Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 141
A’RÂF SÛRESİ 138-141.AYETLER TEFSİRİ
28.12.2001
1493 Okunma, 0 Yorum

KUR’AN İŞLETMELERİ,/ 141. SEMİNER                                   Üsküdar/İST., 28 ARALIK 2001

 

YENİ MEDENİYETİN KURUCULARI

İnsanın ecelli müsemması 100 yıldır. Medeniyetlerin ecelli müsemmaları ise 1000 yıldır. Bugün teknikte nominal ömür, standart ömür, belirlenmiş yaş kavramları vardır. Makinalarda ve araçlarda kullanılır. Kur’an ise bunu topluluklar ve insan için söylemektedir. Medeniyetler için 1000 yıl olarak ifade etmektedir. Tarihte Hak Medeniyetler gelip geçmiştir. Bunları 500 yüz yıl gecikme ile Kuvvet Medeniyetleri izlemiştir.

)                         MEZOPOTAMYA   -           MISIR

)                          İBRANİ                    -           GREKO-ROMEN

)                           HIRİSTİYANLIK    -           BİZANS

)                      İSLÂMİYET            -           AVRUPA

Kur’an’ın ifadesi ile; Mezopotamya, İbrani, Hıristiyanlık ve İslâm medeniyetlerinin ortak adı “İslâm Medeniyeti”dir. İslâm Medeniyeti’ne “I. Kur’an Medeniyeti” diyoruz. Bugün IV. İslâm Medeniyeti tarih olmuştur. Onun uzantısı olan IV. Kuvvet Medeniyeti yani Avrupa Medeniyeti zirvededir. Çökmeye başlamıştır. Ama daha 500 yıllık ömrü vardır. Şimdi V. İslâm Medeniyeti yani II. Kur’an Medeniyeti doğmaktadır.

Mezopotamya Medeniyeti ilk medeniyettir. Tarihte bir daha tekerrür etmeyecektir. Tevrat’ta; “Bir daha Tufan olmayacaktır.” diyor. Bize örnek medeniyet değildir. Hıristiyanlık Medeniyeti’nin özelliği, onun devamı olarak oluşan Kuvvet Medeniyeti de sistem olarak Hıristiyanlığı kabul etmiştir. İki şekilde gelişmiştir: a) Roma’da dini devlet oluşmuş ve kralları emrine almıştır. b) Bizans’ta devlet dini emrine almış ve dine dayalı devlet oluşmuştur. Bu tür medeniyet de tarihte olmayacaktır. Artık gelecekte “Kur’an Medeniyetleri” olacaktır. Yani; demokratik, lâik, sosyal ve liberal hukuk düzeni hâkim olacaktır. Bu bakımdan ne Mezopotamya ne de Hıristiyanlık geleceğin örnek medeniyetleri olmayacaktır.

Gelecekte kurulacak “Kur’an Medeniyetleri” ise Tevrat ve Kuran Medeniyetleri türü olacaklardır. Hıristiyanlık ise topluluktan çok insanların kişisel ahlâk bakımından Kur’an Medeniyeti’ne örnek teşkil edecektir. Bu sebepledir ki Hazreti Muhammed’i Hazreti İsa’ya değil, Hazreti Musa’ya benzetmektedir. Hem de ilk nâzil olan Mekke âyetlerinde; “Biz size Firavun’a gönderdiğimize benzer bir resul irsâl etmekteyiz.” diyor.

Şimdi biz geleceğin 1000 yıllık medeniyetinin kurulmasına tâlip isek; örnek olarak Hazreti Musa’nın ve Hazreti Muhammed’in kavmini alacağız. Onlar gibi davranacağız. Onların başından geçenler bizim de başımızdan geçecektir. Fark, bizim başımızda ne Hz. Musa ne de Hz. Muhammed aleyhisselâm olacaktır. Sadece biz yönlendiren Kur’an olacaktır.

Mü’minler bir araya gelecek, Mekke’deki mü’minler gibi Kur’an okumaya başlayacaklar ve başlarından geçecek hadiselere dayanacaklar, cemaat olacaklar. Sonra hicret edecekler ve orada “V. İslâm Medeniyeti”ni “II. Kur’an Medeniyeti” olarak kuracaklardır. Bunu Hıristiyanlarla birleşerek yapacaklardır. Papa’nın “Oruç Mesajı” bunun müjdecisidir.

Hazreti Muhammed aleyhisselâm 13 yıl Mekke’de kaldı. Hazreti Musa aleyhisselâm da 23 yıl Mısır’da kaldı. Orada yeni medeniyeti kuracak cemaati oluşturdu. Biz şimdi peygambersiz, sadece Kur’an’a dayanarak bir medeniyet kurmaya yönelmiş bulunuyoruz. Bunun da “ilk” olduğunu unutmamalıyız. Bu da ancak bir insanın merkez olmaması ile sağlanır. Hazreti İsa gelmeden önce Hz. Zekeriya ve Hz. Yahya gibi onu müjdeleyici peygamberler gelmiştir. Türkiye’yi ele alıyorum. Türkiye’de yönetimde inkılâp yapan iki zat gelmiştir. Bunlardan biri II. Abdülhamit, diğeri de Mustafa Kemal’dir. Bunlar yaşlanmış Osmanlı yönetiminin ve IV. İslâm Medeniyeti’nin cenazesini kaldırmışlardır. Böylece yeni medeniyetin kurulması yolları açılmıştır. Sonra Hazreti İsa’ya benzer bir ekol kuran kişi olan Bediüzzaman gelmiştir. Bu ekol Nûr Risâleleri Şakirtleridir. Arkasından siyasi çıkışları ile Necmettin Erbakan Harekâtı denenmiştir. Konya Holdingleri ekonomik denemeler içindedirler. Akevler Ekolü de ilmî faaliyetler yapmaktadır. Bütün bunlar bir yere hazırlıktır. Gelecekte “II. Kur’an Medeniyeti”ni kuracak bir cemaat oluşacaktır. Bu kimlere nasip olacak? Nerede nasip olacaktır? Bilemiyoruz. Bunun kurucusu biz olabiliriz; veya olmayabiliriz. Ama bu birikimimiz mutlaka orada değerlendirilecektir. Biz ecrimizi alacağız.

Biz çalışalım; kalanı bizi ilgilendirmez...

 

A’RÂF SÛRESİ VE YENİ MEDENİYET

Araf Sûresiiçtihat ve icma” öğreten bir sûre idi. Eski medeniyetlerden örnek vererek içtihatlarımızı nasıl yapacağımızı, insanları nasıl dâvet edeceğimizi bize öğretmektedir. Önce Mezopotamya’yı örnek vermiş ve onların sadece oluşlarını bildirmiştir. Musa Peygamberin hayat hikâyesini daha teferruatlı olarak anlatmaktadır. Şimdiye kadar “Mısır Dönemi” anlatıldı. Yani, “Mekke Dönemi” dile getirildi. Şimdi ise “Hicret” başlıyor. Bundan sonra Hicret ettikten sonraki hayat anlatılacaktır.

BİZİM HİCRETİMİZ NE OLACAKTIR?

Önce “Evlerimizi” bir araya getireceğiz. Böylece birbirimize “Muhacir” olacağız. Kendi “Kentimizi” kuracağız. Burada “Kadınların ve Çocukların da katıldığı” ve yalnız akşamdan akşama buluşulan aileler değil; “24 saat birlikte olan aileler” içinde “Topluluğumuzu” oluşturacağız. İşte orada gördüğümüz eğitimle “Örnek Site” kurmuş olacağız. O site sür’atle yayılacak ve “Yeni Medeniyetin Oluşması” başlayacaktır. Şeriata göre kurulmuş “İşletmeler”i yaygınlaştırmak suretiyle “Yeni Medeniyet” kurulmuş olacaktır. Yeni medeniyet “siyasi fetihlerle” değil, “ekonomik fetihlerle” başarılacaktır. “Karşılıksız Para” yerine “Karşılıklı Kaydî Para”yı yaygınlaştırdığımız zaman “Yeni Medeniyet” de gelmiş olacaktır.

 

138 - İsrail oğullarını bahra mücâveze ettik. Sanemlerine vukuf ettikleri bir kavme vardılar. “Ey Musa, Bize de bunların ilâhları gibi bir ilâh ca’let!” dediler. Onlara, “Siz cehalet etmekte olan bir kavimsiniz!” dedi.

138 - İsrail oğullarını denizi savuşturduk. Putlarına kapanan bir ulusa geldiler ve “Ey Musa! Bize de bunların tanrıları gibi bir tanrı yap!” dediler. O da, “Siz bilmezlik yapmakta olan bir ulussunuz!” dedi.

Firavun’u “yemde boğduk” demişti. Burada da “denizden geçirdik” diyor. Yemm, Nil gibi durgun akan sudur. Demek ki burası durgun akan nehir gibi bir yerdi, ama aynı zamanda oradan denizden geçilmişti. Demek ki bu Süveyş Kanalı’nın olduğu yerdir. Sığ bir dere gibidir. Gel-gitlerde açılıp kapanan yerdir. Buradaki mucize Hz. Musa’nın geçtikten sonra kapanmasıdır. Firavun’u boğacak şekilde kapanmasıdır.

Bu bize Allah’ın nasıl yardım edeceğine de bir misaldir. Biz eğer doğru yolda olursak, hadiseler öyle cereyan eder ki bizim lehimize olur. Biz her şeyi baştan hesaplayıp tedbir alamayız. Ne zaman ne olacağını bilemeyiz. Biz Allah’ın emirlerine uyarak hareket edeceğiz. O gerekeni yapar. Biz doğru olanı yapmalıyız. Ondan sonrası bizi ilgilendirmez. Allah vardır ve O en iyisini yapar. Küçük hesapların peşinden gitmemeliyiz, korkulara kapılıp haktan kaçmamalıyız. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Ankara’ya gidip bazı milletvekilleri ile görüştük. Korkunç bir manzara ile karşılaştık; “Öyle yaparsak partimiz kapanır!” diyorlardı. Tavsiyelerimizi dinlemediler ve işte bu küçük hesaplar partilerini kurtaramadı. O korkaklık bugünkü Türkiye’nin krizleridir...

Yine burada çok önemli bir husus ortaya çıkıyor. Her ulusun putu vardır. Tanrısı vardır. Ona tapmakta ve ulusu o korumaktadır. Bütün insanlığın tek tanrısı insanların hoşuna gitmemektedir. Çünkü o zaman diğer uluslara karşı onları kim koruyacaktır?! Halk hemen kendilerine bir tanrı istiyor! Yalan da olsa, sahte de olsa; kendi tanrılarını istiyorlar! Hz. Musa onlara, “Cahillik yapıyorsunuz!” diyor. İnsanlık putperestlikten hâlâ kurtulamamıştır. Hâlâ ulusçuluk yapılmakta, hâlâ her ulus kendi tanrılarına tapmaktadır.

İnsanlığın bu şirkten kurtulması ancak “İnsanlık Anayasası”nın kavranması ve yerleştirilmesi ile mümkün olacaktır. İnsanlık bir tanrıya inanır ve kötülükle mücadeleye başlarsa ve bu kötülüklerin bizim için bir imtihan olduğunu bilirse şirkten kurtulabilir. Türkiye kendi varlığını koruyacaktır. Ama bu diğer uluslara tahakküm için değil, yahut başka bir ulusun tahakkümüne değnek olmak için değil; insanlığa hizmet etmek için olacaktır. Bütün insanların Rabb’i olan Allah’a ibadet edilmesi için varlığını koruyacaktır. Her namazda okumaya “Fatiha” ile başlarız. İlk cümle şudur: “Herkesin Rabb’i Allah’a hamd olsun.” Allah’tan başkasına ibadet, diğer insanlara zulmetmek demektir.

 

139 - Bunlar içinde bulundukları ile mütebber olacaklardır ve amel ettikleri de bâtıldır.

139 - Bunlar içinde bulunduklarında ufalanıp gidecekler ve yaptıkları da boşa çıkacak.

Tibr, saman demektir. Saman gibi dağılıp gitme demektir. Allah’tan başkasının peşinden koşanlar ayrılıklar içinde yok olup gideceklerdir.

Cumhuriyet kurulduğunda lâiklik getirilmişti. Osmanlı İmparatorluğu’nun dayandığı din birliği ortadan kalkmıştı. Sonra Cumhuriyettekiler, birliği sağlamanın yolunu milliyetçilikte buldular. Mustafa Kemal bu yolu tuttu. Ancak bu uygulama ile değişik soyları birleştiremeyeceklerini anlayan yöneticiler, işi Mustafa Kemal’i tanrılaştırmakta buldular. Böylece güya birlik sağlayacaklardı. Oysa bu bir yalandı. Yalancının mumu yatsıya kadar sürerdi. İşte bugün Türkiye boşluktadır. Millî birliğin nasıl sağlanacağını bilemiyorlar. Şimdi yeni tanrı icat ettiler; Avrupa Birliği! Şimdiki yöneticiler ona tapıyorlar!.. Oysa devletin idesi “insan hakları” yani “adalet” olmalıdır. Ben de bu devletim için ölebilmeliyim; benim çocuklarım istedikleri gibi yaşasınlar diye. Devlet halkın nasıl yaşayacağının değil, istedikleri gibi yaşamalarının bekçisi olursa, işte o zaman yok olmaktan kurtuluruz. Halk da kendi tanrılarına değil, tüm insanların ve Kâinatın tanrısına taparsa barış içinde oluruz. Türkiye devletinin mabudu; “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” ilkesidir. Yan; devlet bir tanrının askeri olmaz, barışın askeri olur, din hürriyetinin askeri olur.

 

140 - Allah sizi âlemlerden üstün kılmış iken ben size O’ndan başka ilâh mı bağyedeceğim?

140 - Allah sizi diğer topluluklardan üstün yapmış iken ben size yeni tanrı mı arayacağım.?

Daha İbraniler Mısır’dan yeni ayrılmış göçer bir topluluktur. Tevrat gelmemiştir. Ama onlara seçilmiş bir topluluk olduğunu haber vermiştir. Bu İbrahim Peygamberden beri bilinmektedir. Hz. İbrahim İÖ 1600’larda Ur’dan çıkmıştı. Hz. Musa ise İÖ 1200’de Mısır’dan çıktı. Yani, 400 yıl sonra meyvesini verecekti. Yani, verilen haber ikinci kez 400 sene sonra teyit edilmiştir. Hem de hâlâ ufukta bir şey yoktur. Bu bize ders olmalıdır.

 

II. KUR’AN MEDENİYETİ’Nİ TÜRKLER KURACAKTIR

II. Kur’an Medeniyeti’ni kurmaya giderken hemen ertesi gün meyve verecek bir fidan olduğumuzu sanmamalıyız. Bilinçli olarak yolumuza devam etmeliyiz.

Bugün Türkiye ve Türkler aslında seçilmiş bir ülke ve kavimdir. Türkiye II. Kur’an Medeniyeti’ni kurma yolundadır. Allah bu imkânları vermiştir.

a)    Türkiye; iki medeniyetin birleştiği yerdedir. “Yeni Medeniyet” “İslâm Medeniyeti” ile “Batı Medeniyeti”nin sentezinden doğacaktır. Nitekim “İbrani Medeniyeti” de “Mezopotamya Medeniyeti” ile “Mısır Medeniyeti”nin sentezinden doğmuştur. O zamanlar ara yer “Filistin” idi, şimdi ara yer “Türkiye”dir.

b)    Türkler; “Batı Medeniyeti”ni benimsemiş Müslüman ülkedir. Sentezi ancak bunlar yapabilir. O zaman da İbraniler Mezopotamya’dan gelmiş ve Mısır’da Mısırlıların medeniyetini almışlardı. O gün “İbraniler seçilmişti”. Bugün “Türkler seçilmiş” görünüyor.

c)    Türkçe; iki medeniyeti birleştirmeye en elverişli dildir. Arapçada yabancı kelimeyi alıp yeni kelime üretemezsiniz. Bu Batı dillerinde de böyledir. Oysa Türkçede yabancı kelimeyi alıp “etmek, olmak, kılmak, yapmak, ...” gibi yardımcı kelimelerle istediğiniz şekilde kelime üretebilirisiniz. O sebepledir ki bugün dünyanın en zengin dili “Türkçe”dir. Hem Lâtince’nin hem Arapça’nın kelimelerini kolayca kendi yapısı içinde kullanabilmektedir.

d)    Anadolu Halkı; ırkçılığı olmayan halktır. Osmanlı geleneğinde her çeşit kavim Türkiye’de yaşamıştır. Bu Etilerden beri böyle gelmektedir. Cumhuriyet döneminde de Türkiye değişik ırkların Tükçede birleşmesi ile oluşmuş bir topluluktur. Dil ve din birliği varsa da, taassubu yoktur. Dünyanın her yerinde orası ile uyumlu olarak “Türkler” yaşamaktadır. İnsanlığa en kolay şekilde ulaşabilirler.

 

141 – Sizi Firavun’un âlinden kurtarmıştık. Size azâbın sûi ile isae ediyordular. Ebnâınızı katlediyor, ve nisânızı istihya ediyorlardı. Bu size Rabb’inizden büyük bir belâ idi.

141 - Sizi Firavun’un elinden kurtarmıştık. Söze tattırışın en kötüsü ile kötülük yapıyorlardı. Oğullarınızı öldürüyor, kızlarınızı kirletiyorlardı. Bu size yetiştiricinizin büyük sınaması idi.

Burada; “Sizi Firavun’dan kurtardık.” demiyor; “Firavun’un halkından kurtardık.” diyor. Aslında diktatörler kendileri zâlim değildirler. Ama diktatörler zâlimlere dayanarak iktidar olurlar. Diktatörlerin dayandığı kimseler yenebildiklerine zulmederler. II. Cihan Savaşı sonunda Batılılara yenilmişti. Onlar zulmetmiyorlardı. Onların dayandıkları Rum ve Ermeniler zulmetmeye başladılar. Müslümanları camilere doldurup yakmaya başladılar. Allah İsrail oğullarını Firavun’dan kurtardığı gibi; Türkler’i de İstiklâl Savaşı ile onlardan kurtardı. Sonra, Cumhuriyetin tek partili dönemi haşladı. Bu görevliler çok kötü zulüm yaptılar. Bunu Mustafa Kemal veya İnönü yapmadı. Tek partili sistem yaptı. İnkılâp gerekiyordu. Müslümanlar buna yanaşmadılar. Baştakiler ister istemez sokak takımı ile işbirliği yaptılar. Onlar da zulüm yaptılar. Allah demokrasi ile yine İsmet İnönü’nün çabası ile o belâdan halkımızı kurtardı. Böylece Hz. Musa’nın Kavmine benzer olaylar bizim başımızdan geçmiştir. Bu da bizim bu asrın seçilmiş bir kavmi olduğumuza işarettir.

“Erkeklerinizi öldürüyor, kızlarınızı kirletiyorlardı”. Bu zulümler de hem II. Cihan Savaşı sonunda Rum ve Ermeniler tarafından, hem de Kürt İsyanını bastırmak için doğuda görevliler tarafından işlenmiştir. Bugün bunlardan tamamen kurtulmuş bulunuyoruz.

“Sizin için bunlarda Rabb’inizin büyük imtihanı vardır.” demiştir Hz. Musa. İbraniler Mısır’da o sıkıntıları çekmeseydiler, Hz. Musa’nın peşine gidip İbrani Medeniyeti’ni kuramazlardı. İnsanlığa kıyamete kadar ışık verecek mumu yakamazlardı. Osmanlı İmparatorluğu yenilmişti. Cumhuriyetin tek partili düzeni gelmeseydi, 28 Şubat olmasaydı şimdi “Adil Düzen”i kabul edecek seviyede olmazdık. Onlar birer okul oldu ve biz sınıfları başarılarla geçmiş bulunuyoruz. Şimdi son sınıftayız. Ya sınıfımızı geçecek ve geleceğin 1000 yıllık medeniyetini kuracağız, yahut sınıfta kalıp zavallı bir topluluğa dönüşeceğiz.

Bu gerçekleri tüm halkımıza duyurduğumuz gün görevimizi yapmış olacağız.

Bunun yollarını aramaktayız, aramalıyız. Allah elbette bir yol gösterecektir.

Bu âyetler Mısır’dan çıkan İsrail oğullarının durumunu anlatmaktadır. Hâlâ kendilerine put isteyen topluluk; yani bugünkü Türkiye gibi. Bu bize ümit vermektedir.

Demek ki; biz bu ulusu uyaracak olursak, İbraniler gibi bunlar da geleceğin 1000 yıllık medeniyetini kurabileceklerdir. Zaten 2000’li yılların tam da başlangıcında değil miyiz?!.

 

Yazan ve Anlatan: SÜLEYMAN KARAGÜLLE

Yayına Hazırlayan: REŞAT NÛRİ EROL

LÜTFEN DİKKAT!

141. SEMİNER İLE YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR...

KUR’AN MATEMATİĞİ” İSMİ “KUR’AN İŞLETMELERİ” OLDU...

BUGÜN BU YILIN SON SEMİNERİNİ YAPIYORUZ; YENİ BİR YIL BAŞLIYOR...

CENAB-I ALLAH’TAN HAYIRLARA VESİLE OLMASINI DUÂ VE NİYAZ EDİYORUZ...

HÜRMET VE MUHABBETLERİMİZLE; SELÂM.. SEVGİ.. SALÂT.. DUÂ.. DUÂ... ... ...

 


Tüm Seminerler
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1130
En'âm Suresi Tefsiri 77-79. Ayetler
21.08.2021 839 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1129
En'âm Suresi Tefsiri 74-76. Ayetler
14.08.2021 558 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1128
En'âm Suresi Tefsiri 72-73. Ayetler
7.08.2021 565 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1127
En'âm Suresi Tefsiri 71. Ayet
31.07.2021 188 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1126
En'âm Suresi Tefsiri 66-70. Ayetler
24.07.2021 329 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1125
En'âm Suresi Tefsiri 61-65. Ayetler
17.07.2021 263 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1124
En'âm Suresi Tefsiri 52-55. Ayetler
10.07.2021 247 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1123
En'âm Suresi Tefsiri 45-51. Ayetler
3.07.2021 259 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1122
En'âm Suresi Tefsiri 40-44. Ayetler
26.06.2021 275 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1121
En'âm Suresi Tefsiri 35-39. Ayetler
19.06.2021 298 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1120
En'âm Suresi Tefsiri 31-34. Ayetler
12.06.2021 292 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1119
En'âm Suresi Tefsiri 26-30. Ayetler
5.06.2021 323 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1118
En'âm Suresi Tefsiri 20-25. Ayetler
29.05.2021 356 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1117
En'âm Suresi Tefsiri 13-19. Ayetler
22.05.2021 340 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1116
En'âm Suresi Tefsiri 7-12. Ayetler
15.05.2021 362 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1115
En'âm Suresi Tefsiri 1-6. Ayetler
8.05.2021 343 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1114
Kasas Suresi Tefsiri 86-88. Ayetler
1.05.2021 343 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1113
Kasas Suresi Tefsiri 83-85. Ayetler
24.04.2021 368 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1112
Kasas Suresi Tefsiri 79-82. Ayetler
17.04.2021 415 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1111
Kasas Suresi Tefsiri 76-78. Ayetler
10.04.2021 408 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1110
Kasas Suresi Tefsiri 72-75. Ayetler
3.04.2021 360 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1109
Kasas Suresi Tefsiri 68-71. Ayetler
27.03.2021 748 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1108
Kasas Suresi Tefsiri 61-67. Ayetler
20.03.2021 409 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1107
Kasas Suresi Tefsiri 57-60. Ayetler
13.03.2021 441 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1106
Kasas Suresi Tefsiri 52-56. Ayetler
6.03.2021 476 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1105
Kasas Suresi Tefsiri 47-51. Ayetler
27.02.2021 505 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1104
Kasas Suresi Tefsiri 43-46. Ayetler
20.02.2021 499 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1103
Kasas Suresi Tefsiri 38-42. Ayetler
13.02.2021 524 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1102
Kasas Suresi Tefsiri 33-37. Ayetler
6.02.2021 554 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1101
Kasas Suresi Tefsiri 29-32. Ayetler
30.01.2021 674 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1100
Kasas Suresi Tefsiri 26-28. Ayetler
23.01.2021 1303 Okunma
4 Yorum 28.02.2021 11:05
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1099
Kasas Suresi Tefsiri 21-25. Ayetler
16.01.2021 692 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1098
Kasas Suresi Tefsiri 16-20. Ayetler
9.01.2021 669 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1097
Kasas Suresi Tefsiri 12-15. Ayetler
2.01.2021 905 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1096
Kasas Suresi Tefsiri 7-11. Ayetler
26.12.2020 936 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1095
Kasas Suresi Tefsiri 1-6. Ayetler
19.12.2020 1247 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1094
Neml Suresi Tefsiri 89-93. Ayetler
12.12.2020 1086 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1093
Neml Suresi Tefsiri 83-88. Ayetler
5.12.2020 781 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1092
Neml Suresi Tefsiri 76-82. Ayetler
28.11.2020 1031 Okunma
1 Yorum 29.11.2020 17:15
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1091
Neml Suresi Tefsiri 67-75. Ayetler
21.11.2020 1152 Okunma
1 Yorum 26.11.2020 17:07
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1090
Neml Suresi Tefsiri 63-66. Ayetler
14.11.2020 775 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1089
Neml Suresi Tefsiri 59-62. Ayetler
7.11.2020 771 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1088
Neml Suresi Tefsiri 54-58. Ayetler
31.10.2020 1034 Okunma
1 Yorum 03.11.2020 17:20
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1087
Neml Suresi Tefsiri 45-53. Ayetler
24.10.2020 1095 Okunma
1 Yorum 24.10.2020 22:54
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1086
Neml Suresi Tefsiri 41-44. Ayetler
17.10.2020 808 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1085
Neml Suresi Tefsiri 36-40. Ayetler
10.10.2020 857 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1084
Neml Suresi Tefsiri 27-35. Ayetler
3.10.2020 1211 Okunma
2 Yorum 11.10.2020 20:33
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1083
Neml Suresi Tefsiri 20-26. Ayetler
26.09.2020 2233 Okunma
5 Yorum 03.10.2020 19:37
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1082
Neml Suresi Tefsiri 15-19. Ayetler
19.09.2020 1392 Okunma
3 Yorum 03.10.2020 18:51
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1081
Neml Suresi Tefsiri 12-14. Ayetler
12.09.2020 1284 Okunma
2 Yorum 13.09.2020 15:00
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1080
Neml Suresi Tefsiri 7-11. Ayetler
5.09.2020 1378 Okunma
2 Yorum 06.09.2020 15:55
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1079
Neml Suresi Tefsiri 1-6. Ayetler
29.08.2020 1514 Okunma
2 Yorum 30.08.2020 20:43
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1078
Şuara Suresi Tefsiri 224-227. Ayetler
22.08.2020 1736 Okunma
3 Yorum 23.08.2020 21:17
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1077
Şuara Suresi Tefsiri 213-223. Ayetler
15.08.2020 1423 Okunma
4 Yorum 16.08.2020 18:26
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1076
Şuara Suresi Tefsiri 203-212. Ayetler
8.08.2020 1690 Okunma
6 Yorum 09.08.2020 19:55
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1075
Şuara Suresi Tefsiri 192-202. Ayetler
1.08.2020 1580 Okunma
5 Yorum 06.08.2020 19:32
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1074
Şuara Suresi Tefsiri 176-191. Ayetler
25.07.2020 1660 Okunma
3 Yorum 26.07.2020 16:16
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1073
Şuara Suresi Tefsiri 160-175. Ayetler
18.07.2020 1624 Okunma
3 Yorum 20.07.2020 11:09
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1072
Şuara Suresi Tefsiri 141-159. Ayetler
11.07.2020 1398 Okunma
2 Yorum 12.07.2020 15:51
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1071
Şuara Suresi Tefsiri 123-140. Ayetler
4.07.2020 1574 Okunma
3 Yorum 11.07.2020 03:35
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1070
Şuara Suresi Tefsiri 105-122. Ayetler
27.06.2020 1381 Okunma
2 Yorum 28.06.2020 18:12
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1069
Şuara Suresi Tefsiri 92-104. Ayetler
20.06.2020 2155 Okunma
4 Yorum 21.06.2020 19:07
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1068
Şuara Suresi Tefsiri 83-91. Ayetler
13.06.2020 1638 Okunma
1 Yorum 14.06.2020 16:25
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1067
Şuara Suresi Tefsiri 69-82. Ayetler
6.06.2020 1891 Okunma
3 Yorum 08.06.2020 14:48
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1066
Şuara Suresi Tefsiri 53-68. Ayetler
30.05.2020 2001 Okunma
3 Yorum 31.05.2020 16:53
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1065
Şuara Suresi Tefsiri 45-52. Ayetler
23.05.2020 2131 Okunma
3 Yorum 29.05.2020 18:08
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1064
Şuara Suresi Tefsiri 34-44. Ayetler
16.05.2020 1450 Okunma
1 Yorum 17.05.2020 15:50
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1063
Şuara Suresi Tefsiri 23-33. Ayetler
9.05.2020 1576 Okunma
1 Yorum 10.05.2020 08:19
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1062
Şuara Suresi Tefsiri 10-22. Ayetler
2.05.2020 1676 Okunma
2 Yorum 13.05.2020 21:45
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1061
Şuara Suresi Tefsiri 1-9. Ayetler
25.04.2020 2224 Okunma
2 Yorum 14.05.2020 18:52
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1060
Furkan Suresi Tefsiri 73-77. Ayetler
18.04.2020 1831 Okunma
2 Yorum 15.05.2020 16:45
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1059
Furkan Suresi Tefsiri 68-72. Ayetler
11.04.2020 2152 Okunma
3 Yorum 16.05.2020 16:02
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1058
Furkan Suresi Tefsiri 60-67. Ayetler
4.04.2020 1786 Okunma
2 Yorum 18.05.2020 16:53
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1057
Furkan Suresi Tefsiri 53-59. Ayetler
28.03.2020 2313 Okunma
5 Yorum 19.05.2020 16:27
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1056
Furkan Suresi Tefsiri 45-52. Ayetler
21.03.2020 1875 Okunma
2 Yorum 20.05.2020 16:21
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1055
Furkan Suresi Tefsiri 41-44. Ayetler
14.03.2020 2034 Okunma
2 Yorum 21.05.2020 16:36
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1054
Furkan Suresi Tefsiri 35-40. Ayetler
7.03.2020 2108 Okunma
2 Yorum 22.05.2020 16:05
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1053
Furkan Suresi Tefsiri 30-34. Ayetler
29.02.2020 2157 Okunma
2 Yorum 23.05.2020 15:57
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1052
Furkan Suresi Tefsiri 21-29. Ayetler
22.02.2020 2371 Okunma
3 Yorum 24.05.2020 16:54
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1051
Furkan Suresi Tefsiri 17-20. Ayetler
15.02.2020 2174 Okunma
2 Yorum 30.05.2020 17:45
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1050
Furkan Suresi Tefsiri 10-16. Ayetler
8.02.2020 2376 Okunma
2 Yorum 09.02.2020 11:38
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1049
Furkan Suresi Tefsiri 4-9. Ayetler
1.02.2020 2244 Okunma
1 Yorum 03.02.2020 07:09
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1048
Furkan Suresi Tefsiri 1-3. Ayetler
25.01.2020 1920 Okunma
1 Yorum 26.01.2020 06:07
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1047
Nur Suresi Tefsiri 62-64. Ayetler
18.01.2020 1916 Okunma
1 Yorum 25.01.2020 07:13
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1046
Nur Suresi Tefsiri 61. Ayet
11.01.2020 2276 Okunma
1 Yorum 13.01.2020 08:24
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1045
Nur Suresi Tefsiri 58-60. Ayetler
4.01.2020 2008 Okunma
1 Yorum 05.01.2020 08:14
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1044
Nur Suresi Tefsiri 53-57. Ayetler
28.12.2019 2029 Okunma
1 Yorum 30.12.2019 08:51
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1043
Nur Suresi Tefsiri 47-52. Ayetler
21.12.2019 2145 Okunma
1 Yorum 22.12.2019 23:13
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1042
Nur Suresi Tefsiri 43-46. Ayetler
14.12.2019 2372 Okunma
1 Yorum 17.12.2019 07:14
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1041
Nur Suresi Tefsiri 39-42. Ayetler
7.12.2019 2833 Okunma
2 Yorum 09.02.2020 00:42
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1040
Nur Suresi Tefsiri 35-38. Ayetler
30.11.2019 3821 Okunma
2 Yorum 03.12.2019 13:53
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1039
Nur Suresi Tefsiri 32-34. Ayetler
23.11.2019 2147 Okunma
1 Yorum 24.11.2019 08:09
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1038
Nur Suresi Tefsiri 30-31. Ayetler
16.11.2019 2100 Okunma
1 Yorum 19.11.2019 12:31
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1037
Nur Suresi Tefsiri 27-29. Ayetler
9.11.2019 2468 Okunma
1 Yorum 10.11.2019 05:24
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1036
Nur Suresi Tefsiri 23-26. Ayetler
2.11.2019 2110 Okunma
1 Yorum 03.11.2019 07:48
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1035
Nur Suresi Tefsiri 19-22. Ayetler
26.10.2019 2125 Okunma
1 Yorum 28.10.2019 13:15
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1034
Nur Suresi Tefsiri 12-18. Ayetler
19.10.2019 2382 Okunma
1 Yorum 20.10.2019 10:50
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1033
Nur Suresi Tefsiri 6-11. Ayetler
12.10.2019 3307 Okunma
2 Yorum 16.10.2019 14:52
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1032
Nur Suresi Tefsiri 1-5. Ayetler
5.10.2019 2352 Okunma
1 Yorum 06.10.2019 23:25
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1031
Müminun Suresi Tefsiri 111-118. Ayetler
28.09.2019 2016 Okunma
1 Yorum 30.09.2019 10:50