Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 175
ANYASA -HAKLAR/ÜCRETLER-DELİLLERİ
31.08.2002
1610 Okunma, 0 Yorum

KUR’AN İŞLETMELERİ(35); 175.SEMİNER                                                   İstanbul, 31 Ağustos 2002 Cumartesi

 

ADİL DÜZENE GÖRE

İNSANLIK ANAYASASI

17

HAKLAR

Ücretler

 

Madde 17- a) Ücretler serbest anlaşmalarla tespit edilir. Analaşma yapılmamış veya anlaşmada belirtilmemişse resmî ücrete göre paylaştırılır. Her işin ağırlık ve sorumluluğa göre bir karşılığı belirlenmiştir. Belirlenmemişse hakemler belirlerler. Başkaca anlaşma yok ise o işi yapanlar o karşılığı pay olarak istihkak ederler. Payları karşılığı belge verilir, belge sahipleri onu istedikleri gibi değerlendirirler.

Herkesin ilmî derecesi ve meslekî kabiliyetine göre resmî ücreti vardır. Başka türlü bir anlaşma yoksa ortak iş yapanlar bu resmî ücrete göre emek karşılığını aralarında paylaşırlar.

Hereksin bir çalışma kredisi vardır. Bu kredileri resmî ücrete göre bölüştürülür.

Herkes istediği zaman çalışma kredisini alır, istediği zaman da emeklilik payını alır. Hastalık benzeri sebeplerden dolayı işe gelmediği günlerde emeklilik payını alır, krediden yararlanamaz. Bir kimsenin emeklilik payı resmî ücret ile yaşı göz önüne alınarak verilir. Belirleme de buna göre yapılır. Çalışmadığı günlerde meslekî derecenin kazanılması durur.

Kamu ve genel hizmetlerde çalışanlar resmi ücretle çalışırlar.

İnşaat işlerinde ücretler resmî ücret üzerinden ödenip yapıya şarj edilir.

Bir iş yerinde çalışan başlangıç ehliyetliler gelirlerinin beşte birini onlara nezaret edenlere verirler.  Bir işte çalışan temel ehliyetliler gelirlerinin beşte birini onlara iş veren ilk ehliyetlilere verirler. İlk ehliyetliler kendilerine iş veren orta ehliyetlilere beşte birini bölüşürler, orta ehliyetliler  gelirlerinin beşte birini beş ile on arasında olan danışmanlar ile  bölüşürler, Danışmanlar gelirlerinin beşte birerlerini araştırmacıları ile bölüşürler.

Başkanların dışında herkes birden fazla iş yapabilir. Gerek hizmetliler, gerek görevliler başka işler yaparak gelir temin edebilir. Genel hizmetler ek gelir getirir.

İşletmelerden alınan genel hizmet paylarının yarısı orada çalışanlara bölüştürülür, diğer yarısı ise  küçük işletmelerin bucak, orta işletmelerin il, büyük işletmelerin ülke ve üst işletmelerin insanlık merkezlerinde bir hesapta toplanır.  Ortak hesapta toplanan genel hizmet payları ilçelerdeki görevlilere hizmet verdikleri kimselerin sayısınca bölüştürülür. Genel hizmet halka karşılıksız yapılır.  İlçe görevlileri halka hizmet paylarını  beşte birini semt temsilcileri ile kalanın beşte birini danışmanları ile bölüşürler.

 

Birlikte Yaşama Hakları

Madde 17- b) Bir yerde beraber yaşayanların eşit şartlar içinde yaşama hakları vardır. İş yerlerinde yemek çıkıyorsa herkes aynı yemeği yeme hakkına sahiptir. Aile içinde de geçimle yükümlü olan erkek kendi yediğini, yedirmek, giydiğini giydirmek ve barındığı yerde barındırmakla  yükümlüdür. İşle ilgili geziler dışında aile fertlerini de gezdirmekle yükümlüdür. 

Genel hizmetlerden herkes eşit şartlar altında yararlanır.

Ortak yerlerden herkes eşit şartlarda yararlanır.

Pahalı ve ucuz mahalleler kurulabilir, pahalı ve ucuz taşıma araçları olabilir. Bir araç  içinde pahalı ve ucuz yerler olabilir. Ancak bir yerde sınıflaşmalara müsaade edilemez. Aynı yerde yaşayanlar sınıfsız olarak  yaşarlar. İlim sahipleri saygı görürler.

 

حقلر

اجرتلر

17 ا)  اجر تلر رضا ايله اولر. عقد يابلمه مش ويا يابلمش آنجق  اجرت ذكر ادلمه مشسه قومده معروف اجرتلر تحقق ادر. شركتده مقاسمه بو اجرتلر وسعي ساعتلرنه كوره اولر. هر امرن وصفنه كوره شحة ويا مسئوليت نسبه تنده تغير ادن اجرى واردر.  كتابى يوقسه حكام تشريع ادر. عامللر عمل حظنى بونلره كوره تقاسم ادرلر. انجاق عقد وارسه اونا رعايت اولنر. حظلر ورقلرله   توثيق اولنر  وبيعة لر مالكلرنن رضالرى ايله بيع اولنر.

هر نفسن علمنه و كسبينه كوره بر معروف اجري واردر. خصوصى معارفه لرى يوقصه معروف اجر ايله شريك اولمش اولرلر و عمل حظنى بينلرنده اونه كوره  تقسيم ادرلر. هر نفسن خزينه دن معروف اجره كوره استقراض حقى واردر. خزينه ده اولانلر  بونه كوره بينلرنده تقاسم ادرلر.  

هر نفس مشيئتنه كوره هر يوم اجن اجرى قدرنى استقراض اتمغه ويا ذي القربي دن اجارة حظنى اخذه حقى واردر. سقامت ويا غيرى بر شيدن  استقراض ايدب عمل اتمه ديغى يوم اجن ده   اجارة حظنى اخذ ادر.عملى درجه لر عمل اتديغى ايامده اكتساب ادلر. ذى القربى حقى عملى درجه ايله استحقاق ادلر.عملى درجه لر ده علمى اهلية ايله عمل اتديغى ايامن مجموعى قدردر. استقراض اتدغي ايامده تدرج اولمز.

قيام و خلافتده عامل الانلر معروف  اجر ايله عمل ايدرلر

املاكن انشاسنده عمل ادنلرن اجرى معروف اجرلريدر. اهليتلى ناس استأجار ادر. منشأت مديون اولور بو بخس ايله بيع ايدلر.

راسخن دشنده هر عاملن بر فوقندن بر مفتى مشاورى واردر. ذاكرلرن مشاورلرى10 عدده قريبدر.  راسخلر دشنده عاملرن كليسى اجرتلرنن خمسنى مشاورلرنه ايتا ادرلر.

اماملرن دشنده هر نفس بردن اكثر امورده عمل اده بلر, قيوملر وخليفه لر غير امورده عمل ادرك اكتسابده بولونا بلرلر.  قيام اجرى زائد مكتسباتدر.

بر بيعةدن اخذ اديلن قيام حظلرنن نصفى اورانن قيوملرنه اخر نصفى صغير بيعة لرن اولانى قبيلةده, وسط بيعة لرن اولانى شعبلرده, كبير بيعة لرن اولانى قومده واكبر بيعة لرن اولانى بشرده برمشترك حسابده جمع ادلر. بونلر, بلده لرده بولونان قيوملره قيام اتدكلرى كمسه لر عدديله تقسيم اولنر. ناسه قيام احسانا يابلر. بلده قيوملرى  مشترك حسابدن اولان استحقاقلرنن خمسنى مشاورلره, خمسنى ده قريه لرده كى خليفلرينه تقسيم ادرلر.

كسب و معيشتلرى معا اولان  كمسه لرن حقلرى. 

ب) بر مكانده معا تعيش ادن كمسه لرن فقرلرينه كوره مماثلت اجنده تعيشه حقلري واردر. مشترك حسابدن طعم ادليورسه طعام مساوى اولملدر. بيتده نفقة ايله مكلف اب اهل بيتن كلسنى كندسنن طعم اتديغى ايله اطعام اتمك, كسو اتدغى ايله اكسا اتمك, سكناسى ايله اسكان اثمك, سياحتينى اونلره مماثل يابمقله مكلفدر. ابتغاء اجن يابدغى سير ده تسويه كلفتى يوقدر. قيامده عدالت شرطدر. سبيل اللهدن اهلندن اولان  هر نفس انتفاع ادر. عشيرت و قبيلةلر بيننده تفضلده بأس يوقدر. اجارةى قليل مركبلر اولابلر. بر مسيرةده مفضل محللر اولابلر. برمحلده مفضل مقام يوقدر.  اولا جالس اولان شاغل اولور. بر محلده عيش ادنلر بيننده تفاضل يوقدر.علماء توقير اولنر.

 

HAKLAR 

ÜCRETLER

Madde 17- a) Ücretler rıza ile olur. Akit yapılmamış veya yapılmış ücret zikredilmemişse Kavm'da ma'rûf ücretler tahakkuk eder. Şirket de mukaseme bu ücretler ve sa'y saatlerine göre olur. Her emrin vasfına göre şuht veya mesûliyet nispetinde  tağayyur eden ecri vardır. Kitabı yoksa hukkam teşrî' eder. Amiller mel hazzını bunlara göre tekâsum ederler. Ancak akt varsa ona riayet olunur. Hazlar varaklarla tevsîk olunur ve bey'atlar maliklerinin rizaları ile bey' olunur.

Her nefsin ilmine ve kisbine göre bir ma'rûf ecri vardır. Hususi mu(arefeleri yoksa ma'rûf ecr ile şerîk olmuş olurlar ve amel hazzını beynlerinde ona göre taksîm ederler. Her nefsin Hazineden ma'rûf ecre göre istikrâz hakkı vardır. Hazinede olanlar buna göre beynlerinde tekâsum ederler.

Her nefis meşietine göre her yevm için ecri kadarını istikrâz etmeye veya zilkurbâdan icâreten hazzını ahza hakkı vardır. Sekamet veya gayri bir şeyden istikrâz edip amel etmediği yevm için de icareten hazzını ahz eder. Ameli dereceler amel etiği eyyamda iktisab edilir. Zilkurbâ hakkı ameli derece ile istihkak edilir. Ameli dereceler de ilmi ehliyet ile amel ettği eyyamın mecmû'u kadardır. İstikrâz ettiği eyyamda tederrüc olmaz.

Kıyam ve hilafetde amil olanlar ma'rûf ecr ile amel ederler.

Emlakın inşasında amel edenlerin ecri ma'rûf ecirleridir. Ehliyetli nası isti'câr eder. Münşiet medyûn olur. Bu bahs ile bey' edilir.

Râsihin dışında her amilin bir fevkınden bir müfti müşaviri vardır. Zâkirlerin müşavirleri 10 adede karîbdir. Râsihler dışında amillerin küllisi ücretlerinin humusunu müşavirlerine îta ederler.

İmamların dışında her nefis birden ekser umurda amel edebilir, Kayyûmlar ve Halifeler gayrı umurda amel ederek iktisabda bulunabilirler. Kıyam ecri zait müktesebattır.

Bir bey'atdan ahz edilen kıyam hazlarının nısfı oranın kıyamlarına aher nısfı sağîr bey'atların olanı Kabile'de, vasat bey'atların olanı Şa'blarda, kebir bey'atların olanı Kavm'da ve ekber bey'atların olanı Beşer'de bir müşterek hesabda cem' edilir. Bunlar,  beldelerde bulunan Kayyûmlara kıyam ettikleri kimseler adediyle taksîm olunur. Nasa kıyam ihsanen yapılır. Belde Kayyûmları müşterek hesaptan olan istihkaklarının humusunu müşavirlere, humusunu da Karyelerde ki Halifelerine taksîm   ederler.

Kesb ve ma'işetleri me'an olan kimselerin hakları

Madde 17- b) Bir mekanda ma'an ta'ayyuş eden kimselerin fakirlerine göre mümaselet içinde ta'ayyuşa hakları vardır. Müşterek hesaptan ta'm ediliyorsa ta'am müsavi olmalıdır. Beytte  nafaka ile mükellef eb ehl-i beytin küllisini kendisinin ta'm ettiği ile it'am etmek, kisv ettiği ile iksa etmek, sükkanesi ile iskan etmek, seyahatını onlara mümasil yapmakla mükelleftir. İbtiğa için yaptığı seyrde tesviye külfeti yoktur. Kıyamda adalet şarttır. Sebîlullah'tan ehlinden olan her nefis intifâ' eder. Aşiret ve Kabileler beyninde tefaddülda be's yoktur. İcâreti kalîl merkebler olabilir. Bir mesîretde mufaddal mahaller olabilir. Bir mahalde mufaddal makam yoktur. Evvelen calis olan şâğil olur. Bir mahalde 'îş edenler beyninde tefadül yoktur. Ulema tevkîr olunur.

 

Yazan ve Anlatan: SÜLEYMAN KARAGÜLLE

Yayına Hazırlık: HASAN ÖZKET – REŞAT EROL

 

 


Tüm Seminerler
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1130
En'âm Suresi Tefsiri 77-79. Ayetler
21.08.2021 834 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1129
En'âm Suresi Tefsiri 74-76. Ayetler
14.08.2021 551 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1128
En'âm Suresi Tefsiri 72-73. Ayetler
7.08.2021 560 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1127
En'âm Suresi Tefsiri 71. Ayet
31.07.2021 185 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1126
En'âm Suresi Tefsiri 66-70. Ayetler
24.07.2021 324 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1125
En'âm Suresi Tefsiri 61-65. Ayetler
17.07.2021 260 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1124
En'âm Suresi Tefsiri 52-55. Ayetler
10.07.2021 245 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1123
En'âm Suresi Tefsiri 45-51. Ayetler
3.07.2021 255 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1122
En'âm Suresi Tefsiri 40-44. Ayetler
26.06.2021 271 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1121
En'âm Suresi Tefsiri 35-39. Ayetler
19.06.2021 296 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1120
En'âm Suresi Tefsiri 31-34. Ayetler
12.06.2021 288 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1119
En'âm Suresi Tefsiri 26-30. Ayetler
5.06.2021 319 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1118
En'âm Suresi Tefsiri 20-25. Ayetler
29.05.2021 354 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1117
En'âm Suresi Tefsiri 13-19. Ayetler
22.05.2021 336 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1116
En'âm Suresi Tefsiri 7-12. Ayetler
15.05.2021 358 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1115
En'âm Suresi Tefsiri 1-6. Ayetler
8.05.2021 339 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1114
Kasas Suresi Tefsiri 86-88. Ayetler
1.05.2021 340 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1113
Kasas Suresi Tefsiri 83-85. Ayetler
24.04.2021 364 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1112
Kasas Suresi Tefsiri 79-82. Ayetler
17.04.2021 409 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1111
Kasas Suresi Tefsiri 76-78. Ayetler
10.04.2021 405 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1110
Kasas Suresi Tefsiri 72-75. Ayetler
3.04.2021 357 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1109
Kasas Suresi Tefsiri 68-71. Ayetler
27.03.2021 744 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1108
Kasas Suresi Tefsiri 61-67. Ayetler
20.03.2021 406 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1107
Kasas Suresi Tefsiri 57-60. Ayetler
13.03.2021 439 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1106
Kasas Suresi Tefsiri 52-56. Ayetler
6.03.2021 472 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1105
Kasas Suresi Tefsiri 47-51. Ayetler
27.02.2021 503 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1104
Kasas Suresi Tefsiri 43-46. Ayetler
20.02.2021 497 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1103
Kasas Suresi Tefsiri 38-42. Ayetler
13.02.2021 522 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1102
Kasas Suresi Tefsiri 33-37. Ayetler
6.02.2021 550 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1101
Kasas Suresi Tefsiri 29-32. Ayetler
30.01.2021 670 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1100
Kasas Suresi Tefsiri 26-28. Ayetler
23.01.2021 1296 Okunma
4 Yorum 28.02.2021 11:05
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1099
Kasas Suresi Tefsiri 21-25. Ayetler
16.01.2021 689 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1098
Kasas Suresi Tefsiri 16-20. Ayetler
9.01.2021 666 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1097
Kasas Suresi Tefsiri 12-15. Ayetler
2.01.2021 900 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1096
Kasas Suresi Tefsiri 7-11. Ayetler
26.12.2020 933 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1095
Kasas Suresi Tefsiri 1-6. Ayetler
19.12.2020 1244 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1094
Neml Suresi Tefsiri 89-93. Ayetler
12.12.2020 1083 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1093
Neml Suresi Tefsiri 83-88. Ayetler
5.12.2020 776 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1092
Neml Suresi Tefsiri 76-82. Ayetler
28.11.2020 1025 Okunma
1 Yorum 29.11.2020 17:15
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1091
Neml Suresi Tefsiri 67-75. Ayetler
21.11.2020 1146 Okunma
1 Yorum 26.11.2020 17:07
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1090
Neml Suresi Tefsiri 63-66. Ayetler
14.11.2020 769 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1089
Neml Suresi Tefsiri 59-62. Ayetler
7.11.2020 766 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1088
Neml Suresi Tefsiri 54-58. Ayetler
31.10.2020 1028 Okunma
1 Yorum 03.11.2020 17:20
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1087
Neml Suresi Tefsiri 45-53. Ayetler
24.10.2020 1085 Okunma
1 Yorum 24.10.2020 22:54
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1086
Neml Suresi Tefsiri 41-44. Ayetler
17.10.2020 802 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1085
Neml Suresi Tefsiri 36-40. Ayetler
10.10.2020 854 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1084
Neml Suresi Tefsiri 27-35. Ayetler
3.10.2020 1201 Okunma
2 Yorum 11.10.2020 20:33
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1083
Neml Suresi Tefsiri 20-26. Ayetler
26.09.2020 2224 Okunma
5 Yorum 03.10.2020 19:37
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1082
Neml Suresi Tefsiri 15-19. Ayetler
19.09.2020 1385 Okunma
3 Yorum 03.10.2020 18:51
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1081
Neml Suresi Tefsiri 12-14. Ayetler
12.09.2020 1277 Okunma
2 Yorum 13.09.2020 15:00
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1080
Neml Suresi Tefsiri 7-11. Ayetler
5.09.2020 1374 Okunma
2 Yorum 06.09.2020 15:55
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1079
Neml Suresi Tefsiri 1-6. Ayetler
29.08.2020 1509 Okunma
2 Yorum 30.08.2020 20:43
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1078
Şuara Suresi Tefsiri 224-227. Ayetler
22.08.2020 1732 Okunma
3 Yorum 23.08.2020 21:17
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1077
Şuara Suresi Tefsiri 213-223. Ayetler
15.08.2020 1418 Okunma
4 Yorum 16.08.2020 18:26
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1076
Şuara Suresi Tefsiri 203-212. Ayetler
8.08.2020 1684 Okunma
6 Yorum 09.08.2020 19:55
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1075
Şuara Suresi Tefsiri 192-202. Ayetler
1.08.2020 1575 Okunma
5 Yorum 06.08.2020 19:32
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1074
Şuara Suresi Tefsiri 176-191. Ayetler
25.07.2020 1655 Okunma
3 Yorum 26.07.2020 16:16
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1073
Şuara Suresi Tefsiri 160-175. Ayetler
18.07.2020 1617 Okunma
3 Yorum 20.07.2020 11:09
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1072
Şuara Suresi Tefsiri 141-159. Ayetler
11.07.2020 1396 Okunma
2 Yorum 12.07.2020 15:51
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1071
Şuara Suresi Tefsiri 123-140. Ayetler
4.07.2020 1567 Okunma
3 Yorum 11.07.2020 03:35
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1070
Şuara Suresi Tefsiri 105-122. Ayetler
27.06.2020 1377 Okunma
2 Yorum 28.06.2020 18:12
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1069
Şuara Suresi Tefsiri 92-104. Ayetler
20.06.2020 2150 Okunma
4 Yorum 21.06.2020 19:07
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1068
Şuara Suresi Tefsiri 83-91. Ayetler
13.06.2020 1635 Okunma
1 Yorum 14.06.2020 16:25
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1067
Şuara Suresi Tefsiri 69-82. Ayetler
6.06.2020 1887 Okunma
3 Yorum 08.06.2020 14:48
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1066
Şuara Suresi Tefsiri 53-68. Ayetler
30.05.2020 1996 Okunma
3 Yorum 31.05.2020 16:53
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1065
Şuara Suresi Tefsiri 45-52. Ayetler
23.05.2020 2127 Okunma
3 Yorum 29.05.2020 18:08
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1064
Şuara Suresi Tefsiri 34-44. Ayetler
16.05.2020 1447 Okunma
1 Yorum 17.05.2020 15:50
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1063
Şuara Suresi Tefsiri 23-33. Ayetler
9.05.2020 1572 Okunma
1 Yorum 10.05.2020 08:19
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1062
Şuara Suresi Tefsiri 10-22. Ayetler
2.05.2020 1672 Okunma
2 Yorum 13.05.2020 21:45
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1061
Şuara Suresi Tefsiri 1-9. Ayetler
25.04.2020 2217 Okunma
2 Yorum 14.05.2020 18:52
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1060
Furkan Suresi Tefsiri 73-77. Ayetler
18.04.2020 1828 Okunma
2 Yorum 15.05.2020 16:45
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1059
Furkan Suresi Tefsiri 68-72. Ayetler
11.04.2020 2142 Okunma
3 Yorum 16.05.2020 16:02
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1058
Furkan Suresi Tefsiri 60-67. Ayetler
4.04.2020 1783 Okunma
2 Yorum 18.05.2020 16:53
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1057
Furkan Suresi Tefsiri 53-59. Ayetler
28.03.2020 2307 Okunma
5 Yorum 19.05.2020 16:27
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1056
Furkan Suresi Tefsiri 45-52. Ayetler
21.03.2020 1873 Okunma
2 Yorum 20.05.2020 16:21
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1055
Furkan Suresi Tefsiri 41-44. Ayetler
14.03.2020 2030 Okunma
2 Yorum 21.05.2020 16:36
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1054
Furkan Suresi Tefsiri 35-40. Ayetler
7.03.2020 2105 Okunma
2 Yorum 22.05.2020 16:05
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1053
Furkan Suresi Tefsiri 30-34. Ayetler
29.02.2020 2155 Okunma
2 Yorum 23.05.2020 15:57
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1052
Furkan Suresi Tefsiri 21-29. Ayetler
22.02.2020 2366 Okunma
3 Yorum 24.05.2020 16:54
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1051
Furkan Suresi Tefsiri 17-20. Ayetler
15.02.2020 2172 Okunma
2 Yorum 30.05.2020 17:45
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1050
Furkan Suresi Tefsiri 10-16. Ayetler
8.02.2020 2370 Okunma
2 Yorum 09.02.2020 11:38
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1049
Furkan Suresi Tefsiri 4-9. Ayetler
1.02.2020 2240 Okunma
1 Yorum 03.02.2020 07:09
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1048
Furkan Suresi Tefsiri 1-3. Ayetler
25.01.2020 1917 Okunma
1 Yorum 26.01.2020 06:07
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1047
Nur Suresi Tefsiri 62-64. Ayetler
18.01.2020 1914 Okunma
1 Yorum 25.01.2020 07:13
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1046
Nur Suresi Tefsiri 61. Ayet
11.01.2020 2272 Okunma
1 Yorum 13.01.2020 08:24
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1045
Nur Suresi Tefsiri 58-60. Ayetler
4.01.2020 2003 Okunma
1 Yorum 05.01.2020 08:14
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1044
Nur Suresi Tefsiri 53-57. Ayetler
28.12.2019 2026 Okunma
1 Yorum 30.12.2019 08:51
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1043
Nur Suresi Tefsiri 47-52. Ayetler
21.12.2019 2143 Okunma
1 Yorum 22.12.2019 23:13
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1042
Nur Suresi Tefsiri 43-46. Ayetler
14.12.2019 2369 Okunma
1 Yorum 17.12.2019 07:14
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1041
Nur Suresi Tefsiri 39-42. Ayetler
7.12.2019 2828 Okunma
2 Yorum 09.02.2020 00:42
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1040
Nur Suresi Tefsiri 35-38. Ayetler
30.11.2019 3816 Okunma
2 Yorum 03.12.2019 13:53
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1039
Nur Suresi Tefsiri 32-34. Ayetler
23.11.2019 2144 Okunma
1 Yorum 24.11.2019 08:09
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1038
Nur Suresi Tefsiri 30-31. Ayetler
16.11.2019 2098 Okunma
1 Yorum 19.11.2019 12:31
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1037
Nur Suresi Tefsiri 27-29. Ayetler
9.11.2019 2466 Okunma
1 Yorum 10.11.2019 05:24
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1036
Nur Suresi Tefsiri 23-26. Ayetler
2.11.2019 2108 Okunma
1 Yorum 03.11.2019 07:48
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1035
Nur Suresi Tefsiri 19-22. Ayetler
26.10.2019 2124 Okunma
1 Yorum 28.10.2019 13:15
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1034
Nur Suresi Tefsiri 12-18. Ayetler
19.10.2019 2381 Okunma
1 Yorum 20.10.2019 10:50
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1033
Nur Suresi Tefsiri 6-11. Ayetler
12.10.2019 3301 Okunma
2 Yorum 16.10.2019 14:52
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1032
Nur Suresi Tefsiri 1-5. Ayetler
5.10.2019 2349 Okunma
1 Yorum 06.10.2019 23:25
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1031
Müminun Suresi Tefsiri 111-118. Ayetler
28.09.2019 2011 Okunma
1 Yorum 30.09.2019 10:50