Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 132
A’RÂF SÛRESİ 73-79.AYETLER TEFSİRİ
26.10.2001
1804 Okunma, 0 Yorum

و إلى ثمود أخاهم صالحا  قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل فى أرض الله و لا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم(73)  واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد و بوأكم فى الأرض تتخذون من سهولها قصورا و تنحتون الجبال بيوتا فاذكروا  آلاء الله و لا تعثوا في الأرض مفسدين (7/ 77)  قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أ تعلمون أ ن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون (75) قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون (76)

فعقروا الناقة و عتوا عن أمر ربهم و قالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين (77) فأخذتهم الرجفة فأصبحوا فى دارهم جاثمين(78) فتولى عنهم و قال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربى  و نصحت لكم و لكن لا تحبون الناصحين(79)

و إلى ثمود أخاهم صالحا  Semud’a kardeşleri Salih’i:

Nuh kavminin adından bahsedilmemektedir. Sadece “kavmin”e denmektedir. Oysa Ad ve Semud kavminden bahsedilmektedir. Nuh kavim olarak ilk kavimdir. Yerleşik toprağı ve teşkilâtı olan bir kavimdir. Tevrat’ta Nuh’un üç çocuğu olduğundan bahsetmektedir. Sam’ın Yafes’in ağabeyi olduğu ifade edilmektedir. En büyük oğlun Ham olduğu anlaşılıyor. En küçük oğul Yafes’tir. Bu üç Nuh Oğlunun töremesini anlattıktan sonra Tevrat her biri için kendi dilleri olduğunu söyler. Gerçekten yeryüzünde üç çeşit dil vardır.

Birinde önce önmli olanlar söylenir, sonra önemliyi destekleyen kelimeler getirilir. Arapça böyle bir dildir. Diğerinde tam tersine önce destekleyen kelimeler söylenir, sonra önemli olan kelime söylenir. Arapçada Fiil-fail, mevsuf-sıfat, tamlanan-tamlayan örnekler-irab; Türkçede ise fail-fiil, sıfat-mevsuf, tamlayan-tamlanan ön ek yok. Bu iki grubun dilinde kelimeler bulundukları yerlerde görev almazlar, sadece önem kazanırlar. Görevler kendilerine halleri ile belirlenir. Hint-Avrupa dillerinde ise kelimeler bulundukları yerlere göre yer alırlar. Fail-Fiil-Meful.

Sümer dili Türk dil grubundandır. Akad dili ise Sami dil grubundandır. Ad kavminden sonra tekrar Sümerler geldiler. Sümerce Mezopotamya’da hep hâkim dil olmayı sürdürdü. Sonra tekrar Sami ırktan olanlar geldiler. Onlar Babil kentini kurdular. Sonra tekrar Sümerler geldiler. Onlara da Elamlılar denmiştir. Böylece Mezopotamya’da iktidar ard arda bir Yafes’in bir Sam’ın çocuklarına geçti.

Sümer kelimesi Kur’an’da “Semud” kelimesi olarak değişmiştir. Arapçada sesli harfler yazılmaz. Baş harfler ender olarak Ü ile gelir. R harfi de D harfine dönüşür. Arapçada R ile Z aynı şekilde yazılmaktadır. D harfi de yazılışta R harfine benzemektedir.

NUH kelimesi Ruhtan dönüşmüş bir kelimedir. HuD kelimesi hidayetten dönüşmüş bir kelimedir. Salih ise sulhtan, barıştan türetilmiş kelimedir. Semud kavmi Türk asıllı olmakla beraber, Osmanlılarda olduğu gibi Sümercede de pek çok Sami ve Ham dillerinden kelime girmiştir. Ham dilini İranlılar konuşuyordu. Hatta Osmanlıların kullandığı Farsça tipi terkipleri Sümerler de kullanıyordu.

 

قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

Ey kavmim Allah’a ibadet edin, sizin başka bir ilahınız yoktur dedi, deniyor. Nuh da Hud da aynı sözü tekrar etmişlerdir. Medeniyetler ihtisaslaşma, değişik derece ve mertebelerle başlar. Ve gelişir. Başlangıçta çok yararlı olan bu durum zamanla tekelleşmeye gider. Üst sınıf oluşur. Halkı değil de kendilerini düşünmeye başlarlar. Halk ezilir. Halk üst sınıfta olanları tanrılaştırır ve onlara tapmaya başlar. Bu Keynes’in tâbiri ile nâkıs istihdamda dengeyi doğurur. Kur’an’ın haber verdiği “Dûleten beyne’l-eğniyâ” olur. Topluluk kökünden çökmeye başlar. İşte o zaman peygamberler gelir ve insanları uyarırlar. Uyanlar kurtulur, uymayanlar helâk olur. Bugün durum aynıdır. Bundan 500 yıl önce masum bir ticaret ile başlayan macera tekelleşmeye başladı ve Marx’ın dediği gibi dünyanın tüm serveti belki elli yıl sonra birkaç ailenin olacaktır. Türkiye bugün aile başına 10 bin dolar borçlu. 15 sene sonra aile başına 100 bin dolar borçlu olacaktır. Tüm işyeri ve meskenler birkaç zenginin olacaktır. Yeryüzü onların olacaktır. Onlar büyük büyük ordular kuracak, silahlar oluşturacak ve tüm insanları kendilerine kul yapacaklardır. Ama bu insanlığın sonu demektir. Ancak Kur’an’a dayanıp geliştirilecek olan “Adil Düzen” bu âfetten insanlığı kurtaracaktır.

Demek ki âfetin kaynağı sınıflaşma ve halkın birbirine tapmalarıdır. Gelen peygamberler hep bu noktaya işaret etmektedirler.

Nuh Peygamber “Ben büyük azaptan korkuyorum.”, Hud Peygamber ise “İttika etmeyecek misiniz?” demişti. “Salih Peygamber “Rabb’inizden size beyyine gelmiştir.” demektedir. Burada uyarıda derecelenme var. Birinde haber veriyor. İkincisinde insanların kendilerinin kurtuluşlarını aramalarını istiyor, burada ise insanlara beyyine yani delil ortaya getiriyor. Akılları ile Salih’in söylediklerinin doğru olduğunu bilmelerini istiyor. İnsanlar aklı delillere doğru götürüyor. Çünkü artık ilimler gelişmiş, müsbet düşünce başlamıştır.

İkinci Sümer döneminde mabetler gelişmiş ve ekonomi mabetlerin organizesi ile çok refah bir döneme gelir. İlk zamanlarda halk yoksul olduğu için az tüketim ve biriktirme yaparlar. Yararları olduğu için de topluluğu düşünürler. Ama devlet gelişip de gelirler artınca halkta lüks hayat başlar. Oysa artık gelirler azalmaya başlar. Bu sefer halk daha öncekilerin biriktirdiği kamu mallarını harcayıp tüketmeye gider. Kamu harcamaları da arttığı için devlet yıkılır. İkinci Sümerlerde de durum böyle olmuştu. Kamu malları içinde develer vardı. Develer meraya salınır, onlar da otlarlardı. Onlar deveyi kesmek istediler. Salih bunlara dokunulmamasını, kamu mallarının çar-çur edilmememsini istedi.

 

قد جاءتكم بينة من ربكم  هذه ناقة الله لكم آية  فذروها تأكل فى أرض الله  و لا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم

Şöyle dedi. “Rabb’inizden açık beyyine geldii. İşte bu Allah’ın devesidir. Topluluğun malıdır. Bırakın Allah’ın arzında otlasın. Bırakın topluluğun topraklarında otlasın. Ona dokunmayın. Kamu mallarını çarçur etmeyin. Yoksa sizi acıklı azap messeder.”. Demek ki topluluğu çökerten sebepler içerisinde halkın sınıflara ayrılıp kiminin kimine tapması, diğeri de topluluğa ait malların yağmalanması. Yani zekat veya vergi ile topluluğun imkanlarını genişletme gerekirken topluluk soyulur. Kamu gelirlerini kişiler kendilerine harcamak isterler. Bugünkü özelleştirme bu devenin kesilmesi demektir. “Bırakın bu kamu kuruluşları KİT’ler kendi kendilerini beslesinler, yönetsinler.” deneceği yerde; bankalar önce özelleştiriliyor, sonra hortumlanıyor, sonra cezalandırmalara kalkılarak ülke anarşiye götürülüyor. Bugün Türk milleti bunlardan elim azap çekmektedir. Yol ihaleleri ile iktidarları satın alanlar kendileri de batıyorlar, toplulukları da batıyor. KİT’ler birer Allah’ın nakesidir, kamunun develeridir. Bunlara dokunan topluluklar helâk olacaklardır.

 

واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد و بوأكم فى الأرض تتخذون من سهولها قصورا و تنحتون الجبال بيوتا فاذكروا  آلاء الله و لا تعثوا في الأرض مفسدين

Ad için Nuh’tan sonra sizi halife yaptık. Semud’a da Ad’dan sonra sizi hulefa yaptık diyor. Bunlar söylendiği zaman Nuh bir efsane zannediliyor, Ad ve Semud’un yerleri bile bilinmiyordu. Bugün ise bıraktıkları kil tabletleriyle bu topluluğu gayet iyi biliyoruz ve bunların birbirine vâris olduklarını da kesin olarak biliyoruz. Osmanlılar nasıl Selçuklulara, Türkiye de nasıl Osmanlılara vâris ise, onlar da öyle birbirine vâris olmuşlardır.

Köşkler yaptıklarını, kayalar yonttuklarını ifade etmektedir. Bunların neler olduğu hususunu buradaki kazı ve araştırmalarla daha iyi bir şekilde öğrenmiş olacağız. Allah’ın sizlere yaptığı iyilikleri hatırlayın da yerde ifsat etmeyin. Orta Asya’da dağlarda göçebe bir kavim iken İslâmiyet’i kabul etmekle Allah aldı bizi Anadolu’ya getirdi, yerleştirdi. Bin senelik bir zaman içinde biz buralarda hükmettik, adaleti dağıttık. Bunlar hep Allah’ın nimetleri olmuştur. Son İstiklâl Savaşı’nda da Allah bize yardım etti de galip getirdi. Yoksa şimdi burada biz değil Ermeni ve Rum çocukları yaşayacaktı. Bunların hepsi unutuldu ve şimdi devletimizi yağmalamakla meşgulüz. Burada çok önemli bir ifade vardır. “Yeryüzünde fesat çıkarmayın.” demektedir. Bugün Amerika da en büyük nimetlere mazhar olmuştur. Avrupa’da işsiz-güçsüz dolaşan Amerikalılar Allah’ın lutfu ile Amerika’yı keşfettiler. Onlara verdiği silahla yerlileri yok ettiler ve o zengin topraklara sahip oldular. Devletler kurdular, süper güç oldular. Şimdi dünyayı geri bırakarak sömürmek istiyorlar. Ülkelerde anarşi çıkarıyor, ihtilaller yaptırıyor, savaşlar çıkarıyorlar. Yeraltı örgütlerini besliyorlar. Alimler onlara da yeryüzünde fesat çıkarmamalarını tavsiye etmelidir. Çıkaranları bulup cezalandırmalı, fesattan uzak duranlar rahatsız edilmemelidir.

 

قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أ تعلمون أ ن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون

قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون

Nuh ve Hud’da sadece, “Kâle’l-meleu min kavmihi” denmiş, onların özelliklerinden bahsedilmemişti. Burada ise istikbardan bahsediliyor. Yani kendilerini büyük görüp başkalarını zayıf görenlerden bahsediliyor. “İstikbar eden kimselere istidaf ettikleri kimselerden iman edenler dediler.” diyor.

 “Salih’in Rabb’inden gönderildiğini biliyor musunuz?” Onlar, “Biz getirdiği şeylere inanıyoruz.” dediler. İstikbar eden kimseler, sizin inandığınıza biz kâfiriz, kabul etmiyoruz, dediler. Tarihte gerçekleri hep zayıf olanlar görürler. Güçlüler ise kendilerinin yerleri sarsılacak, düşecekler diye karşı gelirler. Her türlü yeni düşüncelere ve hareketlere düşmandırlar. Türkiye’de partiler kuruluyor, halk onların etrafında toplanmaya başlıyor, onlar haksız yere kapattırıyorlar. Bu kapanmalar 1920’lerde başladı. Hâlâ devam ediyor. Ama ne oldu? Zaman kimlerin lehine çalıştı? Halkı yıldırabildiler mi? Particilikten vazgeçirebildiler mi? Bilakis, her darbe halkı daha sağlıklı teşkilatlanmaya götürmüştür. Güçlü sermaye gittikçe sarsılmaya başlamış ve sömürü sermayesi sıkıntılara girmiştir. Ya sömürücü sermaye ortadan kalkacak ve sağlıklı sermaye gelecek, ya da Türkiye devleti yıkılacak, halk da imha edilecektir. Sünnetullahtır, fesat içinde ne devlet ne de ulus yaşar.

Halk Allah’a inanacak ve sağlıklı bir ahlâk yapısına sahip olacak. Halk fuhuştan uzak duracak ve ailesini koruyacak. Tevhid-i tedrisat kanunu tevhid-i ehliyete döndürülecek. Halk inanarak eğitim yapacak ve cehaletten kurtulacak. On yaşından itibaren iş eğitimine başlatılacak ve haylaz nesil olmaktan kurtarılacaktır.

Kanun sitemi kalkacak, içtihat sistemi gelecek; merkezi yönetim kalkacak, yerinden yönetim sistemi gelecek; rüşvet kalkacak, yerine serbest meslek sistemi getirilecek, Gizli istihbarat kalkacak, yerini açık istihbarat alacaktır.

Ordu üretici hâle getirilip güçlendirilecek. Ordu içindeki ithamlara son verilecek, ordu-millet kaynaşması sağlanacak ve ordu sömürü sermayesinin baskısından kurtarılıp sadece vatan müdafaasında istihsal edilecektir.

Faiz kalkacak ve enflasyon bitecek, vergi kayıtlara değil beyanlara dayanacak ve tüm ekonomi kayıtlara alınacak. Karşılıksız para basılmayacak, ülke tekrar para ekonomisine kavuşturulacaktır. Dış borçlar tasfiye edilecek ve dış borçlanma yasaklanacaktır.

Ülkemizde yerinden yönetim ve lâiklik ilkesi ile herkes istediği gibi yaşayacak, vatandaşlar barış için devletlerine bağlanacaklar, herkesin ideolojisi kendisinin olacak. Komşularımızla adem-i tecavüz paktları imzalanacak. Müslümanlarla dini kardeşliğimizi yenileyeceğiz, Hıristiyanlarla medeni olma kardeşliğimizi yenileyeceğiz ve her ikisinin düşmanlığını dostluğa çevireceğiz. Doğu Türkistan halkı, Çeçen halkı, Balkan Müslümanları Türkiye’ye dâvet edilecek, gelmeyenlere ise asla sahip çıkılmayacaktır. Süper güçleri dostumuz hâline getirmeliyiz. Arapların İsrail devleti ile olan ihtilaflarını Türkiye çözecek, sonra da iki tarafa garanti verecektir. Ortadoğu’ya barış getirecektir. ABD ile de bundan sonra Ortadoğu’ya karışmamsı şartı ile yakın dostluk ilişkileri kurulacaktır.

İşte Türkiye bunları yapmak zorundadır. Yapmazsa Nuh kavmi, Ad kavmi ve Semud kavmi gibi yok olup gidecektir. Sosyal âfet geliyor. Sosyal gemi inşa edip binmeliyiz.

 

فعقروا الناقة و عتوا عن أمر ربهم و قالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين (77)

Deveyi boğazladılar, kamu malını yağmaladılar ve Rab’larının emrine karşı geldiler. Bir de Salih’e meydan okuyarak, hani bizi korkuttuğun şeyleri getir dediler. Peygamber isen bunu yap dediler. Dün peygamberler mucize göstererek geleceklerinden haber veriyorlardı. Bugün ilim ile olacaklar haber veriliyor. Bir ülkede rüşvet büyür, en yüksek seviyelere çıkarsa, borç halkın tüm servetini kapsayacak şekilde artarsa, işsizlik yaygınlaşırsa o ülke yaşar mı? Allah bir yıllık Refahyol Hükümeti’ni gösterdi, doğru hareket edildiği zaman nasıl bereket geleceğini bildirdi. Ama 28 Şubat olayı ortaya çıktı. Düzelin, düzelin, diyor. Çünkü o hükümet de adaletle değil de sadece ekonomi ile ilgilendi. Şimdi bütün derdimiz kamu mallarını özelleştirip sonra hortumlamak. Bütün bunlar yetmiyormuş gibi hâlâ Adil Düzene, hâl3a Kur’an’a meydan okunuyor. Okunsun bakalım. Firavun’un boğulmasına az kaldı. O zamanki feryat para etmeyecektir.

 

فأخذتهم الرجفة فأصبحوا فى دارهم جاثمين(78) فتولى عنهم و قال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربى  و نصحت لكم و لكن لا تحبون الناصحين

Bunları sarsıntı yakaladı. Ad kavminin kökü kesildi diyor. Bunlar hakkında ise; sarsıntı yakaladı ve çöktüler diyor. Bunların kökü kesilmedi, devam ettiler ve Salih Rabb’imin risaletini ulaştırdım, size nasihatler yaptım ama siz nasihatten anlar değildiniz. Allah kötülerine başına sosyal ve tabii âfetler getirir. İyileri de korur. Tarih bunlara şahittir. Ama insanlar Allah’a inanmadıkları için böyle şey olur mu, zelzele olacaksa olur, savaş olacaksa olur, isyan olacaksa olur, hastalık olacaksa olur derler. Allah’ın insanları bu dünyada da cezalandırdığına inanmazlar.

Oysa nasıl insan sağlığına dikkat etmediğinde hasta olursa, aynı şekilde bir topluluk da sosyal sağlığına dikkat etmezse hasta olur. Soğuklar geldiği zaman giyinmezse üşür ve zatürre olur. Ama giyinirse soğuklar hiçbir şey yapmaz. Zelzeleye karşı tedbir alırsanız zelzele olsa da zarar vermez. Ama tedbir almazsanız o zaman helak olursunuz. Demirden, çimentodan çalarsanız yapılar yıkılır. Allah’ı var kabul etmesek, bunları tabiat yapıyor desek bile, tabiatta öyle kanunlar vardır ki sağlığına bakmayanlar hasta olur, sosyal sağlığına bakmayanlar da çöküp gider. Tıp nasıl sağlıkla ilgili bilgiler veriyorsa, sosyal ilimler ve tarih de aynı şekilde bilgileri veriyor. Temizliği öğreten Kur’an sosyal âfetleri de haber vermektedir.

Nuh Peygamberin kavmi hukuk düzenini kabul etmedi, helak oldu. Hud Peygamberin kavmi değişik tanrılara taparak parçalandılar ve birliklerini koruyamadılar, helak oldular. Salih Peygamberin halkı kamu mallarına saldırdıkları için helak oldular. Bundan sonra anlatılacak olan Lut Peygamberin halkı zinadan ve fuhuştan helak oldular. Ondan sonra anlatılacak olan Şuayb Peygamberin halkı hırsızlıktan ve hilekârlıktan helak oldular. Görülüyor ki nasıl insan sağlığını kaybedilince onda bir hastalık zuhur ediyorsa, sosyal yapıda da sağlık kaybedilince sosyal hastalıklar ârız olmaktadır. Topluluklar helak olmaktadırlar. Peygamberleri, ilmi dinleyen kurtulmuş olacaktır.

 

26 EKİM 2001

SÜLEYMAN KARAGÜLLE

 

 


Tüm Seminerler
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1130
En'âm Suresi Tefsiri 77-79. Ayetler
21.08.2021 834 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1129
En'âm Suresi Tefsiri 74-76. Ayetler
14.08.2021 551 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1128
En'âm Suresi Tefsiri 72-73. Ayetler
7.08.2021 560 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1127
En'âm Suresi Tefsiri 71. Ayet
31.07.2021 185 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1126
En'âm Suresi Tefsiri 66-70. Ayetler
24.07.2021 323 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1125
En'âm Suresi Tefsiri 61-65. Ayetler
17.07.2021 260 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1124
En'âm Suresi Tefsiri 52-55. Ayetler
10.07.2021 245 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1123
En'âm Suresi Tefsiri 45-51. Ayetler
3.07.2021 255 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1122
En'âm Suresi Tefsiri 40-44. Ayetler
26.06.2021 271 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1121
En'âm Suresi Tefsiri 35-39. Ayetler
19.06.2021 296 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1120
En'âm Suresi Tefsiri 31-34. Ayetler
12.06.2021 288 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1119
En'âm Suresi Tefsiri 26-30. Ayetler
5.06.2021 319 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1118
En'âm Suresi Tefsiri 20-25. Ayetler
29.05.2021 354 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1117
En'âm Suresi Tefsiri 13-19. Ayetler
22.05.2021 336 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1116
En'âm Suresi Tefsiri 7-12. Ayetler
15.05.2021 358 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1115
En'âm Suresi Tefsiri 1-6. Ayetler
8.05.2021 339 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1114
Kasas Suresi Tefsiri 86-88. Ayetler
1.05.2021 340 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1113
Kasas Suresi Tefsiri 83-85. Ayetler
24.04.2021 364 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1112
Kasas Suresi Tefsiri 79-82. Ayetler
17.04.2021 409 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1111
Kasas Suresi Tefsiri 76-78. Ayetler
10.04.2021 405 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1110
Kasas Suresi Tefsiri 72-75. Ayetler
3.04.2021 357 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1109
Kasas Suresi Tefsiri 68-71. Ayetler
27.03.2021 744 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1108
Kasas Suresi Tefsiri 61-67. Ayetler
20.03.2021 406 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1107
Kasas Suresi Tefsiri 57-60. Ayetler
13.03.2021 439 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1106
Kasas Suresi Tefsiri 52-56. Ayetler
6.03.2021 472 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1105
Kasas Suresi Tefsiri 47-51. Ayetler
27.02.2021 503 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1104
Kasas Suresi Tefsiri 43-46. Ayetler
20.02.2021 497 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1103
Kasas Suresi Tefsiri 38-42. Ayetler
13.02.2021 522 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1102
Kasas Suresi Tefsiri 33-37. Ayetler
6.02.2021 550 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1101
Kasas Suresi Tefsiri 29-32. Ayetler
30.01.2021 670 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1100
Kasas Suresi Tefsiri 26-28. Ayetler
23.01.2021 1296 Okunma
4 Yorum 28.02.2021 11:05
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1099
Kasas Suresi Tefsiri 21-25. Ayetler
16.01.2021 689 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1098
Kasas Suresi Tefsiri 16-20. Ayetler
9.01.2021 666 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1097
Kasas Suresi Tefsiri 12-15. Ayetler
2.01.2021 900 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1096
Kasas Suresi Tefsiri 7-11. Ayetler
26.12.2020 933 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1095
Kasas Suresi Tefsiri 1-6. Ayetler
19.12.2020 1244 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1094
Neml Suresi Tefsiri 89-93. Ayetler
12.12.2020 1083 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1093
Neml Suresi Tefsiri 83-88. Ayetler
5.12.2020 776 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1092
Neml Suresi Tefsiri 76-82. Ayetler
28.11.2020 1025 Okunma
1 Yorum 29.11.2020 17:15
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1091
Neml Suresi Tefsiri 67-75. Ayetler
21.11.2020 1146 Okunma
1 Yorum 26.11.2020 17:07
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1090
Neml Suresi Tefsiri 63-66. Ayetler
14.11.2020 769 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1089
Neml Suresi Tefsiri 59-62. Ayetler
7.11.2020 765 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1088
Neml Suresi Tefsiri 54-58. Ayetler
31.10.2020 1028 Okunma
1 Yorum 03.11.2020 17:20
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1087
Neml Suresi Tefsiri 45-53. Ayetler
24.10.2020 1085 Okunma
1 Yorum 24.10.2020 22:54
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1086
Neml Suresi Tefsiri 41-44. Ayetler
17.10.2020 802 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1085
Neml Suresi Tefsiri 36-40. Ayetler
10.10.2020 854 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1084
Neml Suresi Tefsiri 27-35. Ayetler
3.10.2020 1201 Okunma
2 Yorum 11.10.2020 20:33
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1083
Neml Suresi Tefsiri 20-26. Ayetler
26.09.2020 2224 Okunma
5 Yorum 03.10.2020 19:37
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1082
Neml Suresi Tefsiri 15-19. Ayetler
19.09.2020 1385 Okunma
3 Yorum 03.10.2020 18:51
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1081
Neml Suresi Tefsiri 12-14. Ayetler
12.09.2020 1277 Okunma
2 Yorum 13.09.2020 15:00
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1080
Neml Suresi Tefsiri 7-11. Ayetler
5.09.2020 1373 Okunma
2 Yorum 06.09.2020 15:55
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1079
Neml Suresi Tefsiri 1-6. Ayetler
29.08.2020 1509 Okunma
2 Yorum 30.08.2020 20:43
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1078
Şuara Suresi Tefsiri 224-227. Ayetler
22.08.2020 1732 Okunma
3 Yorum 23.08.2020 21:17
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1077
Şuara Suresi Tefsiri 213-223. Ayetler
15.08.2020 1418 Okunma
4 Yorum 16.08.2020 18:26
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1076
Şuara Suresi Tefsiri 203-212. Ayetler
8.08.2020 1684 Okunma
6 Yorum 09.08.2020 19:55
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1075
Şuara Suresi Tefsiri 192-202. Ayetler
1.08.2020 1575 Okunma
5 Yorum 06.08.2020 19:32
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1074
Şuara Suresi Tefsiri 176-191. Ayetler
25.07.2020 1654 Okunma
3 Yorum 26.07.2020 16:16
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1073
Şuara Suresi Tefsiri 160-175. Ayetler
18.07.2020 1617 Okunma
3 Yorum 20.07.2020 11:09
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1072
Şuara Suresi Tefsiri 141-159. Ayetler
11.07.2020 1396 Okunma
2 Yorum 12.07.2020 15:51
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1071
Şuara Suresi Tefsiri 123-140. Ayetler
4.07.2020 1567 Okunma
3 Yorum 11.07.2020 03:35
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1070
Şuara Suresi Tefsiri 105-122. Ayetler
27.06.2020 1377 Okunma
2 Yorum 28.06.2020 18:12
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1069
Şuara Suresi Tefsiri 92-104. Ayetler
20.06.2020 2150 Okunma
4 Yorum 21.06.2020 19:07
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1068
Şuara Suresi Tefsiri 83-91. Ayetler
13.06.2020 1635 Okunma
1 Yorum 14.06.2020 16:25
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1067
Şuara Suresi Tefsiri 69-82. Ayetler
6.06.2020 1887 Okunma
3 Yorum 08.06.2020 14:48
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1066
Şuara Suresi Tefsiri 53-68. Ayetler
30.05.2020 1996 Okunma
3 Yorum 31.05.2020 16:53
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1065
Şuara Suresi Tefsiri 45-52. Ayetler
23.05.2020 2127 Okunma
3 Yorum 29.05.2020 18:08
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1064
Şuara Suresi Tefsiri 34-44. Ayetler
16.05.2020 1447 Okunma
1 Yorum 17.05.2020 15:50
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1063
Şuara Suresi Tefsiri 23-33. Ayetler
9.05.2020 1572 Okunma
1 Yorum 10.05.2020 08:19
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1062
Şuara Suresi Tefsiri 10-22. Ayetler
2.05.2020 1672 Okunma
2 Yorum 13.05.2020 21:45
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1061
Şuara Suresi Tefsiri 1-9. Ayetler
25.04.2020 2217 Okunma
2 Yorum 14.05.2020 18:52
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1060
Furkan Suresi Tefsiri 73-77. Ayetler
18.04.2020 1828 Okunma
2 Yorum 15.05.2020 16:45
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1059
Furkan Suresi Tefsiri 68-72. Ayetler
11.04.2020 2142 Okunma
3 Yorum 16.05.2020 16:02
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1058
Furkan Suresi Tefsiri 60-67. Ayetler
4.04.2020 1783 Okunma
2 Yorum 18.05.2020 16:53
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1057
Furkan Suresi Tefsiri 53-59. Ayetler
28.03.2020 2307 Okunma
5 Yorum 19.05.2020 16:27
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1056
Furkan Suresi Tefsiri 45-52. Ayetler
21.03.2020 1873 Okunma
2 Yorum 20.05.2020 16:21
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1055
Furkan Suresi Tefsiri 41-44. Ayetler
14.03.2020 2030 Okunma
2 Yorum 21.05.2020 16:36
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1054
Furkan Suresi Tefsiri 35-40. Ayetler
7.03.2020 2105 Okunma
2 Yorum 22.05.2020 16:05
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1053
Furkan Suresi Tefsiri 30-34. Ayetler
29.02.2020 2155 Okunma
2 Yorum 23.05.2020 15:57
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1052
Furkan Suresi Tefsiri 21-29. Ayetler
22.02.2020 2366 Okunma
3 Yorum 24.05.2020 16:54
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1051
Furkan Suresi Tefsiri 17-20. Ayetler
15.02.2020 2172 Okunma
2 Yorum 30.05.2020 17:45
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1050
Furkan Suresi Tefsiri 10-16. Ayetler
8.02.2020 2370 Okunma
2 Yorum 09.02.2020 11:38
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1049
Furkan Suresi Tefsiri 4-9. Ayetler
1.02.2020 2240 Okunma
1 Yorum 03.02.2020 07:09
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1048
Furkan Suresi Tefsiri 1-3. Ayetler
25.01.2020 1917 Okunma
1 Yorum 26.01.2020 06:07
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1047
Nur Suresi Tefsiri 62-64. Ayetler
18.01.2020 1914 Okunma
1 Yorum 25.01.2020 07:13
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1046
Nur Suresi Tefsiri 61. Ayet
11.01.2020 2272 Okunma
1 Yorum 13.01.2020 08:24
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1045
Nur Suresi Tefsiri 58-60. Ayetler
4.01.2020 2003 Okunma
1 Yorum 05.01.2020 08:14
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1044
Nur Suresi Tefsiri 53-57. Ayetler
28.12.2019 2026 Okunma
1 Yorum 30.12.2019 08:51
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1043
Nur Suresi Tefsiri 47-52. Ayetler
21.12.2019 2143 Okunma
1 Yorum 22.12.2019 23:13
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1042
Nur Suresi Tefsiri 43-46. Ayetler
14.12.2019 2369 Okunma
1 Yorum 17.12.2019 07:14
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1041
Nur Suresi Tefsiri 39-42. Ayetler
7.12.2019 2828 Okunma
2 Yorum 09.02.2020 00:42
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1040
Nur Suresi Tefsiri 35-38. Ayetler
30.11.2019 3816 Okunma
2 Yorum 03.12.2019 13:53
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1039
Nur Suresi Tefsiri 32-34. Ayetler
23.11.2019 2144 Okunma
1 Yorum 24.11.2019 08:09
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1038
Nur Suresi Tefsiri 30-31. Ayetler
16.11.2019 2098 Okunma
1 Yorum 19.11.2019 12:31
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1037
Nur Suresi Tefsiri 27-29. Ayetler
9.11.2019 2466 Okunma
1 Yorum 10.11.2019 05:24
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1036
Nur Suresi Tefsiri 23-26. Ayetler
2.11.2019 2108 Okunma
1 Yorum 03.11.2019 07:48
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1035
Nur Suresi Tefsiri 19-22. Ayetler
26.10.2019 2124 Okunma
1 Yorum 28.10.2019 13:15
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1034
Nur Suresi Tefsiri 12-18. Ayetler
19.10.2019 2381 Okunma
1 Yorum 20.10.2019 10:50
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1033
Nur Suresi Tefsiri 6-11. Ayetler
12.10.2019 3301 Okunma
2 Yorum 16.10.2019 14:52
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1032
Nur Suresi Tefsiri 1-5. Ayetler
5.10.2019 2349 Okunma
1 Yorum 06.10.2019 23:25
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1031
Müminun Suresi Tefsiri 111-118. Ayetler
28.09.2019 2011 Okunma
1 Yorum 30.09.2019 10:50