verir. Yoksa aynı işi gören başka firmanın malını önerir. Eskiden bunları tezgahtar beyninde yapıyordu. Şimdi bunu bilgisayar yapacaktır.

b)    Müşteri malın adını söyler. Hangi firmalara ait o mallar varsa onu bilgisayar bildirir, tezgahtar ona göre birini müşteriye tercih ettirir. Müşteri aralarındaki farkları öğrenmek ister. Bilgisayar bunu çözmelidir.

c)    Müşteri neyi yapmak istediğini söyler. İşte bunun için fonksiyon programına girer ve orada istenen işi yapan firma veya malı bulur. Bulamazsa merkeze sorar ve oradan öğrenir. Yoksa mucitlere baş vurulur, onlar o işi yapacak icadı yaparlar.

d)    Müşteri malın prospektüsünü ister. Malı nasıl kullanacağını ona öğretmek gerekecektir. Her malın tarifesini içeren belge olmalıdır. Bugün bu bilgiyi her pakete ayrı ayrı koyuyorlar. Bu israftır. Ayrı satılmalıdır, ucuz satılmalıdır.

Demek ki; mallar adlarına, firmalarına, cinslerine ve fonksiyonlarına göre tasnif edilecektir. Bilgisayar buna göre geliştirilecektir. Bir de malların konacağı yerler de önemlidir.

a)    Mal, hacmine göre;

b)    Ağırlığına göre;

c)    Zehirli olup olmamasına göre;

d)    Isıya göre yerleştirilir.

Bu sebepledir ki, mallar yukarıdaki müşteri taleplerine göre sıralanmalıdır. Korumaya göre yerleştirilecektir. Bilgisayar bize o malın yerini gösterecektir.

Görülüyor ki; “bakkal” işletmekle “market” veya “mağaza” işletmek arasındaki fark budur. Ancak buna küçükten başlayacağız. Elemanlarımızı yetiştirdikçe işletmelerimiz büyüyecektir. Böyle bir “market”i kurmak “sermaye” işi değil, “bilgi” işidir. Bunu başarmamız için “buna inanan gönüllü insanlar”a ihtiyaç vardır. İnsanlar dershanelere gidiyor ve para vererek ders alıyorlar; okullara gidip masraf yapıyor ve gereksiz şeyler ezberliyorlar. Burasını yani “Adil Düzen Çalışmaları”nı da bir okul kabul etmeliyiz. Çocuklarımızı buraya gönderip okutmalıyız. “Kur’an Kursları” yetmez; “Adil Düzen Kursları” açılmalıdır.

 

Yazan ve Anlatan: SÜLEYMAN KARAGÜLLE

Yayına Hazırlık ve Yönetim: REŞAT NURİ EROL

www.akevler.org                             (0532) 246 68 92

 

 


Tüm Seminerler
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1130
En'âm Suresi Tefsiri 77-79. Ayetler
21.08.2021 834 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1129
En'âm Suresi Tefsiri 74-76. Ayetler
14.08.2021 551 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1128
En'âm Suresi Tefsiri 72-73. Ayetler
7.08.2021 560 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1127
En'âm Suresi Tefsiri 71. Ayet
31.07.2021 185 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1126
En'âm Suresi Tefsiri 66-70. Ayetler
24.07.2021 323 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1125
En'âm Suresi Tefsiri 61-65. Ayetler
17.07.2021 260 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1124
En'âm Suresi Tefsiri 52-55. Ayetler
10.07.2021 245 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1123
En'âm Suresi Tefsiri 45-51. Ayetler
3.07.2021 255 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1122
En'âm Suresi Tefsiri 40-44. Ayetler
26.06.2021 271 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1121
En'âm Suresi Tefsiri 35-39. Ayetler
19.06.2021 296 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1120
En'âm Suresi Tefsiri 31-34. Ayetler
12.06.2021 288 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1119
En'âm Suresi Tefsiri 26-30. Ayetler
5.06.2021 319 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1118
En'âm Suresi Tefsiri 20-25. Ayetler
29.05.2021 354 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1117
En'âm Suresi Tefsiri 13-19. Ayetler
22.05.2021 336 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1116
En'âm Suresi Tefsiri 7-12. Ayetler
15.05.2021 358 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1115
En'âm Suresi Tefsiri 1-6. Ayetler
8.05.2021 339 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1114
Kasas Suresi Tefsiri 86-88. Ayetler
1.05.2021 340 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1113
Kasas Suresi Tefsiri 83-85. Ayetler
24.04.2021 364 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1112
Kasas Suresi Tefsiri 79-82. Ayetler
17.04.2021 409 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1111
Kasas Suresi Tefsiri 76-78. Ayetler
10.04.2021 405 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1110
Kasas Suresi Tefsiri 72-75. Ayetler
3.04.2021 357 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1109
Kasas Suresi Tefsiri 68-71. Ayetler
27.03.2021 744 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1108
Kasas Suresi Tefsiri 61-67. Ayetler
20.03.2021 406 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1107
Kasas Suresi Tefsiri 57-60. Ayetler
13.03.2021 439 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1106
Kasas Suresi Tefsiri 52-56. Ayetler
6.03.2021 472 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1105
Kasas Suresi Tefsiri 47-51. Ayetler
27.02.2021 503 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1104
Kasas Suresi Tefsiri 43-46. Ayetler
20.02.2021 497 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1103
Kasas Suresi Tefsiri 38-42. Ayetler
13.02.2021 522 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1102
Kasas Suresi Tefsiri 33-37. Ayetler
6.02.2021 550 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1101
Kasas Suresi Tefsiri 29-32. Ayetler
30.01.2021 670 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1100
Kasas Suresi Tefsiri 26-28. Ayetler
23.01.2021 1296 Okunma
4 Yorum 28.02.2021 11:05
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1099
Kasas Suresi Tefsiri 21-25. Ayetler
16.01.2021 689 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1098
Kasas Suresi Tefsiri 16-20. Ayetler
9.01.2021 666 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1097
Kasas Suresi Tefsiri 12-15. Ayetler
2.01.2021 900 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1096
Kasas Suresi Tefsiri 7-11. Ayetler
26.12.2020 933 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1095
Kasas Suresi Tefsiri 1-6. Ayetler
19.12.2020 1244 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1094
Neml Suresi Tefsiri 89-93. Ayetler
12.12.2020 1083 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1093
Neml Suresi Tefsiri 83-88. Ayetler
5.12.2020 776 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1092
Neml Suresi Tefsiri 76-82. Ayetler
28.11.2020 1025 Okunma
1 Yorum 29.11.2020 17:15
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1091
Neml Suresi Tefsiri 67-75. Ayetler
21.11.2020 1146 Okunma
1 Yorum 26.11.2020 17:07
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1090
Neml Suresi Tefsiri 63-66. Ayetler
14.11.2020 769 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1089
Neml Suresi Tefsiri 59-62. Ayetler
7.11.2020 766 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1088
Neml Suresi Tefsiri 54-58. Ayetler
31.10.2020 1028 Okunma
1 Yorum 03.11.2020 17:20
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1087
Neml Suresi Tefsiri 45-53. Ayetler
24.10.2020 1085 Okunma
1 Yorum 24.10.2020 22:54
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1086
Neml Suresi Tefsiri 41-44. Ayetler
17.10.2020 802 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1085
Neml Suresi Tefsiri 36-40. Ayetler
10.10.2020 854 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1084
Neml Suresi Tefsiri 27-35. Ayetler
3.10.2020 1201 Okunma
2 Yorum 11.10.2020 20:33
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1083
Neml Suresi Tefsiri 20-26. Ayetler
26.09.2020 2224 Okunma
5 Yorum 03.10.2020 19:37
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1082
Neml Suresi Tefsiri 15-19. Ayetler
19.09.2020 1385 Okunma
3 Yorum 03.10.2020 18:51
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1081
Neml Suresi Tefsiri 12-14. Ayetler
12.09.2020 1277 Okunma
2 Yorum 13.09.2020 15:00
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1080
Neml Suresi Tefsiri 7-11. Ayetler
5.09.2020 1373 Okunma
2 Yorum 06.09.2020 15:55
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1079
Neml Suresi Tefsiri 1-6. Ayetler
29.08.2020 1509 Okunma
2 Yorum 30.08.2020 20:43
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1078
Şuara Suresi Tefsiri 224-227. Ayetler
22.08.2020 1732 Okunma
3 Yorum 23.08.2020 21:17
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1077
Şuara Suresi Tefsiri 213-223. Ayetler
15.08.2020 1418 Okunma
4 Yorum 16.08.2020 18:26
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1076
Şuara Suresi Tefsiri 203-212. Ayetler
8.08.2020 1684 Okunma
6 Yorum 09.08.2020 19:55
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1075
Şuara Suresi Tefsiri 192-202. Ayetler
1.08.2020 1575 Okunma
5 Yorum 06.08.2020 19:32
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1074
Şuara Suresi Tefsiri 176-191. Ayetler
25.07.2020 1654 Okunma
3 Yorum 26.07.2020 16:16
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1073
Şuara Suresi Tefsiri 160-175. Ayetler
18.07.2020 1617 Okunma
3 Yorum 20.07.2020 11:09
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1072
Şuara Suresi Tefsiri 141-159. Ayetler
11.07.2020 1396 Okunma
2 Yorum 12.07.2020 15:51
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1071
Şuara Suresi Tefsiri 123-140. Ayetler
4.07.2020 1567 Okunma
3 Yorum 11.07.2020 03:35
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1070
Şuara Suresi Tefsiri 105-122. Ayetler
27.06.2020 1377 Okunma
2 Yorum 28.06.2020 18:12
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1069
Şuara Suresi Tefsiri 92-104. Ayetler
20.06.2020 2150 Okunma
4 Yorum 21.06.2020 19:07
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1068
Şuara Suresi Tefsiri 83-91. Ayetler
13.06.2020 1635 Okunma
1 Yorum 14.06.2020 16:25
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1067
Şuara Suresi Tefsiri 69-82. Ayetler
6.06.2020 1887 Okunma
3 Yorum 08.06.2020 14:48
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1066
Şuara Suresi Tefsiri 53-68. Ayetler
30.05.2020 1996 Okunma
3 Yorum 31.05.2020 16:53
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1065
Şuara Suresi Tefsiri 45-52. Ayetler
23.05.2020 2127 Okunma
3 Yorum 29.05.2020 18:08
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1064
Şuara Suresi Tefsiri 34-44. Ayetler
16.05.2020 1447 Okunma
1 Yorum 17.05.2020 15:50
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1063
Şuara Suresi Tefsiri 23-33. Ayetler
9.05.2020 1572 Okunma
1 Yorum 10.05.2020 08:19
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1062
Şuara Suresi Tefsiri 10-22. Ayetler
2.05.2020 1672 Okunma
2 Yorum 13.05.2020 21:45
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1061
Şuara Suresi Tefsiri 1-9. Ayetler
25.04.2020 2217 Okunma
2 Yorum 14.05.2020 18:52
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1060
Furkan Suresi Tefsiri 73-77. Ayetler
18.04.2020 1828 Okunma
2 Yorum 15.05.2020 16:45
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1059
Furkan Suresi Tefsiri 68-72. Ayetler
11.04.2020 2142 Okunma
3 Yorum 16.05.2020 16:02
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1058
Furkan Suresi Tefsiri 60-67. Ayetler
4.04.2020 1783 Okunma
2 Yorum 18.05.2020 16:53
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1057
Furkan Suresi Tefsiri 53-59. Ayetler
28.03.2020 2307 Okunma
5 Yorum 19.05.2020 16:27
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1056
Furkan Suresi Tefsiri 45-52. Ayetler
21.03.2020 1873 Okunma
2 Yorum 20.05.2020 16:21
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1055
Furkan Suresi Tefsiri 41-44. Ayetler
14.03.2020 2030 Okunma
2 Yorum 21.05.2020 16:36
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1054
Furkan Suresi Tefsiri 35-40. Ayetler
7.03.2020 2105 Okunma
2 Yorum 22.05.2020 16:05
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1053
Furkan Suresi Tefsiri 30-34. Ayetler
29.02.2020 2155 Okunma
2 Yorum 23.05.2020 15:57
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1052
Furkan Suresi Tefsiri 21-29. Ayetler
22.02.2020 2366 Okunma
3 Yorum 24.05.2020 16:54
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1051
Furkan Suresi Tefsiri 17-20. Ayetler
15.02.2020 2172 Okunma
2 Yorum 30.05.2020 17:45
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1050
Furkan Suresi Tefsiri 10-16. Ayetler
8.02.2020 2370 Okunma
2 Yorum 09.02.2020 11:38
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1049
Furkan Suresi Tefsiri 4-9. Ayetler
1.02.2020 2240 Okunma
1 Yorum 03.02.2020 07:09
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1048
Furkan Suresi Tefsiri 1-3. Ayetler
25.01.2020 1917 Okunma
1 Yorum 26.01.2020 06:07
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1047
Nur Suresi Tefsiri 62-64. Ayetler
18.01.2020 1914 Okunma
1 Yorum 25.01.2020 07:13
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1046
Nur Suresi Tefsiri 61. Ayet
11.01.2020 2272 Okunma
1 Yorum 13.01.2020 08:24
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1045
Nur Suresi Tefsiri 58-60. Ayetler
4.01.2020 2003 Okunma
1 Yorum 05.01.2020 08:14
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1044
Nur Suresi Tefsiri 53-57. Ayetler
28.12.2019 2026 Okunma
1 Yorum 30.12.2019 08:51
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1043
Nur Suresi Tefsiri 47-52. Ayetler
21.12.2019 2143 Okunma
1 Yorum 22.12.2019 23:13
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1042
Nur Suresi Tefsiri 43-46. Ayetler
14.12.2019 2369 Okunma
1 Yorum 17.12.2019 07:14
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1041
Nur Suresi Tefsiri 39-42. Ayetler
7.12.2019 2828 Okunma
2 Yorum 09.02.2020 00:42
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1040
Nur Suresi Tefsiri 35-38. Ayetler
30.11.2019 3816 Okunma
2 Yorum 03.12.2019 13:53
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1039
Nur Suresi Tefsiri 32-34. Ayetler
23.11.2019 2144 Okunma
1 Yorum 24.11.2019 08:09
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1038
Nur Suresi Tefsiri 30-31. Ayetler
16.11.2019 2098 Okunma
1 Yorum 19.11.2019 12:31
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1037
Nur Suresi Tefsiri 27-29. Ayetler
9.11.2019 2466 Okunma
1 Yorum 10.11.2019 05:24
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1036
Nur Suresi Tefsiri 23-26. Ayetler
2.11.2019 2108 Okunma
1 Yorum 03.11.2019 07:48
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1035
Nur Suresi Tefsiri 19-22. Ayetler
26.10.2019 2124 Okunma
1 Yorum 28.10.2019 13:15
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1034
Nur Suresi Tefsiri 12-18. Ayetler
19.10.2019 2381 Okunma
1 Yorum 20.10.2019 10:50
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1033
Nur Suresi Tefsiri 6-11. Ayetler
12.10.2019 3301 Okunma
2 Yorum 16.10.2019 14:52
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1032
Nur Suresi Tefsiri 1-5. Ayetler
5.10.2019 2349 Okunma
1 Yorum 06.10.2019 23:25
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1031
Müminun Suresi Tefsiri 111-118. Ayetler
28.09.2019 2011 Okunma
1 Yorum 30.09.2019 10:50